Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "821.133.1*091*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 194 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Revel, Jean-François (1924-2006). Autor O Marcelu Prouście / Jean-François Revel ; przełożyła Grażyna Majcher. 2021 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Proust Poszczególni pisarze francuscy
2
Bajer, Michał (1981- ). Autor Klasycyzm, przekład, prestiż : oświeceniowe spolszczenia tragedii Corneille’a i Racine’a (1740-1830) / Michał Bajer. 2020
821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
3
Brzeska, Ewa. Autor Recepcja twórczości Samuela Becketta w Polsce / Ewa Brzeska ; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. 2020 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Beckett Poszczególni pisarze francuscy
4
Jakubowska, Joanna (romanistyka). Autor Panorama literatury francuskiej : wojna a piśmiennictwo / Joanna Jakubowska, Joanna Kotowska-Miziniak, Maja Pawłowska, Agata Sadkowska-Fidala, Tomasz Szymański, Tomasz Wysłobocki. 2020 BG( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
5

Podróż, ucieczka, wygnanie w dawnych literaturach romańskich / redakcja naukowa Dariusz Krawczyk, Monika Kulesza, Dorota Szeliga. 2020 BG( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
6
Bochenek-Franczakowa, Regina (1947- ). Autor W cieniu gilotyny : studia o narracjach z czasów rewolucji francuskiej (1789-1800) / Regina Bochenek-Franczakowa. 2019 BHU( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
7
Meillassoux, Quentin (1967- ). Autor Liczba i syrena : rozszyfrowanie Rzutu kości Stéphane’a Mallarmégo / Quentin Meillassoux ; przełożył Piotr Herbich. 2019 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Mallarmé Poszczególni pisarze francuscy
8
Rapak, Wacław. Autor Henri Michaux : dzieło wyobraźni : czas wielkich podróży 1927-1929 / Wacław Rapak. 2019 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Michaux Poszczególni pisarze francuscy
9
Lange-Henszke, Magdalena. Autor Współczesna francuska literatura kobieca w kształceniu literackim na studiach filologicznych : perspektywa socjokrytyczna / Magdalena Lange-Henszke. 2018 BG( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
10
Leiris, Michel (1901-1990). Autor Mowa słowa : szkice o literaturze / Michel Leiris ; wybór, przekład, przypisy i posłowie Tomasz Swoboda. 2018 BHU( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
11
Lyons, John D. (1946- ). Autor Literatura francuska / John D. Lyons ; tłumaczenie Agnieszka Kałowska ; redakcja naukowa Anita Staroń. 2018 BG( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
12
Malinowski, Wiesław Mateusz (1948- ). Autor Powieść francuskiego symbolizmu : (Bourges - Villiers de l’Isle-Adam - Dujardin - Gourmont - Rodenbach) / Wiesław Mateusz Malinowski. 2018 BG( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
13
Kałuża, Maciej. Buntownik : ewolucja i kryzys w twórczości Alberta Camusa / Maciej Kałuża. 2017 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Camus Poszczególni pisarze francuscy
14
Modrzejewska, Krystyna. Człowiek w zwierciadle : szkice o literaturze francuskiej / Krystyna Modrzejewska. 2017 BG( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
15

Beckett w XXI wieku : rozpoznanie / pod redakcją Tomasza Wiśniewskiego. 2017 BHU( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Beckett Poszczególni pisarze francuscy
16

Od De Laclosa do Collarda : adaptacje literatury francuskiej / redakcja: Alicja Helman, Patrycja Włodek. 2016 BG( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
17
Klik, Marcin. Teorie mitu : współczesne literaturoznawstwo francuskie (1969-2010) / Marcin Klik. 2016 BHU( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
18
Klimek, Anna Katarzyna. Praca nad lekturą szkolną w mediosferze na przykładzie baśni Charles’a Perraulta / Anna Katarzyna Klimek. 2016 BHU( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Perrault Poszczególni pisarze francuscy
19

Polska i Polacy w literaturze francuskiej (XIV-XIX w.) / Wiesław Mateusz Malinowski, Jerzy Styczyński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2016 BHU( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
20
Baudelaire, Charles (1821-1867).. Listy ; Biedna Belgia! ; Teatr / Charles Baudelaire ; przekład Ryszard Engelking ; komentarz i przypisy Claude Pichois. 2015 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Baudelaire Poszczególni pisarze francuscy
21
Kłosiński, Michał (1986- ).. Ratunkiem jest tylko poezja : Baudrillard - teoria - literatura / Michał Kłosiński. 2015 BHU( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
22

Apollinaire à travers l’Europe / textes réunis par Wiesław Kroker. 2015 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Apollinaire Poszczególni pisarze francuscy
23
Proust, Marcel (1871-1922).. Przeciwko Sainte-Beuve’owi / Marcel Proust ; tłumaczenie Anastazja Dwulit ; [redakcja Anna Zofia Jaksender, Kajetan Maria Jaksender]. 2015 BHU( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
24
Szczepan, Aleksandra (1984- ).. Realista Robbe-Grillet : nouveau roman jako propozycja realizmu / Aleksandra Szczepan ; [recenzent Ryszard Nycz]. 2015 BHU( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Robbe-Grillet Poszczególni pisarze francuscy
25
Niziołek, Renata. Cztery razy Don Juan : polskie dwudziestowieczne przekłady dramatu Moliera / Renata Niziołek. 2014 BG( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
26
Starak, Grażyna. À la recherche de l’autre : l’œuvre dramatique de Bernard-Marie Koltès / Grażyna Starak. 2014 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Koltès Poszczególni pisarze francuscy
27
Dybeł, Katarzyna. Mistrz i uczeń w starofrancuskiej literaturze powieściowej / Katarzyna Dybeł. 2013 BHU( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
28
Elzenberg, Henryk (1887-1967).. Odczuwanie religii u Leconte de Lisle’a / Henryk Elzenberg ; przetł. z jęz. fr. Patrycja Bobowska-Nastarzewska. 2013 BG( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
29
Łubieński, Tomasz (1938- ).. Molier nasz współczesny / Tomasz Łubieński. 2013 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Molière Poszczególni pisarze francuscy
30
Marczak, Ewelina. Między słowami : narratorskie komentarze do mowy postaci w Le Rouge et le Noir Stendhala / Ewelina Marczak. 2013 BHU( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Stendhal Poszczególni pisarze francuscy
31
Nadar (1820-1910). Autor Baudelaire intymnie : dziewiczy poeta / Nadar (Félix Gaspard Tournachon) ; przełożył Tomasz Swoboda. 2013 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Baudelaire Poszczególni pisarze francuscy
32
Sosień, Barbara. W stronę mroku, w stronę światła : o wyobraźni symbolicznej w Romantyzmie francuskim / Barbara Sosień. 2013 BHU( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
33
Gadomska, Katarzyna (filologia romańska). La prose néofantastique d’expression française aux XXe et XXIe siècles / Katarzyna Gadomska. 2012 BG( 2/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
34
Glińska, Klementyna Aura. "Geta" Witalisa z Blois : komedia elegijna na tle prądów intelektualnych w XII-wiecznej Francji / Klementyna Aura Glińska. 2012 BG( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
35
Kaczmarek, Anna (1976- ).. L’image de la femme dans l’œuvre d’Émile Zola / Anna Kaczmarek ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 2012 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Zola Poszczególni pisarze francuscy
36
Wandzioch, Magdalena (1951- ).. Alexandre Dumas : entre féerie et fantastique / Magdalena Wandzioch. 2012 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Dumas, ojciec Poszczególni pisarze francuscy
37

Métamorphoses de l’insolite dans la littérature d’expression française du XVIIIe au XXIe siècle / textes réunis par Magdalena Wandzioch. 2012 BG( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
38
Krzykawski, Michał Krzysztof (1980- ).. L’effet-Bataille : de la littérature d’excès à l’écriture : un texte-lecture / Michał Krzykawski. 2011 BG( 2/ 0)

821.133.1(091)A/Z Bataille Poszczególni pisarze francuscy
39
Napierski, Stefan (1899-1940).. Od Baudelaire’a do nadrealistów : szkice i przekłady z nowoczesnej literatury francuskiej / Stefan Napierski ; [wstęp krytyczny Jan Zięba ; wstęp biograf., oprac. Ewa Twardowska]. 2011 BHU( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
40
Pawłowska, Maja. Mimesis a teorie siedemnastowiecznej powieści francuskiej / Maja Pawłowska. 2011 BHU( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
41
Pradel, Jacques (1947- ).. Saint-Exupery : ostatnia tajemnica / Jacques Pradel, Luc Vanrell ; przedm. Alain Decaux ; posł. Xavier Delestre ; tł. Marta Szafrańska-Brandt. 2011 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Saint-Exupéry Poszczególni pisarze francuscy
42
Sugiera, Małgorzata (1958- ).. Potomkowie króla Ubu : szkice o dramacie francuskim (od Jarry’ego do Lagarce’a) / Małgorzata Sugiera. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
43
Watała, Elwira. Mój chory de Sade : studium dewiacji i okrucieństwa / Elwira Watała. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Sade Poszczególni pisarze francuscy
44

Trzy poetyki z czasów Richelieu : francuski klasycyzm o dramacie / wstęp, przekł. i oprac. Michał Bajer. 2010 BG( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
45
Jakubowska, Joanna (romanistyka). Mowa przytaczana w narracjach Marguerite Duras / Joanna Jakubowska-Cichoń. 2010 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Duras Poszczególni pisarze francuscy
46
Komandera, Aleksandra. Le Conte insolite français au XXe siécle / Aleksandra Komendera. 2010 BG( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
47
Kulesza, Monika. L’amour de la morale, la morale de l’amour : les romans de Catherine Bernard / Monika Kulesza. 2010 BG( 1/ 0)
NEO( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Bernard Poszczególni pisarze francuscy
48
Modrzejewska, Krystyna. Kondycja człowieka w literaturze francuskiej XX wieku / Krystyna Modrzejewska ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
49
Sartre, Jean-Paul (1905-1980).. Święty Genet : aktor i męczennik / Jean-Paul Sartre ; przeł. Krzysztof Jarosz. 2010 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Genet Poszczególni pisarze francuscy
50
Swoboda, Tomasz (1977- ). Autor Historie oka : Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot / Tomasz Swoboda. 2010 BG( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
51

Motywy samotności i wspólnoty w dawnych literaturach romańskich : (Średniowiecze - Oświecenie) / praca pod red. nauk. Doroty Szeligi i Ewy Doroty Żółkiewskiej. 2010 BG( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
52
Wierzbowska, Ewa Małgorzata. Groteskowy świat Wiktora Hugo : (Katedra Marii Panny w Paryżu) / Ewa Małgorzata Wierzbowska. 2010 BHU( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Hugo Poszczególni pisarze francuscy
53
Barthes, Roland (1915-1980).. Stopień zero pisania ; oraz Nowe eseje krytyczne / Roland Barthes ; przeł. Karolina Kot. 2009 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
54
Chrobak, Marzena. Optymizm Kandyda oraz inne problemy oświeconych tłumaczy / Marzena Chrobak. 2009 BG( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
55
Demonpion, Denis. Michel Houellebecq : biografia / Denis Demonpion ; z jęz. fr. przeł. Magdalena Kowalska i Anastazja Dwulit. 2009 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Houellebecq Poszczególni pisarze francuscy
56
Dybeł, Katarzyna. Samotność w literaturze średniowiecznej Francji : literatura narracyjna XII-XIII wieku / Katarzyna Dybeł. 2009 BG( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
57
Vaillant, Frantz. Roland Topor : zduszony śmiech / Frantz Vaillant ; przeł. Magdalena Kowalska. 2009 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Topor Poszczególni pisarze francuscy
58
Warmuzińska-Rogóż, Joanna. De Langlois à Tringlot : l’effet-personnage dans les Chroniques romanesques de Jean Giono / Joanna Warmuzińska-Rogóż. 2009 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Giono Poszczególni pisarze francuscy
59
Wasilewska, Anna (1952- ; filologia romańska). Od Potockiego do Pereca : pięć rozmów o literaturze francuskiej / Anna Wasilewska. 2009 BG( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
60
Brown, Frederick (1934- ).. Gustaw Flaubert : w niewoli słowa i kobiet / Frederick Brown ; przeł. Lech Niedzielski. 2008 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Flaubert Poszczególni pisarze francuscy
61
Estrade, Florence. Albert Camus / Florence Estrade ; [tł. Grzegorz Ostrowski]. 2008 BHU( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Camus Poszczególni pisarze francuscy
62

Francophonie et interculturalité / sous la dir. de Jerzy Lis, Teresa Tomaszkiewicz. 2008 BG( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
63
Matuszewski, Krzysztof (1957- ).. Sade : msza okrucieństwa / Krzysztof Matuszewski. 2008 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Sade Poszczególni pisarze francuscy
64
Richard, Jean-Pierre (1922- ).. Poezja i głębia / Jean-Pierre Richard ; przekł. i posł. Tomasz Swoboda. 2008 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
65

Quelques aspects de la réécriture / textes réunis par Magdalena Wandzioch. 2008 BG( 2/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
66
Zweig, Stefan (1881-1942). Autor Balzac : biografia / Stefan Zweig ; opracował i posłowiem opatrzył Richard Friedenthal ; przełożyła Wanda Kragen. 2008 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Balzac Poszczególni pisarze francuscy
67
Jastrzębiec-Mosakowski, Marek (1962- ).. Strategie wymazywania : kobiece bohaterki w męskich tekstach francuskiego Oświecenia / Marek Jastrzębiec-Mosakowski. 2007 BHU( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
68

Maurice Blanchot : literatura ekstremalna / pod red. Pawła Mościckiego. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Blanchot Poszczególni pisarze francuscy
69
Sartre, Jean-Paul (1905-1980).. Baudelaire / Jean-Paul Sartre ; przeł. Krzysztof Jarosz. 2007 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Baudelaire Poszczególni pisarze francuscy
70
Banasiak, Bogdan. Filozofia integralnej suwerenności : zarys systemu Markiza de Sade / Bogdan Banasiak. 2006 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Sade Poszczególni pisarze francuscy
71

Bretania w poezji i prozie : antologia literacka / wybór, oprac., przekł. Kazimierz Brakoniecki. 2006 BG( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
72
Dziadek, Adam (1965- ).. Na marginesach lektury : szkice teoretyczne / Adam Dziadek. 2006 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Barthes Poszczególni pisarze francuscy
73
Kociubińska, Edyta (1976- ).. Le dialogue avec le naturalisme dans l’œuvre de Joris-Karl Huysmans : À vau-l’ eau - À rebours - Là-bas / Edyta Kociubińska. 2006 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Huysmans Poszczególni pisarze francuscy
74
Ledwina, Anna. Sidonie-Gabrielle Colette - kobieta i pisarka wyprzedzająca swoją epokę / Anna Ledwina ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 2006 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Colette Poszczególni pisarze francuscy
75
Lis, Jerzy (1954- ).. Obrzeża autobiografii : o współczesnym pisarstwie autofikcyjnym we Francji / Jerzy Lis. 2006 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
76
Murat, Michel (1950- ).. Julien Gracq / Michel Murat. 2006 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Gracq Poszczególni pisarze francuscy
77
Zdrada-Cok, Magdalena. Les figures de (Anti- ) Narcisse dans l’oeuvre de Marguerite Yourcenar / Magdalena Zdrada-Cok. 2006 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Yourcenar Poszczególni pisarze francuscy
78
Beach, Cecilia. Staging politics and gender : French women’s drama, 1880-1923 / Cecilia Beach. 2005 BG( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
79
Dybeł, Katarzyna. Historia literatury francuskiej / Katarzyna Dybeł, Barbara Marczuk, Jan Prokop. 2005 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
NEO( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
80
Jakóbczyk, Stanisław. Na Zachód ze Wschodu : Savoir i Kessel w nowoczesnym przemyśle literackim / Stanisław Jakóbczyk. 2005 BG( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
81
Mucha, Bogusław (1945- ). Literatura francuska XIX wieku : wykłady o literaturze i kulturze europejskiej / Bogusław Mucha ; Akademia Świętokrzyska w Kielcach im. Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. In 2005 BHU( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
82
Rychlewska-Delimat, Alicja. Figaro et ses semblables : essai sur quelques valets célèbres de la littérature française du XVIIé et du XVIIIé siècle / Alicja Rychlewska-Delimat. 2005 BG( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
83

Le clair-obscur dans les littératures en langues romanes / éd. établie par Magdalena Wandzioch. 2005 BG( 2/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
84
Wołowski, Witold (1972- ).. L’adialogisme et la poétisation du texte dramatique dans le théâtre de François Billetdoux / Witold Wołowski. 2005 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Billetdoux Poszczególni pisarze francuscy
85
Benstock, Shari (1944- ).. Kobiety z Lewego Brzegu : Paryż 1900-1940 / Shari Benstock ; przeł. Ewa Krasińska, Piotr Mielcarek. 2004 BG( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
86
Kaczorowski, Jerzy (1946- ).. Literatura jako tekst Boga : wizja literatury w pismach Léona Bloy / Jerzy Kaczorowski. 2004 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Bloy Poszczególni pisarze francuscy
87
Modrzejewska, Krystyna. Postać męska we francuskim dramacie XX wieku / Krystyna Modrzejewska. 2004 BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
88
Grabska-Wallis, Elżbieta (1931-2004).. "Moderne" i straż przednia : Apollinaire wśród krytyków i artystów 1900-1918 / Elżbieta Grabska. 2003 BG( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
89
Kwiatkowski, Władysław (1930- ).. Saint-Exupéry : samotność i więź / Władysław Kwiatkowski. 2003 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Saint-Exupéry Poszczególni pisarze francuscy
90
Migeo, Marcel. Saint-Exupéry / Marcel Migeo ; przeł. Wiera Bieńkowska. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Saint-Exupéry Poszczególni pisarze francuscy
91
Tomasi di Lampedusa, Giuseppe (1896-1957).. O Stendhalu / Giuseppe Tomasi di Lampedusa ; przeł., posł. i przypisami opatrzył Stanisław Kasprzysiak. 2003 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Stendhal Poszczególni pisarze francuscy
92
Douglas, Allen (1949- ).. War, memory, and the politics of humor : the Canard enchaîné and World War I / Allen Douglas. 2002 BG( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
93
Franczak, Jerzy (1978- ).. Rzecz o nierzeczywistości : "Mdłości" Jeana Paula Sartre’a i "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza / Jerzy Franczak. 2002 BG( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
94
Gubińska, Maria. L’image de l’Autre dans la litterature coloniale française au Maghreb / Maria Gubińska. 2002 BG( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
95
Szydłowska-Brykczyńska, Waleria (1964- ).. Camus / Waleria Szydłowska. 2002 BHU( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Camus Poszczególni pisarze francuscy
96
Kowalski, Jacek (1964- ).. Rymowane zamki : tematy architektoniczne w literaturze starofrancuskiej drugiej połowy XII wieku / Jacek Kowalski ; Polskie Towarzystwo Heraldyczne. 2001 BG( 1/ 0)

821.133.1(091) Historia i krytyka literatury francuskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
97
Kupisz, Kazimierz (1921-2003).. Twórczość dramatyczna Marcelego Aymé : (analiza tekstów) / Kazimierz Kupisz. 2001 BHU( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Aymé Poszczególni pisarze francuscy
98
Szydłowska-Brykczyńska, Waleria (1964- ).. Albert Camus / Waleria Szydłowska. 2001 BG( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Camus Poszczególni pisarze francuscy
99
Deleuze, Gilles (1925-1995).. Proust i znaki / Gilles Deleuze ; przeł. Michał Paweł Markowski. 2000 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.133.1(091)A/Z Proust Poszczególni pisarze francuscy

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego