Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "821.162.1:016" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 63 z 63 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Albrecht-Szymanowska, Wiesława (1936- ). Autor Stanisław Wyspiański / Wiesława Albrecht-Szymanowska ; współpraca Izabela Teresińska i Sylwia Drozdowska ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
2

Henryk Sienkiewicz / opracował zespół pod kierunkiem Dobrosławy Świerczyńskiej ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. 2015 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
3

Bibliografia edycji i studiów o literaturze polskiego renesansu i baroku 1995-2009 / oprac. Tomasz Lawenda przy współudziale Pawła Ciechana i Moniki Rybak ; red. nauk. Dariusz Chemperek. 2011 BG( 2/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
4
Czachowska, Jadwiga (1922-2013).. Autorzy bibliografii w Instytucie Badań Literackich PAN : (słownik biobibliograficzny) / Jadwiga Czachowska. 2010 BHU( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
5
Skwara, Marek. Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII wieku : bibliografia / Marek Skwara. 2009 BG( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
6
Kramarek, Grzegorz (1958- ).. Tradycja biblijna w literaturze polskiej : bibliografia opracowań : wiek XX / Grzegorz Kramarek. 2004 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
7
Gacowa, Halina (1927- ).. Juliusz Słowacki / Halina Gacowa. 2000 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
8
Gacowa, Halina (1927- ).. Eliza Orzeszkowa / Halina Gacowa ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. 1999 BG( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
9
Niewińska, Walentyna. Białostocczyzna w literaturze pięknej : bibliografia w wyborze / [oprac. Walentyna Niewińska, Barbara Piechowska-Szczebiot] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego w Biały 1997 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
10
Loth, Roman (1931-2019).. Jan Kasprowicz / Roman Loth ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. 1994 BG( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
11
Twardzik, Wacław (1937- ).. Materiały do bibliografii prac Henryka Markiewicza z dziedziny nauki o literaturze i krytyki literackiej : 1935-1992 / sporządził Wacław Twardzik. 1994 BG( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
12

Bibliografia Nauki o Literaturze Polskiej i Teorii Literatury w Polsce za Rok... / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej ; oprac. Jacek Biesiada i Aleksandra Żurawska-Włoszcz 1993 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
13
Kapałka, Regina. Melchior Wańkowicz : bibliografia / oprac. Regina Kapałka ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu. Dział Informacyjno-Bibliograficzny. 1992 BG( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
14
Fałtynowicz, Zbigniew (1954- ).. Środowisko literackie 1975-1990 w województwie suwalskim : bibliografia / Zbigniew Fałtynowicz. 1991 BG( 3/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
15
Jędrych, Alicja. Polskie serie literackie i paraliterackie 1901-1939. Cz. 1, Wykaz serii / Alicja Jędrych. 1991 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
16
Jędrych, Alicja. Polskie serie literackie i paraliterackie 1901-1939. Cz. 2, Indeksy / Alicja Jędrych. 1991 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
17

Literatura pokolenia wojennego : materiały do bibliografii za lata 1945-1980 / opracowali: Jerzy Jarowiecki, Ewa Wójcik, Władysława Wójcik ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji 1990 BG( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
18
Ceglarek, Wanda Krystyna. Bibliografia pamiętników wielkopolskich : 1919-1983 / Wanda Krystyna Ceglarek. 1989 BG( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
19
Czachowska, Jadwiga (1922-2013).. Przewodnik polonisty : bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie / Jadwiga Czachowska, Roman Loth. 1989 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
20
Nowak, Katarzyna (bibliografia). Z polskiej poezji współczesnej / Katarzyna Nowak ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. 1988 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
21
Matuszewska, Wioleta (1960- ).. Stanisław Helsztyński 1891-1986 : (bibliografia - wybór) / [oprac. Wioletta Matuszewska] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie. 1987 BG( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
22
Czachowska, Jadwiga (1922-2013).. Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej : bibliografia. T. 3, Hasła rzeczowe, teatr polski, literatury obce, aneks, indeksy / Jadwiga Czachowska, Maria Krystyna Maciejewska, Teresa 1986 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
23
Czachowska, Jadwiga (1922-2013).. Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej : bibliografia. T. 2, Hasła osobowe P-Ż, utwory anonimowe i ulotne / Jadwiga Czachowska, Maria Krystyna Maciejewska, Teresa Tyszkiewicz ; P 1984 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
24
Czachowska, Jadwiga (1922-2013).. Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej : bibliografia. T. 1, [Hasło osobowe A-O] / Jadwiga Czachowska, Maria Krystyna Maciejewska, Teresa Tyszkiewicz ; Polska Akademia Nauk. Insty 1983 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
25
Bentkowski, Feliks (1781-1852).. Historya literatury polskiey : wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych. T. 1 / przez Felixa Bentkowskiego. 1982 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
26
Bentkowski, Feliks (1781-1852).. Historya literatury polskiey : wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych. T. 2 / przez Felixa Bentkowskiego. 1982 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
27

Literatura pozytywizmu i Młodej Polski : hasła osobowe T-Ż, uzupełnienia haseł osobowych t. 13-15 / oprac. zespół pod kier. Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego ; [zespół a 1982 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
28
Czachowska, Jadwiga (1922-2013).. Przewodnik polonisty : bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie / Jadwiga Czachowska, Roman Loth. 1981 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
29
Maliszewski, Edward (1875-1928).. Bibljografja pamiętników polskich i polski dotyczących : (druki i rękopisy) / Edward Maliszewski. 1981 BG( 2/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
30
Tyszkiewicz, Teresa (1929- ).. Bolesław Prus (Aleksander Głowacki) / oprac. Teresa Tyszkiewicz pod kier. Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. 1981 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
31

Bibliografia piśmiennictwa polskiego na Śląsku XVII i XVIII w. : praca zbiorowa / pod kierunkiem Jana Zaremby ; [zespół aut.: Jan Zaremba et al.] ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach 1980 BG( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
32

Jan Kochanowski 1530-1584 : 1980-1984 Państwowy Instytut Wydawniczy / [oprac. Grzegorz Żurek]. 1980 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
33

Literatura pozytywizmu i Młodej Polski : hasła osobowe M-Ś / oprac. zespół pod kier. Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego ; [zespół aut. Wiesława Albrecht-Szymanowska et al. 1977 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
34
Załuski, Józef Andrzej (1702-1774).. Bibliotheca poetarum Polonorum qui patrio sermone scripserunt. 1977 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
35
Lichański, Jakub Zdzisław (1946- ).. Pisarze nurtu wiejskiego we współczesnej literaturze / Jakub Zdzisław Lichański, Stefan Lichański. 1976 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
36
Skrzypek, Józef (1905-1974).. Bibliografia pamiętników polskich do 1964 r. / Józef Skrzypek ; Polska Akademia Nauk. Wydział I Nauk Społecznych. 1976 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
37
Grodecki, Andrzej. Historia Polski w literaturze pięknej : przewodnik bibliograficzny / Andrzej Grodecki. 1975 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
38
Stradecki, Janusz (1920-1988).. Literatura polska 1918-1975 : bibliografia do tomów 1 i 2. Dokumentacja bibliograficzna, 1918-1944 / Janusz Stradecki ; red. Alina Brodzka, Helena Zaworska, Stefan Żółkiewski. 1975 BG( 6/ 0)
BHU( 6/ 0)
BPP( 2/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
39
Mierzwianka, Krystyna. Pisarze Łodzi i ich książki : 1945-1974 / [oprac. informatora: Krystyna Mierzwianka, Andrzej Gawroński] ; Miejska Biblioteka Publiczna im. L. Waryńskiego w Łodzi. 1974 BG( 2/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
40

Literatura pozytywizmu i Młodej Polski : hasła osobowe G-Ł / oprac. zespół pod kier. Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego ; [zespół aut. Wiesława Albrecht et al.] ; Instytut 1973 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
41

Oświecenie : uzupełnienia, indeksy / oprac. Elżbieta Aleksandrowska z zespołem ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. 1972 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
42

Romantyzm : hasła osobowe P-Ż, uzupełnienia / oprac. zespół pod kier. Irminy Śliwińskiej i Stanisława Stupkiewicza ; [zespół aut. Halina Gacowa et al.] ; Instytut Badań Literackich Pols 1972 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
43

Oświecenie : hasła osobowe P-Ż, addenda A-O / oprac. Elżbieta Aleksandrowska z zespołem ; red. tomu do r. 1958 Tadeusz Mikulski ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. 1970 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
44
Glensk, Joachim (1935- ).. Związki pisarzy polskich z regionem Śląska / Joachim Glensk ; Instytut Śląski w Opolu. 1970 BG( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
45

Literatura pozytywizmu i Młodej Polski : hasła ogólne, hasła osobowe A-F / oprac. zespół pod kier. Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego ; [zespół aut. Wiesława Albrecht et 1970 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
46
Wajsbrot, Tamara (1923-2015).. Mazury i Warmia w literaturze pięknej 1945-1968 : bibliografia / Tamara Wajsbrot ; Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Muzeum Mazurskie w Olsztynie. 1970 BG( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
47

Romantyzm : hasła osobowe K-O / oprac. zespół pod kier. Irminy Śliwińskiej i Stanisława Stupkiewicza ; [zespół aut. Halina Gacowa et al.] ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Na 1969 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
48

Romantyzm : hasła ogólne i rzeczowe, hasła osobowe A-J / oprac. zespół pod kier. Irminy Śliwińskiej i Stanisława Stupkiewicza ; [zespół aut. Halina Gacowa et al.] ; Instytut Badań Liter 1968 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
49

Oświecenie : hasła osobowe I-O / oprac. Elżbieta Aleksandrowska z zespołem ; red. tomu do r. 1958 Tadeusz Mikulski ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. 1967 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
50

Oświecenie : hasła ogólne, rzeczowe i osobowe A-H / oprac. Elżbieta Aleksandrowska z zespołem ; red. tomu do r. 1958 Tadeusz Mikulski ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. 1966 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
51
Stupkiewicz, Stanisław (1910-2004).. Józef Ignacy Kraszewski : zarys bibliograficzny / oprac. Stanisław Stupkiewicz, Irmina Śliwińska, Wanda Roszkowska-Sykałowa ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. 1966 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
52

Piśmiennictwo staropolskie : hasła osobowe N-Ż / oprac. zespół pod kier. Romana Pollaka ; [zespół aut. Tadeusz Witczak, Danuta Maniewska oraz Józef Cybertowicz et al.] ; Instytut Badań Li 1965 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
53

Piśmiennictwo staropolskie : hasła osobowe A-M / oprac. zespół pod kier. Romana Pollaka ; [zespół aut. Tadeusz Witczak, Danuta Maniewska oraz Józef Cybertowicz et al.] ; Instytut Badań Lit 1964 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
54
Rudnicka, Jadwiga (1916-2006).. Bibliografia powieści polskiej 1601-1800 / Jadwiga Rudnicka ; [Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Narodowa]. 1964 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
55

Piśmiennictwo staropolskie : hasła ogólne i anonimowe / oprac. zespół pod kier. Romana Pollaka ; [zespół aut. Tadeusz Witczak, Danuta Maniewska oraz Józef Cybertowicz et al.] ; Instytut Ba 1963 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
56
Krzyżanowski, Julian (1892-1976).. Piśmiennictwo o Henryku Sienkiewiczu : materiały bibliograficzne / oprac. Julian Krzyżanowski przy współudz. Zbigniewa Daszkowskiego. 1955 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
57
Mayenowa, Maria Renata (1908-1988).. Walka o język w życiu i literaturze staropolskiej / Maria Renata Mayenowa ; bibliogr.oprac. Barbara Otwinowska, Lucylla Pszczołowska, Jadwiga Puzynina ; [Polska Akademia Nauk. Instytut Badań L 1955 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
58
Zwolakiewicz, Henryk (1903-1984).. Bibliografia prac ks. dr. Ludwika Zalewskiego / Henryk Zwolakiewicz. 1947 BG( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
59

Polska Bibliografia Literacka za Lata... / opracował Zespół Poznańskiej Pracowni Bibliograficznej Instytutu Badań Literackich PAN ; pod kierunkiem Stefana Vrtela-Wierczyńskiego. 1944 BG( 92/ 0)
BHU( 43/ 0)
BPP( 32/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
60
Korbut, Gabriel (1862-1936).. Literatura polska od początków do wojny światowej : książka podręczna informacyjna dla studjujących naukowo dzieje rozwoju piśmiennictwa polskiego. T. 4, Od roku 1864 do r. 1914 / Gabrjel 1931 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
61
Korbut, Gabriel (1862-1936).. Literatura polska od początków do wojny światowej : książka podręczna informacyjna dla studjujących naukowo dzieje rozwoju piśmiennictwa polskiego. T. 3, Od roku 1820 do roku 1863 / Gabrje 1930 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
62
Korbut, Gabriel (1862-1936).. Literatura polska od początków do wojny światowej : książka podręczna informacyjna dla studjujących naukowo dzieje rozwoju piśmiennictwa polskiego. T. 2, Od wieku XVIII do r. 1820 / Gabrje 1929 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie
63
Korbut, Gabriel (1862-1936). Autor Literatura polska od początków do wojny światowej : książka podręczna informacyjna dla studjujących naukowo dzieje rozwoju piśmiennictwa polskiego. T. 1, Od wieku X do końca XVII / Gabrje 1929 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1:016 Literatura polska - bibliografie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego