Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "821.14'02*091*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 144 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Kucharski, Jan. Autor Nie tylko dialogi : recepcja twórczości Lukiana w Bizancjum / Jan Kucharski, Przemysław Marciniak, Katarzyna Warcaba. 2019 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
2
Pierzak, Damian. Autor Ab inferis ad rostra : przywoływanie zmarłych w retoryce rzymskiej okresu republikańskiego / Damian Pierzak. 2019 BG( 2/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
3
Sapota, Tomasz (1970- ). Autor Kobiety fenickie Lucjusza Anneusza Seneki : opracowanie monograficzne / Tomasz Sapota, Iwona Słomak. 2019 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
4

Wzory kultury antycznej : reguły zachowania starożytnych Greków i Rzymian / redakcja Julia Doroszewska, Marek Job, Tomasz Sapota. 2018 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
5
Murray, Gilbert (1866-1957). Autor Eurypides i jego wiek / Gilbert Murray ; przełożył i posłowiem opatrzył Wiesław Juszczak ; wstęp Humprey D. F. Kitto. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
6
Skibiński, Tomasz (1962- ). Autor Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476 / Tomasz Skibiński SAC. 2018 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
7
Warcaba, Katarzyna. Bizantyński epos dla średnio zaawansowanych : "Katomyomachia" Teodora Prodromosa jako tekst trzeciego stopnia / Katarzyna Warcaba. 2017 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
8
Otto, Walter Friedrich (1874-1958).. Dionizos : mit i kult / Walter F. Otto ; z języka niemieckiego przełożył Jerzy Korpanty. 2016 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
9
Schade, Gerson. Lectures on Greek poetry / Gerson Schade. 2016 BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
10
Skwara, Ewa (filolog). Komedia według Terencjusza / Ewa Skwara ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2016 BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
11
Tarwacka, Anna. Obrócić prawo w żart : instytucje prawne w zbiorze dowcipów "Philogelos" / Anna Tarwacka. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
12
Bednarek, Bartłomiej (1984- ).. Mit Dionizosa w poezji greckiej od Homera do Eurypidesa / Bartłomiej Bednarek. 2015 BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
13

Ancient myths in the making of culture / Małgorzata Budzowska, Jadwiga Czerwińska (eds.). 2015 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
14

Wartości formalne antycznego dramatu i teatru greckiego : konferencja w 50. rocznicę śmierci Profesora Stefana Srebrnego : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 17 październi 2015 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
15
Hajduk, Jacek (1982- ).. Petroniusza sztuka narracji / Jacek Hajduk. 2015 BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
16
Hephaestio (01..-01..).. O metrach / Hefajstion ; przełożyła, wstępem i komentarzem opatrzyła Anna Szczepaniak. 2015 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
17
Majewski, Paweł (1978- ).. Tekstualizacja doświadczenia : studia o piśmiennictwie greckim / Paweł Majewski ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2015 BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
18
Matusiak, Patrycja. Obraz Hannibala w literaturze antycznej / Patrycja Matusiak. 2015 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
19
Śmiechowicz, Olga (1987- ).. Arystofanes / Olga Śmiechowicz. 2015 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
20

Szkice o Antyku / pod red. Anny Kucz i Patrycji Matusiak. 2014 BG( 5/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
21
Szopa, Adrian (1982- ).. Flavius Merobaudes : wódz i poeta z V wieku / Adrian Szopa. 2014 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
22
Zieliński, Karol (1968- ).. Iliada i jej tradycja epicka : studium z zakresu greckiej tradycji oralnej / Karol Zieliński. 2014 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
23
Czerwińska, Jadwiga. Innowacje mitologiczne i dramaturgiczne Eurypidesa : tragedia, tragikomedia / Jadwiga Czerwińska ; [Orazio Antonio Bologna - Premessa, Il teatro : la scuola di Atene]. 2013 BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
24
Hajduk, Jacek (1982- ).. Kawafis : świat poetycki / Jacek Hajduk. 2013 BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
25
Kotłowska, Anna (1979- ).. Zwierzęta w kulturze literackiej Bizantyńczyków - Anavlepsate eis ta peteina... / Anna Kotłowska. 2013 BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
26
Majewski, Paweł (1978- ).. Pismo, tekst, literatura : praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europejczyków / Paweł Majewski. 2013 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
27
Stabryła, Stanisław (1936- ).. Studia Horatiana / Stanisław Stabryła. 2013 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
28
Szczepaniak, Anna (filologia klasyczna). Daktyloepitryty Bakchylidesa na tle wczesnej kolometrii greckiej / Anna Szczepaniak. 2013 BG( 2/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
29
Juszczak, Wiesław (1932-2021).. Ekfraza poetycka w antycznej Grecji (przykłady wybrane) / Wiesław Juszczak. 2012 BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
30
Kucharski, Jan (filologia klasyczna). Pieśń Erynii : język zemsty i jej figury w attyckich tragediach rodu Atrydów / Jan Kucharski. 2012 BG( 2/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
31
Wiśniowolski, Mieczysław. Łacina i dziewczyna : aforyzmy i eseje / Mieczysław Wiśniowolski. 2012 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
32

Apud Patres : prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej / red. Antoni Dębiński, Monika Wójcik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i 2011 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
33
Gilski, Marek (1970- ).. Koncepcja wzroku w poematach homeryckich / Marek Gilski. 2011 BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
34
Komorowska, Joanna (1971- ).. Fenicjanki : studium tragedii Eurypidesa / Joanna Komorowska. 2011 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
35
Mojsik, Tomasz. Antropologia metapoetyki : muzy w kulturze greckiej od Homera do końca V w. p.n.e. / Tomasz Mojsik. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
36

Starożytny dramat : teoria, praktyka, recepcja : księga pamiątkowa ku czci profesorów Roberta R. Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego / red. Krzysztof Narecki. 2011 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
37
Nietzsche, Friedrich (1844-1900). Autor Narodziny tragedii / Friedrich Nietzsche ; zestawił, przełożył i wstępem opatrzył Grzegorz Sowiński. 2011 BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
38
Wypustek, Andrzej. Bogowie, herosi i wybrańcy : wizerunek zmarłych w greckich epigramach nagrobnych epoki hellenistycznej i grecko-rzymskiej / Andrzej Wypustek ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
39
Budzowska, Małgorzata (1978- ).. Fedra czyli O etyce uczuć w tragediach Eurypidesa, Seneki i Racine’a / Małgorzata Budzowska. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
40
Butler, Judith P. (1956- ).. Żądanie Antygony : rodzina między życiem a śmiercią / Judith Butler ; tł. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera. 2010 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
41
Manguel, Alberto (1948- ).. Homer Iliada i Odyseja : biografia / Alberto Manguel ; przeł. Hanna Jankowska. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
42
Marchewka, Anna. Słowo i gest : Herodotowa sztuka portretowania / Anna Marchewka. 2010 BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
43
Śnieżewski, Stanisław Antoni (1961- ).. Słowo i obraz : studia historycznoliterackie nad "Sylwami" Stacjusza / Stanisław Śnieżewski. 2010 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
44
Stępień, Piotr (filologia klasyczna). Towards the strophic grammar of Greek tragedy / Piotr Stępień. 2010 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
45
Bobrowski, Antoni (1962- ).. "Dziennik wojny trojańskiej" Diktysa z Krety : studium historycznoliterackie / Antoni Bobrowski. 2009 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
46

Homer’s Odyssey / edited by Lillian E. Doherty. 2009 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
47

Rzym i my : wprowadzenie do literatury i kultury łacińskiej / [aut. Pierre Grimal et al.] ; przetł. z jęz. fr. Ignacy Lewandowski i Wiesław Mateusz Malinowski. 2009 BG( 2/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
48
Rusnak, Radosław. Seneca noster. Cz. 1, Studium o dawnych przekładach tragedii Seneki Młodszego / Radosław Rusnak. 2009 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
49
Sapota, Tomasz (1970- ).. Juwenalis / Tomasz Sapota. 2009 BG( 2/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
50
Gajda, Kinga Anna (1979- ).. Medea dzisiaj : rozważania nad kategorią innego / Kinga Anna Gajda. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
51
Marciniak, Katarzyna (1978- ).. Pro Cicerone poeta : poezja Marka Tulliusza Cycerona na przestrzeni stuleci / Katarzyna Marciniak. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
52
Puk, Marlena. Mit tułacza i wygnańca w twórczości Owidiusza / Marlena Puk. 2008 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
53
Reynolds, L. D. (1930-1999).. Skrybowie i uczeni : o tym, w jaki sposób antyczne teksty literackie przetrwały do naszych czasów / L. D. Reynolds, N. G. Wilson ; przekł. Paweł Majewski ; wstęp N. G. Wilson. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
54
Styka, Jerzy. Sydoniusz Apollinaris i kultura literacka w Galii V wieku / Jerzy Styka. 2008 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
55
Świderkówna, Anna (1925-2008).. Bogowie zeszli z Olimpu : bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego / Anna Świderkówna. 2008 BG( 2/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
56
Szczot, Monika. Gry komunikacyjne : o satyrach menippejskich Lukiana / Monika Szczot. 2008 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
57
West, Martin Litchfield (1937-2015).. Wschodnie oblicze Helikonu : pierwiastki zachodnioazjatyckie w greckiej poezji i micie / Martin L. West ; przekł. Michał Filipczuk, Tomasz Polański. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
58
Brzózka, Anna. Cyceron jako teoretyk i krytyk literacki / Anna Brzózka. 2007 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
59
Frejdenberg, Ol’ga Mihajlovna (1890-1955). Autor Obraz i pojęcie / Olga Freidenberg ; przekład i posłowie Bogusław Żyłko. 2007 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
60
Hermann, Marek. Metaforyka astralna w poezji rzymskiej / Marek Hermann. 2007 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
61
Kuligowski, Paweł. Epænus sive Ænigma : dwa słowa o "Pytyjskiej drugiej" / Paweł Kuligowski. 2007 BG( 2/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
62
Sieroń, Józef. Problem cierpienia w literaturze i filozofii starożytnej Grecji : zagadnienia wybrane / Józef Sieroń. 2007 BG( 2/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
63
Steffen, Wiktor (1903-1997). Autor A Zeusa stawała się wola : z badań nad literatura grecką / Wiktor Steffen ; wstęp i dobór tekstów Sylwester Dworacki ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. Adama Micki 2007 BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
64
Wikarjak, Jan (1914-1983).. Od Grecji Herodota i Rzymu Cycerona do średniowiecza i renesansu w Polsce / Jan Wikarjak ; wstęp i dobór tekstów Ignacy Lewandowski ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. 2007 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
65
Cytowska, Maria (1922-2007).. Historia literatury starożytnej / Maria Cytowska, Hanna Szelest. 2006 BG( 4/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
66
Kotlińska-Toma, Agnieszka. Tragedia hellenistyczna / Agnieszka Kotlińska-Toma. 2006 BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
67
Lesky, Albin (1896-1981).. Tragedia grecka / Albin Lesky ; przeł. Magda Weiner. 2006 BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
68
Lewandowicz, Janusz (1963- ).. Bachantki Eurypidesa : dramat religijny / Janusz Lewandowicz. 2006 BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
69
Międzynarodowa Konferencja z okazji Setnego Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filolog Owidiusz : twórczość, recepcja, legenda : referaty wygłoszone podczas międzynarodowej konferencji z okazji Setnego Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Warszawa, 16-18 2006 BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
70
Milewska-Waźbińska, Barbara. Ars epitaphica : z problematyki łacińskojęzycznych wierszy nagrobnych / Barbara Milewska-Waźbińska. 2006 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
71
Nowak, Magdalena (1970- ).. Dialog "Brutus" Marka Tulliusza Cycerona jako dzieło krytycznoliterackie / Magdalena Nowak. 2006 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
72
Rzepkowski, Krzysztof (1977- ).. Zrzęda (Querolus) : sceniczność utworu na tle komedii Plauta / Krzysztof Rzepkowski. 2006 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
73
Stabryła, Stanisław (1936- ).. Studia prudentiana : 12 essays / Stanisław Stabryła. 2006 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
74
Tofilski, Łukasz. Modalność w epinikiach Pindara / Łukasz Tofilski. 2006 BG( 2/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
75
Zagórski, Mariusz. Bogowie mieszkają na Palatynie : Oktawian August i jego program ideowy w Metamorfozach Owidiusza / Mariusz Zagórski. 2006 BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
76
Zalewska-Jura, Hanna. W rytmie sikinnis : studium nad warstwą aluzji i podtekstów w greckim dramacie satyrowym / Hanna Zalewska-Jura. 2006 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
77
Zieliński, Karol (1968- ).. Słońce w rozpaczy : liryka miłosna Safony w aspekcie oralności / Karol Zieliński. 2006 BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
78
Piętka, Radosław. Kaliope i Urania : rzymskie poematy astronomiczne / Radosław Piętka. 2005 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
79

Literatura Grecji starożytnej. 2, Proza historyczna, krasomówstwo, filozofia i nauka, literatura chrześcijańska / pod red. Henryka Podbielskiego. 2005 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
80

Literatura Grecji starożytnej. 1, Epika - liryka - dramat / pod red. Henryka Podbielskiego. 2005 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
81
Rychlewska, Ludwika (1917-2010).. Dzieje literatury rzymskiej / Ludwika Rychlewska. 2005 BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
82
Turasiewicz, Romuald (1930-2005).. Studia nad stylami greckiej prozy artystycznej / Romuald Turasiewicz. 2005 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
83
Vickers, Michael. Oedipus and Alcibiades in Sophocles / Michael Vickers ; [ed. Wlodimirus Appel]. 2005 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
84
Bielawski, Krzysztof (1969- ).. Terminy rytualno-kultowe w tragedii greckiej epoki klasycznej / Krzysztof Bielawski. 2004 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
85

Jerzy Łanowski (1919-2000) : uczony, tłumacz, popularyzator / pod red. Lucyny Stankiewicz ; aut. Jadwiga Czerwińska [et al.]. 2004 BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
86
Flacelière, Robert (1904-1982).. Historia literatury greckiej / Robert Flacelière ; przeł. Piotr Sobczak. 2004 BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
87
Kotula, Tadeusz (1923-2007).. Barbarzyńcy i dworzanie : Rzym a barbarzyńcy w dworskiej literaturze późnorzymskiej / Tadeusz Kotula. 2004 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
88
Marciniak, Przemysław (nauki filologiczne). Greek drama in Byzantine times / Przemysław Marciniak. 2004 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
89

Sapere aude : księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi dr. hab. Marianowi Szarmachowi z okazji 65 rocznicy urodzin / pod red. Ireneusza Mikołajczyka. 2004 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
90
Mikołajczyk, Ireneusz (1947- ).. Rzymska literatura agronomiczna / Ireneusz Mikołajczyk. 2004 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
91
Pigoń, Jakub (1961- ).. Ze studiów nad technikami narracyjnymi Tacyta : wypowiedzi proleptyczne / Jakub Pigoń. 2004 BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
92
Taplin, Oliver. Tragedia grecka w działaniu / Oliver Taplin ; przeł. Andrzej Wojtasik. 2004 BG( 2/ 1)
WHS( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
93
Brusewicz, Alicja (1958- ).. Trylogia Eurypidesa o Pelopidach i Labdakidach / Alicja Brusewicz. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
94
Holzberg, Niklas (1946- ).. Powieść antyczna : wprowadzenie / Niklas Holzberg ; przeł. Magda Wójcik. 2003 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
95
Janik, Joanna (filolog). Terms of the semantic sphere of "diki" and "themiis" in the early Greek epic / Joanna Janik. 2003 BG( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
96
Korus, Kazimierz. Grecka proza poklasyczna / Kazimierz Korus. 2003 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
97
Wesołowska, Elżbieta (1953- ).. Cyceron i Seneka / Elżbieta Wesołowska. 2003 BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
98
Wójcik, Andrzej (1926- ).. Owidiusz - poezje znad Morza Czarnego / Andrzej Wójcik ; wybór "Żalów" i "Listów znad Morza Czarnego" w przekł. Elżbiety Wesołowskiej. 2003 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)
99
Appel, Włodzimierz (1951- ).. Klea Kai Aklea Andron : zarys dziejów greckiej poezji epickiej od Choirilosa do Nonnosa / Włodzimierz Appel. 2002 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

821.14’02(091) Historia i krytyka literatury klasycznej (greckiej i rzymskiej)

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego