Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "929-051/-052*438*A/Z"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 991 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bakun, Leszek (1961- ). Autor Bolcia / Leszek Bakun. 2020 BHU( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Bakun Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
2
Mikulski, Krzysztof (1960- ). Autor Czego jeszcze nie wiemy o pochodzeniu Mikołaja Kopernika / Krzysztof Mikulski. 2020 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Kopernik Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
3
Chociłowski, Jerzy (1933- ). Autor Najpierw Polska : rzecz o Józefie Becku / Jerzy Chociłowski. 2019 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Beck Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
4

Henryk Paszkiewicz wydobyty z zapomnienia / pod redakcją Małgorzaty Dąbrowskiej. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Paszkiewicz Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczą
5
Dobroński, Adam (1943- ). Autor Ryszard Kaczorowski Prezydent Polaków / Adam Czesław Dobroński. 2019 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Kaczorowski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczą
6
Dobrzyński, Roman (1937- ). Autor Zamenhof w Warszawie = Zamenhof in Warsaw / Roman Dobrzyński. 2019 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438) A/Z Zamenhof Biografie, autobiografie, pamiętniki zbiorowe polskie i Polski d
7
Iwaszko, Elżbieta. Autor Seweryn Nowakowski zaginiony prezydent Białegostoku / kuratorki wystawy Elżbieta Iwaszko, Agnieszka Kajdanowska, redakcja Agnieszka Kajdanowska. 2019 BG( 2/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Nowakowski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycząc
8
Tkaczyk, Witold (1962- ). Autor Ostatni Prezydent : gawęda o Ryszardzie Kaczorowskim / scenariusz Witold Tkaczyk ; projekt okładki i rysunki Katarzyna Babis. 2019 BG( 2/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Kaczorowski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczą
9
Bębnik, Grzegorz (1970- ). Autor Wojciech Korfanty 1873-1939 / Grzegorz Bębnik, Sebastian Rosenbaum, Mirosław Węcki. 2018 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Korfanty Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
10
Giertych, Maciej (1936- ). Autor Obóz Dmowskiego / Maciej Giertych. 2018 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Dmowski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
11
Kobiela, Łukasz. Autor August Hlond 1881-1948 / Łukasz Kobiela. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Hlond Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
12
Mysiakowska-Muszyńska, Jolanta. Autor Architekt wielkiej Polski : Roman Dmowski 1864-1939 / Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, Wojciech Jerzy Muszyński. 2018 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Dmowski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
13
Palacz, Andrzej (1957- ). Autor Karolina Sobańska : odeska Mata Hari / Andrzej Palacz. 2018 BHU( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Sobańska Karolina Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski d
14
Panfil, Tomasz (1962- ). Autor Ignacy Daszyński : 1866-1936 / Tomasz Panfil ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2018 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Daszyński Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycząc
15
Romanowska, Janina (1880-1971). Autor Moje wspomnienia. T. 1, Pod berłem cara: Kozińce-Kochanówka (1880-1902) / Janina Romanowska ; wybór i opracowanie Jolanta Kamińska-Kwak, Sabina Rejman. 2018 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Romanowska Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycząc
16
Romanowska, Janina (1880-1971). Autor Moje wspomnienia. T. 2, W Galicji pod zaborem austriackim i w latach II Rzeczypospolitej Kopań-Ruszelczyce (1902-1939) / Janina Romanowska ; wybór i opracowanie Jolanta Kamińska-Kwak, Sabina Re 2018 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Romanowska Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycząc
17
Romanowska, Janina (1880-1971). Autor Moje wspomnienia. T. 3, W Ruszelczycach podczas okupacji niemieckiej i w Przemyślu po parcelacji majątku (1939-1967) / Janina Romanowska ; wybór i opracowanie Jolanta Kamińska-Kwak, Sabina Rej 2018 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Romanowska Biografie, autobiografie, pamiętniki zbiorowe polskie i Polski
18
Sierchuła, Rafał (1968- ). Autor Józef Dowbor-Muśnicki 1867-1937 / Rafał Sierchuła, Wojciech Jerzy Muszyński ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Dowbor-Muśnicki Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dot
19
Świtalska-Starzeńska, Barbara (1986- ). Autor "Człowiek szalony" : Andrzej Niemojewski (1864-1921) / Barbara Świtalska-Starzeńska. 2018 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Niemojewski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczą
20
Ujma, Magdalena (1959- ). Autor Samuel Zborowski i jego czasy / Magdalena Ujma. 2018 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Zborowski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
21
Dzieduszycki, Wojciech (1848-1909). Autor Wybór pism / Wojciech Dzieduszycki ; wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Jacek Kloczkowski. 2017 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Dzieduszycki Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycz
22

Józef Piłsudski : źródła z lat 1914-1918 w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu. T. 2, Ogólne archiwum administracji, archiwum domu, dworu i państwa = Quellen von 1914-1918 im Österr 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Piłsudski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycząc
23

Adam Chętnik : patriota, uczony, społecznik, polityk / redakcja naukowa Janusz Gmitruk ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. 2017 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Chętnik Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
24
Kaczmarski, Krzysztof (1965- ).. Generał Józef Haller 1873-1960 / Krzysztof Kaczmarski, Wojciech J. Muszyński, Rafał Sierchuła ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Haller Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
25
Małłek, Edward (1907-1995).. Gdzie jest moja ojczyzna? : wspomnienia / Edward Małłek ; opracowanie tekstu, wstęp, redakcja tomu Jarosław Ławski ; przedsłowie Dariusz Zuber ; [Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białym 2017 BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Małłek Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
26
Mauberg, Helena (1934- ).. Seweryn Książę Czetwertyński : album / Helena von Mauberg ; [wybór, opracowanie merytoryczne i retusze fotografii ze zbiorów rodzinnych Ksawery Wąsowski]. 2017 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Czetwertyński Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyc
27
Szafrański, Wojciech (1974- ).. Józef Weyssenhoff : polityk, prawnik, legislator czasów Oświecenia / Wojciech Szafrański. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Weyssenhoff Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczą
28
Żbikowska, Lucyna. Niezwykły testament = Ein ungewöhnliches Testament / Lucyna Żbikowska ; Übersetzung: Zofia Bilut-Homplewicz und Barbara Jachym. 2017 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Kołłątaj Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczą
29

Stanisław Kościałkowski pamięci przywrócony / pod redakcją Małgorzaty Dąbrowskiej ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Uniwersytet Łódzk 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Kościałkowski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski doty
30

Ziemianie polscy XX wieku : słownik biograficzny. Cz. 11 / [komitet redakcyjny Tadeusz Epsztein (red.), Sławomir Górzyński, Barbara Konarska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk]. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
31

Józef Piłsudski : człowiek - żołnierz - polityk / redakcja naukowa Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Piłsudski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycząc
32
Kalìnoǔskì, Valer (1967- ).. Panì Èlʹžbeta : gìstoryâ adnoj pryâzʹnì / Valer Kalìnoǔskì. 2016 BHU( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Smułkowa Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
33
Kawalec, Krzysztof (1954- ).. Roman Dmowski / Krzysztof Kawalec. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Dmowski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
34

Jan Długosz (1415-1480) : życie i dzieła / pod redakcją Lidii Korczak, Marka Daniela Kowalskiego, Piotra Węcowskiego. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Długosz Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
35
Korwin-Kossakowski, Michał Stanisław (1883-1962).. Diariusz. T. 3, 1 stycznia - 31 grudnia 1918 / Michał Stanisław Kossakowski ; redakcja naukowa Mariusz Korzeniowski, Dariusz Tarasiuk, Krzysztof Latawiec. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Kossakowski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczą
36
Korwin-Kossakowski, Michał Stanisław (1883-1962).. Diariusz. T. 2, 29 kwietnia - 31 grudnia 1917 / Michał Stanisław Kossakowski ; redakcja naukowa Dariusz Tarasiuk, Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Kossakowski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczą
37
Małłek, Edward (1907-1995).. Gdzie jest moja ojczyzna? : wspomnienia / Edward Małłek ; opracowanie tekstu, wstęp, redakcja tomu Jarosław Ławski ; przedsłowie Dariusz Zuber ; [Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białym 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Małłek Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
38
Morawski, Konrad (1989- ).. Generał Stanisław Fiszer (1769-1812) / Konrad Morawski. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Fiszer Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
39
Niklewska, Jolanta. Roman Dmowski : droga do Polski / Jolanta Niklewska. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Dmowski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
40

Klasztory, miasta, zamki w życiu i twórczości Jana Długosza / pod redakcją Jerzego Rajmana i Doroty Żurek. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Długosz Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
41
Studnicka-Mariańczyk, Karolina. Ludwika hrabina Ostrowska (1851-1926) : kobieta, gospodarz, społecznik / Karolina Studnicka-Mariańczyk ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Ostrowska Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
42

Ksiądz Krzysztof Kluk i badacze epoki stanisławowskiej / [redaktor Norbert Dariusz Tomaszewski] ; Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu Instytucja Kultury Województwa Podlaski 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Kluk Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
43
Wasilewski, Dariusz (historia). Hetman wielki koronny Mikołaj Potocki - hetman zhańbiony? / Dariusz Wasilewski. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Potocki, Mikołaj Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski do
44
Wejner, Edward (1931- ).. Wojsko i politycy bez retuszu / Edward Wejner. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Wejner Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
45
Bielowski, August (1806-1876).. O Mistrzu Wincentym Kadłubku i jego Kronice / August Bielowski. 2015 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Wincenty Kadłubek Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski d
46
Crawford, James (1948- ).. Professor, minister, judge - Krzysztof Skubiszewski 1926-2010 / James Crawford, Grzegorz Dziemidowicz, Rosalyn Higgins, Zdzisław Kędzia, Bartłomiej Krzan, Marek Prawda, Ryszard Stemplowski ; pr 2015 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Skubiszewski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycz
47

Kazimierz Zakrzewski : historia i polityka / pod redakcją Małgorzaty Dąbrowskiej ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Uniwersytet Łódzki. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Zakrzewski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycząc
48
Danel, Jacek Krzysztof (1961- ).. Orędownik niepodległości : Kazimierz Sabbat 1913-1989 / Jacek Krzysztof Danel. 2015 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Sabbat Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
49

Michał Heller : doctor honoris causa Universitatis Silesiensis / [redaktor naukowy Bogdan Dembiński]. 2015 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Heller Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
50
Gańko, Karolina Wanda (1990- ).. Hrabia Marian Starzeński i jego rodzina w dobrach Ruda / Karolina Wanda Gańko. 2015 BG( 2/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Starzeński Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczą
51

Józef Piłsudski : źródła z lat 1914-1918 w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu. T. 1, Archiwum wojny = Quellen von 1914-1918 im Österreichischen Staatsarchiv in Wien. Bd. 1, Kriegsarc 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Piłsudski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycząc
52

Profesor Przemysław Mroczkowski - polski anglista : 1915-2002 : w setną rocznicę urodzin / pod redakcją Marty Gibińskiej. 2015 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/ZMroczkowski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycząc
53
Jarmakowicz, Bronisław (1895-1975).. Mój pamiętnik / Bronisław Jarmakowicz ; opracowanie Bożena Mucha, Jarosław Wróbel ; Towarzystwo Przyjaciół Lipska. 2015 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Jarmakowicz Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczą
54
Kalbarczyk, Sławomir (1961- ).. Kazimierz Bartel (1882-1941) : uczony w świecie polityki / Sławomir Kalbarczyk ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Bartel Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
55
Kubica, Grażyna (1955- ).. Maria Czaplicka : płeć, szamanizm, rasa : biografia antropologiczna / Grażyna Kubica. 2015 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Czaplicka Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
56
Latocha, Krzysztof Grzegorz (1982- ).. Wojciech Malski (ok. 1380-1454) - wojewoda łęczycki i sieradzki oraz namiestnik królewski na Wielkopolskę / Krzysztof Grzegorz Latocha ; Polskie Towarzystwo Heraldyczne. 2015 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Malski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
57
Matusiak, Marcin. Juliusz Poniatowski : "czerwony jakobin" czy pragmatyk i realista? : działalność społeczno-polityczna w latach 1915-1939 / Marcin Rafał Matusiak. 2015 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Poniatowski Juliusz Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski
58
Pałka, Jarosław (1973- ).. Michał Żymierski 1890-1989 / Jarosław Pałka, Jerzy Poksiński ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Żymierski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycząc
59
Rusinowa, Izabella (1942- ).. Naczelnik Kościuszko i inni / Izabella Rusinowa ; Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe "Atena". 2015 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Kościuszko Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczą
60
Stępnik, Krzysztof. Setna rocznica śmierci księcia Józefa Poniatowskiego w prasie polskiej / Krzysztof Stępnik. 2015 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Poniatowski J. Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyc
61
Wodziński, Remigiusz. Zbigniew Brzeziński wobec spraw Polski w latach 1977-1999 / Remigiusz Wodziński. 2015 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Brzeziński Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczą
62
Wyszczelski, Lech (1942- ).. O marszałku Edwardzie Śmigłym-Rydzu : od uwielbienia do potępienia / Lech Wyszczelski. 2015 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Rydz-Śmigły Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycz
63
Żbikowski, Piotr (1935-2011).. Ks. Hugo Kołłątaj : wybitny mąż stanu, więzień i poeta / Piotr Żbikowski, Lucyna Żbikowska ; [recenzent Sławomir Kufel]. 2015 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Kołłątaj Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczą
64
Borysiewicz, Jan (1919- ).. Wspomnienia z mojego życia / Jan Borysiewicz. 2014 BG( 3/ 0)
BWP( 2/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Borysiewicz Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczą
65
Drozdowski, Marian Marek (1932- ).. Jan Karski Kozielewski : 1914-2000 / Marian Marek Drozdowski. 2014 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Karski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
66
Głowacki, Jerzy Józef. Gastronomia polityczna kuchmistrza litewskiego : Michał Wielhorski (ok. 1731-1814) - życie i myśl ustrojowa / Jerzy Józef Głowacki ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2014 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Wielhorski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycząc
67
Golat, Rafał. Hetman Stanisław Rewera Potocki : zarys biografii / Rafał Golat. 2014 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Potocki S. Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycząc
68
Golik, Dawid (1984- ).. Władysław Gurgacz - jezuita wyklęty / Dawid Golik, Filip Musiał. 2014 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Gurgacz Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
69
Grochowska, Magdalena. Jerzy Giedroyc : do Polski ze snu / Magdalena Grochowska. 2014 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Giedroyc Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
70
Jasnowski, Józef (1906-2009).. Mikołaj Czarny Radziwiłł (1515-1565) : kanclerz i marszałek ziemski Wielkiego Księstwa Litewskiego, wojewoda wileński / Józef Jasnowski. 2014 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Radziwiłł Mikołaj Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski
71
Kowalczyk, Andrzej Stanisław (1957- ).. Wena do polityki : o Giedroyciu i Mieroszewskim. T. 2 / Andrzej Stanisław Kowalczyk. 2014 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Giedroyc Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
72
Kowalczyk, Andrzej Stanisław (1957- ).. Wena do polityki : o Giedroyciu i Mieroszewskim. T. 1 / Andrzej Stanisław Kowalczyk. 2014 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Giedroyc Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
73
Machnik, Jan (1930- ).. Między pokoleniami : jak Jaśko miast ułanem archeologiem został : wywiad rzeka / z Janem Machnikiem rozm. Marzena Woźny. 2014 BG( 2/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Machnik Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
74
Najder, Zdzisław (1930-2021).. Nadgonić czas... : wywiad rzeka ze Zdzisławem Najderem / Jan Pawelec, Paweł Szeliga. 2014 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Najder Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
75

Nikodem Pajzderski : muzealnik, konserwator, historyk sztuki / [pod red. Ewy Siejkowskiej-Askutji]. 2014 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Pajzderski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycząc
76
Stanek, Piotr (historia). Stefan Korboński (1901-1989) : działalność polityczna i społeczna / Piotr Stanek ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Korboński Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycząc
77
Szumiło, Mirosław (1975- ).. Roman Zambrowski 1909-1977 : studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce / Mirosław Szumiło. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Zambrowski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycząc
78
Techmańska, Barbara. Jan II Żagański : niespokojny książę, sojusznik króla husyty (16 VI 1435 - 22 IX 1504) / Barbara Techmańska. 2014 BG( 2/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Jan II Żagański Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski do
79
Zieliński, Józef (1899-1976).. Roman Dmowski w świetle listów i wspomnień / Mariusz Kułakowski ; [red. Roman Bąk ; wstęp Bogusław Kiernicki ; przedm. Rafał A. Ziemkiewicz]. 2014 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Dmowski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
80

Jan Bloch (1836-1902) : kapitalista, pacyfista, filantrop / pod red. Andrzeja Żora. 2014 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Bloch Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
81
Bargiełowski, Daniel (1932-2016).. Konterfekt renegata / Daniel Bargiełowski. 2013 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Berling Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
82
Bartoszewski, Władysław (1922-2015).. O Żegocie : relacja poufna sprzed pół wieku / Władysław Bartoszewski. 2013 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Bartoszewski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycz
83
Cabanowski, Marek (1935-2006).. Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz : ostatni Kmicic II RP i wyklęci żołnierze wojny polsko-sowieckiej 1920 r. / Marek Cabanowski. 2013 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Bułak-Bałachowicz Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski
84

Całopalny : protest Ryszarda Siwca / [wybór i oprac.: Agnieszka Dębska, Bartosz Kaliski]. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Siwiec Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
85
Geremek, Bronisław (1932-2008).. Profesor to nie obelga : alfabet Bronisława Geremka / wybór, układ, oprac. Jacek Głażewski ; słowo wstępne Henryk Samsonowicz. 2013 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Geremek Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
86
Giedroyć, Michał (1929-2017).. Ant kraterio krašto : vienos šeimos kelionės epas per karo meto Rusiją / Mykolas Giedraitis ; su Normano Deiviso pratarme ; [į lietuvių kalbą išvertė Ana Venclovienė]. 2013 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Giedroyć Michał Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski do
87
Jabłonowski, Marek (1954- ).. Następca Komendanta - Edward Śmigły-Rydz : materiały do biografii / Marek Jabłonowski, Piotr Stawecki ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. 2013 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Rydz-Śmigły Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycz
88
Lewandowski, Jan F. (1952-2015).. Wojciech Korfanty / Jan F. Lewandowski. 2013 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Korfanty Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
89
Obtułowicz, Barbara (1966- ).. Maria Amparo Muñoz y de Borbón, księżna Czartoryska / Barbara Obtułowicz. 2013 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Czartoryska M. Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyc
90
Pruszak, Tomasz Adam (1974- ).. Polski Barbizończyk : losy i dzieło Ludomira Benedyktowicza / Tomasz Adam Pruszak. 2013 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Benedyktowicz Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycz
91

Wspomnienia o Ignacym Mosiu : w 35-lecie Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza / koncepcja i red. Anna Surzyńska-Błaszak. 2013 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Moś Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
92
Szczepański, Jan Józef (1919-2003).. Dziennik. T. 3, 1964-1972 / Jan Józef Szczepański ; [opieka red. Krzysztof Lisowski]. 2013 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Szczepański Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycz
93
Szynkiewicz, Jakub (1884-1966).. Sprawozdania z podróży muftiego Jakuba Szynkiewicza : źródła, omówienie, interpretacja / Grzegorz Czerwiński [oprac.] ; red. nauk. Jarosław Ławski i Grzegorz Kowalski ; [Wydział Filologi 2013 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Szynkiewicz Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczą
94
Zabłocki, Janusz (1926-2014).. Dzienniki. T. 3, 1976-1986. Janusz Zabłocki ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Zabłocki Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
95
Zabłocki, Janusz (1926-2014).. Dzienniki. T. 3, 1976-1986. Janusz Zabłocki ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Zabłocki Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
96
Bagiński, Mieczysław (1944- ).. Wypisy postrzępionej pamięci / Mieczysław Bagiński. 2012 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Bagiński Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
97
Berberyusz, Ewa (1929-2020).. Władysław Anders : życie po Monte Cassino / Ewa Berberyusz. 2012 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Anders Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
98
Bieńkowska, Alicja (1981- ).. Juliusz Poniatowski : biografia polityczna / Alicja Bieńkowska. 2012 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Poniatowski J. Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyc
99

Ks. Piotr Skarga SJ (1536-1612) : życie i dziedzictwo : rok jubileuszowy / redakcja Roman Darowski SJ i Stanisław Ziemiański SJ. 2012 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Skarga Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego