Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "82.091" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 856 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bitka, Zbigniew. Autor "Zło rodzi się w nieświadomości" : wybrana twórczość prozatorska Władysława Lecha Terleckiego w świetle krytyki archetypowej i psychologii analitycznej Carla Gustava Junga / Zbigniew Bit 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
2

O poetach i poezji : od antyku po współczesność : studia i szkice dedykowane pani profesor Zofii Głombiowskiej / pod redakcją Izabeli Bogumił i Jacka Pokrzywnickiego. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
3
Caillois, Roger (1913-1978). Autor Odpowiedzialność i styl : eseje o formach wyobraźni / Roger Caillois ; wybór Maciej Żurowski ; przełożyli Jan Błoński, Krystyna Dolatowska, Aleksandra Frybesowa, Leszek Kukulski, Jerzy Li 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
4

Przestrzeń i czas w lekturze - lektura przestrzeni i czasu / pod redakcją Danuty Hejdy i Alicji Jakubowskiej-Ożóg. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
5
Jarzyna, Anita (1984- ). Autor Post-koiné : studia o nieantropocentrycznych językach (poetyckich) / Anita Jarzyna. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
6

Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce / pod redakcją Elżbiety Kal ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
7

Sacrum w doświadczeniu kobiet : kulturowe perspektywy polska i światowa : zbiorowa praca monograficzna / pod redakcją Daniela Kalinowskiego i Emilii Juchniewicz. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
8

Prawo i literatura : parerga / redakcja Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler ; Marta Andruszkiewicz [i 31 pozostałych]. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
9
Kowalski, Tomasz (filolog). Autor W. H. Auden : szekspirolog i librecista / Tomasz Kowalski. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
10

Literatura i wielość kultur / redakcja naukowa: Elżbieta M. Kur, Barbara Stelingowska ; autorzy: Jan Konior, Elżbieta M. Kur, Marta Nadolna-Tłuczykont, Lucyna Sadzikowska, Dzmitry Smaliakou, 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
11

"Labor omnia vincit improbus" : etos pracy w literaturze i kulturze : wybrane ujęcia / pod redakcją Michała Kurana, przy współpracy Aleksandry Goszczyńskiej. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
12
Ładoń, Monika. Autor Choroba jako literatura : studia maladyczne / Monika Ładoń. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
13
Łebkowska, Anna. Autor Somatopoetyka - afekty - wyobrażenia : literatura XX i XXI wieku / Anna Łebkowska. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
14

Fikcje urealnione / pod redakcją Arkadiusza Lubonia, Moniki Karpińskiej. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
15

Anatomia polityki historycznej : pamięć - historia - kultura. T. 1 / redakcja Beata Morzyńska-Wrzosek, Monika Opioła-Cegiełka, Iwona Benenowska. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
16

Przestrzeń w kulturze współczesnej. T. 5, Przestworza - literatura i konteksty kulturowe / redakcja naukowa: Daria Mazur i Beata Morzyńska-Wrzosek. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
17

Rejony twórczej zmiany : tekst, adaptacja, medialna re-kreacja / redakcja naukowa Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Katarzyna Gołos-Dąbrowska. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
18
Pióro, Tadeusz (1960- ). Autor Szkice o sztuce przekładu i sztuce czytania / Tadeusz Pióro. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
19
Regiewicz, Adam (1972- ). Autor Średniowieczność w literaturze i kulturze popularnej / Adam Regiewicz. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
20
Sikorska, Magdalena (filolog). Autor Przestrzenie refleksji humanistycznej w literaturze wizualnej / Magdalena Sikorska, Katarzyna Smyczyńska. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
21

Zmysłowość w literaturze, języku i kulturze / redakcja naukowa Ryszard Tokarski, Ewelina Krzykała, Damian Gocół. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
22

Poetyki ekocydu : historia, natura, konflikt / pod redakcką Aleksandry Ubertowskiej, Dobrosławy Korczyńskiej-Partyki, Ewy Kuliś. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
23
Wierel, Karolina. Autor Księga w nie-ludzkim świecie : motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich i filmowych przełomu XX i XXI wieku / Karolina Wierel. 2019 BG( 2/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
24
Wróblewski, Maciej (1968- ). Autor Doświadczanie dzieciństwa : studium z antropologii literatury / Maciej Wróblewski. 2019 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
25

(Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XXI wieku / pod redakcją Barbary Zwolińskiej i Krystiana Macieja Tomali. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
26

Materialność i sensualność tekstu / pod redakcją Jarosława Bedyniaka ; Magdalena Abramczyk, Jarosław Bedyniak, Aleksandra Bobrowska, Aleksandra Deskur, Karolina Górniak-Prasnal, Elżbieta 2018 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
27
Abriszewska, Paulina. Autor Ciało w literaturze, literackie, literatury : trzy studia o romantyzmie / Paulina Abriszewska. 2018 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
28

Żywioły : motyw ognia w literaturze, kulturze i sztuce / pod redakcją Katarzyny Arciszewskiej i Urszuli Patockiej-Sigłowy. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
29
Benjamin, Walter (1892-1940). Autor Krytyka i narracja : pisma o literaturze / Walter Benjamin ; wybrał i przełożył Bogdan Baran. 2018 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
30
Brzozowska, Dorota. Autor Chińskie ślady w polskich dyskursach współczesnych / Dorota Brzozowska. 2018 BG( 1/ 0)

82.091 Literatura porównawcza. Komparatystyka. Wzajemne wpływy i związki literackie (zagadnie
31
Budrewicz, Tadeusz (1951- ). Autor Od Galicji po Amerykę : literackim tropem XIX-wiecznych podróży / Tadeusz Budrewicz, Magdalena Sadlik. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
32

O wolność i sprawiedliwość : chrześcijańska Europa między wiarą i rewolucją / pod redakcją Urszuli Cierniak, Norberta Morawca, Alicji Bańczyk. 2018 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
33
Dybizbański, Marek (1975- ). Autor Z romantycznego repertuaru : studia o micie i formie dramatycznej / Marek Dybizbański. 2018 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
34
Kłos, Anita. Autor Apologia kobiecego ducha : Sibilla Aleramo i jej związki z polską kulturą literacką pierwszej połowy XX wieku / Anita Kłos. 2018 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
35

Mojry : początek, trwanie, koniec / pod redakcją Marii Cieśli-Korytowskiej, Magdaleny Siwiec. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
36
Kozaczewski, Jakub. Autor Bóg daleki i bliski : szkice o współczesnych wierszach i powieściach / Jakub Kozaczewski. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
37
Kozak, Ewa (filologia słowiańska). Autor Człowiek, natura, cywilizacja : studium wybranych utworów Aleksandra Bielajewa i Brunona Jasieńskiego / Ewa Kozak ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
38

Motywy fauny i flory w literaturze i kulturze / pod redakcją Michała Kurana. 2018 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
39

Współczesny i dawny obraz rodziny w literaturze, kulturze i sztuce / pod redakcją Leonardy Mariak ; Uniwersytet Szczeciński. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
40

Tatarskie dziedzictwo kulturowe. 1, Rękopiśmienne księgi religijne : 50 lat kitabistyki / redakcja naukowa Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Galina Miškinienė. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
41

Tatarskie dziedzictwo kulturowe. 2, Historia, literatura, sztuka / redakcja naukowa Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Galina Miškinienė. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
42

Przestrzeń w kulturze współczesnej. T. 4, Podziemia - konteksty kulturowe, film / redakcja naukowa Daria Mazur i Beata Morzyńska-Wrzosek. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
43

Przestrzeń w kulturze współczesnej. T. 3, Podziemia - literatura / redakcja naukowa Beata Morzyńska-Wrzosek i Daria Mazur. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
44

(Bez)kres romantyzmu : nowoczesność w romantyzmie - romantyzm w nowoczesności / redakcja Karolina Papiorkowska-Dymet i Joanna Stożek. 2018 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
45

Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni / red. Brygida Pawłowska-Jądrzyk. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
46

Kryminał : ćwiczenia z komparatystyki kulturowej / Red. Adam Regiewicz. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
47
Rutkiewicz, Paweł (1987- ). Autor Słowo i świat : globalizacja w literaturze i literaturoznawstwie / Paweł Krzysztof Rutkiewicz. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
48
Seed, David. Autor Science fiction / David Seed ; tłumaczenie Adam Drozdowski. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
49
Shepherd-Barr, Kirsten (1966- ). Autor Dramat współczesny / Kirsten E. Shepherd-Barr ; tłumaczenie Monika Sosnowska. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
50
Sobieraj, Sławomir (1958- ). Autor Awangarda mniej znana : przypadki poezji / Sławomir Sobieraj ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Humanistyczny. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
51
Sokalska, Małgorzata. Autor Wagnerowska mozaika : Wagner i wagneryzm w kulturze / Małgorzata Sokalska. 2018 BG( 1/ 0)

82.091 Literatura porównawcza. Komparatystyka. Wzajemne wpływy i związki literackie (zagadnie
52

Kontrinterpretacje / pod redakcją Aliny Świeściak, Magdaleny Piotrowskiej-Grot, Eweliny Suszek. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
53
Szmidt, Olga (1989- ). Autor Odkrywanie Ameryki : wybór tekstów krytycznych z lat 2010-2017 / Olga Szmidt. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
54
Szóstak, Anna (1965- ). Autor Odsłony mitu : metafizyczne źródła myślenia w wybranych projektach ideowych literatury XX i XXI wieku / Anna Szóstak. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
55
Tyszczyk, Andrzej (1955- ). Autor W kręgu tragiczności : studia / Andrzej Tyszczyk. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
56

Disease, death, decay in literatures and cultures / edited by Ryszard D. Wolny and Katarzyna Molek-Kozakowska. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
57
Zarębianka, Zofia (1958- ). Autor Bóg wpisany w wiersze : teologia poetów obcych / Zofia Zarębianka. 2018 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
58

Kobieta w zwierciadle języka i kultury / pod redakcją Ałły Archangielskiej i Mirosławy Hordy ; Uniwersytet Szczeciński. 2017
82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
59
Bieńczyk, Marek (1956- ). Autor Katastrofy i wypadki w czasach romantyków / Marek Bieńczyk. 2017 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
60

Mit narodowy w literaturze i kulturze polskiej oraz krajów ościennych / redakcja naukowa Aldona Borkowska i Adriana Pogoda-Kołodziejak ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Inst 2017 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
61

"Inna komparatystyka" : od dokumentu do wyobraźni / pod redakcją naukową Giovanny Brogi Bercoff, Mariny Ciccarini i Mikołaja Sokołowskiego. 2017 BHU( 1/ 0)

82.091 Literatura porównawcza. Komparatystyka. Wzajemne wpływy i związki literackie (zagadnie
62

Interpretacja tekstu antycznego : (inspiracje) / redakcja naukowa Amadeusz Citlak. 2017 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
63

Od Lema do Sienkiewicza : (z Ingardenem w tle) : prace literaturoznawcze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod redakcją Marzenny Cyzman, Anny Skub 2017 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
64
Edwards, Michael (1938- ). Autor Ku poetyce chrześcijańskiej / Michael Edwards ; tłumaczenie Monika Szuba ; redakcja naukowa Jean Ward, Maria Fengler. 2017 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
65

Przekład i emocje / pod redakcją Piotra Fasta, Tamary Brzostowskiej-Tereszkiewicz, Justyny Pisarskiej. 2017 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
66
Filipowska, Sylwia. Obraz dziewiętnastowiecznego Stambułu w polskiej i tureckiej literaturze wspomnieniowej / Sylwia Filipowska. 2017 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
67

Nowe słowa w piosence : źródła, rozlewiska / pod redakcją Magdaleny Budzyńskiej-Łazarewicz i Krzysztofa Gajdy. 2017 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
68

Literatura od kuchni : w kręgu dawnej kultury krajów romańskich / redakcja naukowa Anna Gęsicka. 2017 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
69
Górski, Jarosław (1970- ). Autor Dziecko w literaturze / Jarosław Górski. 2017 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
70

Ścieżki interpretacji : szkice nie tylko o poezji / redakcja naukowa Joanna Grądziel-Wójcik, Agnieszka Kwiatkowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2017 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
71

Literackie doświadczenie nowoczesności : antologia artykułów z "New Literary History" / pod redakcją Grzegorza Grochowskiego i Ryszarda Nycza ; przekład Olga Mastela ; [autorzy:] Ingo Berens 2017 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
72

Nowa Kobieta - figury i figuracje / pod redakcją Ingi Iwasiów, Aleksandry Krukowskiej i Agaty Zawiszewskiej ; zdjęcia Agaty Zbylut. 2017 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
73
Janus, Katarzyna (filolog). Autor Duch Święty w polskim piśmiennictwie : Średniowiecze i długie trwanie : studia / Katarzyna Janus ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2017 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
74

Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce : literatura, propaganda, tożsamość : praca zbiorowa / pod redakcją Łukasza Jureńczyka, Joanny Szczutkowskiej, Wojciecha Trempały, Paulin 2017 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
75

Narratologia transmedialna : teorie, praktyki, wyzwania / redakcja naukowa Katarzyna Kaczmarczyk. 2017 BHU( 1/ 0)

82.091 Literatura porównawcza. Komparatystyka. Wzajemne wpływy i związki literackie (zagadnie
76

Geograficzne przestrzenie utekstowione / pod redakcją Bożeny Karwowskiej, Elżbiety Konończuk, Elżbiety Sidoruk i Ewy Wampuszyc. 2017 BG( 3/ 1)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
77

Ekonomiczne teorie literatury / pod redakcją Michała Kłosińskiego i Pawła Tomczoka. 2017 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
78

Tropy biograficzne : bieg życia w narracjach literackich i kulturowych / redakcja naukowa Jakub Knap, Magdalena Roszczynialska, Katarzyna Wądolny-Tatar. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
79

Nacionalʹnye mify v literature i kulʹture : monografiâ / pod redakciej Èvy Kozak i Petra-Pavla Repčinskogo ; Estestvenno-Gumanitarnyj Universitet v g. Sedlʹce. Instytut Neofilologii i Meždi 2017 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
80

Literatura i globalizacja / redakcja naukowa: Elżbieta M. Kur, Barbara Stelingowska ; [autorzy: Ewa Borkowska, Zofia Chyra-Rolicz, Agnieszka Filipek, Elżbieta M. Kur, Magdalena Ochwat, Michał O 2017 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
81

Tasting literature / edited by Anna Kwiatkowska. 2017 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
82

Tekstowe światy fantastyki / pod redakcją Mariusza M. Lesia, Weroniki Łaszkiewicz i Piotra Stasiewicza ; [ilustracje Mariusz Leś] ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filozoficzny. 2017 BG( 1/ 1)
BHU( 2/ 0)
BNE( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
83
Lisiewicz, Joanna. Milczenie w teatrze Samuela Becketta i Tadeusza Różewicza / Joanna Lisiewicz. 2017 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
84

Deformacje rzeczywistości / pod redakcją Arkadiusza Lubonia, Moniki Karpińskiej. 2017 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
85
Ludwiczak-Cierechowicz, Aneta. Szkice o toposach artystycznych od A do Z / Aneta Cierechowicz. 2017 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
86

Tożsamość, kultura, nowoczesność. T. 2, Czas, pamięć / pod redakcją Beaty Morzyńskiej-Wrzosek, Marka Kurkiewicza, Ireneusza Szczukowskiego. 2017 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
87
Nowakowski, Artur (1972- ).. Fanzin SF : artyści - wydawcy - fandom / Artur Nowakowski. 2017 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
88
Nowicka, Elżbieta (1953- ).. Oblicza wieku dziewiętnastego : studia z historii literatury, teatru i opery / Elżbieta Nowicka, Alina Borkowska-Rychlewska. 2017 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
89
Pawlicka, Urszula (1987- ). Autor Literatura cyfrowa : w stronę podejścia procesualnego / Urszula Pawlicka. 2017 BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
90

Możliwość i konieczność w kulturze : idee, narracje, interpretacje / redakcja naukowa Brygida Pawłowska-Jądrzyk. 2017 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
91

Złoty środek : literatura wobec rozterek, niepokoju i poszukiwania równowagi : studia poświęcone pamięci profesora Józefa Tomasza Pokrzywniaka / redakcja naukowa Grzegorz Raubo, Krzysztof T 2017 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
92
Romanowska, Agnieszka. Za głosem tłumacza : Szekspir Iwaszkiewicza, Miłosza i Gałczyńskiego / Agnieszka Romanowska. 2017 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
93

Nieskończoność : badania interdyscyplinarne : studia / pod redakcją Magdaleny Saganiak, Anny Kozłowskiej i Dominika Suleja. 2017 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
94
Said, Edward W. (1935-2003). Autor O stylu późnym : muzyka i literatura pod prąd / Edward W. Said ; przekład Barbara Kopeć-Umiastowska ; posłowie Jacek Gutorow. 2017 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
95
Saja, Krystian. Wampir w świecie antropii : kongnitywizm subsymboliczny w literaturoznawstwie / Krystian Saja. 2017 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
96
Sobolczyk, Piotr. Gotycyzm : modernistyczny sobowtór odmieńca / Piotr Sobolczyk. 2017 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
97
Starobinski, Jean (1920-2019). Atrament melancholii / Jean Starobinski ; przełożyła Krystyna Belaid. 2017 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
98
Strzelczyk, Jerzy (1941- ).. Pióro w wątłych dłoniach : o twórczości kobiet w dawnych wiekach. T. 3, Różnorodność (od Agnieszki Blannbekin do Małgorzaty z Nawarry) / Jerzy Strzelczyk. 2017 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
99

Między dyskursami, sztukami, mediami : komparatystyka jutra / redakcja naukowa Ewa Szczęsna, Piotr Kubiński, Marcin Leszczyński. 2017 BHU( 1/ 0)

82.091 Literatura porównawcza. Komparatystyka. Wzajemne wpływy i związki literackie (zagadnie

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego