Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "821.162.1.091" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 6270 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Augustyniak, Piotr (1977- ). Autor Wyspiański : burzenie polskiego kościoła : studium o Wyzwoleniu / Piotr Augustyniak. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Wyspiański Poszczególni pisarze polscy
2
Banowska, Lidia. Autor Byt i "światło-cień" : o antropologii poetyckiej Cypriana Norwida / Lidia Banowska. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Norwid Poszczególni pisarze polscy
3

Literatura popularna. T. 3, Kryminał / pod redakcją Ewy Bartos i Katarzyny Niesporek. 2019
821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
4
Bartos, Ewa. Autor Miejsca (w) wyobraźni : studia i szkice o poetach z Górnego Śląska / Ewa Bartos. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
5
Berkan-Jabłońska, Maria. Autor Weredyczki, sawantki, marzycielki, damy... : w kręgu kobiecego romantyzmu : studia i szkice z kultury literackiej kobiet okresu międzypowstaniowego / Maria Berkan-Jabłońska. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Romantyzm Historia literatury polskiej
6
Bernacki, Marek (1965- ). Autor Tropienie Miłosza : hermeneutyczna "bio-grafia" poety / Marek Bernacki. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Miłosz Poszczególni pisarze polscy
7
Błoński, Jan (1931-2009). Autor Język właściwie użyty : szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku / Jan Błoński. 2019 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
8

Kantata - oratorium - pasja : odmiany form literacko-muzycznych w kulturze XVIII i XIX wieku / pod redakcją Aliny Borkowskiej-Rychlewskiej i Elżbiety Nowickiej ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaci 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Oświecenie Historia literatury polskiej
9
Browarny, Wojciech (1970- ). Autor Historie odzyskane : literackie dziedzictwo Wrocławia i Dolnego Śląska / Wojciech Browarny. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
10

Nauka chodzenia. T. 2, Teksty programowe późnej awangardy / pod redakcją Wojciecha Browarnego, Pawła Mackiewicza, Joanny Orskiej. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
11

Dzieje najnowsze w literaturze polskiej : szkice o współczesnej poezji i prozie / redakcja Antoni Buchała. 2019
821.162.1(091) Literatura po 1945 r. Historia literatury polskiej
12
Budrewicz, Tadeusz (1951- ). Autor Kraków literacki w XIX wieku : szkice / Tadeusz Budrewicz, Renata Stachura-Lupa. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
13

Krasiński : żywioły kultury, żywioły natury : studia / redakcja naukowa: Małgorzata Burzka-Janik i Jarosław Ławski ; Katedra Badań Filologicznych "Wschód-Zachód". Wydział Filologiczny 2019 BG( 3/ 0)
BWP( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Krasiński Poszczególni pisarze polscy
14

Oświeceniowe zapisywanie pamięci / redakcja Małgorzata Chachaj, Artur Timofiejew. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Oświecenie Historia literatury polskiej
15
Chachulski, Tomasz. Autor Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji XVIII wieku / Tomasz Chachulski. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
16
Chojnowski, Zbigniew (1962- ). Autor Postacie kobiecości : o poezji Kazimiery Iłłakowiczówny / Zbigniew Chojnowski. 2019 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Iłłakowiczówna Poszczególni pisarze polscy
17
Chomiuk, Aleksandra. Autor Wokół Sienkiewicza : listy, biografie, ekranizacje / Aleksandra Chomiuk. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Sienkiewicz Poszczególni pisarze polscy
18
Ćwiklak, Kornelia. Autor Literackie podróże do Polski i Niemiec : studia imagologiczne / Kornelia Ćwiklak. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
19
Czabanowska-Wróbel, Anna (1962- ). Autor Utopia powtórzenia : powtórzenie, podmiotowość, pamięć w literaturze modernizmu / Anna Czabanowska-Wróbel. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Młoda Polska Historia literatury polskiej
20

Obroty liter : szkice o twórczości Tomasza Różyckiego / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel i Magdaleny Rabizo-Birek. 2019 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Różycki Poszczególni pisarze polscy
21

Tadeusz Nowakowski : bydgoszczanin, dziennikarz, emigrant / redakcja Magdalena Czachorowska, Mariusz Guzek. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Nowakowski Poszczególni pisarze polscy
22
Dalasiński, Tomasz (1986- ). Autor "Jadąc do ciebie": szkice o poezji Jacka Podsiadły / Tomasz Dalasiński. 2019
821.162.1(091)A/Z Podsiadło Poszczególni pisarze polscy
23
Dambek-Giallelis, Zofia. Autor Dziwne kształty życia : studia i szkice z dziejów biografistyki polskiej połowy XIX wieku / Zofia Dambek-Giallelis. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
24

Historia, biografia, literatura : studia i szkice o literaturze polskiej XX i XXI wieku / pod redakcją Elżbiety Dutki i Mariana Kisiela. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
25

Pisarstwo Karola Wojtyły - Jana Pawła II w oczach krytyków i uczonych : antologia / [autor antologii] Krzysztof Dybciak. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Wojtyła Poszczególni pisarze polscy
26
Dzień, Mirosław (1965- ). Autor Wobec spraw ostatecznych : Zbigniewa Herberta potyczki z religią / Mirosław Dzień. 2019
821.162.1(091)A/Z Herbert Poszczególni pisarze polscy
27

Mickiewicz wieszcz i przewodnik / redakcja naukowa Andrzej Fabianowski, Ewa Hoffmann-Piotrowska. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Mickiewicz Poszczególni pisarze polscy
28

Zitojta! Witajcie! : Muzeum Michała Kajki w Ogródku Oddział Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu / koncepcja i opracowanie Zbigniew Fałtynowicz. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Kajka Poszczególni pisarze polscy
29

Czesław Jankowski 1857-1929 między tutejszością a europejskością : zbiór studiów / pod redakcją Ireny Fedorowicz, Mirosława Dawlewicza. 2019
821.162.1(091)A/Z Jankowski Poszczególni pisarze polscy
30
Fitas, Adam (1970- ). Autor Tylko prawda jest ciekawa : o twórczości Józefa Mackiewicza / Adam Fitas. 2019 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Mackiewicz Poszczególni pisarze polscy
31
Foltyniak-Pekala, Anna (1980- ). Autor Autopowieść : dyskurs autobiograficzny w prozie Kazimierza Brandysa / Anna Foltyniak-Pękala. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Brandys Poszczególni pisarze polscy
32
Franczak, Jerzy (1978- ). Autor Maszyna do myślenia : studia o nowoczesnej literaturze i filozofii / Jerzy Franczak. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
33

Literatura polska w świecie. T. 7, Reportaż w świecie : światowość reportażu / pod redakcją Katarzyny Frukacz. 2019
821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
34

Zagadkowy Ksawery Pruszyński / pod redakcją Brigitte Gautier i Macieja Urbanowskiego. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Pruszyński Poszczególni pisarze polscy
35
Gawliński, Stanisław (1948- ). Autor Nomadyzm po polsku : szkice o literaturze współczesnej / Stanisław Gawliński. 2019
821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
36
Gleń, Adrian (1977- ). Autor Andrzej Stasiuk : istnienie / Adrian Gleń. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Stasiuk Poszczególni pisarze polscy
37
Glosowitz, Monika (1984- ). Autor Maszynerie afektywne : literackie strategie emancypacji w najnowszej polskiej poezji kobiet / Monika Glosowitz. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Literatura po 1989 r. Historia literatury polskiej
38

Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku : przełom XX i XXI wieku / pod redakcją Ewy Goczał, Józefa Marii Ruszara i Doroty Siwor. 2019 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Literatura po 1989 r. Historia literatury polskiej
39
Gołuński, Mirosław (1973- ). Autor Jerozolimskie piaski : wyprawy krzyżowe w polskiej powieści historycznej / Mirosław Gołuński. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
40

(Nie)opowiedziane : polskie doświadczenie wstydu i upokorzenia od czasów rozbiorów do dzisiaj / pod redakcją naukową Hanny Gosk, Michała Kuziaka, Ewy Paczoskiej. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
41
Gosk, Hanna. Autor Przemoc (w) opowieści : ze studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku / Hanna Gosk. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
42

Chłopska (nie)pamięć : dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze / pod redakcją Grzegorza Grochowskiego, Doroty Krawczyńskiej i Grzegorza Wołowca. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
43
Heck, Dorota (1962- ). Autor Topika, tren i tło : o poezji Wojciecha Wencla / Dorota Heck. 2019 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Wencel Poszczególni pisarze polscy
44

Lata czterdzieste : początki polskiej narracji o Zagładzie / pod redakcją Maryli Hopfinger i Tomasza Żukowskiego ; Katarzyna Chmielewska, Helena Datner, Maryla Hopfinger, Elżbieta Janicka, Ew 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
45
Janik, Gaweł (1994- ). Autor Żydowskie (nie)męskości : o przedwojennej twórczości Adolfa Rudnickiego / Gaweł Janik. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Rudnicki Poszczególni pisarze polscy
46
Jarczykowa, Mariola (1960- ). Autor Korespondencja i literatura okolicznościowa w kręgu magnaterii Wielkiego Księstwa Litewskiego / Mariola Jarczykowa. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
47
Jarmuszkiewicz, Anna. Autor Tropy Prousta : problemy recepcji literackiej w literaturze polskiej po 1945 roku / Anna Jarmuszkiewicz. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Literatura po 1945 r. Historia literatury polskiej
48
Kantner, Katarzyna (1984- ). Autor Jak działać za pomocą słów? : proza Olgi Tokarczuk jako dyskurs krytyczny / Katarzyna Kantner. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Tokarczuk Poszczególni pisarze polscy
49

Kontynenty. T. 1, Studia i szkice o twórczości Andrzeja Buszy / pod redakcją Mariana Kisiela i Janusza Pasterskiego. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Busza Poszczególni pisarze polscy
50
Kiszka-Pytel, Beata. Autor Nazwy własne w najnowszej prozie polskiej - między idiolektem a problematyką współczesnej kultury / Beata Kiszka-Pytel. 2019
821.162.1(091) Literatura po 1989 r. Historia literatury polskiej
51
Koronkiewicz, Marta. Autor I jest moc odległego życia w tej elegii : uwagi o wierszach Andrzeja Sosnowskiego / Marta Koronkiewicz. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Sosnowski Poszczególni pisarze polscy
52
Korotkich, Krzysztof. Autor Alchemia ducha : studia i szkice o twórczości Józefa Bogdana Dziekońskiego / Krzysztof Korotkich. 2019 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Dziekoński Poszczególni pisarze polscy
53

Mickiewiczowskie konteksty / pod redakcją Marii Cieśli-Korytowskiej. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Mickiewicz Poszczególni pisarze polscy
54
Kościuszko, Krzysztof. Autor Wokół Witkacego / Krzysztof Kościuszko. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Witkiewicz Poszczególni pisarze polscy
55
Kosicka-Pajewska, Aleksandra. Autor Stanisław Tarnowski : szkice do portretu / Aleksandra Kosicka-Pajewska, Tomasz Sobieraj. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Tarnowski Poszczególni pisarze polscy
56
Kosiński, Dariusz (1966- ). Autor Uciec z Wesela : próby z teatru Stanisława Wyspiańskiego / Dariusz Kosiński. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
57
Kostkiewiczowa, Teresa (1936- ). Autor Pod znakiem Klio : pamięć zbiorowa w polskiej poezji drugiej połowy XVIII wieku / Teresa Kostkiewiczowa. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Oświecenie Historia literatury polskiej
58
Kostkiewiczowa, Teresa (1936- ). Autor Mnemozyne i córki : pamięć w literaturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku / Teresa Kostkiewiczowa. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Oświecenie Historia literatury polskiej
59

Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością : dyslokacje / redakcja naukowa Urszula Kowalczuk, Damian Włodzimierz Makuch, Dawid Maria Osiński. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
60

Apetyt na literaturę / redakcja Dorota Kozicka, Łukasz Tischner, Maciej Urbanowski. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
61

Obszary polonistyki. 4, Obrazy młodości i starości w języku, literaturze i kulturze / pod redakcją naukową Marii Krauz. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
62
Kreft, Magdalena. Autor Śmierć białych motyli : Eliza Orzeszkowa : biografia, wyobraźnia, idee / Magdalena Kreft. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Orzeszkowa Poszczególni pisarze polscy
63

Świadectwo - mit - tajemnica : o Gustawie Herlingu-Grudzińskim / pod redakcją Zdzisława Kudelskiego. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Herling-Grudziński Poszczególni pisarze polscy
64
Kulesza, Dariusz (1963- ). Autor Całość i sens : ćwiczenia historycznoliterackie / Dariusz Kulesza. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
65
Kunz, Tomasz (1969- ). Autor Więcej niż słowa : literatura jako forma istnienia / Tomasz Kunz. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
66
Kurkiewicz, Marek (1974- ). Autor Dźwięki w słowach, słowa na tle dźwięków : o korelacjach akustyczno-tekstowych w literaturze i muzyce / Marek Kurkiewicz. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
67

Eliza Orzeszkowa : pamięć kultury : studia i głosy / redakcja naukowa Jarosław Ławski, Swietłana Musijenko. 2019 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Orzeszkowa Poszczególni pisarze polscy
68
Lerski, Tomasz (1969- ). Autor Warszawa Jarosława Iwaszkiewicza : portret miasta w zwierciadle literatury : w 125-lecie urodzin Pisarza / Tomasz M. Lerski. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Iwaszkiewicz Poszczególni pisarze polscy
69
Litwinowicz-Droździel, Małgorzata. Autor Zmiana, której nie było : trzy próby czytania Reymonta / Małgorzata Litwinowicz-Droździel. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Reymont Poszczególni pisarze polscy
70
Łopuszański, Piotr (1966- ). Autor Warszawa literacka przełomu XIX i XX wieku / Piotr Łopuszański. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Pozytywizm Historia literatury polskiej.
71

Zygmunt Krasiński : życie czy literatura? / pod redakcją Agnieszki Markuszewskiej. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Krasiński Poszczególni pisarze polscy
72
Mazurkowa, Bożena. Autor Z potrzeby chwili i ku pamięci... : studia o poezji i prozie oświecenia / Bożena Mazurkowa ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Oświecenie Historia literatury polskiej
73
Mencwel, Andrzej (1940- ). Autor Przedwiośnie czy potop 2 : nowe krytyki postaw polskich / Andrzej Mencwel. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
74
Mikołajec, Marek (1986- ). Autor Wspólnota i literatura : studia o prozie Gustawa Morcinka / Marek Mikołajec. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Morcinek Poszczególni pisarze polscy
75

Tożsamość po pogromie : świadectwa i interpretacje Marca ’68 / pod redakcją Aliny Molisak i Przemysława Czaplińskiego. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Literatura po 1945 r. Historia literatury polskiej
76

Recepcja twórczości Jana Długosza w historiografii krajów europejskich / redakcja naukowa Marceli Antoniewicz, Norbert Morawiec ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Cz 2019
821.162.1(091)A/Z Długosz Poszczególni pisarze polscy
77
Mus, Malwina. Autor Marcin Świetlicki - artysta multimedialny / Malwina Mus. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Świetlicki Poszczególni pisarze polscy
78

Leśmian w Europie i na świecie / redakcja naukowa Żaneta Nalewajk, Magdalena Supeł. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Leśmian Poszczególni pisarze polscy
79
Nasiłowska, Anna (1958- ). Autor Historia literatury polskiej / Anna Nasiłowska. 2019 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
80
Nawrot, Jolanta (1992- ). Autor Ocalone, nieuśmierzone... : o twórczości Włodzimierza Odojewskiego / Jolanta Nawrot, Wiesław Ratajczak. 2019 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Odojewski Poszczególni pisarze polscy
81

Skład osobowy : szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 3 / redakcja naukowa Agnieszka Nęcka, Dariusz Nowacki, Jolanta Pasterska. 2019
821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
82

Milczę, więc jestem? : formy milczenia w literaturze XX i XXI wieku / pod redakcją Agnieszki Nęckiej, Emilii Wilk-Krzyżowskiej, Natalii Żórawskiej-Janik. 2019
821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
83
Niedźwiedź, Jakub. Autor Poeta i mapa : Jan Kochanowski a kartografia XVI wieku / Jakub Niedźwiedź. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Kochanowski Poszczególni pisarze polscy
84
Niesporek, Katarzyna. Autor Hałda : o śląskiej wyobraźni symbolicznej / Katarzyna Niesporek ; posłowie Anna Węgrzyniak. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
85
Nowicka-Jeżowa, Alina (1946- ). Autor Spotkania w labiryncie : szkice o poezji Jana Kochanowskiego / Alina Nowicka-Jeżowa. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Kochanowski Poszczególni pisarze polscy
86
Okulus, Jacek. Autor Akt chrztu J. U. Niemcewicza / Jacek Okulus. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Niemcewicz Poszczególni pisarze polscy
87

Przed i po : Witold Gombrowicz. Vol. 1 / pod redakcją Józefa Olejniczaka. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Gombrowicz Poszczególni pisarze polscy
88

Przed i po : Witold Gombrowicz . Vol. 2 / pod redakcją Józefa Olejniczaka. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Gombrowicz Poszczególni pisarze polscy
89
Orska, Joanna (filologia polska). Autor Performatywy : składnia/retoryka, gatunki i programy poetyckiego konstruktywizmu / Joanna Orska. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
90
Panas, Paweł. Autor "Zagubiony wpośród obcych" : Zygmunt Haupt - pisarz, wygnaniec, outsider / Paweł Panas. 2019 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Haupt Poszczególni pisarze polscy
91
Panek, Sylwia. Autor Mosty Karola Irzykowskiego / Sylwia Panek. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Irzykowski Poszczególni pisarze polscy
92

Czytanie narracji : o figurach narracyjnych w literaturze (nie tylko) polskiej XX i XXI wieku / pod redakcją Jolanty Pasterskiej i Michała Żmudy. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
93

Dyskursy pogranicza : wektory literatury : Stanisławowi Uliaszowi w darze / pod redakcją Jolanty Pasterskiej i Zenona Ożoga. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
94
Pasterska, Jolanta. Autor Wygnanie i mit : szkice o pisarzach (e)migracyjnych / Jolanta Pasterska ; tłumaczenie streszczenia na język angielski Łukasz Barciński. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
95
Pasterski, Janusz (1964- ). Autor Świat wiersza : szkice o polskiej poezji (nie tylko) współczesnej / Janusz Pasterski. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
96
Pietrych, Krystyna (1960- ). Autor O czym (nie) mówią poeci? / Krystyna Pietrych. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
97
Półchłopek, Tadeusz (polonistyka). Autor "Piórem i żywym słowem" : dyskursy kulturowe Aleksandra Dunina Borkowskiego / Tadeusz Półchłopek. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Dunin Poszczególni pisarze polscy
98
Prokop-Janiec, Eugenia. Autor Literatura & etnologia / Eugenia Prokop-Janiec. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
99
Puchalska, Iwona. Autor Przy Mickiewiczu / Iwona Puchalska. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Mickiewicz Poszczególni pisarze polscy

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego