Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "82:016" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 69 z 69 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Boczar, Elżbieta. Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży - wiek XIX : literatura polska i przekłady / Elżbieta Boczar ; Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

82:016 D Nauka o literaturze, literatura dla dzieci - bibliografie
2

Jan Orłowski : bibliografia prac 1959-2009 / [red. Ewa Wierucka, Jarosław Wojtaszko]. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
3
Kaźmierczak, Błażej. Dzieła Karla Dedeciusa : wybór bibliograficzny adnotowany = Werke von Karl Dedecius : annotierte Auswahlbibliographie / Błażej Kaźmierczak. 2009 BG( 2/ 0)

82:016 P Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie przekładów
4
Nikolaev, Sergej Ivanovič (1952- ).. Polono-Rossica : polsko-rosyjskie związki literackie w XVI-XVIII wieku : materiały bibliograficzne / Sergiej I. Nikołajew. 2009 BHU( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
5
Mestwin Fac, Andrzej (1969- ).. Gdańsk w literaturze : bibliografia od roku 997 do dzisiaj. T. 5, 1945-1979 / pod red. Leszka Rybickiego ; oprac. zespół Andrzej Fac, Leszek Rybicki, Małgorzata Smyl. 2007 BG( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
6

Mondes francophones : auteurs et livres de la langue française depuis 1990 / [Association pour la diffusion de la penseé française] ; sous la direction de Dominique Wolton. 2006 BG( 1/ 0)
NEO( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
7
Elsie, Robert (1950-2017).. Zarys historii literatury albańskiej. Z. 1, Bibliografia literatury albańskiej / Robert Elsie ; [tł. Irena Sawicka]. 2004 BG( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
8

Polskie przekłady włoskiej poezji lirycznej od czasów najdawniejszych do 2002 roku : zarys historyczny i bibliograficzny / Monika Gurgul [et al.]. 2003 BG( 1/ 0)

82:016 P Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie przekładów
9
Głogowski, Piotr. Bibliografia słowianoznawstwa polskiego za lata 1996-2000 : słowiańszczyzna zachodnia i południowa / Piotr Głogowski, Lilla Moroz-Grzelak, Michał Stefański ; Instytut Slawistyki PAN, Instyt 2002 BG( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
10
Kandziora, Jerzy (1954- ).. Bez cenzury 1976-1989 : literatura, ruch wydawniczy, teatr : bibliografia / Jerzy Kandziora, Zyta Szymańska przy współpracy Krystyny Tokarzówny ; pod red. Jerzego Kandziory ; Stowarzyszenie "P 1999 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
11
Obrączka, Piotr (1941- ).. Literatura niemieckojęzyczna w Polsce : 1887-1914 : bibliografia przekładów / Piotr Obrączka. 1999 BG( 1/ 0)

82:016 P Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie przekładów
12
Połczyńska, Edyta (1930- ).. Bibliografia przekładów z literatury niemieckiej na język polski 1800-1990. T. 3, 1945-1990 / Edyta Połczyńska, Cecylia Załubska. 1999 BG( 2/ 0)

82:016 P Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie przekładów
13
Charytoniuk-Michiej, Grażyna. Polskie białorutenika literackie : bibliografia przedmiotowa 1945-1998 / zebr. i oprac. Grażyna Charytoniuk przy współudziale Jana Czykwina. 1998 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
14
Čykvìn, Ân (1940- ).. Belaruskaja literatura Pol’ščy : biblijagrafičny davednik 1957-1998 / Jan Čykvin. 1998 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
15
Andrzejewska, Jadwiga (1928-2016).. Bibliografia teorii literatury 1900-1983 : genologia : prace polskie, tłumaczone na język polski i recenzowane w polskich czasopismach / wyboru dokonała i oprac. Jadwiga Andrzejewska. 1997 BG( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
16
Charytoniuk-Michiej, Grażyna. Literatura białoruska w Polsce : bibliografia przekładów za lata 1945-1994 / Grażyna Charytoniuk. 1996 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

82:016 P Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie przekładów
17
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Religia a literatura w publikacjach KUL, 1918-1993 / oprac.: Jan Gotfryd [et al.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zakład Badań nad Literaturą Religijną. 1996 BG( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
18
Krassowska, Bogumiła (1930-1998).. Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1918-1939 : literatura polska i przekłady / oprac. Bogumiła Krassowska i Alina Grefkowicz. 1995 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82:016 D Nauka o literaturze, literatura dla dzieci - bibliografie
19

Lietuvių Literatūros Mokslas ir Kritika 1990-1991 : bibliografinė rodyklė / Lietuvių Literatūros ir Tautosakos Institutas ; [sudarė Rūta Pleskačiauskienė ; red. Juozas Laurušas]. 1995 BG( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
20
Połczyńska, Edyta (1930- ).. Bibliografia przekładów z literatury niemieckiej na język polski 1800-1990. T. 1, 1800-1918 / Edyta Połczyńska, Cecylia Załubska. 1995 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

82:016 P Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie przekładów
21
Andrzejewska, Jadwiga (1928-2016).. Bibliografia teorii literatury 1984-1990 : prace polskie, tłumaczone na język polski i recenzowane w polskich czasopismach / wyboru dokonała i oprac. Jadwiga Andrzejewska. 1994 BG( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
22
Połczyńska, Edyta (1930- ).. Bibliografia przekładów z literatury niemieckiej na język polski 1800-1990. T. 2, 1919-1939 / Edyta Połczyńska, Cecylia Załubska. 1994 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

82:016 P Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie przekładów
23

Lietuvių Literatūros Mokslas ir Kritika 1986-1989 : bibliografinė rodyklė. D. 2 / Lietuvių Literatūros ir Tautosakos Institutas ; [sudarė Rūta Pleskačiauskienė ; red. Juozas Laurušas]. 1993 BG( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
24

Lietuvių Literatūros Mokslas ir Kritika 1986-1989 : bibliografinė rodyklė. D. 1 / Lietuvių Literatūros ir Tautosakos Institutas ; [sudarė Rūta Pleskačiauskienė ; red. Juozas Laurušas]. 1993 BG( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
25
Rymwid-Mickiewicz, Irena (1937-2021).. Książka hispanoamerykańska w Europie w latach 1960-1979 : bibliografia przekładów / Irena Rymwid-Mickiewicz. 1993 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

82:016 P Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie przekładów
26
Jazowska-Gumulska, Maria (1947- ).. Bibliografia piśmiennictwa o literaturze dla dzieci i młodzieży za lata 1945-1956 / Maria Jazowska-Gomulska, Maria Ostasz. 1992 BG( 1/ 0)

82:016 D Nauka o literaturze, literatura dla dzieci - bibliografie
27

Literatura niemieckojęzyczna w tłumaczeniu polskim 1945-1990 : bibliografia do wystawy "Książka nie zna granic" / red. Małgorzata Łukasiewicz (na podstawie zbiorów Winfrieda Lipschera). 1990 BG( 1/ 0)

82:016 P Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie przekładów
28
Wysocka, Grażyna. Literatura cygańska w Polsce 1946-1989 : bibliografia w wyborze / oprac. Grażyna Wysocka ; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Koszalinie. 1990 BG( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
29

Bibliografia słowianoznawstwa polskiego : 1909-1918 / przygot. do dr. Helena Wagnerowa i Zdzisław Niedziela. 1989 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
30

Bibliografia teorii literatury 1900-1983 : prace polskie, tłumaczone na język polski i recenzowane w polskich czasopismach. Cz. 1 / wyboru dokonała i oprac. Jadwiga Andrzejewska ; Uniwersytet G 1988 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
31
Rymwid-Mickiewicz, Irena (1937-2021).. Bibliografia przekładów literatury hispanoamerykańskiej wydanych w Polsce w latach 1945-1984 / Irena Rymwid-Mickiewicz. 1987 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

82:016 P Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie przekładów
32
Mrzygłocka, Elżbieta. Serie wydawnicze dla dzieci i młodzieży 1970-1982 : bibliografia / Elżbieta Mrzygłocka ; [red. Iwona Szczepańska-Gołąbek] ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. Zakład Bibliograf 1985 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 5/ 0)

82:016 D Nauka o literaturze, literatura dla dzieci - bibliografie
33
Polska Akademia Nauk. Pracownia Literatur Zachodnio- i Południowosłowiańskich. Bibliografia literatur zachodnio- i południowosłowiańskich w Polsce okresu międzywojennego / oprac zespół Pracowni Literatur Zachodnio- i Południowosłowiańskich Instytutu Słowianoznawstw 1984 BG( 3/ 0)
BHU( 3/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
34
Bleznick, Donald William (1924- ).. A sourcebook for Hispanic literature and language : a selected, annotated guide do Spanish, Spanish-American, and Chicano bibliography, literature, linguistics, journals and other source materials 1983 BG( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
35
Nawrocki, Witold (1934-2013).. Czeska i słowacka literatura piękna w Polsce w latach 1945-1980 : dzieje recepcji i bibliografia / Witold Nawrocki, Tadeusz Sierny. 1983 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
36
Csapláros, István (1910-1994). Autor bibliografii / katalogu Bibliografia literatury polskiej w Finlandii = Bibliografia literatury fińskiej w Polsce / István Csapláros, Joanna Trzcińska-Mejor. 1981 BG( 1/ 0)

82:016 P Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie przekładów
37
Šiperovič, Boris Âkovlevič. Detskaâ literatura : bibliografiâ 1970-1971 / B. Â. Šiperovič. 1981 BG( 1/ 0)

82:016 D Nauka o literaturze, literatura dla dzieci - bibliografie
38

Polska w baśni, podaniu i legendzie / [oprac. Iwona Szczepańska- Gołąbek ; konsultacja i wstęp Hanna Kostyrko] ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. 1981 BG( 4/ 0)
BHU( 3/ 0)

82:016 D Nauka o literaturze, literatura dla dzieci - bibliografie
39

Bibliografia literatury węgierskiej w Polsce. Cz. 3, Literatura krytyczna / [red. nauk. István Csapláros] ; Uniwersytet Warszawski. Katedra Filologii Węgierskiej. 1980 BG( 1/ 0)

82:016 P Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie przekładów
40

Kniga o knigah dla detej / [avt. M. A. Baranova et al.] ; Gosudarstvennaâ Publičnaâ Biblioteka im. M. E. Saltykova-Ŝedrina ; Gosudarstvennaâ Respublikanskaâ Detskaâ Biblioteka RSFSR. 1979 BG( 1/ 0)

82:016 D Nauka o literaturze, literatura dla dzieci - bibliografie
41
Białkowska, Barbara ( -2010).. Polska książka dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1978 : katalog wystawy, 24 III-12 IV 1979 / [oprac. Barbara Białkowska, Małgorzata Figlarz ; Biblioteka Narodowa, Towarzystwo im. Marii Ko 1979 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

82:016 D Nauka o literaturze, literatura dla dzieci - bibliografie
42
Schnepf, Ryszard. Bibliografia polskiej literatury latynoamerykanistycznej : 1945-1977 / Ryszard Schnepf i Krzysztof Smolana ; Biblioteka Narodowa, Instytut Historii PAN, Polskie Towarzystwo Historyczne, Polskie To 1978 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
43

Krytycy o pisarzach i ich dziełach / [oprac. Anna Podkowiak ; wstęp Bogdan Owczarek ; konsultacja Jerzy Skórnicki] ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. 1977 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
44
Živova, Zinaida Semenovna (1908- ).. Voprosy detskoj literatury i detskogo čteniâ 1966-1970 gg. : bibliografičeskij ukazatel’ knig i statej po istorii, teorii i kritike / Z. S. Živova, N. B. Medvedeva. 1977 BG( 1/ 0)

82:016 D Nauka o literaturze, literatura dla dzieci - bibliografie
45

Kritika ši stiinca literarè yn Moldova : (1971-1975) / alkètuitor I. Špak ; sub red. S. S. Čibotaru ; Akademiâ de štiince A RSS Moldovenešt’. Sekciâ de informacie štiincifikè yn domeniu 1976 BG( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
46
Csapláros, István (1910-1994).. Bibliografia przekładów z literatury węgierskiej w Polsce. Cz. 1, 1821-1917, 1961-1972 / [oprac. István Csapláros przy współpr. Aleksandra Korola] ; Uniwersytet Warszawski. Katedra Filologi 1976 BG( 2/ 0)

82:016 P Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie przekładów
47
Białkowska, Barbara ( -2010).. Literatura dla dzieci i młodzieży : 1945-1970 / [oprac. i red. Barbara Białkowska ; adnotacje oprac. Barbara Białkowska et al. ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa]. 1974 BG( 1/ 0)

82:016 D Nauka o literaturze, literatura dla dzieci - bibliografie
48
Krzyżanowska, Zofia. Dzieło Juliana Krzyżanowskiego : bibliografia prac 1913-1962 / oprac. Zofia Świdwińska-Krzyżanowska ; okres 1963-1973 dopełniła Maria Bokszczanin ; [wstęp] Nad bibliografią prac Juliana K 1973 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
49
Šiperovič, Boris Âkovlevič. Detskaâ literatura : bibliografiâ 1967-1969 / B. Â. Šiperovič. 1973 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

82:016 D Nauka o literaturze, literatura dla dzieci - bibliografie
50
Skrobiszewska, Halina (1926-1989).. Uśmiech, przygoda, fantazja : poradnik bibliograficzny dla młodzieży od 11 do 15 lat / Halina Skrobiszewska ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. 1973 BG( 1/ 0)

82:016 D Nauka o literaturze, literatura dla dzieci - bibliografie
51

Religia a Literatura : bibliografia : prace polskie / oprac. Zespół Komisji Badań nad Literaturą Katolicką KUL ; [oprac. Maria Błońska, Maria Józefacka, Maria Kunowska-Porębna]. 1972 BG( 5/ 0)
BHU( 5/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
52
Ryll, Ludomira. Polska literatura w przekładach : bibliografia 1945-1970 / Ludomira Ryll, Janina Wilgat ; słowo wstępne Michał Rusinek. 1972 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

82:016 P Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie przekładów
53
Veselý, Jan. Bibliografie díla Josefa Hrabáka : (od roku 1971) / [zapracoval Jan Veselý]. 1972 BG( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
54
Wegehaupt, Heinz. Theoretische Literatur zum Kinder- und Jugendbuch : Bibliographischer Nachweis von den Anfängen im 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart nach den Beständen der Deutschen Staatsbibliothek, Berlin / b 1972 BG( 1/ 0)

82:016 D Nauka o literaturze, literatura dla dzieci - bibliografie
55
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Literatura francuska : przewodnik bibliograficzny / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. 1971 BG( 2/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
56
Łasiewicka, Alina (1906-1994).. Bibliografia literatury dla dzieci 1945-1960 : przekłady, adaptacje / oprac. Alina Łasiewicka, Felicja Neubert. 1971 BG( 1/ 0)

82:016 D Nauka o literaturze, literatura dla dzieci - bibliografie
57
Suchodolska, Ewa. Bibliografia polskich przekładów z literatury pięknej krajów skandynawskich : do roku 1969 włącznie = Bibliography of polish translations from the literatures of scandinavian countries : up 1971 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

82:016 P Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie przekładów
58
Maciuszko, Jerzy J. (1913-2011).. The Polish short story in English : a guide and critical bibliography / by Jerzy (George) J. Maciuszko ; with a forew. by William J. Rose. 1968 BG( 1/ 0)

82:016 P Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie przekładów
59
Bojko, Ìvan Zaharovič (1908-1970).. Ukraïns’ki literaturni al’manahi i zbirniki XIX-počatku XX st. : bìblìografìčnij pokažčik / sklav Ì. Z. Bojko ; Akademìâ nauk Ukraïns’koï RSR ; Central’na naukova biblioteka. 1967 BG( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
60
Brempele, Ārija. Latviešu un latviski tulkotā dailliteratūra : bibliogrāfiju bibliogrāfija / Ā. Brempele. 1967 BHU( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
61
Sieroszewski, Andrzej (1933-2012).. Bibliografia przekładów z literatury węgierskiej w Polsce 1918-1960. Cz. 2 / [oprac. Andrzej Sieroszewski przy współpracy Jana Ślaskiego]. 1967 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

82:016 P Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie przekładów
62
Butrin, Miroslav Leonovič. Mova i stil ukrainskich pismennikov : bibliografičnij pokažčik literatury za 1953-1964 rr. / M. L. Butrin ; Naukova Biblioteka Lvivskogo Ordena Lenina Deržavnogo Universitetu im. Iv. Franka. 1966 BG( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
63
Wilgat, Janina (1925- ).. Literatura polska w świecie : bibliografia przekładów 1945-1961 / Janina Wilgat ; wstępem zaopatrzył Jan Parandowski ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny, Penclub - Polski Klub Lit 1965 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)

82:016 P Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie przekładów
64

Česká literární bibliografie 1945-1963 : (soupis článků, statí a kritik z knižních publikací a periodického tisku let 1945-1963 o dílech soudobých českých spisovatelů) : dodatky k 1964 BG( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
65

Bibliografia z Zakresu Historii i Krytyki Literatury dla Dzieci, Bibliotekarstwa i Czytelnictwa Dziecięcego za ... R. / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej. 1964 BG( 23/ 0)
BPP( 7/ 0)

82:016 D Nauka o literaturze, literatura dla dzieci - bibliografie
66
Neubert, Felicja (1904-1978).. Bibliografia literatury dla dzieci 1945-1960 : literatura polska / pod red. A. Łasiewickiej ; [oprac. Felicja Neubert, Alina Łasiewicka, Maria Gutry ; przy współudz. Barbary Groniowskiej]. 1963 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82:016 D Nauka o literaturze, literatura dla dzieci - bibliografie
67

Suvazi belaruskaj litaratury z litaraturami zarubežnych slavjanskich narodau 1906-1962 : biblijagrafija / Akademija navuk Belaruskaj SSR. Instytut litaratury im. Ja. Kupaly ; [red. N. S. Perkin]. 1963 BG( 1/ 0)

82:016 Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie
68

Literatura Piękna dla Dzieci i Młodzieży : przewodnik bibliograficzny : adnotowany rocznik bibliograficzny / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny ; [pod red. A. Wróblewskiego]. 1956 BG( 12/ 0)
BHU( 6/ 0)
BPP( 2/ 0)

82:016 D Nauka o literaturze, literatura dla dzieci - bibliografie
69

Bibliografia Literatury Tłumaczonej na Język Polski Wydanej w Latach... / Stanisław Bębenek - red. nacz. 1945 BG( 9/ 0)
BHU( 10/ 0)

82:016 P Nauka o literaturze, literatura piękna - bibliografie przekładów

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego