Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "911.2" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 9 z 9 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski / pod redakcją Mariusza Kistowskiego, Urszuli Mygi-Piątek, Jerzego Solona. 2018 BG( 1/ 0)

911.2 Geografia fizyczna. Fizjografia. Geografia fizyczna jako nauka. Ogólna geografia fizyczna
2
Cabaj, Wacław (1948- ).. Obserwacje i pomiary w nauczaniu geografii fizycznej / Wacław Cabaj. 2012 BG( 1/ 0)

911.2 Geografia fizyczna. Fizjografia. Geografia fizyczna jako nauka. Ogólna geografia fizyczna
3

Przewodnik do ćwiczeń z geografii fizycznej województwa śląskiego : zestaw ćwiczeń dla studentów II roku geografii / Jan Maciej Waga, Martyna Rzętała, Maria Fajer, Mariusz Rzętała ; po 2011 BG( 1/ 0)

911.2 Geografia fizyczna. Fizjografia. Geografia fizyczna jako nauka. Ogólna geografia fizyczna
4

Środowisko przyrodnicze w badaniach geografii fizycznej / [pod red. Zygmunta Babińskiego]. 2009 BG( 1/ 0)

911.2 Geografia fizyczna. Fizjografia. Geografia fizyczna jako nauka. Ogólna geografia fizyczna
5
Makowski, Jerzy (1946- ).. Geografia fizyczna świata / Jerzy Makowski. 2008 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

911.2 Geografia fizyczna. Fizjografia. Geografia fizyczna jako nauka. Ogólna geografia fizyczna
6

Geograficzne badania środowiska przyrodniczego / red. nauk. Andrzej Richling ; aut.: Witold Lenart [et al.]. 2007 BG( 2/ 0)
BIO( 2/ 0)

911.2 Geografia fizyczna. Fizjografia. Geografia fizyczna jako nauka. Ogólna geografia fizyczna
7

Metody szczegółowych badań geografii fizycznej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Richlinga. 1993 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)

911.2 Geografia fizyczna. Fizjografia. Geografia fizyczna jako nauka. Ogólna geografia fizyczna
8
Richling, Andrzej (1937- ).. Kompleksowa geografia fizyczna / Andrzej Richling. 1992 BG( 1/ 0)

911.2 Geografia fizyczna. Fizjografia. Geografia fizyczna jako nauka. Ogólna geografia fizyczna
9
Scheidegger, Adrian Eugen (1925- ).. Geomorfologia teoretyczna / Adrian E. Scheidegger ; tł. z wyd. 2 popr. Jędrzej Müller. 1974 BG( 1/ 0)

911.2 Geografia fizyczna. Fizjografia. Geografia fizyczna jako nauka. Ogólna geografia fizyczna

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego