Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "911.3:33" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 30 z 30 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Boroda, Krzysztof. Geografia gospodarcza Królestwa Polskiego w XVI wieku / Krzysztof Boroda. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
2
Bazin, Marcel (1944- ).. Turcja : geografia wschodzącej potęgi / Marcel Bazin, Stéphane de Tapia ; przekł. z jęz. fr. Ewa Cylwik, Grażyna Majcher. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
3

Geopolityka / red. nauk. Andrzej Dybczyński. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
4

Geografia ekonomiczna / red. nauk. Kazimierz Kuciński. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
5

Transformaciones ambientales y socioeconómicas en la Región Mazahua, México / coordinación Maria Skoczek. 2013 BG( 1/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
6

Contemporary issues in Polish geography / ed. by Paweł Churski ; [transl. Ryszard J. Reisner & Piotr T. Żebrowski]. 2012 BG( 1/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
7

Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej / red. nauk. Irena Fierla. 2011 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
8

Kraje rozwijające się na początku XXI wieku : wybrane problemy / red. nauk. Marcin Wojciech Solarz. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
9
Barciński, Florian (1901-1987).. Czynniki rozwoju regionu w oczach geografa ekonomicznego / Florian Barciński ; wstęp i dobór tekstów Wanda Maria Gaczek ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Ekonomiczny w P 2009 BG( 1/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
10
Dowbor, Władysław (1941- ).. Demokracja ekonomiczna : alternatywne rozwiązania w sferze zarządzania społecznego / Ladislau Dowbor ; przeł. Zbigniew Marcin Kowalewski. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
11
Krzysztofik, Robert (1972- ).. Przewodnik do ćwiczeń z geografii ekonomicznej / Robert Krzysztofik, Krzysztof Odoj. 2009 BG( 1/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
12

Geografia ekonomiczna / pod red. Kazimierza Kucińskiego. 2009 BG( 2/ 1)
BWEiZ( 2/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
13
Mikołajczyk, Bożena (1944- ).. Klastry na świecie : studia przypadków / Bożena Mikołajczyk, Agnieszka Kurczewska, Joanna Fila. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WIL( 1/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
14
Ziętala, Grzegorz. Geografia gospodarcza Rosji w ćwiczeniach = Èkonomičeskaâ geografiâ Rossii v upražneniâh / Grzegorz Adam Ziętala. 2009 BG( 1/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
15
Kandryčyn, Sârgej. Geografia społeczna i kontury historii : podziały historyczne Białorusi w świetle danych statystyki społecznej, medycznej i demograficznej / Siarhiej Kandryčyn. 2008 BG( 1/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
16
Tkocz, Jan (1939- ).. Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej : wykład teoretyczny / Jan Tkocz. 2008 BG( 1/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
17

The geographical aspects of the transformation process in Central and East-Central Europe / edited by Tomasz Michalski. 2006 BG( 2/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
18
Rykiel, Zbigniew (1949- ).. Podstawy geografii politycznej / Zbigniew Rykiel. 2006 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
19

Podstawy geografii ekonomicznej : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Wrony. 2006 BG( 3/ 1)
BWEiZ( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
20
Ziętala, Grzegorz. Èkonomičeskaâ geografiâ Rossii = Geografia gospodarcza Rosji / Grzegorz A. Ziętala. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
21

Geografia gospodarcza świata : praca zbiorowa / pod red. Ireny Fierli ; aut.: Jacek Brdulak [et al.]. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
22
Wieloński, Andrzej (1947- ).. Geografia przemysłu / Andrzej Wieloński. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
23
Kuciński, Kazimierz (1950- ).. Geografia ekonomiczna : zarys teoretyczny / Kazimierz Kuciński. 2004 BG( 1/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
24
Bożyk, Paweł (1939- ).. Integracja ekonomiczna / Paweł Bożyk, Józef Misala ; red. nauk. Paweł Bożyk. 2003 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 2/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
25
Falkowski, Jan (1938- ).. Geografia rolnictwa świata / Jan Falkowski, Jerzy Kostrowicki. 2001 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
26

System gospodarki rynkowej : pozaeuropejskie modele gospodarcze : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby ; [poszcz. rozdz. oprac. Stanisław Swadźba et al.] ; Akademia Ekonomiczna im. Kar 2001 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
27

Podstawy geografii ekonomicznej : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Wrony i Jadwigi Rek. 1997 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
28

Geografia gospodarcza Rosji / Andrzej Maryański [et al.]. 1996 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
29
Domański, Ryszard (1928- ).. Zasady geografii społeczno-ekonomicznej / Ryszard Domański. 1995 BG( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac
30
Maryański, Andrzej (1924-1995).. Związek Radziecki : zarys geografii ekonomicznej regionów / Andrzej Maryański. 1979 BG( 2/ 0)

911.3:33 Geografia gospodarcza (ekonomiczna). Geografia rolnictwa, przemysłu, usług, komunikac

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego