Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "821.162.1.0" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 6719 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Borowczyk, Jerzy (1968- ). Autor Literackie gramatyki ciągłości i nadmiaru : próba filologiczna / Jerzy Borowczyk, Krzysztof Skibski. 2021 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
2
Górski, Jarosław (1970- ). Autor Parweniusz z rodowodem : biografia Tadeusza Dołęgi Mostowicza / Jarosław Górski. 2021 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Dołęga-Mostowicz Poszczególni pisarze polscy
3
Gralewicz-Wolny, Iwona. Autor Na tropie : 21 przygód ze współczesną książką poetycką / Iwona Gralewicz-Wolny. 2021 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
4
Kulesza, Dariusz (1963- ). Autor Zofia Kossak-Szczucka : Służba / Dariusz Kulesza. 2021 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Kossak, Zofia Poszczególni pisarze polscy
5
Łopuszański, Piotr (1966- ). Autor Bywalec zieleni : Bolesław Leśmian / Piotr Łopuszański. 2021 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Leśmian Poszczególni pisarze polscy
6
Łukomski, Grzegorz (1956- ). Autor Sergiusz Piasecki (1901-1964) : przestrzenie wolności antykomunisty ideowego / Grzegorz Łukomski. 2021
821.162.1(091)A/Z Piasecki, Sergiusz Poszczególni pisarze polscy
7
Madejski, Jerzy (1960- ). Autor Poetyka ekstremalna oraz inne noty o liryce i krytyce współczesnej / Jerzy Madejski. 2021 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
8
Maj, Joanna (1987- ). Autor Nowe historie literatury / Joanna Maj. 2021 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
9
Mizerkiewicz, Tomasz (1971- ). Autor Niewspółczesność : doświadczenie temporalne w polskiej literaturze najnowszej / Tomasz Mizerkiewicz. 2021 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
10
Olejniczak, Józef (1957- ). Autor Witold Gombrowicz - ja! / Józef Olejniczak. 2021 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Gombrowicz, Witold Poszczególni pisarze polscy
11

Komunikowanie polityk(i) w literaturze i mediach / redakcja naukowa Magdalena Pataj, Elżbieta Pawlak-Hejno. 2021 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
12
Polechoński, Krzysztof. Autor Mińsk i Mińszczyzna w XX-wiecznej literaturze polskiej : międzywojenne (i późniejsze) losy polskich pisarzy z Mińszczyzny / Krzysztof Polechoński. 2021 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
13
Rutkowski, Krzysztof (1953- ). Autor Bóg Adama / Krzysztof Rutkowski. 2021 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Mickiewicz Poszczególni pisarze polscy
14
Sienicka, Agnieszka. Autor Wczesnoromantyczna "balladomania" w Polsce : zjawisko, historia, oddziaływanie / Agnieszka Sienicka. 2021
821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
15
Skurtys, Jakub (1989- ). Autor Wiersz... i cała reszta : rozważania o poezji i krytyce po 1989 roku / Jakub Skurtys. 2021 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
16
Sucharski, Tadeusz (1959- ). Autor Literatura polska z sowieckiego "domu niewoli" : poetyka, aksjologia, twórcy / Tadeusz Sucharski. 2021 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
17

Nowy autotematyzm? : metarefleksja we współczesnej humanistyce / pod redakcją Agnieszki Waligóry. 2021 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Literatura po 1989 r. Historia literatury polskiej
18

Epistolografia w Polsce Ludowej (1945-1989) : list i jego pochodne w systemie państwa komunistycznego : studia i materiały / pod redakcją Anny Marii Adamus i Bartłomieja Noszczaka. 2020 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
19

Boginie, bohaterki, syreny, pajęczyce : polskie pisarki współczesne wobec mitów / redakcja Alessandro Amenta, Krystyna Jaworska. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
20
Andrejczyk, Małgorzata. Autor Etymologia i konotacje nazw drogich kamieni w twórczości Adama Mickiewicza oraz Juliusza Słowackiego : studium leksykalno-stylistyczne / Małgorzata Andrejczyk. 2020 BG( 3/ 0)

821.162.1(091) Romantyzm Historia literatury polskiej
21
Antosik-Piela, Maria. Autor Tożsamość i ideologia : literatura polsko-żydowska wobec syjonizmu / Maria Antosik-Piela. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
22
Bałżewska, Katarzyna. Autor Przestrzenie totalitarnego zniewolenia : doświadczenie wojny i okupacji w twórczości Józefa Mackiewicza / Katarzyna Bałżewska. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Mackiewicz Poszczególni pisarze polscy
23
Baranov, Andrej (1959- ). Autor Rossica Stefana Żeromskiego : wybrane konteksty i dyskursy / Andrzej Baranow. 2020 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
24

Sny kobiet, sny o kobietach : od romantyzmu do Młodej Polski / pod redakcją Pauliny Batkiewicz, Lidii Kamińskiej, Moniki Ziółkowskiej. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
25
Bednarek, Magdalena (filolog). Autor Baśni przeobrażone : transformacje bajki i baśni w polskiej epice po 1989 roku / Magdalena Bednarek. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Literatura po 1989 r. Historia literatury polskiej
26
Bielecki, Marian (1975- ). Autor Gombrowicziady : reaktywacja / Marian Bielecki. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Gombrowicz Poszczególni pisarze polscy
27

Marani literatury polskiej / pod redakcją Piotra Bogaleckiego i Adama Lipszyca. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
28
Bogalecki, Piotr (1983- ). Autor Wiersze-partytury w poezji polskiej neoawangardy : Białoszewski, Czycz, Drahan, Grześczak, Partum, Wirpsza / Piotr Bogalecki. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
29
Boniecki, Edward (1962- ). Autor Stanowiliśmy odrębną grupę... : cztery studia o modernizmie warszawskim / Edward Boniecki. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Młoda Polska Historia literatury polskiej
30

W obliczu cudów wszechświata... : studia o twórczości Adama Ziemianina / redakcja Piotr Borek, Marek Karwala, Roman Mazurkiewicz. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Ziemianin, Adam Poszczególni pisarze polscy
31
Brasse, Rafał (1974- ). Autor Metaforyczny realizm : o twórczości Tadeusza Gajcego / Rafał Brasse. 2020 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Gajcy Poszczególni pisarze polscy
32
Braun, Kazimierz (1936- ). Autor Przewodnik po twórczości dramaturgicznej Cypriana Norwida / Kazimierz Braun. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Norwid Poszczególni pisarze polscy
33
Budrewicz, Zofia (1951- ). Autor Przymierze ze światem : o twórczości Zofii Żurakowskiej / Zofia Budrewicz. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Żurakowska Poszczególni pisarze polscy
34
Budrowska, Kamila. Autor 2020 : o roku ów! : Literatura i kryzysy / Kamila Budrowska ; redaktor tomu: Jarosław Ławski ; zdjęcia Piotr Duniewski. 2020 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
35

Karol Irzykowski - człowiek sporu, postać sporna / pod redakcją: Mateusza Chmurskiego, Katarzyny Sadkowskiej, Kingi Siatkowskiej-Callebat. 2020
821.162.1(091)A/Z Irzykowski Poszczególni pisarze polscy
36

Odmiany pograniczności : szkice o literaturze współczesnej i najnowszej / pod redakcją Zbigniewa Chojnowskiego. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
37
Ciesielski, Daniel Piotr (1982- ). Autor Edward Stachura i Marcin Świetlicki : bardowie współczesności / Daniel Piotr Ciesielski. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
38

Twórczość poetycka Leopolda Staffa : konteksty i relacje / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Staff Poszczególni pisarze polscy
39
Czermińska, Małgorzata (1940- ). Autor Autobiograficzny trójkąt : świadectwo, wyznanie, wyzwanie / Małgorzata Czermińska. 2020 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
40

Adam Mickiewicz i Rosjanie / redakcja naukowa Magdalena Dąbrowska, Piotr Głuszkowski, Zbigniew Kaźmierczyk. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Mickiewicz Poszczególni pisarze polscy
41

Bibliografia Stanisława Ignacego Witkiewicza : 1885-1989 / opracowali Janusz Degler, Tomasz Pawlak. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Witkiewicz Poszczególni pisarze polscy
42
Dybel, Paweł (1951- ). Autor Nieświadome na scenie : Witkacy i psychoanaliza / Paweł Dybel. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Witkiewicz Poszczególni pisarze polscy
43
Fert, Józef (1945- ). Autor Życie Cypriana Norwida : pamiątka dwusetnej rocznicy urodzin Poety : 1821-2021 / Józef Franciszek Fert. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Norwid Poszczególni pisarze polscy
44
Fieguth, Rolf (1941- ). Autor Rzeki, przestrzenie, rytm : marginalia o poezji Czesława Miłosza / Rolf Fieguth. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Miłosz Poszczególni pisarze polscy
45
Flamma, Adam. Autor Wiedźmin : historia fenomenu / Adam Flamma. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Sapkowski Poszczególni pisarze polscy
46
Gawliński, Stanisław (1948- ). Autor Szkoła poetycka Józefa Czechowicza : o awangardzie (nie tylko) lubelskiej / Stanisław Gawliński. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Czechowicz, Józef Poszczególni pisarze polscy
47
Gędas, Katarzyna. Autor Recenzje literackie Jarosława Iwaszkiewicza / Katarzyna Gędas. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Iwaszkiewicz Poszczególni pisarze polscy
48

Po transformacji ? : literackie idiomy zjawisk i procesów rzeczywistości III Rzeczypospolitej / pod redakcją naukową Hanny Gosk i Łukasza Pawłowskiego. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
49

Stulecie poetek polskich : przekroje, tematy, interpretacje / redakcja Joanna Grądziel-Wójcik, Agnieszka Kwiatkowska, Ewa Rajewska, Edyta Sołtys-Lewandowska. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
50
Grzemska, Aleksandra (1986- ). Autor Matki i córki : relacje rodzinne i artystyczne w autobiografiach kobiet po 1989 roku / Aleksandra Grzemska ; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. 2020
821.162.1(091) Literatura po 1989 r. Historia literatury polskiej
51

Prognoza niepogody : literatura polska w XXI wieku / pod redakcją Macieja Jakubowiaka i Szymona Kloski ; autorzy Agata Bielik-Robson [i 15 pozostałych]. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Literatura po 1989 r. Historia literatury polskiej
52
Janiak, Agata. Autor Ten, który widzi : o twórczości literackiej Józefa Czapskiego / Agata Janiak. 2020 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Czapski Poszczególni pisarze polscy
53

Pozytywiści warszawscy : "Przegląd Tygodniowy" 1866-1876. Seria 2, Świat, Europa, Polska / redakcja naukowa i wstęp Anna Janicka. 2020 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Pozytywizm Historia literatury polskiej.
54
Jarosińska, Izabela (1945- ). Autor Zły : instrukcja obsługi w porządku alfabetycznym / Izabela Jarosińska. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Tyrmand Poszczególni pisarze polscy
55
Juszkiewicz, Jacek (1967- ). Autor Odessa w literaturze polskiej lat 1804-1843 : szkice / Jacek Juszkiewicz ; redaktor tomu: Jarosław Ławski. 2020 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
56
Karwatowska, Małgorzata. Autor Wśród stereotypów i tekstów kultury : studia lingwistyczne / Małgorzata Karwatowska, Leszek Tymiakin. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
57
Karwowska, Marzena (kulturoznawstwo). Autor Świadomość rodząca obrazy : studia z antropologii literatury / Marzena Karwowska. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
58

Religijność Czesława Miłosza / pod redakcją Zbigniewa Kaźmierczyka ; przy współpracy Katarzyny Wojan. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Miłosz Poszczególni pisarze polscy
59
Kijowski, Andrzej (1928-1985). Autor Dzieje literatury pozbawionej sankcji. Vol. 2 / Andrzej Kijowski ; wybór i opracowanie Andrzej Tadeusz Kijowski ; omówienie Marta Kwaśnicka. 2020 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Literatura po 1945 r. Historia literatury polskiej
60
Kijowski, Andrzej (1928-1985). Autor Dzieje literatury pozbawionej sankcji. Vol. 1 / Andrzej Kijowski ; wybór i opracowanie Andrzej Tadeusz Kijowski ; omówienie Marta Kwaśnicka. 2020 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Literatura po 1945 r. Historia literatury polskiej
61

Jerzy Liebert : lektury / pod redakcją Joanny Kisiel i Elżbiety Wróbel. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Liebert Poszczególni pisarze polscy
62
Kolbuszewski, Jacek (1938- ). Autor Góry : przestrzenie i krajobrazy : studia z historii literatury i kultury / Jacek Kolbuszewski. 2020
821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
63

Konstelacje krytyczne. T. 2, Antologie / redakcja Dorota Kozicka, Monika Świerkosz, Katarzyna Trzeciak. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
64

Konstelacje krytyczne. T. 1, Teorie i praktyki / redakcja Dorota Kozicka, Monika Świerkosz, Katarzyna Trzeciak. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
65
Kramkowska-Dąbrowska, Agnieszka. Autor Janusz Krasiński : świadectwo / Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Krasiński Janusz Poszczególni pisarze polscy
66
Kuska, Wojciech. Autor Językowo-kulturowa kreacja rodziny w powieściach Wiesława Myśliwskiego / Wojciech Kuska ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Myśliwski Poszczególni pisarze polscy
67
Lam, Andrzej (1929- ). Autor Polska awangarda poetycka : programy i manifesty lat 1917-1923. 1, Inne studia / Andrzej Lam. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
68
Ławski, Jarosław (1968- ). Autor Śmierć wszystko zmiecie : studia o czarnym romantyzmie (II) / Jarosław Ławski. 2020 BG( 2/ 1)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091) Romantyzm Historia literatury polskiej
69
Leszczyńska-Skowron, Klara. Autor Niefabularna proza Krasickiego : kazania, "Monitor", Uwagi / Klara Leszczyńska-Skowron. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Krasicki, I Poszczególni pisarze polscy
70
Lewandowski, Wacław (1962- ). Autor Poeta niemodny : o twórczości poetyckiej Jana Lechonia / Wacław Lewandowski. 2020 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Lechoń Poszczególni pisarze polscy
71
Libera, Antoni (1949- ). Autor Radykalny sceptycyzm / Antoni Libera ; redaktor tomu: Krzysztof Korotkich. 2020 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Gombrowicz Poszczególni pisarze polscy
72
Małczyński, Bartosz (1978- ). Autor Wierszem zbawić ludzkość : poezja Anny Świrszczyńskiej / Bartosz Małczyński. 2020 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Świrszczyńska Poszczególni pisarze polscy
73
Maliszewski, Karol (1960- ). Autor Bez zaszeregowania : o nowej poezji kobiet / Karol Maliszewski. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
74
Mazurkiewicz, Adam (nauki filologiczne). Autor Polska literatura socrealistyczna / Adam Mazurkiewicz. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Literatura po 1945 r. Historia literatury polskiej
75
Mieszek, Małgorzata. Autor Twórczość dramatopisarska Jana Bielskiego SJ (1714-1768) / Małgorzata Mieszek. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Bielski Poszczególni pisarze polscy
76
Mikinka, Aleksandra Ewelina (1989- ). Autor Aleksander Szczęsny (1885-1929) : poeta, baśniopisarz, patriota / Aleksandra Ewelina Mikinka. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Szczęsny Poszczególni pisarze polscy
77
Niewiadomski, Andrzej (1965- ). Autor Osiemdziesiąt : studium o poezji "przełomów" / Andrzej Niewiadomski. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
78
Okulicz-Kozaryn, Małgorzata. Autor Tropami Bractwa Wielkiego Dzwonu : szkice o literaturze przełomu XIX i XX wieku / Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Radosław Okulicz-Kozaryn. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Młoda Polska Historia literatury polskiej
79
Olejniczak, Józef (1957- ). Autor Lęki jestem’u / Józef Olejniczak ; redaktor tomu: Krzysztof Korotkich ; zdjęcia: Krzysztof Korotkich. 2020 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Białoszewski Poszczególni pisarze polscy
80
Olejniczak, Józef (1957- ). Autor Białoszewski : 2018/2019 / Józef Olejniczak. 2020 BG( 2/ 0)

821.162.1(091)A/Z Białoszewski Poszczególni pisarze polscy
81
Ożóg-Winiarska, Zofia. Autor Poezje Gustawa : grupy poetyckie w Warszawie : literacka emancypacja pokolenia powstańczego w prasie warszawskiej lat 1829-1830 : (wybór tekstów z opracowaniem, notatkami, komentarzami, indeksa 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
82
Pachocki, Dariusz. Autor Laboratorium filologa : rękopisy Bolesława Leśmiana : studia przypadków / Dariusz Pachocki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Leśmian, B Poszczególni pisarze polscy
83

Trzydzieści : Polska w reportażu, reportaż w Polsce po 1989 roku / redakcja naukowa Elżbieta Pawlak-Hejno, Magdalena Piechota. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Literatura po 1989 r. Historia literatury polskiej
84

Bibliografia Stanisława Ignacego Witkiewicza : 1990-2019 / opracował Przemysław Pawlak. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Witkiewicz Poszczególni pisarze polscy
85

Ogień : siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni / red. Brygida Pawłowska-Jądrzyk. 2020 BG( 1/ 1)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
86
Pekaniec, Anna. Autor Autobiografki : szkice o literaturze dokumentu osobistego kobiet / Anna Pekaniec. 2020 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
87
Pełczyński, Grzegorz (1962- ). Autor Michał K. Pawlikowski o narodach z obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego / Grzegorz Pełczyński. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Pawlikowski Poszczególni pisarze polscy
88

Światowa historia literatury polskiej : interpretacje / pod redakcją Magdaleny Popiel, Tomasza Bilczewskiego, Stanleya Billa. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
89

Kłusownik i myśliwi : prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta / pod redakcją Justyny Pyzi i Józefa M. Ruszara. 2020
821.162.1(091)A/Z Herbert, Zbigniew Poszczególni pisarze polscy
90
Quercioli Mincer, Laura. Autor Więzienie było moim domem : więzienie i instytucje totalne w literaturze polskiej / Laura Quercioli Mincer ; przełożyła z włoskiego Zofia Koprowska. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
91
Regiewicz, Adam (1972- ). Autor Głośne pióra : obecność muzyki popularnej we współczesnej literaturze polskiej / Adam Regiewicz ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. 2020
821.162.1(091) 20 w. Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literack
92
Ruszar, Józef Maria (1951- ). Autor Zapasy ze światem Zbigniewa Herberta : esej o życiu pisarzy w czasach pierwszych sekretarzy / Józef Maria Ruszar. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Herbert, Zbigniew Poszczególni pisarze polscy
93
Samborska-Kukuć, Dorota (1966- ). Autor Dziewiętnastowieczne pryncypia i marginalia literackie : studia / Dorota Samborska-Kukuć. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Pozytywizm Historia literatury polskiej.
94
Skurtys, Jakub (1989- ). Autor Wspólny mianownik : szkice o poezji i krytyce po 2010 roku / Jakub Skurtys. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
95
Sławek, Tadeusz (1946- ). Autor Umysł rozstrojony : próby o trylogii księżycowej Jerzego Żuławskiego / Tadeusz Sławek. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Żuławski Poszczególni pisarze polscy
96
Subocz-Białek, Paulina. Autor Nostalgiczna pieśń powrotu : o twórczości Floriana Czarnyszewicza / Paulina Subocz-Białek, Ireneusz Staroń. 2020 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Czarnyszewicz Poszczególni pisarze polscy
97
Suszek, Ewelina. Autor Figuracje braku i nieobecności : Miłobędzka - Białoszewski - Kozioł / Ewelina Suszek. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Historia i krytyka literatury polskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
98
Suwiński, Bartosz (1985- ). Autor Anegdota o istnieniu : o twórczości Haliny Poświatowskiej / Bartosz Suwiński. 2020 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Poświatowska Poszczególni pisarze polscy
99
Sympozjum im. Zofii Trojanowiczowej (2 ; 2018 ; Poznań). Romantyk jako czytelnik : II Sympozjum im. Zofii Trojanowiczowej / pod redakcją Aliny Borkowskiej-Rychlewskiej, Wojciecha Hamerskiego, Krzysztofa Trybusia. 2020 BG( 1/ 0)

821.162.1(091) Romantyzm Historia literatury polskiej

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego