Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "821.162.1:929"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 48 z 48 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Autoportret z olimpiadą w tle / Redakcja Mateusz Skucha. 2020 BHU( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
2

Profesor Halina Krukowska doktor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 11 kwietnia 2018 roku / redakcja tomu Joanna Godlewska, Anna Janicka, Jarosław Ławski. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
3

Profesor Alina Kowalczykowa : doktor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 11 kwietnia 2018 roku / redakcja tomu Joanna Godlewska, Anna Janicka, Jarosław Ławski ; Wydział Filol 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
4

Profesor Tadeusz Ulewicz jako badacz dawnej literatury i kultury / pod redakcją Romana Mazurkiewicza ; Polska Akademia Umiejętności. 2018 BG( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
5

Zbigniew Goliński : portret badacza / pod redakcją Tomasza Chachulskiego. 2016 BHU( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
6

Volodimir Olegovič Êršov : bìobìblìografìâ do 35-rìččâ naukovoï dìâl’nostì ta 60-rìččâ z dnâ narodžennâ / avtor vstupnoï stattì V. M. Mojsìênko ; Žitomirsʹkij deržavn 2016 BHU( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
7

Maria Delaperrière : doctor honoris causa Universitatis Silesiensis / [redaktorzy naukowi: Jolanta Tambor, Magdalena Bąk]. 2016 BG( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
8

Nauce i krajowi : kalendarium życia i działań prof. dra Czesława Zgorzelskiego / opracowanie i redakcja Andrzej Zgorzelski. 2016 BG( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
9

Przypomniane : profesor Jadwiga Czachowska w Instytucie Badań Literackich PAN / pod redakcją Ewy Głębickiej i Alicji Szałagan. 2015 BHU( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
10

Jerzy Starnawski (1922-2012) : in memoriam. T. 2, Bibliografia osobowa / bibliogr. oprac. Maria Wichowa. 2014 BHU( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
11

Jerzy Starnawski (1922-2012) : in memoriam. T. 1, Uczony, mistrz, przyjaciel / pod red. Marii Wichowej. 2014 BHU( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
12
Kłak, Czesław (1935- ).. Pigoń / Czesław Kłak. 2013 BG( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
13

Piotr Żbikowski (1935-2011) : uczony i wykładowca / oprac. Lucyna Żbikowska. 2012 BG( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
14
Błoński, Jan (1931-2009).. Błoński przekorny : dziennik : wywiady / Jan Błoński ; wywiady zebrał i oprac. Marian Zaczyński. 2011 BG( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
15
Dedecius, Karl (1921-2016).. Pół wieku tłumaczenia : rozmowy z Karlem Dedeciusem 1959-2009 / wybór, wstęp i posł. Ernest Kuczyński i Krzysztof A. Kuczyński. 2011 BG( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
16
Drewnowski, Tadeusz (1926-2018).. "Happy end" i nawałnice : wspomnienia / Tadeusz Drewnowski. 2011 BHU( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
17

Z Kołomyi do Krakowa : jubileusz profesor Marii Podrazy-Kwiatkowskiej. 2011 BG( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
18

Profesor z Komborni : Stanisław Pigoń w czterdziestą rocznicę śmierci / pod red. Krzysztofa Fiołka ; red. nauk. Franciszek Ziejka, Czesław Kłak, Janusz Gruchała ; Państwowa Wyższa Szko 2010 BHU( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
19
Przewieś, Urszula. Słownik badaczy literatury polskiej : indeks do t. 6-10 / oprac. Urszula Przewieś. 2009 BHU( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
20

Wacław Borowy : (1890-1950) : uczony, humanista / pod red. Juliana Maślanki. 2008 BHU( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
21

Kazimierz Morawski (1852-1925) : w służbie nauki i narodu / pod red. Romana M. Zawadzkiego i Stanisława Stabryły. 2008 BHU( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
22
Biernacki, Andrzej (1931- ).. Abeandry : wybór not z "Twórczości" / Andrzej Biernacki. 2007 BG( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
23

Obecność : Maria Renata Mayenowa (1908-1988) / pod redakcją Bożeny Chodźko, Elżbiety Feliksiak i Marka Olesiewicza. 2006 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
24
Heska-Kwaśniewicz, Krystyna (1940- ).. Zbigniew Jerzy Nowak (1919-1993) / Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Marek Piechota. 2006 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
25

Warsztat badawczy profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka : charakterystyki, wspomnienia, bibliografia / pod red. Marka Piechoty. 2004 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
26

Prof. dr hab. Franciszek Ziejka : Doctor honoris causa Pontificiae Facultatis Theologicae Wratislaviensis / [red. Ignacy Dec]. 2003 BG( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
27

Etos inteligenta-humanisty pokolenia 1910 : osoba, działalność i twórczość profesora Zdzisława Libery / pod red. Romana Taborskiego. 2003 BG( 2/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
28

Czesław Zgorzelski - Uczony i Wychowawca / red. Danuta Paluchowska, Marian Maciejewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu. 2002 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
29

Poloniści Uniwersytetu Jagiellońskiego : portrety i życiorysy / wydał Henryk Markiewicz. 1998 BHU( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
30
Matuszewski, Ryszard (1914-2010).. Chmury na pogodnym niebie / Ryszard Matuszewski. 1998 BG( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
31

Non omnis moriar : studia i szkice o Stanisławie Pigoniu / pod red. Czesława Kłaka. 1997 BG( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
32
Krzyżanowski, Julian (1892-1976).. Na polach elizejskich literatury polskiej : portrety i wspomnienia / Julian Krzyżanowski ; wybór i oprac. Maria Bokszczanin. 1997 BHU( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
33
Starnawski, Jerzy (1922-2012).. Sylwetki lwowskich historyków literatury / Jerzy Starnawski. 1997 BHU( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
34
Ulewicz, Tadeusz (1917-2012).. Konterfekty sylwetki, cienie : z dziejów filologii w Polsce / Tadeusz Ulewicz. 1997 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
35

Duktem czasów : księga pamiątkowa ku czci profesora Mariana Kaczmarka (1934-1994) / [red. nauk. Marek Bratuń, Stanisław Gajda, Jan Neuberg] ; Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej. 1996 BG( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
36

Konrada Górskiego świat literatury teatru i języka : materiały konferencji zorganizowanej w setną rocznicę urodzin Profesora [Toruń 27-28 kwietnia 1995 r.] / pod red. Władysława Sawryckie 1996 BG( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
37

Ignis ardens : Julian Krzyżanowski - człowiek i uczony : w stulecie urodzin / pod red. Marii Bokszczanin. 1993 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
38
Kłak, Czesław (1935- ).. Stanisław Pigoń : szkice do portretu / Czesław Kłak. 1993 BG( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
39
Łojek, Mieczysław (1930-2015).. Ignacy Chrzanowski jako badacz literatury i profesor. Cz. 2 / Mieczysław Łojek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. 1991 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
40
Łojek, Mieczysław (1930-2015).. Ignacy Chrzanowski jako badacz literatury i profesor. Cz. 1 / Mieczysław Łojek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. 1991 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
41

Aleksander Brückner : 1856-1939 / oprac. Władysław Berbelicki. 1989 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
42

Wokół Stanisława Pigonia : nad warsztatem naukowym i literackim Uczonego / [red. nauk. Czesław Kłak]. 1983 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
43
Kolbuszewski, Jacek (1938- ).. Stanisław Dobrzycki : (1875-1931) : twórczość historyka literatury / Jacek Kolbuszewski. 1980 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
44
Sochacka, Stanisława (1936- ).. Działalność slawistyczna Władysława Nehringa na tle epoki / Stanisława Sochacka. 1980 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
45

Stanisław Pigoń : człowiek i dzieło : charakterystyki, wspomnienia, materiały : praca zbiorowa / pod red. Henryka Markiewicza, Marii Rydlowej, Tadeusza Ulewicza. 1972 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
46
Dybiec, Julian (1940- ).. Michał Wiszniewski : życie i twórczość / Julian Dybiec. 1970 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
47
Pigoń, Stanisław (1885-1968).. Z przędziwa pamięci : urywki wspomnień / Stanisław Pigoń. 1968 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy
48

Juliusz Kleiner : księga zbiorowa o życiu i działalności / red. Feliks Araszkiewicz. 1961 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

821.162.1:929 Literatura polska - słowniki i leksykony biograficzne pisarzy, biografie badaczy

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego