Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "929" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 2042 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Adamczyk, Arkadiusz (1969- ). Autor János Esterházy (1901-1957) : polityk, parlamentarzysta, męczennik / Arkadiusz Adamczyk. 2019 BG( 1/ 0)

929-051/-052A/Z Esterhazy Pamiętniki, autobiografie, biografie indywidualne
2
Andrzejewska, Maria (1920-po 1999). Autor Do zobaczenia w kraju! : splątane losy pewnej rodziny / Maria Andrzejewska, Aleksander Pawłowicz ; redakcja i opracowanie naukowe: Justyna Owłasiuk, Marcin Zwolski. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438) Biografie, autobiografie, pamiętniki zbiorowe polskie i Polski dotyczące
3

Studia z dziejów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1939-1947) / pod redakcją Piotra Chmielowca, Krzysztofa A. Tochmana. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438) Biografie, autobiografie, pamiętniki zbiorowe polskie i Polski dotyczące
4
Chociłowski, Jerzy (1933- ). Autor Najpierw Polska : rzecz o Józefie Becku / Jerzy Chociłowski. 2019 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Beck Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
5

Henryk Paszkiewicz wydobyty z zapomnienia / pod redakcją Małgorzaty Dąbrowskiej. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Paszkiewicz Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczą
6
Dobrzyński, Roman (1937- ). Autor Zamenhof w Warszawie = Zamenhof in Warsaw / Roman Dobrzyński. 2019 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438) A/Z Zamenhof Biografie, autobiografie, pamiętniki zbiorowe polskie i Polski d
7

Rody i rodziny Mazowsza i Podlasia : źródła do badań genealogicznych : genealogie rodów i rodzin Mazowsza i Podlasia / pod redakcją Małgorzaty Krystyny Frąckiewicz. 2019 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
8
Górzyński, Sławomir (1962- ; nauki historyczne). Autor Unia lubelska 1569 : pieczęcie i herby / Sławomir Górzyński, przy współudziale Huberta Wajsa, Justyny Król-Próby i Rafała Jankowskiego. 2019 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
9
Iwaszko, Elżbieta. Autor Seweryn Nowakowski zaginiony prezydent Białegostoku / kuratorki wystawy Elżbieta Iwaszko, Agnieszka Kajdanowska, redakcja Agnieszka Kajdanowska. 2019
929-051/-052(438)A/Z Nowakowski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycząc
10

Studia genealogiczne. T. 3 / pod redakcją Andrzeja Sikorskiego i Tomasza Sławińskiego. 2019 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
11
Skrzypietz, Aleksandra. Autor Franciszek Ludwik, książę de Conti - "obrany król Polski" : saga rodu Kondeuszów / Aleksandra Skrzypietz. 2019 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
12
Szarejko, Sylwia. Autor Tłumacz Kobiety niepokonane = Undefeated women / Sylwia Szarejko ; tłumaczenie na angielski: Sylwia Szarejko, Kamila Czechowska. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438) Biografie, autobiografie, pamiętniki zbiorowe polskie i Polski dotyczące
13
Tkaczyk, Wiktor. Autor Ostatni Prezydent : gawęda o Ryszardzie Kaczorowskim / scenariusz Witold Tkaczyk ; projekt okładki i rysunki Katarzyna Babis. 2019 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Kaczorowski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczą
14
Bębnik, Grzegorz (1970- ). Autor Wojciech Korfanty 1873-1939 / Grzegorz Bębnik, Sebastian Rosenbaum, Mirosław Węcki. 2018 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Korfanty Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
15

Leon Janta-Połczyński (1867-1961) : działacz niepodległościowy, minister i senator II RP : w 150. rocznicę urodzin / redakcja naukowa Zdzisław Biegański. 2018 BG( 1/ 0)

929-051/-052A/Z Janta-Połczyński Pamiętniki, autobiografie, biografie indywidualne
16

Sapiehowie / pod redakcją Tomasza Ciesielskiego i Mariusza Sawickiego. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
17
Drozdowski, Marian Marek (1932- ). Autor Budowniczowie II Rzeczypospolitej : na przywitanie stulecia odzyskania niepodległości / Marian Marek Drozdowski ; redakcja Antoni Dragan i Tadeusz Skoczek. 2018 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438) Biografie, autobiografie, pamiętniki zbiorowe polskie i Polski dotyczące
18
Dubas-Urwanowicz, Ewa. Autor Mężowie stanu, awanturnicy czy zdrajcy? : dzieje rodu Zborowskich w XVI wieku / Ewa Dubas-Urwanowicz. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
19
Giertych, Maciej (1936- ). Autor Obóz Dmowskiego / Maciej Giertych. 2018 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Dmowski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
20

Historia jednej fotografii / wybór i opracowanie: Anna Kietlińska. 2018 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438) Biografie, autobiografie, pamiętniki zbiorowe polskie i Polski dotyczące
21
Kobiela, Łukasz. Autor August Hlond 1881-1948 / Łukasz Kobiela. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Hlond Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
22
Kupisz, Dariusz. Autor Kochanowscy w XV-XVIII wieku / Dariusz Kupisz, Mariusz Kozdrach. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
23

Ojcowie i synowie : o tron, władzę, dziedzictwo : w 700. rocznicę narodzin Karola IV Luksemburskiego króla czeskiego i cesarza 1316-1378 / pod redakcją Beaty Możejko i Anny Paner. 2018 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
24
Mysiakowska-Muszyńska, Jolanta. Autor Architekt wielkiej Polski : Roman Dmowski 1864-1939 / Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, Wojciech Jerzy Muszyński. 2018 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Dmowski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
25
Panfil, Tomasz (1962- ). Autor Ignacy Daszyński : 1866-1936 / Tomasz Panfil ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2018 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Daszyński Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycząc
26
Płatonow, Grzegorz Lech. Autor Ordery, odznaczenia i odznaki żołnierzy garnizonu Suwałki / Grzegorz Lech Płatonow. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
27
Romanowska, Janina (1880-1971). Autor Moje wspomnienia. T. 1, Pod berłem cara: Kozińce-Kochanówka (1880-1902) / Janina Romanowska ; wybór i opracowanie Jolanta Kamińska-Kwak, Sabina Rejman. 2018 BG( 1/ 1)

929-051/-052(438)A/Z Romanowska Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycząc
28
Romanowska, Janina (1880-1971). Autor Moje wspomnienia. T. 2, W Galicji pod zaborem austriackim i w latach II Rzeczypospolitej Kopań-Ruszelczyce (1902-1939) / Janina Romanowska ; wybór i opracowanie Jolanta Kamińska-Kwak, Sabina Re 2018 BG( 1/ 1)

929-051/-052(438)A/Z Romanowska Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycząc
29
Romanowska, Janina (1880-1971). Autor Moje wspomnienia. T. 3, W Ruszelczycach podczas okupacji niemieckiej i w Przemyślu po parcelacji majątku (1939-1967) / Janina Romanowska ; wybór i opracowanie Jolanta Kamińska-Kwak, Sabina Rej 2018 BG( 1/ 1)

929-051/-052(438)A/Z Romanowska Biografie, autobiografie, pamiętniki zbiorowe polskie i Polski
30
Sierchuła, Rafał (1968- ). Autor Józef Dowbor-Muśnicki 1867-1937 / Rafał Sierchuła, Wojciech Jerzy Muszyński ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Dowbor-Muśnicki Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dot
31

Studia genealogiczne : poświęcone pamięci profesora Włodzimierza Dworzaczka. T. 2 / pod redakcją Andrzeja Sikorskiego i Tomasza Sławińskiego. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
32
Strzelczyk, Jerzy (1941- ). Autor Otton I Wielki / Jerzy Strzelczyk. 2018 BG( 1/ 0)

929-051/-052A/Z Otton I Wielki Pamiętniki, autobiografie, biografie indywidualne
33
Świtalska-Starzeńska, Barbara (1986- ). Autor "Człowiek szalony" : Andrzej Niemojewski (1864-1921) / Barbara Świtalska-Starzeńska. 2018 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Niemojewski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczą
34
Szczurowski, Piotr (1972- ). Autor Ród heraldyczny Prus na Mazowszu w XIII-XVI wieku / Piotr Szczurowski. 2018 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
35
Ujma, Magdalena (1959- ). Autor Samuel Zborowski i jego czasy / Magdalena Ujma. 2018 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Zborowski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
36

Pacowie : materyjały historyczno-genealogiczne / ułożone i wydane przez Józefa Wolffa ; redakcja Krzysztof Zięcina. 2018 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
37
Blecharczyk, Karolina (1986- ). Autor Od ofiar do katów : Feliks Dzierżyński i bolszewicy / Karolina Blecharczyk. 2017 BG( 1/ 0)

929-051/-052A/Z Dzierżyński Pamiętniki, autobiografie, biografie indywidualne
38

Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych - rola i miejsce w badaniach historycznych / redakcja Wiesław Caban i Lidia Michalska-Bracha. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438) Biografie, autobiografie, pamiętniki zbiorowe polskie i Polski dotyczące
39
Chorowiec, Oleg (1963- ).. Herbarz szlachty wołyńskiej. T. 6 / Oleg Chorowiec. 2017 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
40
Duffy, Christopher (1936- ).. Fryderyk Wielki : biografia wojskowa / Christopher Duffy ; [tłumaczenie: Miłosz Młynarz]. 2017 BG( 1/ 0)

929-051/-052A/Z Fryderyk II Wielki Pamiętniki, autobiografie, biografie indywidualne
41
Dzieduszycki, Wojciech (1848-1909). Autor Wybór pism / Wojciech Dzieduszycki ; wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Jacek Kloczkowski. 2017 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Dzieduszycki Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycz
42

Józef Piłsudski : źródła z lat 1914-1918 w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu. T. 2, Ogólne archiwum administracji, archiwum domu, dworu i państwa = Quellen von 1914-1918 im Österr 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Piłsudski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycząc
43

Adam Chętnik : patriota, uczony, społecznik, polityk / redakcja naukowa Janusz Gmitruk ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. 2017 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Chętnik Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
44
Kaczmarski, Krzysztof (1965- ).. Generał Józef Haller 1873-1960 / Krzysztof Kaczmarski, Wojciech J. Muszyński, Rafał Sierchuła ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Haller Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
45
Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887). Autor Poezja szlachecka, legendy herbowne / Józef Ignacy Kraszewski ; opracowanie Beata Jarosz. 2017 BHU( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
46
Kuzio-Podrucki, Arkadiusz (1968- ).. Sławni na Tarnogórskiej Ziemi / Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Dariusz Woźnicki. 2017 BHU( 1/ 0)

929-051/-052 Pamiętniki, autobiografie, biografie zbiorowe
47
Longerich, Peter (1955- ).. Hitler : biografia / Peter Longerich ; przełożył Michał Antkowiak. 2017 BG( 1/ 0)

929-051/-052A/Z Hitler Pamiętniki, autobiografie, biografie indywidualne
48
Małłek, Edward (1907-1995).. Gdzie jest moja ojczyzna? : wspomnienia / Edward Małłek ; opracowanie tekstu, wstęp, redakcja tomu Jarosław Ławski ; przedsłowie Dariusz Zuber ; [Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białym 2017 BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Małłek Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
49
Mauberg, Helena (1934- ).. Seweryn Książę Czetwertyński : album / Helena von Mauberg ; [wybór, opracowanie merytoryczne i retusze fotografii ze zbiorów rodzinnych Ksawery Wąsowski]. 2017 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Czetwertyński Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyc
50
Mossakowski, Stanisław (1937- ). Autor Z Mazowsza na Litwę i Ruś Koronną : kartki z kresowych dziejów jednej polskiej rodziny (Mossakowskich herbu Jastrzębiec) / Stanisław Mossakowski. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
51

Radziwiłłowie w służbie Marsa / redakcja Mirosław Nagielski, Karol Żojdź ; Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. 2017 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
52
Piskała, Magdalena. Polski świat znaków : studia o herbarzu Szymona Okolskiego / Magdalena Piskała. 2017 BHU( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
53
Skalski, Marek. Sybiracy / Marek Skalski. 2017 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438) Biografie, autobiografie, pamiętniki zbiorowe polskie i Polski dotyczące
54
Szafrański, Wojciech (1974- ).. Józef Weyssenhoff : polityk, prawnik, legislator czasów Oświecenia / Wojciech Szafrański. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Weyssenhoff Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczą
55
Szarszewski, Adam (1962- ). Autor Sławni lekarze Gdańscy. T. 2 / Adam Szarszewski, Piotr Paluchowski, Seweryna Konieczna, Bartłomiej Siek, Piotr Kallalas. 2017 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438) Biografie, autobiografie, pamiętniki zbiorowe polskie i Polski dotyczące
56

Leksykon piłsudczykowski. T. 2, Słownik biograficzny M-Ż / pod redakcją Jakuba H. Szlachetko, Karola Dziudy, Kamila Piskały. 2017 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438) Biografie, autobiografie, pamiętniki zbiorowe polskie i Polski dotyczące
57
Trynkowski, Jan. Polski Sybir : zesłańcy i ich życie : narodziny mitu / Jan Trynkowski ; do druku przygotowała Wiktoria Śliwowska ; przedmową opatrzyli Wiesław Caban i Wiktoria Śliwowska. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

929-051/-052(438) Biografie, autobiografie, pamiętniki zbiorowe polskie i Polski dotyczące
58
Zalìvaka, Alâksandr Stanìslavavìč (1971- ). Autor Podom iz VKL : Meleškeviči gerba Korčak / Aleksandr Zalivako. 2017 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
59
Błaszczyk, Grzegorz (1953- ).. Herbarz szlachty żmudzkiej. T. 5, [R-Ś] / Grzegorz Błaszczyk ; [recenzenci Andrzej Rachuba, Marek Wagner] ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
60
Błaszczyk, Grzegorz (1953- ).. Herbarz szlachty żmudzkiej. T. 6, [T-Ż] / Grzegorz Błaszczyk ; [recenzenci Andrzej Rachuba, Marek Wagner] ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
61
Chorowiec, Oleg (1963- ).. Herbarz szlachty wołyńskiej. T. 5 / Oleg Chorowiec. 2016 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
62

Szlachta - granice etniczne, wyznaniowe i cywilizacyjne / pod redakcją Tomasza Ciesielskiego, Krzysztofa Mikulskiego i Andrzeja Korytki ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2016 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
63

Metryki chrztów i ślubów od 1715 r. do 1765 r. oraz zgonów od 1763 r. do 1765 r. przechowywane w archiwum parafii pod wezwaniem św. Aleksandra w Suwałkach. T. 2 / zebrał i przygotował do d 2016 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
64

Metryki chrztów i ślubów od 1715 r. do 1765 r. oraz zgonów od 1763 r. do 1765 r. przechowywane w archiwum parafii pod wezwaniem św. Aleksandra w Suwałkach. T. 1 / zebrał i przygotował do d 2016 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
65
Czyż, Anna Sylwia (1974- ).. Fundacje artystyczne rodziny Paców: Stefana, Krzysztofa Zygmunta i Mikołaja Stefana : "lilium bonae spei ab antiquitate consecratum" / Anna Sylwia Czyż. 2016 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
66

Stanisław Kościałkowski pamięci przywrócony / pod redakcją Małgorzaty Dąbrowskiej ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Uniwersytet Łódzk 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Kościałkowski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski doty
67
Dąbrowski, Dariusz (1965- ).. Król Rusi Daniel Romanowicz : o ruskiej rodzinie książęcej, społeczeństwie i kulturze w XIII w. / Dariusz Dąbrowski. 2016 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
68
Drzewiecki, Bartosz (historia). Piwniccy herbu Lubicz odmieniony od XVI do XX wieku / Bartosz Drzewiecki, Tomasz Sławiński ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2016 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
69

Ziemianie polscy XX wieku : słownik biograficzny. Cz. 11 / [komitet redakcyjny Tadeusz Epsztein (red.), Sławomir Górzyński, Barbara Konarska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk]. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
70
Gajl, Tadeusz (1940- ).. Nowy herbarz polski / Tadeusz Gajl. 2016 BG( 1/ 0)

929.6 Heraldyka. Herby, tarcze herbowe. Herbarze. Godła. Źródła heraldyczne
71
Gibasiewicz, Włodzimierz A. (1949- ).. Po wielu z nich płaczę / Włodzimierz Andrzej Gibasiewicz. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438) Biografie, autobiografie, pamiętniki zbiorowe polskie i Polski dotyczące
72

Józef Piłsudski : człowiek - żołnierz - polityk / redakcja naukowa Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Piłsudski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotycząc
73
Grygiel, Jerzy (1953- ).. Zygmunt Korybutowicz : litewski książę w husyckich Czechach (ok. 1395-wrzesień 1435) / Jerzy Grygiel. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052A/Z Korybutowicz Pamiętniki, autobiografie, biografie indywidualne
74
Hlevnûk, Oleg Vital’evič (1956- ).. Stalin : nowa biografia / Oleg Khlevniuk ; przełożyła Dorota Bal. 2016 BG( 2/ 0)

929-051/-052A/Z Stalin Pamiętniki, autobiografie, biografie indywidualne
75
Kalìnoǔskì, Valer (1967- ).. Panì Èlʹžbeta : gìstoryâ adnoj pryâzʹnì / Valer Kalìnoǔskì. 2016 BHU( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Smułkowa Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
76
Kawalec, Krzysztof (1954- ).. Roman Dmowski / Krzysztof Kawalec. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Dmowski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
77

Jan Długosz (1415-1480) : życie i dzieła / pod redakcją Lidii Korczak, Marka Daniela Kowalskiego, Piotra Węcowskiego. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Długosz Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
78
Korwin-Kossakowski, Michał Stanisław (1883-1962).. Diariusz. T. 3, 1 stycznia - 31 grudnia 1918 / Michał Stanisław Kossakowski ; redakcja naukowa Mariusz Korzeniowski, Dariusz Tarasiuk, Krzysztof Latawiec. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Kossakowski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczą
79
Korwin-Kossakowski, Michał Stanisław (1883-1962).. Diariusz. T. 2, 29 kwietnia - 31 grudnia 1917 / Michał Stanisław Kossakowski ; redakcja naukowa Dariusz Tarasiuk, Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Kossakowski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczą
80
Małłek, Edward (1907-1995).. Gdzie jest moja ojczyzna? : wspomnienia / Edward Małłek ; opracowanie tekstu, wstęp, redakcja tomu Jarosław Ławski ; przedsłowie Dariusz Zuber ; [Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białym 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Małłek Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
81
Merriman, Roger Bigelow (1876-1945).. Sulejman Wspaniały 1520-1566 / Roger Bigelow Merriman ; [tłumaczenie Miłosz Młynarz]. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052A/Z Sulejman Wspaniały Pamiętniki, autobiografie, biografie indywidualne
82

Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku / redakcja naukowa Aleksander Miśkiewicz. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438) Biografie, autobiografie, pamiętniki zbiorowe polskie i Polski dotyczące
83
Morawski, Konrad (1989- ).. Generał Stanisław Fiszer (1769-1812) / Konrad Morawski. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Fiszer Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
84
Niklewska, Jolanta. Roman Dmowski : droga do Polski / Jolanta Niklewska. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Dmowski Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
85
Patek, Artur (1965- ).. Polski cmentarz w Jafie : z dziejów Polonii w Izraelu / Artur Patek. 2016 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
86
Pisarkiewicz, Mirosław (1963- ).. Groby szlacheckie i ziemiańskie na polskich cmentarzach / Mirosław Pisarkiewicz. 2016 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
87
Plewczyński, Marek (1946- ).. Szlakiem rodów rycerskich dawnego Mazowsza w XV-XVI wieku. T. 2, Powiat błoński i tarczyński / Marek Plewczyński. 2016 BG( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
88
Ptak, Jan (1954- ).. Weksylologia polska : zarys problematyki / Jan Ptak ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Heraldyczne. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.7/.9 Szlachectwo. Tytuły. Godności. Ordery i odznaczenia. Flagi. Sztandary
89

Klasztory, miasta, zamki w życiu i twórczości Jana Długosza / pod redakcją Jerzego Rajmana i Doroty Żurek. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Długosz Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
90

Staropolskie podróżowanie / pod redakcją Bogdana Roka i Filipa Wolańskiego. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052 Pamiętniki, autobiografie, biografie zbiorowe
91

Studia genealogiczne : poświęcone pamięci profesora Włodzimierza Dworzaczka / pod redakcją Andrzeja Sikorskiego i Tomasza Sławińskiego. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929.5 Genealogia. Tablice genealogiczne. Dzieje rodzin. Źródła genealogii (np. rejestry narod
92
Souvarine, Boris (1895-1984). Stalin : rys historyczny bolszewizmu / Boris Souvarine, przekład Artur Foryt. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052A/Z Stalin Pamiętniki, autobiografie, biografie indywidualne
93
Studnicka-Mariańczyk, Karolina. Ludwika hrabina Ostrowska (1851-1926) : kobieta, gospodarz, społecznik / Karolina Studnicka-Mariańczyk ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Ostrowska Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
94
Szefliński, Błażej (1990- ).. Trzy oblicza Sawy Nemanjicia : postać historyczna, autokreacja, postać literacka / Błażej Szefliński. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052A/Z Nemanjic Pamiętniki, autobiografie, biografie indywidualne
95

Ksiądz Krzysztof Kluk i badacze epoki stanisławowskiej / [redaktor Norbert Dariusz Tomaszewski] ; Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu Instytucja Kultury Województwa Podlaski 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Kluk Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
96
Wachowicz, Barbara (1937-2018). Matki Wielkich Polaków : "Serce mojej Ojczyzny - Mamo" / Barbara Wachowicz. 2016 BHU( 1/ 0)

929-051/-052(438) Biografie, autobiografie, pamiętniki zbiorowe polskie i Polski dotyczące
97
Wasilewski, Dariusz (historia). Hetman wielki koronny Mikołaj Potocki - hetman zhańbiony? / Dariusz Wasilewski. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Potocki, Mikołaj Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski do
98
Wejner, Edward (1931- ).. Wojsko i politycy bez retuszu / Edward Wejner. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052(438)A/Z Wejner Biografie, autobiografie, pamiętniki polskie i Polski dotyczące
99
Wies, Ernst Wilhelm (1922- ).. Karol Wielki : cesarz i święty / Ernst W. Wies ; przełożyła Maria Skalska. 2016 BG( 1/ 0)

929-051/-052A/Z Karol Wielki Pamiętniki, autobiografie, biografie indywidualne

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego