Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "902" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 214 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Adamik-Proksa, Joanna. Autor Ekumena ludności kultury trzcinieckiej w Polsce południowo-wschodniej : studium osadniczo-kulturowe / Joanna Adamik-Proksa ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacja Rzeszowskie 2019
902/904 Archeologia. Prehistoria
2

Between the East and the West : dynamics of social changes from the Eastern Carpathians to the Dnieper in the 4th - beginning of 3rd Millenium BC : (preliminary study) / Aleksandr Diachenko, Małg 2019 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
3
Gardeła, Leszek. Autor Magia, kobiety i śmierć w świecie wikingów / Leszek Gardeła. 2019 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
4
Kozłowski, Stefan Karol (1938- ). Autor I przyszli ludzie zza Gór Wysokich : ziemie polskie od VI do IV tysiąclecia BC / Stefan Karol Kozłowski, Marek Nowak ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Ośrodek Badań nad Antyk 2019
902/904 Archeologia. Prehistoria
5
Czopek, Sylwester (1958- ). Autor Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnohistorycznej ekumeny / Sylwester Czopek, Katarzyna Try 2018 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
6

Lotnicze skanowanie laserowe jako narzędzie archeologii / pod redakcją Martina Gojdy i Zbigniewa Kobylińskiego. 2018 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
7
Hoffmann, Mirosław J. (1958- ). Autor Dzieje archeologii Prus Wschodnich od początku XVIII wieku do 1920 roku / Mirosław J. Hoffmann. 2018 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
8

Materiały do archeologii Warmii i Mazur. T. 2 / pod redakcją Sławomira Wadyla, Macieja Karczewskiego, Mirosława Hoffmanna ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Historyczn 2018 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
9
Kotowicz, Piotr N. Autor Early medieval axes from the territory of Poland / Piotr N. Kotowicz ; editor Jacek Poleski ; reviewers Witold Świętosławski, Piotr Strzyż ; translation into english Piotr Godlewski. 2018 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
10

Średniowieczny Kościół na Skałce w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych / redakcja Jacek Poleski ; autorzy: Anna Bojęś-Białasik, Agata Kucia, Jakub Nawrot, Dariusz Niemiec, Jace 2018 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
11

Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku / pod redakcją Jacka Tomczyka. 2018 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
12

Konserwacja zapobiegawcza środowiska. 7, Dziedzictwo techniki / pod redakcją Katarzyny Zdeb i Kamila Rabiegi. 2018
902/904 Archeologia. Prehistoria
13

Znaleziska archeologiczne : problemy konserwacji, inwentaryzacji i przechowywania / pod redakcją Katarzyny Zdeb. 2018
902/904 Archeologia. Prehistoria
14
Dudziński, Tomasz (1977- ).. Tajemnice szczuczyńskich krypt. T. 4, Pochówki pijarów / Tomasz Dudziński, Małgorzata Grupa, Wiesław Nowosad. 2017 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
15
Gardeła, Leszek. Bad death in the Early Middle Ages : atypical burials from Poland in a comparative perspective / Leszek Gardeła ; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersyte 2017 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
16
Karczewski, Maciej. Autor Muzeum w mieście Lötzen : historia i zbiory (1916-1944) / Maciej Karczewski. 2017 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
17

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie : 50 lat od odkrycia : historia - ludzie - przyroda / pod redakcją Wojciecha Ciężkowskiego, Artura Sawickiego i Krzysztofa Stefaniaka. 2016 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
18

Od Torunia do Charkowa / pod redakcją Małgorzaty Grupy i Andrzeja Pydyna. 2016 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
19
Kobyliński, Zbigniew (1953- ).. Teoria i praktyka prezentacji reliktów archeologiczno-architektonicznych / Zbigniew Kobyliński, Ewa Magdalena Charowska i Łukasz Kowalczyk. 2016 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
20

Grodziska Warmii i Mazur. 2, Nowe badania i interpretacje / pod redakcją Zbigniewa Kobylińskiego. 2016 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
21
Pawleta, Michał. Przeszłość we współczesności : studium metodologiczne archeologicznie kreowanej przeszłości w przestrzeni społecznej / Michał Pawleta. 2016 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
22
Dudziński, Tomasz (1977- ).. Tajemnice szczuczyńskich krypt. T. 3 / Tomasz Dudziński, Małgorzata Grupa, Dawid Grupa, Magdalena Krajewska, Magdalena Majorek, Marcin Nowak, Sebastian Nowak, Magdalena Przymorska-Sztuczka, Adr 2015 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
23
Janowski, Andrzej Stanisław. Groby komorowe w Europie Środkowo-Wschodniej : problemy wybrane / Andrzej Janowski. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
24
Karczewska, Małgorzata. Archeologia Białegostoku / Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski, Halina Karwowska, Katarzyna Rusin, Urszula Stankiewicz, Adam Wawrusiewicz. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 3/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
25
Trąbska, Joanna. Mikrostrukturalne przesłanki dla oceny pochodzenia i przetworzenia czerwonych surowców żelazistych ("ochr") na przykładzie wybranych stanowisk paleolitycznych / Joanna Trąbska. 2015 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
26
Wawrusiewicz, Adam. Obiekty obrzędowe Pucharów Dzwonowatych z Supraśla : złożenie darów - przejęcie terenu czy integracja kulturowa? / Adam Wawrusiewicz, Katarzyna Januszek, Dariusz Manasterski z udziałem Pio 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)
BIO( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
27

Tajemnice szczuczyńskich krypt. T. 2 / Małgorzata Grupa [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
28
Prarat, Waldemar (1964- ).. Z dziejów badań archeologicznych w widłach Wisły i Sanu na przełomie XIX i XX wieku / Waldemar Prarat. 2014 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
29
Svetikas, Eugenijus (1957- ).. Krikščioniškasis bestiariumas XIII-XV a. Lietuvos kultūroje : omega segės zoomorfiniais galais. T. 2, Kompleksų radinių lentelės / Eugenijus Svetikas. 2014 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
30
Svetikas, Eugenijus (1957- ).. Krikščioniškasis bestiariumas XIII-XV a. Lietuvos kultūroje : omega segės zoomorfiniais galais. T. 1 / Eugenijus Svetikas, Lietuvos Istorijos Institutas. 2014 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
31

Archeologia. Górny Śląsk / Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach ; [red. tomu Eugeniusz Tomczak ; tł. ang. Anna Kinecka]. 2014 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
32

Konserwacja zapobiegawcza środowiska. 2, Krajobraz kulturowy / pod red. Jacka Wysockiego. 2014
902/904 Archeologia. Prehistoria
33
Blajer, Wojciech (archeolog). Młodsza epoka brązu na ziemiach polskich w świetle badań nad skarbami / Wojciech Blajer ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Archeologii. 2013 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
34

Tajemnice szczuczyńskich krypt. T. 1, Materiały z konferencji naukowej, Szczuczyn - 21 IX 2013 r. / pod red. Małgorzaty Grupy i Tomasza Dudzińskiego. 2013 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
35
Johnson, Matthew (1962- ).. Teoria archeologii : wprowadzenie / Matthew Johnson ; tł. Agnieszka Tokarczuk-Różańska, Dariusz Błaszczyk, Michał Szymkowiak. 2013 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
36
Kania, Marta. Machupicchu : między archeologią i polityką / Marta Kania. 2013 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
37

Założenie rezydencjonalne Sapiehów w Dubnie : praca zbiorowa / pod red. Haliny Karwowskiej i Aleksandra Andrzejewskiego ; Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łó 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
38

Grodziska Warmii i Mazur. 1, Stan wiedzy i perspektywy badawcze / pod red. Zbigniewa Kobylińskiego. 2013 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
39
Machowski, Wojciech (1972- ).. Śladami Pauzaniasza : podróż po starożytnej Grecji / Wojciech Machowski. 2013 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
40

Dasledovanne sârèdnevâkovyh staražytnascej Cèntral’naj Belarusi (pamâci Û. A. Zaâca) = The investigations of medieval antiquities of Central Belarus (in remembrance of Y. A. Zayatc) / [ukl 2013 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
41
Poleski, Jacek. Małopolska w VI-X wieku : studium archeologiczne / Jacek Poleski ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Archeologii. 2013 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
42
Połtowicz, Marta. Wschodnia prowincja magdalenienu / Marta Połtowicz-Bobak. 2013 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
43
Stanisławski, Błażej (1970- ).. Wolin wczesnośredniowieczny. Cz. 1 / Błażej Stanisławski, Władysław Filipowiak. 2013 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
44

Region i regionalizm w archeologii i historii / pod red. Jadwigi Hoff, Sławomira Kadrowa. 2013 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
45
Urbańczyk, Przemysław (1951- ).. ...myśli o średniowieczu / Przemysław Urbańczyk. 2013 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
46
Bojarski, Jacek (1967- ).. Wczesnośredniowieczny mikroregion osadniczy w Napolu na ziemi chełmińskiej : wytwórczość garncarska jako źródło poznania lokalnych procesów osadniczych / Jacek Bojarski. 2012 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
47
Jaskanis, Jan (1932-2016).. Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Podlasiu / Jan Jaskanis. 2012 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
48
Kaczmarek, Maciej. Epoka brązu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w świetle interregionalnych kontaktów wymiennych / Maciej Kaczmarek. 2012 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
49
Karczewska, Małgorzata. Cmentarz wielowyznaniowy na wzgórzu św. Marii Magdaleny w Białymstoku : historia miejsca / Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski ; współaut.: Iwona Ptaszyńska-Sarosiek [et al.]. 2012 BG( 2/ 1)
WHS( 3/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
50

Poznań we wczesnym średniowieczu. T. 7 / pod red. Hanny Kóčki-Krenz ; Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2012 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
51

The impact of prehistoric and Medieval societies on the natural environment of the Gostynin Lake District, central Poland = Wpływ społeczności pradziejowych i okresu średniowiecza na środowis 2012 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
52
Śliwa, Joachim (1940- ).. Badacze, kolekcjonerzy, podróżnicy : studia z dziejów zainteresowań starożytniczych / Joachim Śliwa. 2012 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
53

Przeszłość społeczna : próba konceptualizacji / red.: Stanisław Tabaczyński [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
54
Tomczyk, Jacek (1972- ).. Odontologiczne wyznaczniki stresu a czynniki środowiskowe kształtujące populację z doliny środkowego Eufratu (Syria) / Jacek Tomczyk. 2012 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
55

Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich w archiwum Feliksa Jakobsona = Das archäologische Vermächtnis Ostpreußens im Archiv des Felix Jakobson = Austrumprūsijas arheoloģiskais mantojums F 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
56

Między Bałtykiem a Morzem Czarnym : szlaki międzymorza IV - I tys. przed Chr. / pod red. Marcina Ignaczaka, Aleksandra Kośko, Marzeny Szmyt ; [aut. Jurij Boltrik et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
57
Buko, Andrzej (1947- ).. Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej : odkrycia, hipotezy, interpretacje / Andrzej Buko. 2011 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
58
Ciesielska, Adriana. Społeczeństwa Europy pradziejowej : podręcznik dla studentów archeologii i historii / Adriana Ciesielska ; [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]. 2011 BG( 2/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
59

Nadodrze w starożytności : konferencja, Grabice, 23-30 czerwca 2004 roku / pod red. Grzegorza Domańskiego. 2011 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
60

Paleolit i mezolit Vostočnoj Evropy : sbornik statej v čest’ 60-letiâ Hizri Amirhanoviča Amirhanova / [otv. red. K. N. Gavrilov] ; Učreždenie Rossijskoj akademii nauk. Institut arheologii RA 2011 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
61
Hadamik, Czesław. Kasztelania tarska / Czesław Hadamik. 2011 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
62
Karczewski, Maciej. Archeologia środowiska zachodniobałtyckiego kręgu kulturowego na pojezierzach / Maciej Karczewski. 2011 BG( 5/ 0)
WHS( 3/ 0)
BIO( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
63

Współczesne oblicza przeszłości / red. Arkadiusz Marciniak, Danuta Minta-Tworzowska, Michał Pawleta. 2011 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
64
Marciniak-Kajzer, Anna (1961- ).. Średniowieczny dwór rycerski w Polsce : wizerunek archeologiczny / Anna Marciniak-Kajzer. 2011 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
65
Michałowski, Andrzej (1971- ).. Budownictwo kultury przeworskiej / Andrzej Michałowski. 2011 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
66
Pydyn, Andrzej. Argonauci epoki kamienia : wczesna aktywność morska od pierwszych migracji z Afryki do końca neolitu / Andrzej Pydyn. 2011 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
67

Na rubieży kultur : badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu / pod red. Urszuli Stankiewicz i Adama Wawrusiewicza. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
68

Sacrum pogańskie - sacrum chrześcijańskie : kontynuacja miejsc kultu we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej = Pagan sacrum - Christian sacrum : the continuation of the cult-places in the 2010 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
69

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) / pod red. Wojciecha Chudziaka ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Archeologii. 2010 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
70

Grób Mikołaja Kopernika : odkrycie i identyfikacja = Nicolaus’ Copernicus’s Tomb : discovery and identification / red. nauk. Jerzy Gąssowski ; [na jęz. ang. przeł. Joe Harper]. 2010 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
71
Kania, Marta. Prekolumbijski image Peru : rola archeologii i dziedzictwa inkaskiego w kształtowaniu peruwiańskiej tożsamości narodowej / Marta Kania. 2010 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
72
Kokowski, Andrzej (1953- ).. Dwanaście miesięcy z archeologią / Andrzej Kokowski ; z rys. Jerzego Faczyńskiego. 2010 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
73
Leśniowski, Henryk. Tajemnice grunwaldzkiego pobojowiska / Henryk Leśniowski, Romuald Odoj. 2010 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
74
Makarowicz, Przemysław. Trzciniecki krąg kulturowy - wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy / Przemysław Makarowicz ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Prahistorii. 2010 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
75
Malinowska-Sypek, Agnieszka. Przewodnik archeologiczny po Polsce / Agnieszka Malinowska-Sypek, Robert Sypek, Daniel Sukniewicz, wprowadzenie Wojciech Brzeziński. 2010 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
76
Schmidt, Klaus (1953- ).. Budowniczowie pierwszych świątyń : zagadkowy ośrodek kultu myśliwych z epoki kamienia : odkrycie archeologiczne na Göbekli Tepe / Klaus Schmidt ; przeł. Bogdan Baran. 2010 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
77
Clottes, Jean. Prehistoryczni szamani : trans i magia w zdobionych grotach oraz Po Prehistorycznych szamanach - polemiki i odpowiedzi / Jean Clottes, David Lewis-Williams ; przekł. Anna Gronowska ; wstęp do wy 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
78
Grążawski, Kazimierz (1957- ).. Ziemia lubawska na pograniczu słowiańsko-pruskim w VIII-XIII w. : studium nad rozwojem osadnictwa / Kazimierz Grążawski. 2009 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
79

Ceramika bałtyjska : tradycje i wpływy : materiały z konferencji, Białystok 21-23 września 2005 roku / [red. t. Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski] ; Wydział Historyczno-Socjologiczny 2009 BG( 2/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
80
Kościuk, Jacek. Wczesnośredniowieczna osada w Abû Mînâ / Jacek Kościuk. 2009 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
81
Ławecka, Dorota. Wstęp do archeologii / Dorota Ławecka. 2009 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
82
Machnik, Jan (1930- ).. Neolityczne kurhany na Grzędzie Sokalskiej w świetle badań archeologicznych w latach 1988-2006 / Jan Machnik, Jolanta Bagińska, Wiesław Koman ; z aneksami Jerzego Libery i Lucjana Gazdy ; Pol 2009 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
83
Manasterski, Dariusz (1963- ).. Pojezierze Mazurskie u schyłku neolitu i na początku epoki brązu w świetle zespołów typu Ząbie-Szestno / Dariusz Manasterski ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
84

Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum = Die archäologischen Inventarbücher aus dem ehemaligen Prussia-Museum = Arheologičeskie inventarnye knigi byvšego muzeâ "Prussiâ" 2008 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
85

Poznań we wczesnym średniowieczu. T. 6 / pod red. Hanny Kóčki-Krenz ; Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2008 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
86
Łapo, Jerzy Marek (1971- ).. Ludowa wizja przeszłości Mazur : stanowiska archeologiczne i miejsca o znaczeniu historycznym na dawnym pograniczu galindzko-jaćwieskim w świadomości Mazurów (XVI w. - I połowa XX w.) / Jer 2008 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
87
Markiewicz, Małgorzata (archeolog). Biżuteria szklana z wczesnośredniowiecznych cmentarzysk strefy chełmińsko-dobrzyńskiej : (część północno-zachodnia) / Małgorzata Markiewicz ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut A 2008 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
88
Modrzewska-Pianetti, Iwona. Północ Italii przedrzymskiej : człowiek i środowisko / Iwona Modrzewska-Pianetti. 2008 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
89

The turbulent epoch : new materials from the Late Roman Period and the Migration Period. 2 / ed. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska [et al.] ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow 2008 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
90

The turbulent epoch : new materials from the Late Roman Period and the Migration Period. 1 / ed. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska [et al.] ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow 2008 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
91

Źródła historyczne wydobywane z ziemi / pod red. Stanisława Suchodolskiego ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk [et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
92
Szulta, Wojciech (1964-2008).. Przeprawy mostowe na ziemiach polskich w średniowieczu / Wojciech Szulta ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2008 BG( 2/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
93
Wolski, Krzysztof (1981- ).. Polskie pola bitew w świetle archeologii : średniowiecze i okres wczesnonowożytny / Krzysztof Wolski. 2008 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
94

Opuscula archaeologica : opera dedicata in professorem Thaddeum Malinowski / red. nauk. Wojciech Dzieduszycki ; Uniwersytet Zielonogórski. 2007 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
95

Joseph Wilpert (1857-1944) : archeolog chrześcijański : życie i dzieło / red. Jan Kopiec, Joanna Rostropowicz. 2007 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
96

Kołobrzeg : wczesne miasto nad Bałtykiem / pod red. Lecha Leciejewicza i Mariana Rębkowskiego. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
97
Malinowski, Tadeusz (1932- ).. Faktoria na szlaku bursztynowym z IX-VIII wieku przed naszą erą w Komorowie / Tadeusz Malinowski ; Urząd Gminy w Kaźmierzu. 2007 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
98
Wiewióra, Marcin. Architektura obronna w Nubii od V do XVI wieku : studium archeologiczno-architektoniczne / Marcin Wiewióra. 2007 BG( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
99
Zalewski, Marek (1955- ).. Archeologia : najdawniejsze dzieje Puszczy Knyszyńskiej / Marek Zalewski. 2007 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego