Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "821.161.1*091*"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 979 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Anchimiuk, Olga. Autor Rečevoj ètiket v proizvedeniâh russkoj literatury XIX veka / Olga Anchimiuk. 2020 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
2
Kościołek, Anna (1969- ). Autor Andrzeja Murawjowa peregrynacje do kolebek chrześcijaństwa (Jerozolima, Rzym, Kijów) / Anna Kościołek. 2020 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
3
Krasicki, Jan (1954- ). Autor Dostojewski i laboratorium idei / Jan Krasicki. 2020 BG( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Dostoevskij Poszczególni pisarze rosyjscy
4

Russkaâ literatura v mežkul’turnom prostranstve / pod redakcją Kazimierza Prusa. 2020 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
5
Roman-Rawska, Katarzyna. Autor Nowy realizm w rosyjskim polu literackim po 1991 roku : literatura i polityka / Katarzyna Roman-Rawska. 2020 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
6
Sadecki, Artur. Autor Kognitywne ujęcia kategorii umysłu w prozie Antoniego Czechowa / Artur Sadecki. 2020 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Čehov, A Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy li
7
Skotnicka-Maj, Anna. Autor Szczelina : bohater współczesnej prozy rosyjskiej i jego światy / Anna Skotnicka. 2020 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
8
Tołczyk, Dariusz (1962- ). Autor Nie widzieć zła : gułag i inżynierowie dusz / Dariusz Tołczyk ; przekład Grzegorz Kulesza. 2020 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
9
Tymieniecka-Suchanek, Justyna. Autor Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt : w kręgu zagadnień ekofilozoficznych / Justyna Tymieniecka-Suchanek. 2020 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
10
Warda, Anna (1962- ). Autor Z teorii i praktyki zapożyczeń literackich w Rosji w XVIII wieku / Anna Warda. 2020 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
11

Antropologiczne aspekty literatury : prace ofiarowane Profesor Wandzie Supie / pod redakcją Weroniki Biegluk-Leś. 2019 BG( 3/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
12
Gemziak, Łukasz. Autor Rozliczenie z totalitaryzmem? : rosyjska krytyka literacka w okresie pieriestrojki : (wybrane spory) / Łukasz Gemziak. 2019 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
13
Kamińska-Maciąg, Sylwia. Autor Zjawiska tajemne i fantastyka w prozie rosyjskiej XIX wieku / Sylwia Kamińska-Maciąg. 2019 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
14
Malûtìna, Natalìâ Pavlìvna. Autor Problema kulʹturnoj (samo)identifikacii geroâ v novejšej postsovetskoj drame : pereformatirovka / Natalʹâ Malûtina, Anna Maronʹ. 2019 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
15

"Spojrzenie z ukosa" : literatura i kultura rosyjska w Polsce międzywojennej / pod redakcją Grażyny Pawlak i Anny Sobieskiej. 2019 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
16

Evgenij Vodolazkin : znakovye imena sovremennoj russkoj literatury : kollektivnaâ monografiâ / pod redakciej Anny Skotnickoj i Ânuša Svežego. 2019 BG( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Vodolazkin Poszczególni pisarze rosyjscy
17
Suchanek, Lucjan (1937- ). Autor Aleksander Sołżenicyn : emigracja, emigrantologia / Lucjan Suchanek. 2019 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Solženicyn Poszczególni pisarze rosyjscy
18

Estetyczne modele literatury rosyjskiej : estetyka i światopogląd / pod redakcją Weroniki Biegluk-Leś, Ewy Pańkowskiej, Agnieszki Baczewskiej-Murdzek. 2018 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
19
Borkowska, Aldona. Autor Autobiograficzna proza Wiktora Astafiewa (Ostatni pokłon, Wesoły żołnierz) / Aldona Borkowska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. 2018 BG( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Astaf’ev Poszczególni pisarze rosyjscy
20

Literatura rosyjska : idee, poetyki, interpretacje : księga ofiarowana Pani Profesor Alicji Wołodźko-Butkiewicz / pod redakcją Piotra Fasta, Ludmiły Łucewicz, Barbary Stempczyńskiej. 2018 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
21
Grzyś, Henryk. Autor Aleksander Ertel : człowiek - myśl - dzieło : (w sto dziesiątą rocznicę śmierci) / Henryk Grzyś. 2018 BG( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Ertel’ Poszczególni pisarze rosyjscy
22

Czas wolny, rozrywka, używki w najnowszej literaturze rosyjskiej / pod redakcją Liliany Kality. 2018 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
23
Lipoveckij, Mark Naumovič (1964- ). Autor Paralogie : transformacje dyskursu (post)modernistycznego w kulturze rosyjskiej lat 1920-2000 / Mark Lipowiecki ; pod redakcją Piotra Fasta i Katarzyny Syski ; przełożyli Piotr Fast, Paweł Ła 2018 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
24

Małe formy w literaturze rosyjskiej. 2 / pod redakcją Kazimierza Prusa. 2018 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
25
Rozwadowska, Kinga. Autor Przekład i władza : polskie tłumaczenia Braci Karamazow Fiodora Dostojewskiego / Kinga Rozwadowska. 2018 BG( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Dostoevskij Poszczególni pisarze rosyjscy
26
Stawarz, Barbara (1953- ). Autor Wyrazić smutek : szkice o elegii rosyjskiej XIX wieku / Barbara Stawarz. 2018 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
27
Tur, Krzysztof (1943- ). Autor Kronika życia Michała Bułgakowa / Krzysztof Tur. 2018 BG( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Bulgakov Poszczególni pisarze rosyjscy
28
Witczak, Patryk (1986- ). Autor Śmierć w prozie emigrantów pierwszej fali uchodźstwa rosyjskiego - Michaiła Arcybaszewa i Marka Ałdanowa - w kontekście literacko-filozoficznym / Patryk Witczak. 2018 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
29
Alsztyniuk, Anna. Autor Prablema aǔtabìâgrafìzmu ŭ tvorčascì Ânkì Brylâ / Anna Alʹštynûk. 2017 BG( 3/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
30
Duda, Katarzyna (1965- ). Autor Szkice o prozie rosyjskiej XXI wieku : Ulicka, Szyszkin, Pielewin, Minajew, Sienczyn, Kuricyn, Starobiniec... / Katarzyna Anna Duda. 2017 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
31
Gozdek, Agnieszka. Autor Kobiety mityczne w poezji Walerija Briusowa : dialog z tradycją / Agnieszka Gozdek. 2017 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Brûsov Poszczególni pisarze rosyjscy
32
Kruszelnicki, Michał (1979- ).. Dostojewski : konflikt i niespełnienie / Michał Kruszelnicki. 2017 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Dostoevskij Poszczególni pisarze rosyjscy
33

Rusistika i sovremennostʹ : starye voprosy, novye otvety / pod redakciej Iolanty Lûbohi-Kruglik, Oksany Malysy, Gabrieli Vilʹk, Anny Zyh. 2017 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
34

Rusistika i sovremennostʹ / pod red. Iolanty Lûbohi-Kruglik, Oksany Malysy, Gabriely Vilʹk, Anny Zyh. 2017 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
35

Magia ksiąg, księgi magii : księga jubileuszowa poświęcona profesor Irenie Fijałkowskiej-Janiak / pod redakcją Diany Oboleńskiej i Urszuli Patockiej-Sigłowy. 2017 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
36
Potyrańska, Agnieszka. Motywy demonologiczne w poezji Zinaidy Gippius : (w ujęciu kontekstualnym) / Agnieszka Potyrańska. 2017 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Gippius Poszczególni pisarze rosyjscy
37

Filologia - lekcja wolności : antologia rosyjskich tekstów naukowych / wybór Maria Prussak ; opracowanie redakcyjne Paweł Bem ; tłumaczenie Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Maksim Duszkin, A 2017 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
38
Warchołek, Mirosław. Autor Językowy obraz konfliktów w tekstach rosyjskojęzycznych (1997-2009) / Mirosław Warchołek. 2017 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
39
Wierzbiński, Jarosław (1951- ). Autor Szkice ze stylistyki lingwistycznej = Očerki po lingvistike / Jarosław Wierzbiński. 2017 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
40

Od Puszkina do Brodskiego : adaptacje literatury rosyjskiej / pod red. Joanny Wojnickiej. 2017 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
41
Zając-Haduch, Karina. Autor Językowy obraz kobiety i mężczyzny w rosyjskiej prozie wiejskiej / Karina Zając-Haduch. 2017 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
42
Żejmo, Bożena. Autor Płaczący Ezop : życie i twórczość Wsiewołoda Garszyna / Bożena Żejmo. 2017 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Garšin Poszczególni pisarze rosyjscy
43

Współczesne badania nad folklorem i literaturą rosyjską : 30 lat toruńskiej rusycystyki / pod redakcją Bożeny Żejmo i Iwony Rzepnikowskiej. 2017 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
44
Biegluk-Leś, Weronika. Gry językowe w rosyjskiej prozie postmodernistycznej : między poetyką a filozofią języka / Weronika Biegluk-Leś. 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
45
Dziedzic, Joanna (filologia). Fiodor Tiutczew i jego dzieło : człowiek - przyroda - historiozofia - estetyka / Joanna Dziedzic ; Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód". Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. 2016 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Tûtčev Poszczególni pisarze rosyjscy
46
Gruchała, Wojciech (1980- ). Autor W brzuchu wieloryba : obraz Rosji w prozie modernizmu / Wojciech Gruchała. 2016 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
47

Meandry słowiańskiej kultury : księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Tadeuszowi Bogdanowiczowi / pod redakcją Liliany Kality. 2016 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
48
Kołodziejczak, Aleksandra (1985- ).. "Moje wspomnienia" księcia Włodzimierza Mieszczerskiego : poetyka, portret elity rosyjskiej, wizja kultury polskiej / Aleksandra Kołodziejczak. 2016 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Meŝerskij Poszczególni pisarze rosyjscy
49

Polska - Rosja w sferze kultury i religii : wybrane problemy / redakcja Agata Krzywdzińska. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
50

Literatura rosyjska w kręgu "Kultury" / pod redakcją Piotra Mitznera. 2016 BG( 2/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
51

"Kultura" i emigracja rosyjska / wybór i opracowanie Piotr Mitzner. 2016 BG( 2/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
52
Musìj, Valentina Borisìvna (1958- ). Autor Russkaâ literatura vtoroj poloviny XIX veka. Č. 1, 1850-1860-e gody : učebnoe posobie / V. B. Musij ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Ukrainy, Odesskij nacional’nyj universitet imeni I. I. Me 2016 BHU( 1/ 1)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
53
Musìj, Valentina Borisìvna (1958- ).. "...glâdâ zadumčivo v nebo širokoe" : čelovek i priroda v proizvedeniâh I. S. Turgeneva 1840-1850-h gg. : monografiâ / V. B. Musij ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Ukrainy, Odesskij naci 2016 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Turgenev Poszczególni pisarze rosyjscy
54
Musìj, Valentina Borisìvna (1958- ).. Russkaâ literatura vtoroj poloviny XIX veka. Č. 2, 1870-1890-e gg. : učebnoe posobie / V. B. Musij, T. Û. Moreva, O. Û. Dobrobabina ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Ukrainy, Odesskij nacio 2016 BG( 1/ 1)
BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
55
Osiewicz, Bartosz. Formy i źródła poezji Aleksandra Galicza / Bartosz Osiewicz ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2016 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Galič Poszczególni pisarze rosyjscy
56
Pańkowska, Ewa (filolog). Powieści Wiktora Pielewina : kontekst postmodernistyczny : interpretacje / Ewa Pańkowska ; Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód". Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. 2016 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Pelevin Poszczególni pisarze rosyjscy
57
Pawletko, Beata (1974- ).. Blokada Leningradu i jej reprezentacje w świetle innych doświadczeń granicznych / Beata Pawletko. 2016 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
58
Propp, Vladimir Âkovlevič (1895-1970). Autor O komizmie i śmiechu / Władimir Jakowlewicz Propp ; tłumaczyla Paulina M. E. Knyż. 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
59
Sinâvskij, Andrej Donatovič (1925-1997).. Spacery z Puszkinem / Abram Terc ; przekład i komentarz Izabeli Kowalskiej-Paszt. 2016 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Puškin Poszczególni pisarze rosyjscy
60

Dostojewski i inni : literatura, idee, polityka : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi de Lazariemu / pod redakcją Tadeusza Sucharskiego ; przy współpracy Mirosławy Michalski 2016 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
61

Rosja w zbliżeniach : szkice o literaturze rosyjskiej : księga jubileuszowa dedykowana profesor Barbarze Stempczyńskiej / pod redakcją Justyny Tymienieckiej-Suchanek, Andrzeja Polaka, Moniki K 2016 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
62
Volkov, Solomon Moiseevič (1944- ).. Czarodziejski chór : historia kultury rosyjskiej od Tołstoja do Sołżenicyna / Sołomon Wołkow ; przełożył Wojciech Stanisławski. 2016 BG( 2/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
63
Voroncova, Kristina Vladislavovna (1988- ).. Prostranstvo - vremâ - androgin ... : modeli prostranstva v poèzii Eleny Švarc / Kristina Vladislavovna Voroncova ; [recenzent Halina Waszkielewicz]. 2016 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Švarc Poszczególni pisarze rosyjscy
64
Wieczorek-Gray, Anna. Poglądy religijne Lwa Tołstoja i Miguela de Unamuno : próba porównania / Anna Wieczorek-Gray (Hamling) ; przekład Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska ; weryfikacja Anna Wieczorek-Gray (Hamling) 2016 BG( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Tolsloj Lev Poszczególni pisarze rosyjscy
65
Basinskij, Pavel Valerʹevič (1961- ).. Lew Tołstoj: ucieczka z raju / Pawieł Basiński ; z rosyjskiego przełożył Jerzy Czech. 2015 BG( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Tolstoj Poszczególni pisarze rosyjscy
66
Borowski, Marcin Maksymilian. Obraz "ateisty" w twórczości Fiodora Dostojewskiego w świetle ateizmu współczesnego / Marcin Maksymilian Borowski. 2015 BG( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Dostoevskij Poszczególni pisarze rosyjscy
67
Čukovskaâ, Lidiâ Korneevna (1907-1996).. Proces wykluczenia / Lidia Czukowska ; przekład z rosyjskiego i opracowanie Natalia Bryżko-Zapór. 2015 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
68
Filosofov, Dmitrij Vladimirovič (1872-1940).. Rosjanin w Polsce (1920-1936) / Dymitr Fiłosofow ; wybór i opracowanie: Piotr Mitzner ; kwerenda: Swiatłana Kuziur ; przekład: Halyna Dubyk, Ewangelina Skalińska, Robert Szczęsny. 2015 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
69
Filosofov, Dmitrij Vladimirovič (1872-1940).. Trudna Rosja (1900-1916) / Dymitr Fiłosofow ; wybór i opracowanie: Piotr Mitzner ; przekład: Halyna Dubyk. 2015 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
70
Krycka-Michnowska, Iwona. O sobie, o Rosji, o duszy rosyjskiej : dzienniki Zinaidy Gippius / Iwona Krycka-Michnowska. 2015 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Gippius Poszczególni pisarze rosyjscy
71

Wolność w kulturze rosyjskiej : tom jubileuszowy poświęcony Pani Profesor Annie Raźny / pod redakcją Hanny Kowalskiej-Stus i Agaty Krzywdzińskiej. 2015 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
72
Lechowska, Marta (1978- ). Autor Teatr misteryjny w kulturze rosyjskiej / Marta Lechowska. 2015 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
73

"Slovo o plʺku Igorevě" v perevodah na slavânskie âzyki XIX-XX vv. / M. G. Bulahov. 2015 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
74
Mandel’štam, Nadežda Âkovlevna (1899-1980). Autor Wspomnienia / Nadieżda Mandelsztam ; przełożył Jerzy Czech ; ze wstępem Josifa Brodskiego. 2015 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Mandel’štam Poszczególni pisarze rosyjscy
75
Michalska-Suchanek, Mirosława. Samobójcy Fiodora Dostojewskiego / Mirosława Michalska-Suchanek. 2015 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
76
Piwkowska, Anna (1963- ).. Achmatowa, czyli Rosja / Anna Piwkowska. 2015 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Ahmatova Poszczególni pisarze rosyjscy
77
Sobieska, Anna (1973- ).. Wokół Aleksandra Błoka : z dziejów polskich fascynacji kulturą i literaturą rosyjską / Anna Sobieska. 2015 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Blok Poszczególni pisarze rosyjscy
78
Ułanek, Małgorzata (1983- ).. Koncepcja miłości w prozie Borysa Pasternaka : w kręgu antropologii pisarza / Małgorzata Ułanek. 2015 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Pasternak Poszczególni pisarze rosyjscy
79
Walczak, Jakub (1982- ).. Kiedy literatura staje się muzyką : Puszkinowska klasyka w kompozycjach Piotra Czajkowskiego / Jakub Walczak. 2015 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Puškin Poszczególni pisarze rosyjscy
80
Waszkielewicz, Halina (1946- ).. Być stwórcą świata własnego : szkice o współczesnej literaturze rosyjskiej / Halina Waszkielewicz. 2015 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
81

Rosja w dialogu kultur. T. 2 / pod redakcją Bożeny Żejmo. 2015 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
82
Żurawski, Mariusz. Literatura czerwonego dworu / Mariusz Żurawski. 2015 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
83
Bednarczyk, Anna (1962- ).. Poezja Syberii na przełomie epok : (szkice o romantyce i polityce) / Anna Bednarczyk. 2014 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
84
Bondarenko, Vâčeslav Vasil’evič. Vâzemskij / Vâčeslav Bondarenko. 2014 BG( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Vâzemskij Poszczególni pisarze rosyjscy
85
Bykov, Dmitrij L’vovič (1967- ).. Sovetskaâ literatura : rasširennyj kurs / Dmitrij Bykov. 2014 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
86

Avtorskie miry v hudožestvennom tekste : strategii analiza / Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Ukrainy. Odesskij nacionalʹnyj universitet imeni I. I. Mečnikova. Filologičeskij fakulʹtet. Kafe 2014 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
87

Literatura, mit, sacrum, kultura / red. Witold Kowalczyk. 2014 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
88
Kupriânovskij, Pavel Vâčeslavovič (1919-2002).. Bal’mont / Pavel Kupriânovskij, Natal’â Molčanova. 2014 BG( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Bal’mont Poszczególni pisarze rosyjscy
89

Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 11, Zmysły / red. Izabella Malej, Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak. 2014 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
90
Małek, Eliza (1945- ).. Russkij perevod plutovskogo romana o Sovizžale i ego sud’ba v Rossii / Eliza Małek. 2014 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
91

Russkaâ literatura konca XIX-XXI veka : dialog s tradiciej / pod red. nauk. Natalii Maliutiny, Agnieszki Lis-Czapigi. 2014 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
92
Mirskij, Dmitrij Petrovič (1890-1939).. Istoriâ russkoj literatury : s drevnejših vremen po 1925 god / D. Svâtopolk-Mirskij ; [per. s angl. R. Zernovoj]. 2014 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
93

Rosja w krysztale : rozważania, fakty i miraże = Rossiâ v hrustale : razmyšleniâ, fakty i miraži : tom poświęcony Profesorowi Franciszkowi Apanowiczowi / pod red. Diany Oboleńskiej [et al 2014 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
94
Prus, Kazimierz (1951- ).. O współczesnej rosyjskiej modlitwie poetyckiej : od Mariny Cwietajewej do najnowszej modlitwy internetowej / Kazimierz Prus. 2014 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
95
Pudova, Tat’âna. Gogolevskij tekst v sovremennoj russkoj proze / Tat’âna Pudova ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2014 BG( 1/ 0)

821.161.1(091)A/Z Gogol’ Poszczególni pisarze rosyjscy
96

Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej / pod red. Anny Raźny. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
97
Szczukin, Wasilij (1952- ).. Sny o aniołach i diabłach : pięć esejów o wyobraźni poetyckiej / Wasilij Szczukin. 2014 BHU( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
98
Uglik, Jacek (1976- ).. Dostojewski, czyli Rzecz o dramacie człowieka / Jacek Uglik. 2014 BG( 2/ 0)

821.161.1(091)A/Z Dostoevskij Poszczególni pisarze rosyjscy
99
Żak, Elżbieta (1978- ). Autor Mieszkańcy rosyjskiej świadomości zbiorowej XX i XXI wieku : bohater kryminałów Aleksandry Marininej i Borysa Akunina / Elżbieta Żak. 2014 BG( 1/ 0)

821.161.1(091) Historia i krytyka literatury rosyjskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego