Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "913*438*:33" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 13 z 13 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Kondracki, Jerzy (1908-1998).. Geografia regionalna Polski / Jerzy Kondracki. 2011 BG( 5/ 0)
BIO( 2/ 0)

913(438):33 Geografia ekonomiczna Polski. Geografia przemysłu, rolnictwa
2
Bański, Jerzy (1960- ).. Geografia rolnictwa Polski / Jerzy Bański. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
BIO( 1/ 0)

913(438):33 Geografia ekonomiczna Polski. Geografia przemysłu, rolnictwa
3

Geografia społeczno-gospodarcza Polski / red. nauk. Henryk Rogacki. 2007 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 2/ 2)
WHS( 2/ 0)
BIO( 2/ 0)

913(438):33 Geografia ekonomiczna Polski. Geografia przemysłu, rolnictwa
4
Śleszyński, Przemysław. Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski / Przemysław Śleszyński. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

913(438):33 Geografia ekonomiczna Polski. Geografia przemysłu, rolnictwa
5
Bański, Jerzy (1960- ).. Geografia polskiej wsi / Jerzy Bański. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

913(438):33 Geografia ekonomiczna Polski. Geografia przemysłu, rolnictwa
6

Geografia gospodarcza Polski : praca zbiorowa / pod red. Ireny Fierli. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

913(438):33 Geografia ekonomiczna Polski. Geografia przemysłu, rolnictwa
7
Komornicki, Tomasz (1963- ).. Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce / Tomasz Komornicki. 2003 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

913(438):33 Geografia ekonomiczna Polski. Geografia przemysłu, rolnictwa
8

Geografia gospodarcza Polski : praca zbiorowa / pod red. Ireny Fierli. 1998 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

913(438):33 Geografia ekonomiczna Polski. Geografia przemysłu, rolnictwa
9
Domański, Ryszard (1928- ).. Przestrzenna transformacja gospodarki / Ryszard Domański. 1997 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 4/ 0)
BIO( 1/ 0)

913(438):33 Geografia ekonomiczna Polski. Geografia przemysłu, rolnictwa
10
Rudnicki, Roman (1958- ).. Geograficzno-ekonomiczne czynniki kształtujące produkcję rolnictwa indywidualnego na przykładzie makroregionu dolnej Wisły = Geographic-economic factors influencing production in individual f 1997 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

913(438):33 Geografia ekonomiczna Polski. Geografia przemysłu, rolnictwa
11

Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej i zagospodarowania przestrzennego / red. Jan Falkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 1996 BG( 1/ 0)

913(438):33 Geografia ekonomiczna Polski. Geografia przemysłu, rolnictwa
12
Leszczycki, Stanisław (1907-1996).. Geografia Polski : społeczno-ekonomiczna / Stanisław Leszczycki, Ryszard Domański. 1995 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

913(438):33 Geografia ekonomiczna Polski. Geografia przemysłu, rolnictwa
13
Batorowicz, Zdzisław (1912-1993).. Geografia ekonomiczna Polski : ujęcie regionalne / Zdzisław Batorowicz, Andrzej Suliborski. 1993 BG( 2/ 0)

913(438):33 Geografia ekonomiczna Polski. Geografia przemysłu, rolnictwa

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:



Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego