Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "821.162.1*091*A/Z" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 2845 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Augustyniak, Piotr (1977- ). Autor Wyspiański : burzenie polskiego kościoła : studium o Wyzwoleniu / Piotr Augustyniak. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Wyspiański Poszczególni pisarze polscy
2
Bernacki, Marek (1965- ). Autor Tropienie Miłosza : hermeneutyczna "bio-grafia" poety / Marek Bernacki. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Miłosz Poszczególni pisarze polscy
3

Obroty liter : szkice o twórczości Tomasza Różyckiego / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel i Magdaleny Rabizo-Birek. 2019 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Różycki Poszczególni pisarze polscy
4

Zitojta! Witajcie! : Muzeum Michała Kajki w Ogródku Oddział Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu / koncepcja i opracowanie Zbigniew Fałtynowicz. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Kajka Poszczególni pisarze polscy
5

Zagadkowy Ksawery Pruszyński / pod redakcją Brigitte Gautier i Macieja Urbanowskiego. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Pruszyński Poszczególni pisarze polscy
6
Kantner, Katarzyna (1984- ). Autor Jak działać za pomocą słów? : proza Olgi Tokarczuk jako dyskurs krytyczny / Katarzyna Kantner. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Tokarczuk Poszczególni pisarze polscy
7

Kontynenty. T. 1, Studia i szkice o twórczości Andrzeja Buszy / pod redakcją Mariana Kisiela i Janusza Pasterskiego. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Busza Poszczególni pisarze polscy
8
Koronkiewicz, Marta. Autor I jest moc odległego życia w tej elegii : uwagi o wierszach Andrzeja Sosnowskiego / Marta Koronkiewicz. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Sosnowski Poszczególni pisarze polscy
9
Kreft, Magdalena. Autor Śmierć białych motyli : Eliza Orzeszkowa : biografia, wyobraźnia, idee / Magdalena Kreft. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Orzeszkowa Poszczególni pisarze polscy
10

Eliza Orzeszkowa : pamięć kultury : studia i głosy / redakcja naukowa Jarosław Ławski, Swietłana Musijenko. 2019 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Orzeszkowa Poszczególni pisarze polscy
11

Zygmunt Krasiński : życie czy literatura? / pod redakcją Agnieszki Markuszewskiej. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Krasiński Poszczególni pisarze polscy
12

Leśmian w Europie i na świecie / redakcja naukowa Żaneta Nalewajk, Magdalena Supeł. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Leśmian Poszczególni pisarze polscy
13
Niedźwiedź, Jakub. Autor Poeta i mapa : Jan Kochanowski a kartografia XVI wieku / Jakub Niedźwiedź. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Kochanowski Poszczególni pisarze polscy
14
Okulus, Jacek. Autor Akt chrztu J. U. Niemcewicza / Jacek Okulus. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Niemcewicz Poszczególni pisarze polscy
15
Półchłopek, Tadeusz (polonistyka). Autor "Piórem i żywym słowem" : dyskursy kulturowe Aleksandra Dunina Borkowskiego / Tadeusz Półchłopek. 2019 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Dunin Poszczególni pisarze polscy
16
Puchalska, Iwona. Autor Przy Mickiewiczu / Iwona Puchalska. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Mickiewicz Poszczególni pisarze polscy
17
Ruszar, Józef Maria (1951- ). Autor Mane, tekel, fares : obrazy Boga w twórczości Tadeusza Różewicza / Józef Maria Ruszar. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Różewicz Poszczególni pisarze polscy
18

O Norwidzie komparatystycznie / pod redakcją Magdaleny Siwiec. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Norwid Poszczególni pisarze polscy
19
Skorupa, Ewa (1956- ). Autor Eliza Orzeszkowa : fizjonomiczne studia portretowe / Ewa Skorupa ; ilustrował Tomasz Wełna. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Orzeszkowa Poszczególni pisarze polscy
20
Śniedziewska, Magdalena (1984- ). Autor "Osobiste sprawy i tematy" : Gustaw Herling-Grudziński wobec dwudziestowiecznej literatury włoskiej / Magdalena Śniedziewska. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Herling-Grudziński Poszczególni pisarze polscy
21

W obronie "Przedwiośnia" / redakcja Katarzyna Sobolewska. W odpowiedzi Arcybaszewowi i innym / Stefan Żeromski. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Żeromski Poszczególni pisarze polscy
22
Spytek, Patrycja. Autor Inny świat! : Rosja Gustawa Herlinga - Grudzińskiego / Patrycja Spytek. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Herling-Grudziński Poszczególni pisarze polscy
23
Svitelʹskaâ, Oksana Mihajlovna. Autor Istoriâ i sovremennostʹ v romanah antičnogo cikla Teodora Parnickogo : monografiâ / O. M. Svitelʹskaâ ; pod naučnoj redakcej S. F. Musienko ; Učreždenie obrazovaniâ "Grodnenskij gosudars 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Parnicki Poszczególni pisarze polscy
24
Szczukowski, Dariusz. Autor Niepoprawny istnieniowiec: Bolesław Leśmian i doświadczenie literatury / Dariusz Szczukowski. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Leśmian Poszczególni pisarze polscy
25
Winiarski, Jerzy. Autor Wokół "Wojny chocimskiej" Ignacego Krasickiego : dyskursy możliwe tekstów kultury / Jerzy Winiarski. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Krasicki Poszczególni pisarze polscy
26
Zwierzyński, Leszek (literatura). Autor Wyobraźnia akwatyczna Mickiewicza / Leszek Zwierzyński. 2019 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Mickiewicz Poszczególni pisarze polscy
27

Norwidowski świat rzeczy / praca zbiorowa pod redakcją: Pauliny Abriszewskiej, Grażyny Halkiewicz-Sojak, Izabeli Dobrzenieckiej, Dominiki Wojtasińskiej. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Norwid Poszczególni pisarze polscy
28

Poza kanonem : Wyspiański / pod redakcją Agaty Adamieckiej-Sitek i Dariusza Kosińskiego. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Wyspiański Poszczególni pisarze polscy
29
Bauchrowicz-Kłodzińska, Magdalena (1984- ). Autor "Jonasz w brzuchu wieloryba" : Czesław Miłosz wobec nowoczesności / Magdalena Bauchrowicz-Kłodzińska. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Miłosz Poszczególni pisarze polscy
30
Bernacki, Marek (1965- ). Autor Miłosz : spotkania : studia i rozprawy miłoszologiczne / Marek Biernacki. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Miłosz Poszczególni pisarze polscy
31
Białoskórska, Mirosława (1946- ). Autor Język poezji Leopolda Staffa / Mirosława Białoskórska. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Staff Poszczególni pisarze polscy
32
Birek, Wojciech (1961- ). Autor Henryk Sienkiewicz w obrazkach : rysunki Henryka Sienkiewicza i obrazkowe adaptacje jego powieści / Wojciech Birek. 2018 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Sienkiewicz Poszczególni pisarze polscy
33
Brasse, Rafał (1974- ). Autor Poetyka doświadczenia duchowego w liryce Tadeusza Gajcego / Piotr Brasse. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Gajcy Poszczególni pisarze polscy
34

Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk / pod redakcją Tadeusza Budrewicza i Andrzeja Rataja ; Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego. 2018 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Sienkiewicz Poszczególni pisarze polscy
35

O twórczości literackiej Piotra Müldnera-Nieckowskiego / pod redakcją Tomasza Chachulskiego. 2018 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Müldner-Nieckowski Poszczególni pisarze polscy
36

Stanisław Brzozowski : colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech : polskość w świecie / redakcja naukowa Anna Czajka, Magdalena Woźniewska-Działak, Dorota Dąbrowska. 2018 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Brzozowski Poszczególni pisarze polscy
37
Drzewucki, Janusz (1958- ). Autor Lekcje u Różewicza : (teksty krytycznoliterackie i osobiste) / Janusz Drzewucki. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Różewicz Poszczególni pisarze polscy
38

Liryka Mickiewicza : uczucia, świadectwa, ekspresje / redakcja naukowa Andrzej Fabianowski, Ewa Hoffmann-Piotrowska. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Mickiewicz Poszczególni pisarze polscy
39
Falkowski, Stanisław (1953- ). Autor Gladiator prawdy : Norwid - poeta naszych czasów / Stanisław Falkowski. 2018 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Norwid Poszczególni pisarze polscy
40

Odwitania z poetą : (Leszek Aleksander Moczulski) / zebrał i opracował Zbigniew Fałtynowicz. 2018 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Moczulski Poszczególni pisarze polscy
41
Fauchereau, Serge (1939- ). Autor Fantazmatyczny świat Brunona Schulza : wokół Xięgi bałwochwalczej / Serge Fauchereau ; przełożyła Paulina Tarasewicz. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Schulz Poszczególni pisarze polscy
42
Fieguth, Rolf (1941- ). Autor "Sobie wielki" : o pięciu zbiorach lirycznych Franciszka Dionizego Kniaźnina / Rolf Fieguth. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Kniaźnin Poszczególni pisarze polscy
43
Fink, Kinga. Autor Muzyka w życiu i twórczości Kornela Ujejskiego / Kinga Fink. 2018 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Ujejski Poszczególni pisarze polscy
44

O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego : studia i szkice / pod redakcją Doroty Folgi-Januszewskiej i Tomasza Chachulskiego. 2018 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Potocki S. Poszczególni pisarze polscy
45
Franaszek, Andrzej (1971- ). Autor Herbert : biografia. T. 2, Pan Cogito / Andrzej Franaszek. 2018 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Herbert Poszczególni pisarze polscy
46
Franaszek, Andrzej (1971- ). Autor Herbert : biografia. T. 1, Niepokój / Andrzej Franaszek. 2018 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Herbert Poszczególni pisarze polscy
47
Fâduta, Alâksandr Ìosìfavìč (1964- ). Autor Sledy na snegu / Aleksandr Feduta. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Mickiewicz Poszczególni pisarze polscy
48

Gombrowicz désemparé = Gombrowicz bewildered / publié sous la direction de Dominique Garand, Agnès Domanski. 2018 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Gombrowicz Poszczególni pisarze polscy
49
Garbol, Tomasz (1973- ). Autor Czesław Miłosz : los / Tomasz Garbol. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Miłosz Poszczególni pisarze polscy
50
Gleń, Adrian (1977- ). Autor Języki rzeczywistości : o twórczości Juliana Kornhausera / Adrian Gleń ; [recenzja naukowa Wojciech Kudyba ; projekt książki i okładki Marcin Bruchnalski]. 2018 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Kornhauser Poszczególni pisarze polscy
51
Głuszkowski, Piotr. Autor Barwy polskości, czyli Życie burzliwe Tadeusza Bułharyna / Piotr Głuszkowski. 2018 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Bułharyn Poszczególni pisarze polscy
52
Gorzkowicz, Justyna. Autor W poszukiwaniu antagonisty : o wątkach egzystencjalnych w twórczości Kornela Filipowicza / Justyna Gorzkowicz. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Filipowicz Poszczególni pisarze polscy
53

Wiosna Juliana Przybosia / redakcja naukowa Joanna Grądziel-Wójcik, Agnieszka Kwiatkowska. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Przyboś Poszczególni pisarze polscy
54
Jakiel, Edward (1966- ). Autor Biblia w utworze Jana Kasprowicza Chrystus - poemat społeczno-religijny / Edward Jakiel. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Kasprowicz Poszczególni pisarze polscy
55
Jamrozek-Sowa, Anna. Autor Maski historii, strzępy współczesności : studium o biografii i twórczości Władysława Lecha Terleckiego / Anna Jamrozek-Sowa. 2018 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Terlecki Poszczególni pisarze polscy
56
Janoszka, Maria. Autor Rękopis znaleziony w Saragossie Jana Potockiego i wybrane powieści XX wieku (Fowles - Rosendorfer - Gretkowska) / Maria Janoszka. 2018 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Potocki Poszczególni pisarze polscy
57
Jędrzejewski, Tomasz (1984- ). Autor Czytanie Dziadów w czterech częściach / Tomasz Jędrzejewski. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Mickiewicz Poszczególni pisarze polscy
58

Józef Ignacy Kraszewski w zwierciadle współczesności: 2012-2017 / wstęp Anna Karczewska i Jarosław Ławski ; redakcja naukowa Iwona E. Rusek i Jarosław Ławski ; Wydział Filologiczny Uniwe 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Kraszewski Poszczególni pisarze polscy
59

Ameryka Barańczaka / redakcja Sylwia Karolak, Ewa Rajewska. 2018 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Barańczak Poszczególni pisarze polscy
60

Witold Gombrowicz pisarz argentyński : antologia / redakcja Ewa Kobyłecka-Piwońska. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Gombrowicz Poszczególni pisarze polscy
61

Herbert w listach : (auto)portret wieloraki / pod redakcją Tomasza Korpysza i Wojciecha Kudyby. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Herbert Poszczególni pisarze polscy
62
Kostaszuk-Romanowska, Monika. Autor Deziluzja w dramacie : rozważania teoretyków i praktyki dramaturgiczne Juliusza Słowackiego / Monika Kostaszuk-Romanowska ; Katedra Badań Filologicznych "Wschód-Zachód". Wydział Filologiczn 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Słowacki Poszczególni pisarze polscy
63

Rozczytywanie Dąbrowskiej / redakcja Dorota Kozicka, Monika Świerkosz. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Dąbrowska Poszczególni pisarze polscy
64
Koziołek, Ryszard (1966- ). Autor Ciała Sienkiewicza : studia o płci i przemocy / Ryszard Koziołek. 2018 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Sienkiewicz Poszczególni pisarze polscy
65
Kraskowska, Ewa (1954- ). Autor "Tyłem, ale naprzód" : studia i szkice o Themersonach / Ewa Kraskowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2018 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Themerson Poszczególni pisarze polscy
66
Krasuska, Anna (filologia polska). Autor Parnasizm francuski a poezja Cypriana Norwida / Anna Krasuska, Wiesław Rzońca. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Norwid Poszczególni pisarze polscy
67
Kuczera-Chachulska, Bernadetta. Autor Cyprian Norwid : estetyka teologiczna / Bernadetta Kuczera-Chachulska. 2018 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Norwid Poszczególni pisarze polscy
68

Ginczanka : na stulecie poetki / pod redakcją naukową Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany i Katarzyny Szymańskiej. 2018 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Ginczanka Poszczególni pisarze polscy
69
Lawenda, Tomasz. Autor Fraszki miłosne Jana Kochanowskiego : paradygmat elegijny / Tomasz Lawenda. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Kochanowski Poszczególni pisarze polscy
70

"Stoję i patrzę na czym ten świat stoi" : o twórczości Ewy Lipskiej / redakcja Wojciech Ligęza, Aneta Piech-Klikowicz. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Lipska Poszczególni pisarze polscy
71

"Tu jestem / zamieszkuję własne życie" : studia i szkice o twórczości Anny Frajilch / pod redakcją Wojciecha Ligęzy, Jolanty Pasterskiej. 2018 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Frajlich Poszczególni pisarze polscy
72
Majewska, Joanna (1984- ). Autor Demon ruchu, duch czasu, widma miejsc : fantastyczny Grabiński i jego świat / Joanna Majewska. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Grabiński Poszczególni pisarze polscy
73
Majewski, Paweł (1978- ). Autor Dwie próby o literaturze : Słowacki i Hofmannstahl / Paweł Majewski. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Słowacki Poszczególni pisarze polscy
74
Markowski, Andrzej (1948- ). Autor Polszczyzna spolegliwa : o języku "Dzienników" Marii Dąbrowskiej / Andrzej Markowski. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Dąbrowska Poszczególni pisarze polscy
75
Michałowski, Damian. Autor Aporie sobości : problem tożsamości osobowej w powieściach Wiesława Myśliwskiego / Damian Michałowski. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Myśliwski Poszczególni pisarze polscy
76
Nabiałek, Magda. Autor Scena - między słowem a obrazem : o kompozycji dramatów Juliusza Słowackiego / Magda Nabiałek. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Słowacki Poszczególni pisarze polscy
77

Jestem bardzo niefortunnym wyborem : studia i szkice o twórczości Zygmunta Haupta / redakcja naukowa Andrzej Niewiadomski, Paweł Panas. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Haupt Poszczególni pisarze polscy
78
Niżyńska, Joanna. Autor Królestwo małoznaczącości : Miron Białoszewski a trauma, codzienność i queer / Joanna Niżyńska ; przekład autoryzowany z języka angielskiego Agnieszka Pokojska. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Białoszewski Poszczególni pisarze polscy
79

Przed i po : Bruno Schulz / pod redakcją Józefa Olejniczaka. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Schulz Poszczególni pisarze polscy
80
Orzeszkowa, Eliza (1841-1910). Artysta Album kwiatowe Elizy Orzeszkowej / wstęp Magdalena Jonca ; komentarz Zbigniew Mirek. 2018 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Orzeszkowa Poszczególni pisarze polscy
81
Pavlenko, Svetlana. Autor Rosja Adama Mickiewicza oraz jego polskich i rosyjskich przyjaciół / Svetlana Pavlenko. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Mickiewicz Poszczególni pisarze polscy
82
Płachcińska, Krystyna. Autor "Swój urząd czynić" : profil obywatelski twórczości Jana Kochanowskiego / Krystyna Płachcińska. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Kochanowski Poszczególni pisarze polscy
83

"Bo każda książka to czyn..." Sienkiewicz / pod redakcją Olgi Płaszczewskiej. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Sienkiewicz Poszczególni pisarze polscy
84
Prussak, Maria (1949- ). Autor Nieznany autograf Adama Mickiewicza : dwie strony inwokacji Pana Tadeusza / Maria Prussak, Teresa Rączka-Jeziorska. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Mickiewicz Poszczególni pisarze polscy
85

Świat piękny i bardzo różny : szkice o wojażach Pana Cogito / pod redakcją Józefa Marii Ruszara i Doroty Siwor. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Herbert Poszczególni pisarze polscy
86

Nie powinien przysyłać syna : etyczne i metafizyczne aspekty twórczości Zbigniewa Herberta / pod redakcją Józefa Marii Ruszara. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Herbert Poszczególni pisarze polscy
87

Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej / redakcja naukowa: Dorota Samborska-Kukuć, Tomasz Sobieraj ; Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Sienkiewicz Poszczególni pisarze polscy
88

Herbertiana : rwąca rzeka (...) myśli / redakcja naukowa Patrycja Saniewska. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Herbert Poszczególni pisarze polscy
89
Sitkiewicz, Piotr. Autor Bruno Schulz i krytycy : recepcja twórczości Brunona Schulza w latach 1921-1939 / Piotr Sitkiewicz. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Schulz Poszczególni pisarze polscy
90

Stefana Żeromskiego droga do Niepodległej / redakcja i korekta Katarzyna Sobolewska. Wisła i utwory publicystyczne / Stefan Żeromski. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Żeromski Poszczególni pisarze polscy
91
Stępień, Marian (1929- ). Autor Czesława Miłosza odkrywanie Ameryki i inne szkice / Marian Stępień. 2018 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Miłosz Poszczególni pisarze polscy
92
Sulikowski, Andrzej (1950- ). Autor Rynek i coraz dalsze okolice : o twórczości Janusza Szubera / Andrzej Sulikowski. 2018 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Szuber Poszczególni pisarze polscy
93
Swianiewiczowa, Olimpia (1902-1974). Autor Interpretacja Dziadów Mickiewiczowskich na podstawie skarbca kultury białoruskiej / Olimpia Swianiewiczowa ; redakcja naukowa i wprowadzenie Grażyna Charytoniuk-Michiej. 2018 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Mickiewicz Poszczególni pisarze polscy
94
Świderska, Emilia. Autor Balladyna Juliusza Słowackiego w estetycznych kontekstach epoki : genologia - koncepcja piękna - idee / Emilia Świderska ; Katedra Badań Filologicznych "Wschód-Zachód". Wydział Filologiczny 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Słowacki Poszczególni pisarze polscy
95
Szumna, Małgorzata. Autor Przymus powtórzenia : wątki rosyjskie w eseistyce Czesława Miłosza / Małgorzata Szumna. 2018 BG( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Miłosz Poszczególni pisarze polscy
96
Taylor-Terlecka, Nina. Autor The Lithuanian landscape tradition in the novels of Tadeusz Konwicki / Nina Taylor-Terlecka. 2018 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Konwicki Poszczególni pisarze polscy
97
Warkocki, Błażej (1977- ). Autor Pamiętnik afektów z okresu dojrzewania : Gombrowicz - queer - Sedgwick / Błażej Warkocki. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Gombrowicz Poszczególni pisarze polscy
98
Wawer, Karolina. Autor Drugi plan : twórczość Wiesława Myśliwskiego w perspektywie postkolonialnej / Karolina Wawer. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Myśliwski Poszczególni pisarze polscy
99
Wolski, Paweł (1980- ). Autor Wstręt i Zagłada : nowoczesność Tadeusza Borowskiego / Paweł Wolski. 2018 BHU( 1/ 0)

821.162.1(091)A/Z Borowski Poszczególni pisarze polscy

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego