Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "82.0" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 1650 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bitka, Zbigniew. Autor "Zło rodzi się w nieświadomości" : wybrana twórczość prozatorska Władysława Lecha Terleckiego w świetle krytyki archetypowej i psychologii analitycznej Carla Gustava Junga / Zbigniew Bit 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
2

Epos : od Homera do Martina / redakcja Bartłomiej Błaszkiewicz, Joanna Godlewicz-Adamiec. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
3

O poetach i poezji : od antyku po współczesność : studia i szkice dedykowane pani profesor Zofii Głombiowskiej / pod redakcją Izabeli Bogumił i Jacka Pokrzywnickiego. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
4
Caillois, Roger (1913-1978). Autor Odpowiedzialność i styl : eseje o formach wyobraźni / Roger Caillois ; wybór Maciej Żurowski ; przełożyli Jan Błoński, Krystyna Dolatowska, Aleksandra Frybesowa, Leszek Kukulski, Jerzy Li 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
5
Chartier, Roger (1945- ). Autor Czy książki wywołują rewolucje? : szkice z historii książki, lektury i kultury piśmiennej / Roger Chartier ; redakcja naukowa i posłowie Paweł Rodak. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
6
Coleridge, Samuel Taylor (1772-1834). Autor Biographia literaria / Samuel Taylor Coleridge ; przełożył, przypisami i skorowidzem opatrzył oraz przedmową poprzedził Bartosz Działoszyński ; Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skar 2019 BG( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
7

Przestrzeń i czas w lekturze - lektura przestrzeni i czasu / pod redakcją Danuty Hejdy i Alicji Jakubowskiej-Ożóg. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
8
Jarzyna, Anita (1984- ). Autor Post-koiné : studia o nieantropocentrycznych językach (poetyckich) / Anita Jarzyna. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
9

Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce / pod redakcją Elżbiety Kal ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
10

Sacrum w doświadczeniu kobiet : kulturowe perspektywy polska i światowa : zbiorowa praca monograficzna / pod redakcją Daniela Kalinowskiego i Emilii Juchniewicz. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
11
Kaliszewski, Andrzej (1954- ). Autor Kasandry i Amazonki : w kręgu kobiecego reportażu wojennego / Andrzej Kaliszewski, Edyta Żyrek-Horodyska. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
12

Prawo i literatura : parerga / redakcja Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler ; Marta Andruszkiewicz [i 31 pozostałych]. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
13
Kowalski, Tomasz (filolog). Autor W. H. Auden : szekspirolog i librecista / Tomasz Kowalski. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
14
Kucz, Anna. Autor Nemezjan w kręgu antycznej tradycji łowieckiej / Anna Kucz, Edyta Gryksa. 2019
82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
15

Literatura i wielość kultur / redakcja naukowa: Elżbieta M. Kur, Barbara Stelingowska ; autorzy: Jan Konior, Elżbieta M. Kur, Marta Nadolna-Tłuczykont, Lucyna Sadzikowska, Dzmitry Smaliakou, 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
16

"Labor omnia vincit improbus" : etos pracy w literaturze i kulturze : wybrane ujęcia / pod redakcją Michała Kurana, przy współpracy Aleksandry Goszczyńskiej. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
17
Ładoń, Monika. Autor Choroba jako literatura : studia maladyczne / Monika Ładoń. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
18
Łebkowska, Anna. Autor Somatopoetyka - afekty - wyobrażenia : literatura XX i XXI wieku / Anna Łebkowska. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
19
Łęcki, Krzysztof (1960- ). Autor Według Tukidydesa : rozważania socjologa literatury nad "Wojną peloponeską" / Krzysztof Łęcki. 2019
82.0:1 Filozofia literatury
20
Luboń, Arkadiusz (1984- ). Autor Poza protokołem tłumacza : refrakcje znaczeniowe w teorii i praktyce przekładu poetów kręgu "Kontynentów" / Arkadiusz Luboń. 2019 BG( 1/ 0)

82.0:1 Filozofia literatury
21

Fikcje urealnione / pod redakcją Arkadiusza Lubonia, Moniki Karpińskiej. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
22

Tożsamość, kultura, nowoczesność. T. 3, Miejsce, doświadczenie / pod redakcją Beaty Morzyńskiej-Wrzosek, Marka Kurkiewicza, Ireneusza Szczukowskiego. 2019
82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
23

Anatomia polityki historycznej : pamięć - historia - kultura. T. 1 / redakcja Beata Morzyńska-Wrzosek, Monika Opioła-Cegiełka, Iwona Benenowska. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
24

Przestrzeń w kulturze współczesnej. T. 5, Przestworza - literatura i konteksty kulturowe / redakcja naukowa: Daria Mazur i Beata Morzyńska-Wrzosek. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
25
Musiał, Łukasz (1976- ). Autor Zaufanie i utopia : eseje o literaturze / Łukasz Musiał ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
26

Jeszcze o artyście (i sztuce) : w literaturze, kulturze i nieopodal / pod redakcją Niny Nowary-Matusik. 2019
82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
27

Rejony twórczej zmiany : tekst, adaptacja, medialna re-kreacja / redakcja naukowa Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Katarzyna Gołos-Dąbrowska. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
28
Pióro, Tadeusz (1960- ). Autor Szkice o sztuce przekładu i sztuce czytania / Tadeusz Pióro. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
29
Plutowicz, Jerzy (1947- ). Autor Kładka przez rów : obrona modernizmu / Jerzy Plutowicz. 2019 BHU( 1/ 0)

82.0:1 Filozofia literatury
30
Regiewicz, Adam (1972- ). Autor Średniowieczność w literaturze i kulturze popularnej / Adam Regiewicz. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
31

Imiona anomii : literatura wobec doświadczenia stanu wyjątkowego / redakcja naukowa Piotr Sadzik ; [autorzy] Piotr Sadzik [i 13 pozostałych]. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
32
Sikorska, Magdalena (filolog). Autor Przestrzenie refleksji humanistycznej w literaturze wizualnej / Magdalena Sikorska, Katarzyna Smyczyńska. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
33
Skibska, Anna. Autor Mistyczne zaułki dyskursów : rzecz o słownikach niemożliwych / Anna Maria Skibska. 2019 BHU( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
34

Zmysłowość w literaturze, języku i kulturze / redakcja naukowa Ryszard Tokarski, Ewelina Krzykała, Damian Gocół. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
35

Poetyki ekocydu : historia, natura, konflikt / pod redakcką Aleksandry Ubertowskiej, Dobrosławy Korczyńskiej-Partyki, Ewy Kuliś. 2019 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
36
Wierel, Karolina. Autor Księga w nie-ludzkim świecie : motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich i filmowych przełomu XX i XXI wieku / Karolina Wierel. 2019 BG( 2/ 1)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
37
Wojtak, Maria (1952- ). Autor Wprowadzenie do genologii / Maria Wojtak. 2019 BG( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
38
Wróblewski, Maciej (1968- ). Autor Doświadczanie dzieciństwa : studium z antropologii literatury / Maciej Wróblewski. 2019 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
39

(Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XXI wieku / pod redakcją Barbary Zwolińskiej i Krystiana Macieja Tomali. 2019 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
40

Materialność i sensualność tekstu / pod redakcją Jarosława Bedyniaka ; Magdalena Abramczyk, Jarosław Bedyniak, Aleksandra Bobrowska, Aleksandra Deskur, Karolina Górniak-Prasnal, Elżbieta 2018 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
41
Abriszewska, Paulina. Autor Ciało w literaturze, literackie, literatury : trzy studia o romantyzmie / Paulina Abriszewska. 2018 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
42

Żywioły : motyw ognia w literaturze, kulturze i sztuce / pod redakcją Katarzyny Arciszewskiej i Urszuli Patockiej-Sigłowy. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
43
Benjamin, Walter (1892-1940). Autor Krytyka i narracja : pisma o literaturze / Walter Benjamin ; wybrał i przełożył Bogdan Baran. 2018 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
44

Wędrówka, podróż, migracja : w języku i kulturze / pod redakcją Ewy Biłas-Pleszak, Joanny Przyklenk, Artura Rejtera, Katarzyny Sujkowskiej-Sobisz. 2018 BG( 1/ 0)

82.0:316.74 Socjologia literatury
45
Brzozowska, Dorota. Autor Chińskie ślady w polskich dyskursach współczesnych / Dorota Brzozowska. 2018 BG( 1/ 0)

82.091 Literatura porównawcza. Komparatystyka. Wzajemne wpływy i związki literackie (zagadnie
46
Budrewicz, Tadeusz (1951- ). Autor Od Galicji po Amerykę : literackim tropem XIX-wiecznych podróży / Tadeusz Budrewicz, Magdalena Sadlik. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
47
Buszkowska, Katarzyna (1976- ). Autor Literatura bez fikcji : między sztuką a codziennością / pod redakcją Maryli Hopfinger, Zygmunta Ziątka i Tomasza Żukowskiego ; autorzy: Katarzyna Buszkowska, Maryla Hopfinger, Anna Jakubas, 2018 BHU( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
48

O wolność i sprawiedliwość : chrześcijańska Europa między wiarą i rewolucją / pod redakcją Urszuli Cierniak, Norberta Morawca, Alicji Bańczyk. 2018 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
49

Słowiańska wieża Babel. T. 1, Kultura i dialog / pod redakcją Justyny Czai, Iriny Jermaszowej, Moniki Wójciak, Bogusława Zielińskiego ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2018 BG( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
50
Dybizbański, Marek (1975- ). Autor Z romantycznego repertuaru : studia o micie i formie dramatycznej / Marek Dybizbański. 2018 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
51
Grochowski, Grzegorz (1970- ). Autor Pamięć gatunków : ponowoczesne dylematy atrybucji gatunkowej / Grzegorz Grochowski. 2018 BHU( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
52
Hanus, Anna (filologia germańska). Autor Krytykowanie i jego operacjonalizacja w kontrastywnej analizie dyskursu / Anna Hanus. 2018 BG( 1/ 0)

82.09 Krytyka literacka. Teoria i zasady krytyki
53
Kłos, Anita. Autor Apologia kobiecego ducha : Sibilla Aleramo i jej związki z polską kulturą literacką pierwszej połowy XX wieku / Anita Kłos. 2018 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
54

Komizm historyczny. 2 / pod redakcją Tomasza Korpysza i Anny Krasowskiej. 2018 BG( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
55

Mojry : początek, trwanie, koniec / pod redakcją Marii Cieśli-Korytowskiej, Magdaleny Siwiec. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
56
Kozaczewski, Jakub. Autor Bóg daleki i bliski : szkice o współczesnych wierszach i powieściach / Jakub Kozaczewski. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
57
Kozak, Ewa (filologia słowiańska). Autor Człowiek, natura, cywilizacja : studium wybranych utworów Aleksandra Bielajewa i Brunona Jasieńskiego / Ewa Kozak ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
58

Motywy fauny i flory w literaturze i kulturze / pod redakcją Michała Kurana. 2018 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
59
Leś, Mariusz M. Autor Fantastycznonaukowe podróże w czasie : między logiką a emocjami / Mariusz M. Leś. 2018 BG( 3/ 0)
BWP( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
60
Madejski, Jerzy (1960- ). Autor Poetologie postrukturalne : szkice krytyczne / Jerzy Madejski. 2018 BHU( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
61

Współczesny i dawny obraz rodziny w literaturze, kulturze i sztuce / pod redakcją Leonardy Mariak ; Uniwersytet Szczeciński. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
62

Tatarskie dziedzictwo kulturowe. 1, Rękopiśmienne księgi religijne : 50 lat kitabistyki / redakcja naukowa Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Galina Miškinienė. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
63

Tatarskie dziedzictwo kulturowe. 2, Historia, literatura, sztuka / redakcja naukowa Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Galina Miškinienė. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
64

Przestrzeń w kulturze współczesnej. T. 4, Podziemia - konteksty kulturowe, film / redakcja naukowa Daria Mazur i Beata Morzyńska-Wrzosek. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
65

Przestrzeń w kulturze współczesnej. T. 3, Podziemia - literatura / redakcja naukowa Beata Morzyńska-Wrzosek i Daria Mazur. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
66

(Bez)kres romantyzmu : nowoczesność w romantyzmie - romantyzm w nowoczesności / redakcja Karolina Papiorkowska-Dymet i Joanna Stożek. 2018 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
67

Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni / red. Brygida Pawłowska-Jądrzyk. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
68
Pieniążek, Marek (1970- ). Autor Polonistyka performatywna : o humanistycznych technologiach wytwarzania światów / Marek Pieniążek. 2018 BHU( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
69
Popiel, Magdalena (1953- ). Autor "Artysta jest obecny" : problem tożsamości artysty nowoczesnego i ponowoczesnego / Magdalena Popiel. 2018 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
70

Kryminał : ćwiczenia z komparatystyki kulturowej / Red. Adam Regiewicz. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
71
Regiewicz, Adam (1972- ). Autor Szkice o pożytkach z retoryczności teorii literatury i o niepokojach z nią związanych / Adam Regiewicz. 2018 BHU( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
72
Rutkiewicz, Paweł (1987- ). Autor Słowo i świat : globalizacja w literaturze i literaturoznawstwie / Paweł Krzysztof Rutkiewicz. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
73
Seed, David. Autor Science fiction / David Seed ; tłumaczenie Adam Drozdowski. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
74
Shepherd-Barr, Kirsten (1966- ). Autor Dramat współczesny / Kirsten E. Shepherd-Barr ; tłumaczenie Monika Sosnowska. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
75
Sobieraj, Sławomir (1958- ). Autor Awangarda mniej znana : przypadki poezji / Sławomir Sobieraj ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Humanistyczny. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
76
Sokalska, Małgorzata. Autor Wagnerowska mozaika : Wagner i wagneryzm w kulturze / Małgorzata Sokalska. 2018 BG( 1/ 0)

82.091 Literatura porównawcza. Komparatystyka. Wzajemne wpływy i związki literackie (zagadnie
77

Fikcje jako metoda : strategie kontr(f)aktualne w pisaniu historii, literaturze i sztukach / redakcja: Małgorzata Sugiera. 2018 BHU( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
78

Kontrinterpretacje / pod redakcją Aliny Świeściak, Magdaleny Piotrowskiej-Grot, Eweliny Suszek. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
79
Szczęsna, Ewa. Autor Cyfrowa semiopoetyka / Ewa Szczęsna. 2018 BHU( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
80
Szmidt, Olga (1989- ). Autor Odkrywanie Ameryki : wybór tekstów krytycznych z lat 2010-2017 / Olga Szmidt. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
81
Szopa, Katarzyna (1986- ). Autor Poetyka rozkwitania : różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray / Katarzyna Szopa ; Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Śląski. 2018 BHU( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
82
Szóstak, Anna (1965- ). Autor Odsłony mitu : metafizyczne źródła myślenia w wybranych projektach ideowych literatury XX i XXI wieku / Anna Szóstak. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
83
Szturc, Włodzimierz (1959- ). Autor Eironeia / Włodzimierz Szturc. 2018 BHU( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
84
Tyszczyk, Andrzej (1955- ). Autor W kręgu tragiczności : studia / Andrzej Tyszczyk. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
85
Umerle, Tomasz (1987- ). Autor Literackie praktyki codzienności : teoria i studium przypadku / Tomasz Umerle. 2018 BHU( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
86

Disease, death, decay in literatures and cultures / edited by Ryszard D. Wolny and Katarzyna Molek-Kozakowska. 2018 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
87
Woźniak-Czech, Ewelina. Autor Portret performatywny : ślad, wymazywanie, nieobecność / Ewelina Woźniak-Czech. 2018 BHU( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
88

Filologia jako porządkowanie chaosu : studia nad językiem i tekstem : ad honorem Professoris Marci Cybulski / pod redakcją Ewy Woźniak i Anny Lenartowicz-Zagrodnej. 2018 BHU( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
89
Zarębianka, Zofia (1958- ). Autor Bóg wpisany w wiersze : teologia poetów obcych / Zofia Zarębianka. 2018 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
90
Zduniak-Wiktorowicz, Małgorzata. Autor Filologia w kontakcie : polonistyka, germanistyka, postkolonializm / Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz. 2018 BHU( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
91
Żukowska, Kamila. Autor Poetyka totalna : o antropologii literatury Northropa Frye’a / Kamila Żukowska. 2018 BG( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
92

Kobieta w zwierciadle języka i kultury / pod redakcją Ałły Archangielskiej i Mirosławy Hordy ; Uniwersytet Szczeciński. 2017
82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
93
Bieńczyk, Marek (1956- ). Autor Katastrofy i wypadki w czasach romantyków / Marek Bieńczyk. 2017 BHU( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
94

Mit narodowy w literaturze i kulturze polskiej oraz krajów ościennych / redakcja naukowa Aldona Borkowska i Adriana Pogoda-Kołodziejak ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Inst 2017 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
95

"Inna komparatystyka" : od dokumentu do wyobraźni / pod redakcją naukową Giovanny Brogi Bercoff, Mariny Ciccarini i Mikołaja Sokołowskiego. 2017 BHU( 1/ 0)

82.091 Literatura porównawcza. Komparatystyka. Wzajemne wpływy i związki literackie (zagadnie
96
Casanova, Pascale (1959- ).. Światowa republika literatury / Pascale Casanova ; przełożyły Elżbieta Gałuszka, Anna Turczyn. 2017 BHU( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka
97

Interpretacja tekstu antycznego : (inspiracje) / redakcja naukowa Amadeusz Citlak. 2017 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
98

Od Lema do Sienkiewicza : (z Ingardenem w tle) : prace literaturoznawcze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod redakcją Marzenny Cyzman, Anny Skub 2017 BG( 1/ 0)

82(091) Historia i krytyka literatury (ogólna)
99

Nowa humanistyka : zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii / pod redakcją Przemysława Czaplińskiego, Ryszarda Nycza oraz Dominika Antonika, Joanny Bednarek, Agnieszki Daukszy i Jakuba Misuna 2017 BHU( 1/ 0)

82.0 TEORIA LITERATURY. NAUKA O LITERATURZE. Poetyka

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego