Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "91:016" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 17 z 17 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Nowak, Marianna (1938- ).. Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa prof. dr Anieli Chałubińskiej wraz ze spisem wykonanych pod Jej kierunkiem prac doktorskich i magisterskich / [oprac. Marianna i Jerzy Nowakowie]. 1994 BG( 1/ 0)

91:016 Geografia - bibliografie
2
Kawecka, Barbara (1938- ).. Spis zawartości Prac Geograficznych : 1-150 (1954-1987) / zest. Barbara Kawecka-Endrukajtis i Halina Tuszyńska-Rękawek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowan 1988 BG( 1/ 0)

91:016 Geografia - bibliografie
3

Bibliografia prac dr. Mikołaja Michałowskiego / [oprac. Edward Michna, Stanisław Paczos - Życiorys naukowy i Ocena dorobku naukowego, Urszula Rossa - Bibliografia]. 1987 BG( 1/ 0)

91:016 Geografia - bibliografie
4
Bogusz, Alicja. Bibliografia prac prof. dr hab. Adama Malickiego / [oprac. Alicja Bogusz] ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna. 1984 BG( 1/ 0)

91:016 Geografia - bibliografie
5
Kuczyńska, Maria (bibliografia). Ameryka Łacińska / Maria Kuczyńska ; Zakład Bibliografii Zalecającej Instytutu Bibliograficznego. 1983 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

91:016 Geografia - bibliografie
6

Materiały bibliograficzne do historii polskich badań polarnych / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki. 1978 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)

91:016 Geografia - bibliografie
7

Centralny katalog zagranicznych czasopism o problematyce afrykańskiej / oprac. Janina Micherdzińska. 1977 BG( 2/ 0)

91:016 Geografia - bibliografie
8
Szymańska, Ewa (bibliografia). Bibliografia polskich publikacji na temat Afryki : (czasopisma i druki zwarte) : 1968-1971 / Ewa Szymańska, Marta Wolska ; Instytut Afrykanistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. 1975 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

91:016 Geografia - bibliografie
9
Antoniewicz, Barbara. Podróżnicy polscy : bibliografia - wybór / oprac. Barbara Antoniewicz, Maria Werner ; Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Dział Instrukcyjno-Metodyczny. 1973 BG( 1/ 0)

91:016 Geografia - bibliografie
10
Warneńska, Monika (1922-2010).. Indochiny : Wietnam, Laos, Kambodża : poradnik bibliograficzny / Monika Warneńska ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. 1973 BG( 2/ 0)

91:016 Geografia - bibliografie
11

Bibliografia Puszczy Białowieskiej / Białowieski Park Narodowy ; Czesław Okołów. 1967 BG( 23/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WHS( 4/ 0)
BIO( 14/ 0)

91:016 Geografia - bibliografie
12
Koźmiński, Maciej. Bibliografia polskich publikacji na temat Afryki. Cz. 1, Druki samoistne A - Ż. Publikacje w czasopismach A - J / oprac. Maciej Koźmiński, Jan Milewski ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 1965 BG( 1/ 0)

91:016 Geografia - bibliografie
13
Koźmiński, Maciej. Bibliografia polskich publikacji na temat Afryki. Cz. 2, Publikacje w czasopismach K - Ż / oprac. Maciej Koźmiński, Jan Milewski ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Zakład Krajów Afryk 1965 BG( 1/ 0)

91:016 Geografia - bibliografie
14
Kawecka, Barbara (1938- ).. Bibliografia geografii polskiej - 1960 / pod red. S. Leszczyckiego ; oprac. B. Kawecka, H. Rękawkowa. 1963 BG( 1/ 0)

91:016 Geografia - bibliografie
15
Świderski, Bolesław (1917-1998).. Bibliografia geografii fizycznej Pomorza. Cz. 1 / Bolesław Świderski ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Komitet Fizjograficzny. 1962 BG( 1/ 0)

91:016 Geografia - bibliografie
16

Polska bibliografia analityczna. Geografia. R. 1 z. 1, 1-168 / [red. Jadwiga Kobendzina] ; Polska Akademia Nauk. Ośrodek Bibliografii i Dokumentacji Naukowej. 1956 BG( 1/ 0)

91:016 Geografia - bibliografie
17

Bibliografia Geografii Polskiej ... / Instytut Geografii PAN ; oprac. Janina Piasecka. 1918 BG( 42/ 0)
BIO( 1/ 0)

91:016 Geografia - bibliografie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->