Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "821.111*091*A/Z" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 184 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Kowalcze, Małgorzata (filologia angielska). Autor Williama Goldinga obrazy cielesności w perspektywie wybranych aspektów fenomenologii ciała Maurice’a Merleau-Ponty’ego / Małgorzata Kowalcze. 2020 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Golding Poszczególni pisarze angielscy
2

Joseph Conrad kresowy i uniwersalny / redakcja naukowa Wiesław Krajka. Amy Foster / Joseph Conrad ; przełożyła Aniela Zagórska. 2020 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
3
Hejwowski, Krzysztof. Autor Nowe wspaniałe światy Aldousa Huxleya i ich recepcja w Polsce / Krzysztof Hejwowski, Grzegorz Moroz. 2019 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Huxley Poszczególni pisarze angielscy
4
Majewska, Monika (nauki filologiczne). Autor Dostojewski w utworach politycznych Conrada / Monika Majewska. 2019 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
5
Mastela, Olga. Autor "Oczyma duszy ..." : "Zimowa opowieść" Williama Shakespeare’a i jej polskie interpretacje : szkice krytycznoliterackie, streszczenia oraz przekłady / Olga Mastela. 2019 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
6
Świątkowska, Wanda. Autor Hamlet.pl : myślenie Hamletem w powojennej kulturze polskiej / Wanda Świątkowska. 2019 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
7
Grzegorzewska, Małgorzata (1964- ). Autor Teologie Szekspira / Małgorzata Grzegorzewska. 2018 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
8
Heine, Heinrich (1797-1856). Autor Dziewczęta i kobiety Shakespeare’a / Heinrich Heine ; przełożył i posłowiem opatrzył Tadeusz Zatorski. 2018 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
9

Łapacz snów : studia o twórczości Neila Gaimana / pod redakcją Weroniki Kosteckiej, Anny Mik i Macieja Skowery ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2018 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Gaiman Poszczególni pisarze angielscy
10
Kowalski, Tomasz (filolog). Autor William Shakespeare : fikcja w biografiach, biografia w fikcjach / Tomasz Kowalski. 2018 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
11

Styl Josepha Conrada a język polski i wielojęzyczność / redakcja naukowa Wiesław Krajka. 2018 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
12

Tajemni wspólnicy: czytelnik, widz i tłumacz : opowiadania Josepha Conrada w nowych interpretacjach / pod redakcją Agnieszki Adamowicz-Pośpiech i Jacka Mydli. 2018 BG( 2/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
13
Ratajczak, Wiesław (1969- ). Autor Spór o Conrada 1945-1948 / Wiesław Ratajczak ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny. Komisja Filologiczna. 2018 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
14

Ślady Szekspira : jego dzieło w literaturze i teatrze / redakcja naukowa Monika Stankiewicz-Kopeć, Krystyna Zabawa. 2018 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
15
Wieczorkiewicz, Aleksandra (filologia polska). Autor Tłumacz Piotruś Pan w Ogrodach Kensingtońskich Jamesa Matthew Barriego : kontekst, interpretacja, przekład / Aleksandra Wieczorkiewicz. 2018 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Barrie Poszczególni pisarze angielscy
16
Blüth, Rafał Marceli (1891-1939).. Conradiana / Rafał Marceli Blüth ; opracował i wstępem opatrzył Stefan Zabierowski. 2017 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
17
Malessa-Drohomirecka, Monika. Konwencje, stereotypy, złudzenia : relacje kobiet i mężczyzn w prozie Josepha Conrada / Monika Malessa-Drohomirecka. 2017 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
18
Moroz, Grzegorz. Autor Recontextualising Huxley : selected papers / Grzegorz Moroz ; [reviewed by Katarzyna Więckowska ; Wydział Filologiczny Uniwersytet w Białymstoku]. 2017 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BNE( 2/ 0)

821.111(091)A/Z Huxley Poszczególni pisarze angielscy
19

Oddać sprawiedliwość widzialnemu światu : eseje o twórczości Josepha Conrada / [redaktor naukowy Paweł Panas]. 2017 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
20
Roter-Bourkane, Anna. Autor Mówić - pisać - płynąć : o życiu i twórczości Virginii Woolf / Anna Roter-Bourkane. 2017 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Woolf Poszczególni pisarze angielscy
21
Soćko, Joanna. Poezja (meta)fizyczna : materialność w twórczości R. S. Thomasa / Joanna Soćko ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze. 2017 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Thomas, Ronald Poszczególni pisarze angielscy
22
Auden, Wystan Hugh (1907-1973).. Szekspirowskie miasto : eseje / W. H. Auden ; przełożyła Agnieszka Pokojska. 2016 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
23
Carpenter, Humphrey (1946-2005).. J. R. R. Tolkien : biografia / Humphrey Carpenter ; przełożyła Agnieszka Sylwanowicz "Evermind". 2016 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Tolkien Poszczególni pisarze angielscy
24
Moroz, Grzegorz. On the road from facts to fiction : Evelyn Waugh’s travel books / Grzegorz Moroz ; University of Bialystok. Faculty of Philology. 2016 BHU( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Waugh Poszczególni pisarze angielscy
25
Pośpiech, Agnieszka. Podróże z Conradem : szkice / Agnieszka Adamowicz-Pośpiech. 2016 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
26

Shakespeare po polsku : 20 lat Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego / pod redakcją Magdaleny Zelent, Łukasza Jaronia, Martyny Pilas. 2016 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
27
Auden, Wystan Hugh (1907-1973).. Wykłady o Shakespearze / W. H. Auden ; przekład, wstęp i posłowie Piotr Nowak. 2015 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
28
Kozak, Wojciech (1971- ).. Paradygmaty mitologiczne w literaturoznawstwie : twórczość Josepha Conrada / Wojciech Kozak. 2015 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
29
Łuszczykiewicz, Antonina (1990- ).. "Psalmista szowinizmu" : Rudyard Kipling wobec Indii i Indusów / Antonina Łuszczykiewicz. 2015 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Kipling Poszczególni pisarze angielscy
30

Między słowem a rzeczy-wistością : poezja Eliota wobec cielesności i Wcielenia / pod redakcją Jean Ward i Marii Fengler. 2015 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Eliot Poszczególni pisarze angielscy
31
Brook, Peter (1925- ).. Wolność i łaska : rozważania o Szekspirze / Peter Brook ; przeł. Agnieszka Pokojska. 2014 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
32

Harry Potter : fenomen społeczny, zjawisko literackie, ikona popkultury / pod red. Weroniki Kosteckiej i Macieja Skowery. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Rowling Poszczególni pisarze angielscy
33

Shakespeare 2014 : w 450. rocznicę urodzin / pod red. Krystyny Kujawińskiej Courtney i Moniki Sosnowskiej. 2014 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
34

Charles Dickens : refleksje, inspiracje, (re)interpretacje / pod red. Ewy Kujawskiej-Lis i Anny Kwiatkowskiej. 2014 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Dickens Poszczególni pisarze angielscy
35
Leszczyński, Marcin (literaturoznawstwo). Lutnia szalonego barda : metaliterackie aspekty poematów dygresyjnych Byrona i Słowackiego / Marcin Leszczyński. 2014 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Byron Poszczególni pisarze angielscy
36
Sokołowska, Katarzyna (filologia polska). Metafizyka i sztuka w twórczości Virginii Woolf / Katarzyna Sokołowska. 2014 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Woolf Poszczególni pisarze angielscy
37

Szekspir na blogu / pod red. Moniki Sosnowskiej. 2014 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
38
Borkowska-Rychlewska, Alina. Szekspir w operze XIX wieku : romantyczne konteksty, inspiracje i nawiązania / Alina Borkowska-Rychlewska. 2013 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
39
Bragin, Aleksandr Mihajlovič. Koncept "Razočarovanie" v sonetah V. Šekspira : avtoreferat dissertacii na soiskanie učenoj stepeni doktora filologičeskih nauk / Bragin Aleksandr Mihajlovič ; Moskovskij gosudarstvennyj guma 2013 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
40

Szekspiromania : księga dedykowana pamięci Andrzeja Żurowskiego / pod red. Anny Cetery. 2013 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
41

Celebrating Dickens : the great inimitable / ed. by Aleksandra Kędzierska and Wojciech Nowicki. 2013 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Dickens Poszczególni pisarze angielscy
42

Polskość i europejskość w Josepha Conrada wizjach historii, polityki i etyki / red. nauk. Wiesław Krajka. 2013 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
43
Michalski, Przemysław (1971- ).. Gerard Manley Hopkins and the problem of mysticism / Przemysław Michalski. 2013 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Hopkins Poszczególni pisarze angielscy
44
Pośpiech, Agnieszka. Seria w przekładzie : polskie warianty prozy Josepha Conrada / Agnieszka Adamowicz-Pośpiech. 2013 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
45

C. S. Lewis’s Perelandra : reshaping the image of the cosmos / edited by Judith Wolfe and Brendan Wolfe. 2013 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Lewis Poszczególni pisarze angielscy
46

Szekspir : teoria lancasterska - domysły i fakty / red. nauk. Tomasz Kowalski, Krzysztof Kozłowski ; przeł.: Aleksander Gomola, Anna Igielska. 2012 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
47
Mydla, Jacek. The Shakespearean tide : studies in the dynamics of human time / Jacek Mydla. 2012 BG( 2/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
48
Sławek, Tadeusz (1946- ).. NICowanie świata : zdania z Szekspira / Tadeusz Sławek. 2012 BG( 2/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
49
Szymańska, Katarzyna (1988- ).. Larkina portret zwielokrotniony : o dwóch polskich przekładach brytyjskiego poety / Katarzyna Szymańska. 2012 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Larkin Poszczególni pisarze angielscy
50
Ware, Jim. Znaleźć Boga w "Hobbicie" / Jim Ware ; tł. Dagmara Cecot. 2012 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Tolkien Poszczególni pisarze angielscy
51

Poetyka kulturowa polskiego Szekspira / [red. Agata Adamiecka-Sitek, Dorota Buchwald ; aut. Stephen Greenblatt et al.]. 2011 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
52
Duriez, Colin (1947- ).. Tolkien i C. S. Lewis : historia niezwykłej przyjaźni / Colin Duriez ; [przekł. Agnieszka Rudnik]. 2011 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Tolkien Poszczególni pisarze angielscy
53
Dziadkowiak, Konrad (1985- ).. Tolkienowska koncepcja fantasy mitopoetycznej : próba badania teologicznego / Konrad Dziadkowiak. 2011 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Tolkien Poszczególni pisarze angielscy
54

Harry Potter i filozofia : przewodnik po Hogwarcie dla mugoli / red.: William Irwin, Gregory Bassham. 2011 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Rowling Poszczególni pisarze angielscy
55

Conrad a Polska / red. nauk. Wiesław Krajka ; [Zakład Studiów Conradoznawczych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej]. 2011 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
56
Kujawska-Lis, Ewa (1972- ).. Marlow pod polską banderą : tetralogia Josepha Conrada w przekładach z lat 1904-2004 / Ewa Kujawska-Lis. 2011 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
57

Shakespeare and the classics / ed. by Charles Martindale and A. B. Taylor. 2011 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
58
Niedokos, Tomasz. The concept of English culture in the cultural biographies of Peter Ackroyd / Tomasz Niedokos ; The John Paul II Catholic University of Lublin. Faculty of Humanities. Institute of English Studies. 2011 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Ackroyd Poszczególni pisarze angielscy
59
Rogers, Jonathan. Świat według Narnii : chrześcijańskie znaczenie niezwykłych opowieści C. S. Lewisa / Jonathn Rogers ; przekł. Marcin Nowicki. 2011 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Lewis Poszczególni pisarze angielscy
60
Sturrock, Donald. Storyteller : the authorized biography of Roald Dahl / Donald Sturrock. 2011 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Dahl Poszczególni pisarze angielscy
61
Carpenter, Humphrey (1946-2005).. J. R. R. Tolkien : wizjoner i marzyciel / Humphrey Carpenter ; [tł. Agnieszka Sylwanowicz]. 2010 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Tolkien Poszczególni pisarze angielscy
62
Curran, John (1954- ).. Sekretne zapiski Agaty Chriistie / John Curran ; przeł. Beata Długajczyk. 2010 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Christie Poszczególni pisarze angielscy
63
Mancewicz, Aneta. Biedny Hamlet ! : dekonstrukcje ’Hamleta’ i Hamleta w dramacie współczesnym / Aneta Mancewicz. 2010 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
64
Ratajczak, Wiesław (1969- ).. Conrad i koniec epoki żaglowców / Wiesław Ratajczak. 2010 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
65
Rennison, Nick (1955- ).. Sherlock Holmes : biografia nieautoryzowana / Nick Rennison ; przeł. Anna Bartkowicz. 2010 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Doyle Poszczególni pisarze angielscy
66
Romanowski, Łukasz. Kazania Johna Donne’a : ich aspekty teologiczne i literackie / Łukasz Romanowski. 2010 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Donne Poszczególni pisarze angielscy
67
Barczyk-Barakońska, Liliana ( -2010).. Melancholy discourse in the Baroque : a reading of Robert Burton’s "Anatomy of melancholy" / Liliana Barczyk-Barakońska. 2009 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Burton Poszczególni pisarze angielscy
68

William Shakespeare : comedies / ed. and with an introd. by Harold Bloom. 2009 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
69
Cetera-Włodarczyk, Anna (1970- ).. Smak morwy : u żródeł recepcji przekładów Szekspira w Polsce / Anna Cetera. 2009 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
70
Masini, Beatrice. Virginia Woolf / Beatrice Masini ; il. Emiliano Ponzi ; przeł. Dorota Duszyńska. 2009 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Woolf Poszczególni pisarze angielscy
71
Mydla, Jacek. Spectres of Shakespeare : appropriations of Shakespeare in the early English Gothic / Jacek Mydla. 2009 BG( 2/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
72
Stape, John Henry. Joseph Conrad / John Stape ; z ang. przeł. Jacek Chmielewski. 2009 BG( 2/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
73
Thwaite, Ann (1932- ).. A. A. Milne : jego życie / Ann Thwaite ; przeł. Małgorzata Glasenapp. 2009 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Milne Poszczególni pisarze angielscy
74
Tomczak, Anna Maria. Reading class : non-verbal communication as a reflection of middle class attitudes and behaviours in selected novels of Iris Murdoch / Anna Maria Tomczak. 2009 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
NEO( 2/ 0)

821.111(091)A/Z Murdoch Poszczególni pisarze angielscy
75
Ahlquist, Dale. Apostoł zdrowego rozsądku : Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) / Dale Ahlquist ; [tł. Zofia Dunian i Wojciech Paluchowski]. 2008 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Chesterton Poszczególni pisarze angielscy
76
Fostowicz, Michał (1948-2010).. Boska analogia : William Blake a sztuka starożytności / Michał Fostowicz. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Blake Poszczególni pisarze angielscy
77

Shakespeare in Europe : history and memory / ed. by Marta Gibińska, Agnieszka Romanowska. 2008 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
78
Holden, Anthony (1947- ).. William Szekspir : biografia ilustrowana / Anthony Holden ; przeł. Wacław Sadkowski. 2008 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
79
Pacukiewicz, Marek (1978- ).. Dyskurs antropologiczny w pisarstwie Josepha Conrada / Marek Pacukiewicz. 2008 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
80
Stewart, Alan (1967- ).. Shakespeare’s letters / Alan Stewart. 2008 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
81
Wacławczyk, Wiesław. Idea wolności słowa Johna Miltona / Wiesław Wacławczyk. 2008 BG( 3/ 0)

821.111(091)A/Z Milton Poszczególni pisarze angielscy
82
Zabierowski, Stefan (1940- ).. W kręgu Conrada / Stefan Zabierowski. 2008 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
83

Harold Bloom’s Shakespeare / ed. by Christy Desmet and Robert Sawyer. 2007 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
84
Greenblatt, Stephen Jay (1943- ).. Shakespeare : stwarzanie świata / Stephen Greenblatt ; przeł. Barbara Kopeć-Umiastowska. 2007 BG( 2/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
85
Grzegorzewska, Małgorzata (1964- ).. Kamienny ołtarz : horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira / Małgorzata Grzegorzewska. 2007 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
86

Iluzja a rzeczywistość : wokół Harry’ego Pottera / pod red. Marka Kątnego. 2007 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Rowling Poszczególni pisarze angielscy
87
Koval’čuk, Svetlana Sergeevna. Monolog kak rečevaâ edinica dramaturgičeskogo teksta : (na meteriale râda proizvedenij V. Šekspira) : special’nost’ 10. 02. 04 - germanskie âzyki po filologčeskim naukam / Svetlana Sergeevn 2007 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
88
Lycett, Andrew. The man who created Sherlock Holmes : the life and times of Sir Arthur Conan Doyle / Andrew Lycett. 2007 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Doyle Poszczególni pisarze angielscy
89
Pośpiech, Agnieszka. Lord Jim Conrada : interpretacje / Agnieszka Adamowicz-Pośpiech. 2007 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
90
Taylor, David John (1960- ).. Orwell : 1903-1950 / D. J. Taylor ; przeł. Bartłomiej Zborski. 2007 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Orwell Poszczególni pisarze angielscy
91
Thomas, Donald (1934- ).. Lewis Carroll : po obu stronach lustra / Donald Thomas ; przeł. Maja Kittel. 2007 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Carroll Poszczególni pisarze angielscy
92
White, Michael (1959- ).. C. S. Lewis : chłopiec, który spisał dzieje Narnii / Michael White ; przeł. Irena Scharoch. 2007 BG( 2/ 0)

821.111(091)A/Z Lewis Poszczególni pisarze angielscy
93
Woolf, Virginia (1882-1941).. Chwile wolności : dziennik 1915-1941 / Virginia Woolf ; oprac. Anne Olivier Bell ; wstęp Quentin Bell ; przeł. Magda Heydel. 2007 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Woolf Poszczególni pisarze angielscy
94
Brook, Peter (1925- ).. Wywołując (i zapominając) Szekspira / Peter Brook ; przekł. Grzegorz Ziółkowski ; red. przekł. Ewa Guderian-Czaplińska. 2006 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
95
Cohen, Adam Max. Shakespeare and technology : dramatizing early modern technological revolutions / Adam Max Cohen. 2006 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
96
Gómez, Teodoro (1955- ).. J. R. R. Tolkien / Teodoro Gómez ; [tł. Dorota Bartnik]. 2006 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Tolkien Poszczególni pisarze angielscy
97
Grzegorzewska, Małgorzata (1964- ).. Scena we krwi : Williama Szekspira tragedia zemsty / Małgorzata Grzegorzewska. 2006 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
98
Jarniewicz, Jerzy (1958- ).. Larkin : odsłuchiwanie wierszy / Jerzy Jarniewicz. 2006 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Larkin Poszczególni pisarze angielscy
99
Jastrzębski, Bartosz (1976- ).. Poezja przeciw filozofii : idea wyobraźni i krytyka rozumu w poezji filozoficznej Williama Blake’a / Bartosz Jastrzębski. 2006 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Blake Poszczególni pisarze angielscy

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego