Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "821.16*091*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 272 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich : Literatura, język, kultura, historia. Seria 4, Kultury słowiańskie wobec dziedzictwa Oświecenia / redakcja naukowa: Zofia Abramo 2019 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
2
Aǰdačić, Deǰan (1959- ). Autor ErotoSlavia : o miłości i erotyce w literaturach słowiańskich / Dejan Ajdačić ; tłumaczenia na język polski Milan Pupezin, Miłosz Waligórski, Ewelina Chacia, Tomasz Kwoka. 2019 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
3
Engelking, Leszek (1955- ). Autor Szwejkowie i Don Kichoci / Leszek Engelking. 2019 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
4

Słowiańskie formuły nowoczesności - ideały i iluzje przemiany : studia dedykowane Profesor Barbarze Czapik-Lityńskiej / pod redakcją Lecha Miodyńskiego. 2019 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
5

Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 13, Tanatos. redakcja Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak ; współpraca Gordana Đurđev-Małkiewicz, Mateusz Świetlicki, Dorota Żygadło-Czopnik 2019 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
6

Słowiańska wieża Babel. T. 2, Język i tożsamość / pod redakcją Justyny Czai, Iriny Jermaszowej, Moniki Wójciak, Bogusława Zielińskiego ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2018 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
7
Krupa, Paweł (ukrainistyka). Autor "Na Zachód" i "Z dala od Moskwy" : publicystyka Mykoły Chwylowego : lat 1925-1926 : historia - idee - konteksty / Paweł Krupa. 2018 BG( 1/ 0)

821.16(091)A/Z Hvil’ovij Poszczególni pisarze słowiańscy
8

Odessa i Morze Czarne jako przestrzeń literacka = Odesa ta Čorne More âk lìteraturnij prostir = Odessa and the Black Sea as a literary space / redakcja naukowa Jarosław Ławski i Natalia Mali 2018 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
9
Międzynarodowy Kongres Slawistów (16 ; 2018 ; Belgrad). Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, folklorystyka : prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie 2018 / pod redakcją Bogusława Zielińskiego ; Polska Akademia Nauk - Wydział I 2018 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
10
Poliŝuk, Âroslav Oleksìjovič (1960- ). Autor Gìbridna topografìâ : mìscâ j ne-mìscâ v sučasnìj ukraïnsʹkìj lìteraturì / Âroslav Poliŝuk. 2018 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
11
Skowron, Jadwiga Teresa (1981- ). Autor Recepcja najnowszej literatury ukraińskiej w przekładach na język polski po roku 1989 : wybrane zagadnienia w ujęciu diachronicznym i synchronicznym / Jadwiga Skowron. 2018 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
12

Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 13, Tanatos. redakcja Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak ; współpraca Sylwia Kamińska-Maciąg. 2018 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
13
Bukowiec, Paweł. Autor Różnice w druku : studium z dziejów wielojęzycznej kultury literackiej na XIX-wiecznej Litwie / Paweł Bukowiec. 2017 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
14

Topos domu w literaturach wschodniosłowiańskich / studia pod redakcją Joanny Dziedzic, Anny Alsztyniuk, Anny Sakowicz. 2017 BG( 3/ 1)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
15

Słowiańska pamięć = Slavic memory / pod redakcją Karoliny Ćwiek-Rogalskiej i Marcina Filipowicza. 2017 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
16
Humesky, Assya (1925- ). Autor Vibranì fìlologìčnì pracì / Asâ Gumecʹka. 2017 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
17
Iwańczak, Wojciech (1948- ).. Od Kosmasa do Eschenloera : piśmiennictwo czeskie w średniowieczu / Wojciech Iwańczak. 2017 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
18
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Autor "Čechy krásné, Čechy mé..." : czeska i polska literatura we wzajemnych interakcjach : miscellanea literaturoznawcze: eseje, studia, szkice / Krystyna Kardyni-Pelikánová. 2017 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
19
Łesiów, Michał (1928-2016). Autor Mova, folʹklor, lìteratura polʹsʹko-ukraïnsʹkogo pograniččâ / Mihajlo Lesìv ; [vìdpovìdalʹnij redaktor, uporâdnik, avtor peredmovi Rostislav Radiševsʹkij] ; Mìžnarodna škola ukr 2017 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
20

Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle XX-wiecznych dyskusji i polemik : konteksty filologiczne i kulturoznawcze. T. 1 / pod redakcją Katarzyny Majdzik i Józefa Zarka. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
21
Pająk, Aleksandra. W objęciach Klio : literackie reprezentacje wieku XIX we współczesnej prozie czeskiej / Aleksandra Pająk. 2017 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
22

Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 12, Starość / redakcja Marcin Borowski, Miłosz Bukwalt, Ewa Komisaruk, Kamila Woźniak, Sylwia Wójtowicz, Richard Změlík. 2016 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
23

Tradycja i nowoczesność : język i literatura Słowian Wschodnich / pod redakcją naukową Haliny Chodurskiej i Aurelii Kotkiewicz. 2016 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
24
Engelking, Leszek (1955- ).. Nowe mity : twórczość Jáchyma Topola / Leszek Engelking. 2016 BHU( 1/ 0)

821.16(091)A/Z Topol Poszczególni pisarze słowiańscy
25

Powroty do źródeł : w dwusetną rocznicę urodzin L’udovíta Štúra / redakcja naukowa Joanna Goszczyńska. 2016 BG( 1/ 0)

821.16(091)A/Z Štúr Poszczególni pisarze słowiańscy
26
Grabowski, Tadeusz Stanisław (1881-1975).. Rosìâ âk "opìkynka" slov’ân : I. Rus’-Ukraïna : II. Bìlorus’ / Tadeuš Stanìslav Grabovs’kij ; Mìžnarodna Škola Ukraïnìstiki nan Ukraïni. Ïnstitut Fìlologìï KNY ìmenì Tarasa Š 2016 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
27

Wschód-Zachód w nieprzerwanym dialogu / pod redakcją Jolanty Kazimierczyk-Kuncer. 2016 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
28

Odessa w literaturach słowiańskich : studia = Odesa u slov’âns’kih lìteraturah : studìï / redakcja naukowa Jarosław Ławski i Natalia Maliutina. 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
29

Fantastyka w literaturach słowiańskich : idee, koncepty, gatunki / pod redakcją Andrzeja Polaka przy współpr. Moniki Karwackiej. 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
30

W kręgu problemów antropologii literatury : topos domu : doświadczanie zamieszkiwania i bezdomności : studia / pod redakcją Wandy Supy i Iwony Zdanowicz. 2016 BG( 3/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
31

W kręgu problemów antropologii literatury : ciało i rzecz w literaturze : studia / pod redakcją Wandy Supy i Iwony Zdanowicz. 2016 BG( 3/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
32
Świetlicki, Mateusz. Kiedy chłopcy zostają mężczyznami? : męskość jako projekt w prozie Serhija Żadana / Mateusz Świetlicki. 2016 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
33
Kowalska-Nadolna, Urszula (1985- ).. "Tato noc nebude krátká..." : doświadczenie roku 1968 w czeskiej literaturze emigracyjnej / Urszula Kowalska. 2015 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
34
Kubik, Damian (1983- ).. Południowosłowiańska "kultura wyobrażona" : projekt Mickiewiczowski a dziewiętnastowieczne dyskursy kulturowe w Serbii i Chorwacji / Damian Kubik. 2015 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
35

Przestrzeń kulturowa Słowian. T. 3 / [redakcja naukowa Agnieszka Lenart, Monika Sidor] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Koło Naukowe Studentów Fi 2015 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
36
Nahlìk, Êvgen Kazimirovič (1956- ). Autor Perelicʹovanij svìt Ivana Kotlârevsʹkogo : tekst - ìntertekst - kontekst / Êvgen Nahlìk ; Nacìonalʹna akademìâ nauk Ukraïni. Institut Ìvana Franka. 2015 BHU( 1/ 0)

821.16(091)A/Z Kotlârevs’kij Poszczególni pisarze słowiańscy
37
Poliŝuk, Âroslav Oleksìjovič (1960- ).. Ukraińskie rozstaje : studia / Jarosław Poliszczuk ; redakcja tomu i opracowanie tekstu Jarosław Ławski i Michał Siedlecki. 2015 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
38

Recepcìâ tvorčostì Tarasa Ševčenka v Polʹšì : u trʹoh knigah. Kn. 3 / naukovij redaktor ta uporâdnik Rostislav Radiševsʹkij ; Kiïvsʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìmenì Tarasa Š 2015 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.16(091)A/Z Ševčenko Poszczególni pisarze słowiańscy
39

Recepcìâ tvorčostì Tarasa Ševčenka v Polʹšì : u trʹoh knigah. Kn. 2 / naukovij redaktor ta uporâdnik Rostislav Radiševsʹkij ; Kiïvsʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìmenì Tarasa Š 2015 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.16(091)A/Z Ševčenko Poszczególni pisarze słowiańscy
40

Recepcìâ tvorčostì Tarasa Ševčenka v Polʹšì : u trʹoh knigah. Kn. 1 / naukovij redaktor ta uporâdnik Rostislav Radiševsʹkij ; Kiïvsʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìmenì Tarasa Š 2015 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.16(091)A/Z Ševčenko Poszczególni pisarze słowiańscy
41
Sobol’, Valentina. Ukraïns’ke baroko : teksti ì konteksti / Valentina Sobol’. 2015 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
42
Stelingowska, Barbara (1977- ).. "Modernizm kobiecy" w literaturach słowiańskich : (na przykładzie twórczości Marii Komornickiej i Anny Mar) / Barbara Stelingowska. 2015 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
43
Woźniak, Kamila. Wtajemniczenia : szkice o motywach inicjacyjnych w prozie czeskiej XX wieku / Kamila Woźniak. 2015 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
44
Grabowicz, George G. (1943- ).. Ševčenko, âkogo ne znaèmo : z problematiki simvolìčnoï avtobìografìï ta sučasnoï recepcìï poeta / Grigorìj Grabovič. 2014 BHU( 1/ 0)

821.16(091)A/Z Ševčenko Poszczególni pisarze słowiańscy
45

Literatury słowiańskie w kręgu tradycji kulturowych : księga poświęcona pamięci profesor Aleksandry Wieczorek / pod red. Jolanty Greń-Kuleszy ; Uniwersytet Opolski. 2014 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
46
Jawoszek, Agata. Boszniacy : literackie narracje tożsamościowe po 1992 roku / Agata Jawoszek. 2014 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
47
Nahlìk, Êvgen Kazimirovič (1956- ). Autor "I mertvim, ì živim, ì nenaroždennim", ì samomu sobì : Ševčenkove oslovlennâ minulogo, sučasnogo j majbutnʹogo ta vlasnoï ekzistencìï / Êvgen Nahlìk ; Nacìonalʹna akademìâ nauk 2014 BHU( 1/ 0)

821.16(091)A/Z Ševčenko Poszczególni pisarze słowiańscy
48
Pająk, Patrycjusz. Groza po czesku : przypadki literackie / Patrycjusz Pająk. 2014 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
49
Papla, Eulalia (1936- ).. Poeci wobec muzyki : Fiodor Tiutczew, Łesia Ukrainka, Anna Achmatowa, Marina Cwietajewa, Bohdan-Ihor Antonycz / Eulalia Papla. 2014 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
50
Piotrowiak-Junkiert, Kinga. Świadomość zwrócona przeciwko sobie samej : Imre Kertész wobec Zagłady / Kinga Piotrowiak-Junkiert. 2014 BHU( 1/ 0)

821.16(091)A/Z Kertész Poszczególni pisarze słowiańscy
51
Âkovina, Oksana. Autor Taras Ševčenko : ìstina - nekomunìkativna realʹnìctʹ / Oksana Âkovina, Oleksandr Slobodân. 2013 BHU( 1/ 0)

821.16(091)A/Z Ševčenko Poszczególni pisarze słowiańscy
52

Ciało w futurofantastyce słowiańskiej / pod red. nauk. Dejana Ajdačicia i Wacława Waleckiego ; [tł. Ewelina Chacia et al.]. 2013 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
53

Hrabal i inni : adaptacje czeskiej literatury / pod red. Ewy Ciszewskiej i Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej. 2013 BHU( 1/ 0)

821.16(091)A/Z Hrabal Poszczególni pisarze słowiańscy
54
Duda, Maciej (1983- ).. Polskie Bałkany : proza postjugosłowiańska w kontekście feministycznym, genderowym i postkolonialnym : recepcja polska / Maciej Duda. 2013 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
55

Spotkania międzykulturowe. T. 1, Literaturoznawstwo, kultura / pod red. Krystyny Jarząbek, Anny Ruttar, Sylwii Sojdy. 2013 BG( 2/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
56
Kalita, Małgorzata (filologia). O wielowymiarowości współczesnego czeskiego eseju literaturoznawczego / Małgorzata Kalita. 2013 BG( 2/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
57
Karotki, Uladzìmìr Georgevič. Belaruskaâ lìtaratura ì gìstoryâ / U. G. Karotkì ; Belaruskì dzâržaŭny ŭnìversìtèt. 2013 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
58
Korenowska, Lesława. Obrazy lesa v russkoj i ukrainskoj literaturah vtoroj poloviny XIX i XX vekov : opyt sopostavitel’nogo opisaniâ / Leslava Korenovskaâ. 2013 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
59

Epoka a literatura i język w Słowiańszczyźnie Wschodniej / red. nauk. Andrzej Ksenicz [et al.]. 2013 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
60
Levčenko, Galina Dmitrivna (1978- ).. Mif proti istoriï : semìosfera lìriki Lesì Ukraïnki : monografìâ / Galina Levčenko. 2013 BHU( 1/ 0)

821.16(091)A/Z Lesâ Ukraïnka Poszczególni pisarze słowiańscy
61
Małczak, Leszek (1971- ).. Croatica : literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944-1989 / Leszek Małczak. 2013 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
62
Nowacki, Albert (1977- ).. "Myśli pod prąd" : twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925-1928 / Albert Nowacki ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk H 2013 BG( 1/ 0)

821.16(091)A/Z Hvil’ovij Poszczególni pisarze słowiańscy
63

Przestrzeń kulturowa Słowian. T. 2 / [red. nauk. Monika Sidor] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Koło Naukowe Studentów Filologii Słowiańskiej K 2013 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
64
Soliński, Wojciech (1948- ).. Bohumila Hrabala sprawa polska (i inne sprawy) / Wojciech Soliński. 2013 BHU( 1/ 0)

821.16(091)A/Z Hrabal Poszczególni pisarze słowiańscy
65

W kręgu problemów antropologii literatury : w stronę antropologii niezwykłości : studia / pod red. Wandy Supy. 2013 BG( 3/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
66

W kręgu problemów antropologii literatury : antropologia codzienności : studia / pod red. Wandy Supy. 2013 BG( 4/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
67

Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku : konteksty, estetyka, recepcja / red. Anna Woźniak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Hu 2013 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
68

Przestrzenne kody tekstów i narracyjne kody przestrzeni / pod red. Bogusława Zielińskiego ; Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Komisja Badań Porównawczych nad Literaturami Słowiańskimi 2013 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
69

Polsko-czeskie tropy kulturalne w XX wieku : studia / pod red. Grzegorza P. Bąbiaka, Joanny Królak. 2012 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
70

Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 10, Sen / red. Miłosz Bukwalt [et al.]. 2012 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
71
Car, Anna (1965- ).. Czeszki : trajektorie tożsamości w prozie czeskich modernistek / Anna Car. 2012 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
72
Duć-Fajfer, Helena (1960- ).. Pomiędzy bukwą a literą : współczesna literatura mniejszości białoruskiej, ukraińskiej i łemkowskiej w Polsce / Helena Duć-Fajfer. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 1)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
73
Gawlak, Monika. Świat poetycki Gregora Strnišy / Monika Gawlak. 2012 BG( 2/ 0)

821.16(091)A/Z Strniša Poszczególni pisarze słowiańscy
74
Gnìlamëdaǔ, Uladzìmìr Vasìlʹevìč (1937- ). Ânka Kupala : žyccë i tvorčasc’ / Uladzìmìr Gnìlamëdaŭ ; Nacyânal’naâ Akadèmìâ Navuk Belarusì. Ìnstytut Movy i Lìtaratury Ìmâ Âkuba Kolasa i Ânkì Kupaly. 2012 BHU( 1/ 0)

821.16(091)A/Z Kupala
75

Lesâ Ukraïnka:dolâ, kul’tura, epoha : zbìrnik statej i materialiv’. Vip. 2 / [lit. red. V. I. Grebenûk] ; Volins’kij nacional’nij unìversitet ìmenì Lesì Ukraïnki ; Naukovo-doslìdnij ins 2012 BHU( 1/ 0)

821.16(091)A/Z Lesâ Ukraïnka Poszczególni pisarze słowiańscy
76

Kobiety w literaturze i społeczeństwie : ujęcie feministyczno-genderowe / pod red. Walentyny Jakimiuk-Sawczyńskiej. 2012 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
77

Spotkania międzykulturowe. T. 2, Językoznawstwo, glottodydaktyka / pod red. Krystyna Jarząbek, Anny Ruttar, Sylwii Sojdy. 2012 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
78
Kobylińska, Anna. Tropem Hermesa : przypadek słowackiego księdza, myśliciela i literata Jonáša Záborskiego / Anna Kobylińska. 2012 BG( 1/ 0)

821.16(091)A/Z Záborský Poszczególni pisarze słowiańscy
79
Maciołek, Manuela. Tożsamość narodowa Czechów w świetle piśmiennictwa czeskiego do XVIII wieku / Manuela Maciołek. 2012 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
80

Slov’âns’ka fantastika : zbìrnik naukovih prac’ / [red. kol. G. F. Semenûk et al.] ; Kiïvs’kij nacìonal’nij unìversitet ìm. Tarasa Ševčenka. 2012 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
81

Przestrzeń kulturowa Słowian. T. 1 / [red. nauk. Monika Sidor] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Koło Naukowe Studentów Filologii Słowiańskiej K 2012 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
82
Stančev, Krasimir (1949- ).. Issledovaniâ v oblasti srednevekovoj literatury pravoslavnogo slavânstva / Krasimir Stančev ; [red. tomu Aleksander Naumow, Sergejus Temčinas]. 2012 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
83
Stefański, Michał (1972- ).. Lekcja maszyny : przypadki poezji czeskiej awangardy / Michał Stefański ; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Slawistyczna. 2012 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
84

Serbołużyczanie wobec tradycji i wyzwań współczesności : język, literatura, kultura / red. Grażyna Barbara Szewczyk. 2012 BG( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
85

Italia : inspiracje włoskie w literaturach słowiańskich / pod red. Bogdana Burdzieja i Anny Kościołek ; Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 2011 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
86

Czarny romantyzm : przypadek słowacki / red. nauk. Joanna Goszczyńska, Anna Kobylińska. 2011 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
87
Horniatko-Szumiłowicz, Anna. Ukraińska proza "chimeryczna" lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku : geneza, rozwój, konteksty literackie / Anna Horniatko-Szumiłowicz. 2011 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
88
Hrabal, Bohumil (1914-1997).. Drybling Hidegkutiego, czyli rozmowy z Hrabalem / rozmawia László Szigeti ; przekł. Aleksander Kaczorowski. 2011 BG( 2/ 0)

821.16(091)A/Z Hrabal Poszczególni pisarze słowiańscy
89
Kozak, Stefan (1937- ).. Hristiânstvo-romantičnij mesianizm-sučasnist’ : [statti, rozvidki, lekciï] / Stefan Kozak. 2011 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
90

Piśmiennictwo cerkiewnosłowiańskie i sztuka cerkiewna w kulturze Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej / [red. tomu Marzanna Kuczyńska, Wanda Stępniak-Minczewa, Jan Stradomski]. 2011 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
91
Miodyński, Lech (1961- ).. Symbole miejsca w kulturze i literaturze macedońskiej / Lech Miodyński. 2011 BG( 2/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
92

Mężczyzna w literaturze, kulturze i językach Słowian wschodnich : materiały międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej - Lublin 24-25 kwietnia 2009 roku / pod red. Aliny Orłowskiej. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
93

"Literatura środka" : kontekst słowiański / pod red. Barbary Stempczyńskiej i Lidii Mięsowskiej. 2011 BG( 2/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
94
Woźniak, Kamila. Ladislav Klíma i Stanisław Przybyszewski : w kręgu nihilizmu gnostyckiego / Kamila Woźniak. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
95
Betko, Ìrina Pavlìvna (1962- ).. Na šlâhah duhovnoï ìntegracìï : glibinnopsihologičnì, relìgìjno-fìlosofs’kì ta ritual’no-mìfologìcnì motivi v ukraïns’kìj postmodernìj prozì / Ìrina Betko. 2010 BG( 2/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
96
Buczek, Marta (1971- ).. O polskich przekładach prozy Vincenta Šikuli / Marta Buczek. 2010 BG( 1/ 0)

821.16(091)A/Z Šikula Poszczególni pisarze słowiańscy
97

Zrozumieć słowiańszczyznę : prace poświęcone profesor Marii Bobrownickiej w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin / [red. nauk. Maria Dąbrowska-Partyka ; bibliogr. Danuta Bromowiczowa]. 2010 BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka
98
Gricak, Âroslav (1960- ).. Prorok we własnym kraju : Iwan Franko i jego Ukraina (1856-1886) / Jarosław Hrycak ; przeł. Anna Korzeniowska-Bihun, Anna Wylegała. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

821.16(091)A/Z Franko Poszczególni pisarze słowiańscy
99

Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe / red. Siarhiej Kowalou, Ryszard Radzik, Michał Sajewicz ; Zakład Białorutenistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS [et al. 2010 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.16(091) Literatury słowiańskie - historia i krytyka

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego