Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "821.111*091*"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 288 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Giza, Natalia. Autor Ideał kobiety angielskiego renesansu w świetle XVI-wiecznej literatury parenetycznej / Natalia Giza. 2020 BG( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
2
Guzowska, Dorota. Autor Ojciec purytanin : ekspresja ojcowskich emocji w angielskich źródłach autobiograficznych epoki Stuartów / Dorota Guzowska. 2020 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
3
Kowalcze, Małgorzata (filologia angielska). Autor Williama Goldinga obrazy cielesności w perspektywie wybranych aspektów fenomenologii ciała Maurice’a Merleau-Ponty’ego / Małgorzata Kowalcze. 2020 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Golding Poszczególni pisarze angielscy
4

Joseph Conrad kresowy i uniwersalny / redakcja naukowa Wiesław Krajka. Amy Foster / Joseph Conrad ; przełożyła Aniela Zagórska. 2020 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
5

Literature, music, drama and performance : in 18th and 19th century British literature and culture / edited by Grażyna Bystydzieńska i Magdalena Pypeć. 2019 BG( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
6

Nie tylko Ishiguro : szkice o literaturze anglojęzycznej w Polsce / pod redakcją Joanny Dyły-Urbańskiej i Moniki Kocot. 2019 BHU( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
7
Hejwowski, Krzysztof. Autor Nowe wspaniałe światy Aldousa Huxleya i ich recepcja w Polsce / Krzysztof Hejwowski, Grzegorz Moroz. 2019 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Huxley Poszczególni pisarze angielscy
8
Majewska, Monika (nauki filologiczne). Autor Dostojewski w utworach politycznych Conrada / Monika Majewska. 2019 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
9
Mastela, Olga. Autor "Oczyma duszy ..." : "Zimowa opowieść" Williama Shakespeare’a i jej polskie interpretacje : szkice krytycznoliterackie, streszczenia oraz przekłady / Olga Mastela. 2019 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
10
Świątkowska, Wanda. Autor Hamlet.pl : myślenie Hamletem w powojennej kulturze polskiej / Wanda Świątkowska. 2019 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
11
Grzegorzewska, Małgorzata (1964- ). Autor Teologie Szekspira / Małgorzata Grzegorzewska. 2018 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
12
Heine, Heinrich (1797-1856). Autor Dziewczęta i kobiety Shakespeare’a / Heinrich Heine ; przełożył i posłowiem opatrzył Tadeusz Zatorski. 2018 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
13

Łapacz snów : studia o twórczości Neila Gaimana / pod redakcją Weroniki Kosteckiej, Anny Mik i Macieja Skowery ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2018 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Gaiman Poszczególni pisarze angielscy
14

Powieść brytyjska w XXI wieku : szkice / pod redakcją naukową Ewy Kowal, Bożeny Kucały i Roberta Kuska. 2018 BG( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
15
Kowalski, Tomasz (filolog). Autor William Shakespeare : fikcja w biografiach, biografia w fikcjach / Tomasz Kowalski. 2018 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
16

Styl Josepha Conrada a język polski i wielojęzyczność / redakcja naukowa Wiesław Krajka. 2018 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
17

Tajemni wspólnicy: czytelnik, widz i tłumacz : opowiadania Josepha Conrada w nowych interpretacjach / pod redakcją Agnieszki Adamowicz-Pośpiech i Jacka Mydli. 2018 BG( 2/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
18
Ratajczak, Wiesław (1969- ). Autor Spór o Conrada 1945-1948 / Wiesław Ratajczak ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny. Komisja Filologiczna. 2018 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
19

Ślady Szekspira : jego dzieło w literaturze i teatrze / redakcja naukowa Monika Stankiewicz-Kopeć, Krystyna Zabawa. 2018 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
20
Wieczorkiewicz, Aleksandra (filologia polska). Autor Tłumacz Piotruś Pan w Ogrodach Kensingtońskich Jamesa Matthew Barriego : kontekst, interpretacja, przekład / Aleksandra Wieczorkiewicz. 2018 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Barrie Poszczególni pisarze angielscy
21
Auden, Wystan Hugh (1907-1973).. Starożytni i my : eseje o przemijaniu i wieczności / W. H. Auden ; przełożył i wstępem opatrzył Piotr Nowak. 2017 BG( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
22
Blüth, Rafał Marceli (1891-1939).. Conradiana / Rafał Marceli Blüth ; opracował i wstępem opatrzył Stefan Zabierowski. 2017 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
23

Galicia studies in linguistics, literature and culture : the students’ voices. 5 / edited by Bożena Duda, Bożena Kochman-Haładyj, Bogusława Rolek. 2017 BG( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
24
Freedgood, Elaine. Idee w rzeczach : ulotne znaczenia powieści wiktoriańskich / Elaine Freedgood ; przekład: Anna Al-Araj, Katarzyna Deja, Elżbieta Koziołkiewicz, Karolina Mytkowska, Joanna Sadowska, Mateusz Sz 2017 BHU( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
25

Studies in English literature and culture : Festschrift in honour of professor Grażyna Bystydzieńska / edited by Anna Kędra-Kardela ; Aleksandra Kędzierska, Magdalena Pypeć. 2017 BHU( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
26
Malessa-Drohomirecka, Monika. Konwencje, stereotypy, złudzenia : relacje kobiet i mężczyzn w prozie Josepha Conrada / Monika Malessa-Drohomirecka. 2017 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
27
Moroz, Grzegorz. Autor Recontextualising Huxley : selected papers / Grzegorz Moroz ; [reviewed by Katarzyna Więckowska ; Wydział Filologiczny Uniwersytet w Białymstoku]. 2017 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BNE( 2/ 0)

821.111(091)A/Z Huxley Poszczególni pisarze angielscy
28

Oddać sprawiedliwość widzialnemu światu : eseje o twórczości Josepha Conrada / [redaktor naukowy Paweł Panas]. 2017 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
29
Roter-Bourkane, Anna. Autor Mówić - pisać - płynąć : o życiu i twórczości Virginii Woolf / Anna Roter-Bourkane. 2017 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Woolf Poszczególni pisarze angielscy
30
Soćko, Joanna. Poezja (meta)fizyczna : materialność w twórczości R. S. Thomasa / Joanna Soćko ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze. 2017 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Thomas, Ronald Poszczególni pisarze angielscy
31
Auden, Wystan Hugh (1907-1973).. Szekspirowskie miasto : eseje / W. H. Auden ; przełożyła Agnieszka Pokojska. 2016 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
32
Borowska-Szerszun, Sylwia. Enter the carnival : carnivalesque semiotics in early Tudor moral interludes / Sylwia Borowska-Szerszun. 2016 BG( 3/ 0)
BNE( 3/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
33
Carpenter, Humphrey (1946-2005).. J. R. R. Tolkien : biografia / Humphrey Carpenter ; przełożyła Agnieszka Sylwanowicz "Evermind". 2016 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Tolkien Poszczególni pisarze angielscy
34
Dobosiewicz, Ilona. Borderland : Jewishness and gender in the works of Amy Levy / Ilona Dobosiewicz. 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
35
Grzegorzewska, Małgorzata (1964- ).. Światłocienie : osiem odsłon słowa w literaturze brytyjskiej od Hopkinsa do Hughesa / Małgorzata Grzegorzewska. 2016 BG( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
36
Łuszczykiewicz, Antonina (1990- ).. Azjata jako źródło zagrożenia : rekonstrukcja wizerunku Indusów i Chińczyków w literaturze brytyjskiej przełomu XIX i XX wieku / Antonina Łuszczykiewicz. 2016 BG( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
37
Moroz, Grzegorz. On the road from facts to fiction : Evelyn Waugh’s travel books / Grzegorz Moroz ; University of Bialystok. Faculty of Philology. 2016 BHU( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Waugh Poszczególni pisarze angielscy
38
Ostrowski, Witold (1914-2006).. Początki literatury kryminalnej w Anglii / Witold Ostrowski. 2016 BHU( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
39
Pośpiech, Agnieszka. Podróże z Conradem : szkice / Agnieszka Adamowicz-Pośpiech. 2016 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
40

Galicia studies in linguistics, literature and culture : the students’ voices. 4 / edited by Agnieszka Uberman, Karolina Puchała-Ladzińska, Barbara Niedziela. 2016 BG( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
41

Shakespeare po polsku : 20 lat Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego / pod redakcją Magdaleny Zelent, Łukasza Jaronia, Martyny Pilas. 2016 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
42
Auden, Wystan Hugh (1907-1973).. Wykłady o Shakespearze / W. H. Auden ; przekład, wstęp i posłowie Piotr Nowak. 2015 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
43

Marvels of reading : essays in honour of professor Andrzej Wicher / edited by Rafał Borysławski, Anna Czarnowus, and Łukasz Neubauer. 2015 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
44
Budrewicz, Aleksandra. Dickens w Polsce : pierwsze stulecie / Aleksandra Budrewicz. 2015 BG( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
45
Kozak, Wojciech (1971- ).. Paradygmaty mitologiczne w literaturoznawstwie : twórczość Josepha Conrada / Wojciech Kozak. 2015 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
46
Łuszczykiewicz, Antonina (1990- ).. "Psalmista szowinizmu" : Rudyard Kipling wobec Indii i Indusów / Antonina Łuszczykiewicz. 2015 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Kipling Poszczególni pisarze angielscy
47
Pietrzak, Wit. Ostrożnie, poezja : szkice o współczesnej poezji anglojęzycznej / Wit Pietrzak. 2015 BHU( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
48
Sawa, Magdalena. Autor Ekphrasis in modern British fiction : a pro-narrative approach / Magdalena Sawa. 2015 BHU( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
49

Między słowem a rzeczy-wistością : poezja Eliota wobec cielesności i Wcielenia / pod redakcją Jean Ward i Marii Fengler. 2015 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Eliot Poszczególni pisarze angielscy
50
Brook, Peter (1925- ).. Wolność i łaska : rozważania o Szekspirze / Peter Brook ; przeł. Agnieszka Pokojska. 2014 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
51

Harry Potter : fenomen społeczny, zjawisko literackie, ikona popkultury / pod red. Weroniki Kosteckiej i Macieja Skowery. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Rowling Poszczególni pisarze angielscy
52

Shakespeare 2014 : w 450. rocznicę urodzin / pod red. Krystyny Kujawińskiej Courtney i Moniki Sosnowskiej. 2014 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
53

Charles Dickens : refleksje, inspiracje, (re)interpretacje / pod red. Ewy Kujawskiej-Lis i Anny Kwiatkowskiej. 2014 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Dickens Poszczególni pisarze angielscy
54
Leszczyński, Marcin (literaturoznawstwo). Lutnia szalonego barda : metaliterackie aspekty poematów dygresyjnych Byrona i Słowackiego / Marcin Leszczyński. 2014 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Byron Poszczególni pisarze angielscy
55
Opalińska, Monika. To the Rhythm of Poetry : a study of late Old English metrical prayers / Monika Opalińska. 2014 BG( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
56
Piątek, Beata. History, memory, trauma in contemporary British and Irish fiction / Beata Piątek. 2014 BG( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
57
Sokołowska, Katarzyna (filologia polska). Metafizyka i sztuka w twórczości Virginii Woolf / Katarzyna Sokołowska. 2014 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Woolf Poszczególni pisarze angielscy
58

Szekspir na blogu / pod red. Moniki Sosnowskiej. 2014 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
59
Borkowska-Rychlewska, Alina. Szekspir w operze XIX wieku : romantyczne konteksty, inspiracje i nawiązania / Alina Borkowska-Rychlewska. 2013 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
60
Bragin, Aleksandr Mihajlovič. Koncept "Razočarovanie" v sonetah V. Šekspira : avtoreferat dissertacii na soiskanie učenoj stepeni doktora filologičeskih nauk / Bragin Aleksandr Mihajlovič ; Moskovskij gosudarstvennyj guma 2013 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
61

Szekspiromania : księga dedykowana pamięci Andrzeja Żurowskiego / pod red. Anny Cetery. 2013 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
62

Celebrating Dickens : the great inimitable / ed. by Aleksandra Kędzierska and Wojciech Nowicki. 2013 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Dickens Poszczególni pisarze angielscy
63
Kokot, Joanna (1956- ).. W świetle gazowych latarni : o angielskiej prozie "gotyckiej" przełomu XIX i XX wieku / Joanna Kokot. 2013 BHU( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
64

Polskość i europejskość w Josepha Conrada wizjach historii, polityki i etyki / red. nauk. Wiesław Krajka. 2013 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
65
Michalski, Przemysław (1971- ).. Gerard Manley Hopkins and the problem of mysticism / Przemysław Michalski. 2013 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Hopkins Poszczególni pisarze angielscy
66
Pacukiewicz, Justyna. Poezja wiktoriańska a wielki kryzys religijny / Justyna Pacukiewicz. 2013 BHU( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
67
Pośpiech, Agnieszka. Seria w przekładzie : polskie warianty prozy Josepha Conrada / Agnieszka Adamowicz-Pośpiech. 2013 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
68
Setecka, Agnieszka. Vanishing realities : social significance of material culture in Victorian novelistic discourse / Agnieszka Setecka. 2013 BG( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
69

C. S. Lewis’s Perelandra : reshaping the image of the cosmos / edited by Judith Wolfe and Brendan Wolfe. 2013 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Lewis Poszczególni pisarze angielscy
70

Szekspir : teoria lancasterska - domysły i fakty / red. nauk. Tomasz Kowalski, Krzysztof Kozłowski ; przeł.: Aleksander Gomola, Anna Igielska. 2012 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
71

Wielka historia literatury anglojęzycznej. T. 2, Literatura średniowieczna - od najazdu normandzkiego do roku 1485 / pod red. Mariusza Misztala. 2012 BG( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
72
Mydla, Jacek. The Shakespearean tide : studies in the dynamics of human time / Jacek Mydla. 2012 BG( 2/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
73

Wielka historia literatury anglojęzycznej. T. 1, Literatura wczesnośredniowieczna do roku 1066 / [red. Anastazja Oleśkiewicz]. 2012 BG( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
74
Sławek, Tadeusz (1946- ).. NICowanie świata : zdania z Szekspira / Tadeusz Sławek. 2012 BG( 2/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
75
Szymańska, Katarzyna (1988- ).. Larkina portret zwielokrotniony : o dwóch polskich przekładach brytyjskiego poety / Katarzyna Szymańska. 2012 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Larkin Poszczególni pisarze angielscy
76
Tomczak, Anna Maria. Cultural memory and food : South Asian diasporic fiction / Anna Maria Tomczak. 2012 BG( 4/ 0)
BNE( 3/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
77
Ware, Jim. Znaleźć Boga w "Hobbicie" / Jim Ware ; tł. Dagmara Cecot. 2012 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Tolkien Poszczególni pisarze angielscy
78

Poetyka kulturowa polskiego Szekspira / [red. Agata Adamiecka-Sitek, Dorota Buchwald ; aut. Stephen Greenblatt et al.]. 2011 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
79
Duriez, Colin (1947- ).. Tolkien i C. S. Lewis : historia niezwykłej przyjaźni / Colin Duriez ; [przekł. Agnieszka Rudnik]. 2011 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Tolkien Poszczególni pisarze angielscy
80
Dziadkowiak, Konrad (1985- ).. Tolkienowska koncepcja fantasy mitopoetycznej : próba badania teologicznego / Konrad Dziadkowiak. 2011 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Tolkien Poszczególni pisarze angielscy
81
Grzegorzewska, Małgorzata (1964- ).. Trop innego głosu : w angielskiej poezji religijnej epok dawnych / Małgorzata Grzegorzewska. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
82

Harry Potter i filozofia : przewodnik po Hogwarcie dla mugoli / red.: William Irwin, Gregory Bassham. 2011 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Rowling Poszczególni pisarze angielscy
83

Conrad a Polska / red. nauk. Wiesław Krajka ; [Zakład Studiów Conradoznawczych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej]. 2011 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
84
Kujawska-Lis, Ewa (1972- ).. Marlow pod polską banderą : tetralogia Josepha Conrada w przekładach z lat 1904-2004 / Ewa Kujawska-Lis. 2011 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
85

Shakespeare and the classics / ed. by Charles Martindale and A. B. Taylor. 2011 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
86
Niedokos, Tomasz. The concept of English culture in the cultural biographies of Peter Ackroyd / Tomasz Niedokos ; The John Paul II Catholic University of Lublin. Faculty of Humanities. Institute of English Studies. 2011 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Ackroyd Poszczególni pisarze angielscy
87
Rogers, Jonathan. Świat według Narnii : chrześcijańskie znaczenie niezwykłych opowieści C. S. Lewisa / Jonathn Rogers ; przekł. Marcin Nowicki. 2011 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Lewis Poszczególni pisarze angielscy
88

Into the past : studies in literature and culture / ed. by Paweł Schreiber. 2011 BG( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
89
Sikorska, Liliana. A short history of English literature / Liliana Sikorska 2011 BG( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
90
Sturrock, Donald. Storyteller : the authorized biography of Roald Dahl / Donald Sturrock. 2011 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Dahl Poszczególni pisarze angielscy
91
Wiszniowska, Marta (1941- ).. Studies in 20th century literary/cultural Britain / Marta Wiszniowska-Majchrzyk. 2011 BG( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
92
Carpenter, Humphrey (1946-2005).. J. R. R. Tolkien : wizjoner i marzyciel / Humphrey Carpenter ; [tł. Agnieszka Sylwanowicz]. 2010 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Tolkien Poszczególni pisarze angielscy
93
Curran, John (1954- ).. Sekretne zapiski Agaty Chriistie / John Curran ; przeł. Beata Długajczyk. 2010 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Christie Poszczególni pisarze angielscy
94
Mancewicz, Aneta. Biedny Hamlet ! : dekonstrukcje ’Hamleta’ i Hamleta w dramacie współczesnym / Aneta Mancewicz. 2010 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Shakespeare Poszczególni pisarze angielscy
95
Meaney, Gerardine, 1962- Gender, Ireland and cultural change : race, sex and nation / Gerardine Meaney. 2010 BG( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
96
Oczko, Piotr (1973- ).. Życie i śmierć doktora Fausta, złego czarnoksiężnika, w literaturze angielskiej od wieku XVI po romantyzm / Piotr Oczko. 2010 BHU( 1/ 0)

821.111(091) Historia i krytyka literatury angielskiej. Szkoły, kierunki i prądy literackie
97
Ratajczak, Wiesław (1969- ).. Conrad i koniec epoki żaglowców / Wiesław Ratajczak. 2010 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Conrad Poszczególni pisarze angielscy
98
Rennison, Nick (1955- ).. Sherlock Holmes : biografia nieautoryzowana / Nick Rennison ; przeł. Anna Bartkowicz. 2010 BG( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Doyle Poszczególni pisarze angielscy
99
Romanowski, Łukasz. Kazania Johna Donne’a : ich aspekty teologiczne i literackie / Łukasz Romanowski. 2010 BHU( 1/ 0)

821.111(091)A/Z Donne Poszczególni pisarze angielscy

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego