Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "82.0"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 1723 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Reaktywacje dziewiętnastowieczności / redakcja naukowa Anna Dunin-Dudkowska, Dariusz Piechota, Agnieszka Trześniewska-Nowak ; Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS 2021 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
2
Gleń, Adrian (1977- ). Autor (Nie)zupełnie prywatnie : studia i szkice o literaturze współczesnej / Adrian Gleń. 2021 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
3
Sławek, Tadeusz (1946- ). Autor Na okrężnych drogach : tłumaczenie literackie i jego światy / Tadeusz Sławek. 2021 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
4
Witkowska, Halszka (1989- ). Autor Samobójstwo w kulturze dzisiejszej : listy samobójców jako gatunek wypowiedzi i fakt kulturowy / Halszka Witkowska. 2021 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
5
Adamczewska-Baranowska, Izabella. Autor Łże-reportaże i prawdziwe fikcje : powieść dziennikarska i reportaż w czasie postprawdy i zwrotu performatywnego / Izabella Adamczewska-Baranowska. 2020 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
6

Teorie awangardy : antologia tekstów / pod redakcją Iwony Boruszkowskiej, Michaliny Kmiecik, Jakuba Kornhausera. 2020 BG( 1/ 0)

82.02 Szkoły, kierunki i prądy literackie
7
Calvino, Italo (1923-1985). Autor Po co czytać klasyków / Italo Calvino ; przekład, przypisy i posłowie Anna Wasilewska. 2020 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
8
Ceglińska-Gajda, Anetta. Autor Polska monografia popularnonaukowa przełomu XIX i XX wieku : studium genologiczne / Anetta Gajda. 2020 BG( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
9
Ding, Chao (1959- ). Autor Chiny i Europa Środkowo-Wschodnia : historia kontaktów literackich / Ding Chao, Song Binghui ; redakcja naukowa i koordynacja przekładu Małgorzata Religa. 2020 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
10
Folta-Rusin, Anna (1986- ). Autor Twarz i ciało książki : wizualne manifestacje tekstów a problemy interpretacji / Anna Kazimiera Folta-Rusin. 2020 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
11

Literatura a religia : wyzwania epoki świeckiej. T. 1, Teorie i metody / redakcja Tomasz Garbol i Łukasz Tischner. 2020 BG( 1/ 0)

82.0:1 Filozofia literatury
12
Horodecka, Magdalena. Autor Pośrednicy : współczesny reportaż literacki wobec Innego / Magdalena Horodecka. 2020 BG( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
13
Józefowicz, Anna (filologia polska). Autor Obrazy dzieciństwa w polskiej prozie dziecięcej XXI wieku : w poszukiwaniu kontekstów edukacyjnych / Anna Józefowicz. 2020 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
14
Kaszowska-Wandor, Barbara. Autor Res publica [post] litteraria : od poetyki wspólnoty do postliteratury / Barbara Kaszowska- Wandor. 2020 BG( 1/ 0)

82.0:1 Filozofia literatury
15

Fons omnis honesti : o literaturze w służbie wartości : tradycja antyczna, kultura ziemiańska, encyklopedyzm i komunikacja : studia ofiarowane Profesor Marii Wichowej w 70. rocznicę urodzin i 2020 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
16
Markowska-Fulara, Helena (1991- ). Autor Odnajdywanie języka dyscypliny : literaturoznawstwo wileńskie i warszawskie 1809-1830 / Helena Markowska-Fulara. 2020 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
17
Maślanka, Łukasz (1986- ). Autor Ideowy obraz Rosji w pismach Josepha de Maistre’a / Łukasz Maślanka. 2020 BG( 1/ 0)

82.0:1 Filozofia literatury
18
Misch, Georg (1878-1965). Autor O postaciach osobowości : pojęcie i źródło autobiografii / Georg Misch ; przełożyła, opracowała, posłowiem opatrzyła Elżbieta Paczkowska-Łagowska. 2020 BG( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
19

Anatomia polityki historycznej. T. 2, Szkice z badań nad pamięcią zbiorową w Polsce w XX i XXI wieku / redakcja Monika Opioła-Cegiełka, Joanna Szczutkowska. 2020 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
20
Oramus, Dominika (1972- ). Autor Stany splątane : fizyka a literatura współczesna / Dominika Oramus. 2020 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
21
Pabisek, Maciej. Autor W stronę pułapki : motyw podróży jako wyróżnik kompozycyjny w wybranych utworach 2. połowy XX wieku / Maciej Pabisek. 2020 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
22
Palian-Kobiela, Ewelina. Autor Biblioteka i ludzie : motyw książki w wybranych przekładach powieści obcej po roku 1989 / Ewelina Palian-Kobiela ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2020 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
23

Języki milczenia : literatura o traumie i postpamięci Zagłady / redakcja naukowa Paweł Piszczatowski. 2020 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
24

Gotycyzm w literaturze i kulturze lat 1760-1830 / pod redakcją Marcina Cieńskiego i Pawła Pluty. 2020 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
25
Porzuczek, Sebastian. Autor Mapowanie bólu : lektura, spojrzenie, afekt / Sebastian Porzuczek. 2020 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
26

"Inny świat" w literaturze narodów : konteksty, życiorysy, interpretacje / pod redakcją Justyny Pyzi i Józefa M. Ruszara. 2020 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
27
Simon, Sherry. Autor Miasta w przekładzie : skrzyżowania języka i pamięci / Sherry Simon ; przekład Justyna Arabska, Magdalena Brodacka, Melania Chotyńska, Magda Heydel, Ewelina Jurczenia, Karolina Koprowska, Ag 2020 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
28

Oikologia : powrót / Tadeusz Slawek, Aleksandra Kunce. 2020 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
29
Słodczyk, Rozalia. Autor Ekfraza, hypotypoza, przekład : interferencje literatury i malarstwa w prozie włoskiej i eseistyce polskiej XX wieku / Rozalia Słodczyk. 2020 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
30
Szondi, Peter (1929-1971). Autor Geometria literatury : eseje / Peter Szondi ; przełożył i posłowiem opatrzył Łukasz Musiał. 2020 BG( 1/ 0)

82.0:1 Filozofia literatury
31
Szondi, Peter (1929-1971). Autor Esej o tragiczności / Peter Szondi ; przełożył Tadeusz Zatorski. 2020 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
32

Literatura a religia : wyzwania epoki świeckiej. T. 2, Literatura polska po 1945 roku-kierunki, idiomy, paradygmaty / redakcja Agnieszka Bielak i Łukasz Tischner. 2020 BG( 1/ 0)

82.0:1 Filozofia literatury
33
Ubertowska, Aleksandra. Autor Historie biotyczne : pomiędzy estetyką a geotraumą / Aleksandra Ubertowska. 2020 BG( 1/ 0)

82.0:1 Filozofia literatury
34

Świat przedstawiony w literaturze, kulturze i języku / pod redakcją Anny Wardy i Anny Stępniak. 2020 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
35
Wolski, Michał (1985- ). Autor Wrażliwi krwiopijcy : o współczesnych antybohaterach wampirycznych / Michał Wolski. 2020 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
36

Na pograniczu narodów i kultur : Polska - Europa - Ameryka / wstęp i suplement Bogusław Wróblewski ; wybór i opracowanie Bogusław Wróblewski i Łukasz Janicki. 2020 BG( 1/ 1)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
37
Alphen, Ernst van. Autor Krytyka jako interwencja : sztuka, pamięć, afekt / Ernst van Alphen ; pod redakcją Katarzyny Bojarskiej. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
38
Bitka, Zbigniew. Autor "Zło rodzi się w nieświadomości" : wybrana twórczość prozatorska Władysława Lecha Terleckiego w świetle krytyki archetypowej i psychologii analitycznej Carla Gustava Junga / Zbigniew Bit 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
39

Epos : od Homera do Martina / redakcja Bartłomiej Błaszkiewicz, Joanna Godlewicz-Adamiec. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
40
Bloom, Harold (1930-2019). Autor Zachodni kanon : książki i szkoła epok / Harold Bloom ; przełożyli Bogdan Baran i Michał Szczubiałka. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
41
Bodzioch-Bryła, Bogusława. Autor Sploty: przepływy, architek(s)tury, hybrydy : polska e-poezja w dobie procesualności i konwergencji / Bogusława Bodzioch-Bryła. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
42

O poetach i poezji : od antyku po współczesność : studia i szkice dedykowane pani profesor Zofii Głombiowskiej / pod redakcją Izabeli Bogumił i Jacka Pokrzywnickiego. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
43

Muslim East in Slavic literatures and cultures / edited by Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Anetta Buras-Marciniak, Eugenia Maksimowicz ; Russian summary Eugenia Maksimowicz ; Polish Histori 2019 BG( 2/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
44
Caillois, Roger (1913-1978). Autor Odpowiedzialność i styl : eseje o formach wyobraźni / Roger Caillois ; wybór Maciej Żurowski ; przełożyli Jan Błoński, Krystyna Dolatowska, Aleksandra Frybesowa, Leszek Kukulski, Jerzy Li 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
45
Chartier, Roger (1945- ). Autor Czy książki wywołują rewolucje? : szkice z historii książki, lektury i kultury piśmiennej / Roger Chartier ; redakcja naukowa i posłowie Paweł Rodak. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
46
Coleridge, Samuel Taylor (1772-1834). Autor Biographia literaria / Samuel Taylor Coleridge ; przełożył, przypisami i skorowidzem opatrzył oraz przedmową poprzedził Bartosz Działoszyński ; Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skar 2019 BG( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
47

Odmiany dialogiczności w kulturze / redakcja: Dorota Dąbrowska. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
48
Dutka, Elżbieta. Autor Pytania o miejsce : sondowanie topografii literackich XX i XXI wieku / Elżbieta Dutka. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
49

Pisanie dla sceny : narracje współczesnego teatru / redakcja naukowa Magdalena Figzał-Janikowska, Aneta Głowacka, Beata Popczyk-Szczęsna, Ewa Wąchocka. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
50

Kobieta w oczach kobiet : kobiece (auto)narracje w perspektywie transkulturowej / redakcja naukowa Joanna Frużyńska. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
51
Gürsel, Nedim (1951- ). Autor Drugie życie Mahometa : Prorok w literaturze zachodniej / Nedim Gürsel ; przekład Janusz Danecki. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
52

Przestrzeń i czas w lekturze - lektura przestrzeni i czasu / pod redakcją Danuty Hejdy i Alicji Jakubowskiej-Ożóg. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
53

Tradycje eksperymentu, eksperyment jako doświadczenie / pod redakcją Krzysztofa Hoffmanna, Jakuba Kornhausera, Barbary Sienkiewicz. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
54
Igliński, Grzegorz (1965- ). Autor Romantyczne cykle liryczne : (Sonety krymskie, Vade-mecum, Les fleurs du mal) / Grzegorz Igliński. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
55
Jarnotowska, Magdalena. Autor W cieniu ojca : awangarda prozatorska lat 30. XX wieku : Rudnicki, Napierski, Schulz, Tarn / Magdalena Wasąg. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
56
Jarzyna, Anita (1984- ). Autor Post-koiné : studia o nieantropocentrycznych językach (poetyckich) / Anita Jarzyna. 2019 BHU( 1/ 1)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
57

Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce / pod redakcją Elżbiety Kal ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
58

Sacrum w doświadczeniu kobiet : kulturowe perspektywy polska i światowa : zbiorowa praca monograficzna / pod redakcją Daniela Kalinowskiego i Emilii Juchniewicz. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
59
Kaliszewski, Andrzej (1954- ). Autor Kasandry i Amazonki : w kręgu kobiecego reportażu wojennego / Andrzej Kaliszewski, Edyta Żyrek-Horodyska. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
60
Kałuża, Anna (1977- ). Autor Splątane obiekty : przechwycenia artystyczno-literackie w niewspółmiernym świecie / Anna Kałuża. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
61

Płeć awangardy / redakcja Anna Kałuża, Marta Baron-Milian, Katarzyna Szopa. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
62

Prawo i literatura : parerga / redakcja Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler ; Marta Andruszkiewicz [i 31 pozostałych]. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
63
Korczyński, Tomasz Michał (1977- ). Autor Uwięzieni : pisarze a Trzecia Rzesza : perspektywa konstruktywistycznej socjologii literatury / Tomasz Michał Korczyński. 2019 BG( 1/ 0)

82.0:316.74 Socjologia literatury
64
Korytowska, Maria (1947- ). Autor Tragiczna pomyłka : o tragedii i tragizmie / Maria Cieśla-Korytowska. 2019 BG( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
65
Kowalski, Tomasz (filolog). Autor W. H. Auden : szekspirolog i librecista / Tomasz Kowalski. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
66
Kucz, Anna. Autor Nemezjan w kręgu antycznej tradycji łowieckiej / Anna Kucz, Edyta Gryksa. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
67
Kuczera-Chachulska, Bernadetta. Autor Z Ingardenowskiej estetyki poezji : fragmenty i notatki / Bernadetta Kuczera-Chachulska. 2019 BG( 1/ 0)

82.0:1 Filozofia literatury
68

Literatura i wielość kultur / redakcja naukowa: Elżbieta M. Kur, Barbara Stelingowska ; autorzy: Jan Konior, Elżbieta M. Kur, Marta Nadolna-Tłuczykont, Lucyna Sadzikowska, Dzmitry Smaliakou, 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
69

"Labor omnia vincit improbus" : etos pracy w literaturze i kulturze : wybrane ujęcia / pod redakcją Michała Kurana, przy współpracy Aleksandry Goszczyńskiej. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
70
Ładoń, Monika. Autor Choroba jako literatura : studia maladyczne / Monika Ładoń. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
71

Odessa, muzyka, literatura : ukraińsko-polski transfer kulturowy : studia / redakcja naukowa Natalia Maliutina, Weronika Biegluk-Leś ; wstęp i układ Jarosław Ławski. 2019 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
72
Łebkowska, Anna. Autor Somatopoetyka - afekty - wyobrażenia : literatura XX i XXI wieku / Anna Łebkowska. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
73
Łęcki, Krzysztof (1960- ). Autor Według Tukidydesa : rozważania socjologa literatury nad "Wojną peloponeską" / Krzysztof Łęcki. 2019 BG( 1/ 0)

82.0:1 Filozofia literatury
74
Luboń, Arkadiusz (1984- ). Autor Poza protokołem tłumacza : refrakcje znaczeniowe w teorii i praktyce przekładu poetów kręgu "Kontynentów" / Arkadiusz Luboń. 2019 BG( 1/ 0)

82.0:1 Filozofia literatury
75

Fikcje urealnione / pod redakcją Arkadiusza Lubonia, Moniki Karpińskiej. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
76
Maj, Krzysztof (polonistyka). Autor Światotwórstwo w fantastyce : od przedstawienia do zamieszkiwania / Krzysztof M. Maj. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
77

Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku / pod redakcją Lidii Mięsowskiej, Pauliny Charko-Klekot, Anny Tyki. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
78

Tożsamość, kultura, nowoczesność. T. 3, Miejsce, doświadczenie / pod redakcją Beaty Morzyńskiej-Wrzosek, Marka Kurkiewicza, Ireneusza Szczukowskiego. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
79

Anatomia polityki historycznej. T. 1, Pamięć - historia - kultura / redakcja Beata Morzyńska-Wrzosek, Monika Opioła-Cegiełka, Iwona Benenowska. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
80

Przestrzeń w kulturze współczesnej. T. 5, Przestworza - literatura i konteksty kulturowe / redakcja naukowa: Daria Mazur i Beata Morzyńska-Wrzosek. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
81
Musiał, Łukasz (1976- ). Autor Zaufanie i utopia : eseje o literaturze / Łukasz Musiał ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
82
Musìj, Valentina Borisìvna (1958- ). Autor Literaturovedenie v kontekste gumanitaristiki : učebnoe posobie / V. B. Musij, T. Û. Moreva ; Odesskij nacionalʹnyj universitet imeni I. I. Mečnikova. Filologičeskij Fakulʹtet. Kafedra mirov 2019 BHU( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
83
Nowacki, Dariusz (1965- ). Autor Kobiety do czytania : szkice o prozie / Dariusz Nowacki. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
84

Jeszcze o artyście (i sztuce) : w literaturze, kulturze i nieopodal / pod redakcją Niny Nowary-Matusik. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
85

Rejony twórczej zmiany : tekst, adaptacja, medialna re-kreacja / redakcja naukowa Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Katarzyna Gołos-Dąbrowska. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
86
Piechota, Marek (1951- ). Autor (Nie)zapomniany czar arcydzieł : Anonim, Barańczak, Camus... / Marek Piechota. 2019 BG( 2/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
87
Pióro, Tadeusz (1960- ). Autor Szkice o sztuce przekładu i sztuce czytania / Tadeusz Pióro. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
88
Plutowicz, Jerzy (1947- ). Autor Kładka przez rów : obrona modernizmu / Jerzy Plutowicz. 2019 BHU( 1/ 0)

82.0:1 Filozofia literatury
89

Śmiech i strach w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku / pod redakcją Hanny Ratusznej, Macieja Kaźmierkiewicza i Agnieszki Łazickiej. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
90
Regiewicz, Adam (1972- ). Autor Średniowieczność w literaturze i kulturze popularnej / Adam Regiewicz. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
91

Imiona anomii : literatura wobec doświadczenia stanu wyjątkowego / redakcja naukowa Piotr Sadzik ; [autorzy] Piotr Sadzik [i 13 pozostałych]. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
92
Siemaszko, Piotr (1962- ). Autor Sojusze - konfrontacje - antagonizmy : literatura wieku XIX jako świadectwo modernistycznej querelle / Piotr Siemaszko. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
93
Sikorska, Magdalena (filolog). Autor Przestrzenie refleksji humanistycznej w literaturze wizualnej / Magdalena Sikorska, Katarzyna Smyczyńska. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
94
Skibska, Anna. Autor Mistyczne zaułki dyskursów : rzecz o słownikach niemożliwych / Anna Maria Skibska. 2019 BHU( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
95

Powieść dziś : teorie, tradycje, interpretacje / pod redakcją Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej i Justyny Tuszyńskiej. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
96

Dyskursy, w dyskursach : szkice o krytyce i literaturze lat ostatnich / redaktor tomu Piotr Śliwiński. 2019 BG( 1/ 0)

82.09 Krytyka literacka. Teoria i zasady krytyki
97
Szmidt, Olga (1989- ). Autor Autentyczność : stan krytyczny : problem autentyczności w kulturze XXI wieku / Olga Szmidt. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
98

Zmysłowość w literaturze, języku i kulturze / redakcja naukowa Ryszard Tokarski, Ewelina Krzykała, Damian Gocół. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
99

Poetyki ekocydu : historia, natura, konflikt / pod redakcką Aleksandry Ubertowskiej, Dobrosławy Korczyńskiej-Partyki, Ewy Kuliś. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego