Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "82-93*091*"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 141 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bochomulska, Justyna. Autor Tanatos w literaturze dziecięcej i jego pedagogiczny wymiar / Justyna Sztobryn-Bochomulska. 2020 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
2

Żywioły w literaturze dziecięcej : Powietrze / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Krystyny Zabawy. 2020 BG( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
3
Fidowicz, Alicja (1990- ). Autor Niepełnosprawność w polskiej literaturze XX i XXI wieku dla dzieci i młodzieży / Alicja Fidowicz. 2020 BG( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
4
Józefowicz, Anna (filologia polska). Autor Obrazy dzieciństwa w polskiej prozie dziecięcej XXI wieku : w poszukiwaniu kontekstów edukacyjnych / Anna Józefowicz. 2020 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
5
Lewandowicz-Nosal, Grażyna (1963- ). Autor Ślady sacrum w literaturze dla dzieci : studia i szkice / Grażyna Lewandowicz-Nosal. 2020 BG( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
6

Zmysły i literatura dla dzieci i młodzieży / pod redakcją Bernadety Niesporek-Szamburskiej, Małgorzaty Wójcik-Dudek. 2020 BG( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
7
Adamczykowa, Zofia (1939- ). Autor Naiwność czy głębia? : [o autorach i tekstach dziecięcych] / Zofia Adamczykowa. 2019 BHU( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
8
Chrobak, Małgorzata (literatura). Autor Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u : między kreacją a recepcją / Małgorzata Chrobak. 2019 BG( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
9

Żywioły w literaturze dziecięcej : Ziemia / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Krystyny Zabawy. 2019 BG( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
10

Słowiańskie światy wyobraźni : granice tolerancji / pod redakcją Magdaleny Dyras, Alicji Fidowicz, Marleny Grudy. 2019 BG( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
11
Hryniewicka, Katarzyna (historyk). Autor Baśń w życiu dziecka : cechy, funkcje, rola baśni w życiu dziecka, baśnioterapia : poradnik / Katarzyna Hryniewicka. 2019 BG( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
12

O czym mówią rzeczy? : świat przedmiotów w literaturze dziecięcej i młodzieżowej / pod redakcją Anny Mik, Marty Niewieczerzał, Eweliny Rąbkowskiej i Grzegorza Leszczyńskiego ; Stowarzys 2019 BHU( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
13

"Stare" i "nowe" : literatura dla dzieci i młodzieży w kontekstach kulturowych / pod redakcją Bożeny Olszewskiej ; Uniwesytet Opolski. 2019 BG( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
14
Rybak, Krzysztof. Autor Dzieciństwo w labiryncie getta : recepcja mitu labiryntu w polskiej literaturze dziecięcej o Zagładzie / Krzysztof Rybak. 2019 BHU( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
15

W krajobraz literacko-kulturowy i językowy wpisane... : księga jubileuszowa dedykowana profesor Bernadecie Niesporek-Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej / redakcja nau 2018 BG( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
16

(Od)pamiętywanie - gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży / redakcja Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek. 2018 BG( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
17

Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej / pod redakcją Katarzyny Slany. 2018 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
18

Żywioły w literaturze dziecięcej : woda / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Krystyny Zabawy. 2017 BG( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
19

Wolność i wyobraźnia w literaturze dziecięcej / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Marty Kotkowskiej. 2017 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
20

"Stare" i "nowe" w literaturze dla dzieci i młodzieży - małe formy narracyjne / pod redakcja Bożeny Olszewskiej i Olafa Pajączkowskiego ; Uniwersytet Opolski. 2017 BG( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
21
Pieciul-Karmińska, Eliza (1972- ). Autor Między manipulacją a autonomicznością estetyczną : przekład literatury dla dzieci / Eliza Pieciul-Karmińska, Beate Sommerfeld, Anna Fimiak-Chwiłkowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
22

Dziecko i baśnie świata w kontekście wczesnej edukacji / pod redakcją Urszuli Chęcińskiej. 2016 BHU( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
23

Dziecko i poezja w kontekście wczesnej edukacji / pod redakcją Urszuli Chęcińskiej. 2016 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
24

Światy dzieciństwa : infantylizacje w literaturze i kulturze / redakcja Małgorzata Chrobak, Katarzyna Wądolny-Tatar. 2016 BHU( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
25
Deszcz-Tryhubczak, Justyna. Yes to Solidarity, no to oppression : Radical fantasy fiction and its young readers / Justyna Deszcz-Tryhubczak. 2016 BHU( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
26

Par coeur : twórczość dla dzieci i młodzieży raz jeszcze / pod redakcją Iwony Gralewicz-Wolny i Beaty Mytych-Forajter. 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
27
Jaworek, Marta. Mit dziecka : Korczak - Nietzsche - Zaratustra / Marta Jaworek. 2016 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
28

Geografia krain zmyślonych : wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej / pod redakcją Weroniki Kosteckiej i Macieja Skowery. 2016 BHU( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
29

Czytanie menażerii : zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej / pod redakcją Anny Mik, Patrycji Pokory i Macieja Skowery. 2016 BHU( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
30
Olek-Redlarska, Zofia (1955- ).. W kręgu kultury i literatury dla dzieci / Zofia Olek-Redlarska. 2016 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
31
Slany, Katarzyna (1983- ).. Groza w literaturze dziecięcej : od Grimmów do Gaimana / Katarzyna Slany. 2016 BG( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
32
Leszczyński, Grzegorz (1956- ).. Wielkie małe książki : lektury dzieci i nie tylko / Grzegorz Leszczyński ; [ilustracje Iwona Chmielewska i 20 pozostałych]. 2015 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
33

(Przed)szkolne spotkania z lekturą / redakcja naukowa Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek ; przy współpracy Aleksandry Zok-Smoły. 2015 BG( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
34
Nosek, Anna (1975- ).. W przestrzeniach universum i regio : wiersze dla dzieci współczesnych pisarzy regionu podlaskiego - interpretacje / Anna Nosek. 2015 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
35
Smuszkiewicz, Antoni. Literatura dla dzieci : podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych / Antoni Smuszkiewicz. 2015 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
36
Garbula-Orzechowska, Joanna. Pewnego razu : teksty narracyjne w edukacji początkowej / Joanna Maria Garbula. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
37

Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 4 / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Katarzyny Tałuć. 2014 BG( 2/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
38

Zapomniane/zapamiętane : dziecięce lektury czytane po latach : studia przypadków / pod red. nauk. Ewy Ihnatowicz. 2014 BG( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
39

Wyczytać świat - międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży / red. nauk. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek przy współpracy Aleksandry Zok-Smoły. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
40
Papuzińska, Joanna (1939- ).. Mój bajarz odnowiony : studia i szkice o literaturze młodzieżowej / Joanna Papuzińska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
41
Binio, Justyna. Miś - zabawka - bohater literacki - wzór wychowawczy : poradnik / Justyna Binio. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
42
Budrewicz, Zofia (1951- ).. Lekcje polskiego krajobrazu : międzywojenna proza podróżnicza dla młodzieży / Zofia Budrewicz. 2013 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
43
Gralewicz-Wolny, Iwona. Uwolnić Pippi! : twórczość dla dzieci wobec przemian kultury / Iwona Gralewicz-Wolny, Beata Mytych-Forajter. 2013 BG( 2/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
44
Heska-Kwaśniewicz, Krystyna (1940- ).. Tajemnicze ogrody : rozprawy i szkice z literatury dla dzieci i młodzieży. 3 / Krystyna Heska-Kwaśniewicz. 2013 BG( 2/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
45

Literatura dla dzieci i młodzieży (1945-1989). T. 3 / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Katarzyny Tałuć. 2013 BG( 2/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
46
Krzyśka, Sławomir Maciej (1963- ).. Aksjologiczne i terapeutyczne konteksty recepcji poezji dla dzieci : przykład modelowania matematycznego wierszy dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Sławomir Krzyśka. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
47
Niesporek-Szamburska, Bernadeta. Stereotyp czarownicy i jego modyfikowanie : na przykładzie tekstów dla dzieci i wypowiedzi dziecięcych / Bernadeta Niesporek-Szamburska. 2013 BG( 2/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
48

Nowe opisanie świata : literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań / red. nauk. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek. 2013 BG( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
49
Ostasz, Maria. Dialog z tradycją w poezji nie tylko dla dzieci / Maria Ostasz. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
50
Papuzińska, Joanna (1939- ).. Derliczek czyli Wędrówki literackie / Joanna Papuzińska. 2013 BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
51
Skoczylas-Krotla, Edyta (1968- ).. Walory dydaktyczne i wychowawcze książek kucharskich dla dzieci / Edyta Skoczylas-Krotla ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2013 BG( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
52
Smuszkiewicz, Antoni. Fantastyka i pajdologia : studia i szkice / Antoni Smuszkiewicz. 2013 BHU( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
53
Zabawa, Krystyna. Rozpoczęta opowieść : polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej / Krystyna Zabawa. 2013 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
54
Lasoń-Kochańska, Grażyna (1959- ).. Gender w literaturze dla dzieci i młodzieży : wzorce płciowe i kobiecy repertuar topiczny / Grażyna Lasoń-Kochańska ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2012 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
55
Leszczyński, Grzegorz (1956- ).. Książki pierwsze - książki ostatnie? : literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności / Grzegorz Leszczyński ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
56

Tabu w literaturze i sztuce dla dzieci / pod red. Bogusławy Sochańskiej i Justyny Czechowskiej. 2012 BHU( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
57

Noosfera literacka : problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci / pod red. Alicji Ungeheuer-Gołąb, Małgorzaty Chrobak. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
58

New world orders in contemporary children’s literature : utopian transformations / Clare Bradford [et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
59
Bęczkowska, Krystyna (1940- ).. Współczesna powieść dla dzieci i młodzieży : po roku 1990 / Krystyna Bęczkowska. 2010 BHU( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
60
Bęczkowska, Krystyna (1940- ).. Opowiadania i opowieści dla młodzieży po roku 1970 / Krystyna Bęczkowska. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
61
Chrobak, Małgorzata (literatura). Realizm magiczny w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży / Małgorzata Chrobak. 2010 BG( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
62
Kostecka, Weronika. Tajemnica księgi : tropami współczesnej fantastyki dla dzieci i młodzieży / Weronika Kostecka. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
63
Mitts-Smith, Debra (1959- ).. Picturing the wolf in children’s literature / Debra Mitts-Smith. 2010 BG( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
64

"Stare" i "nowe" w literaturze dla dzieci i młodzieży / pod red. Bożeny Olszewskiej i Elżbiety Łuckiej-Zając ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 2010 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
65
Papuzińska, Joanna (1939- ).. Mój bajarz : studia i szkice o literaturze młodzieżowej / Joanna Papuzińska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
66

Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 2 / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz. 2009 BG( 2/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
67
Heska-Kwaśniewicz, Krystyna (1940- ).. Tajemnicze ogrody : rozprawy i szkice z literatury dla dzieci i młodzieży. [Cz.] 2 / Krystyna Heska-Kwaśniewicz. 2009 BG( 2/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
68
Krajewska, Anna Maria (1960- ).. Trzy legendy : walka o niepodległość i granice w polskiej międzywojennej literaturze młodzieżowej / Anna Maria Krajewska. 2009 BG( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
69
Ożóg-Winiarska, Zofia. W kręgu tradycji i współczesności poezji dla dzieci : teksty-motywy-wartości / Zofia Ożóg-Winiarska. 2009 BHU( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
70
Ungeheuer-Gołąb, Alicja. Wzorce ruchowe utworów dla dzieci : o literaturze dziecięcej jako wędrówce, walce, tajemnicy, bezpiecznym miejscu i zabawie / Alicja Ungeheuer-Gołąb. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
71
Baluch, Alicja (1944- ).. Od form prostych do arcydzieła : wykłady, prezentacje, notatki, przemyślenia o literaturze dla dzieci i młodzieży / Alicja Baluch. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
72

Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). [T. 1] / pod redakcją Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
73
Ostasz, Maria. Od Konopnickiej do Kerna : studium wiersza pajdialnego / Maria Ostasz. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
74
Papuzińska, Joanna (1939- ).. Zatopione królestwo : o polskiej literaturze fantastycznej XX wieku dla dzieci i młodzieży / Joanna Papuzińska. 2008 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
75
Skotnicka, Gertruda (1925-2019).. Barwy przeszłości : o powieściach historycznych dla dzieci i młodzieży 1939-1989 / Gertruda Skotnicka. 2008 BG( 2/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
76

W pobliżu literatury dziecięcej / pod red. Alicji Ungeheuer-Gołąb. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
77
Wróblewski, Maciej (1968- ).. "Czytanie przyszłości" : Polska fantastyka naukowa dla młodego odbiorcy / Maciej Wróblewski. 2008 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
78
Bęczkowska, Krystyna (1940- ).. Twórczość poetycka dzieci i młodzieży / Krystyna Bęczkowska. 2007 BHU( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
79
Czaplicka-Jedlikowska, Maria. Edukacyjne aspekty nazw własnych w literaturze dla dzieci / Maria Czaplicka-Jedlikowska. 2007 BHU( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
80

Powrót Marii Buyno-Arctowej? : proza dla dzieci z pozycji wczoraj i dziś / red. nauk. Aniela Książek-Szczepanikowa. 2007 BG( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
81
Baluch, Alicja (1944- ).. Książka jest światem : o literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków / Alicja Baluch. 2005 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
82

Zapomniani pisarze, zapomniane książki dla małego i młodego czytelnika / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz. 2005 BG( 2/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
83

"Dziecięce światy" w literaturze europejskiej XX wieku / pod red. Joanny Ławnikowskiej-Koper ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2005 BHU( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
84
Adamczykowa, Zofia (1939- ).. Literatura dziecięca : funkcje - kategorie - gatunki / Zofia Adamczykowa ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. 2004 BHU( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
85
Bęczkowska, Krystyna (1940- ).. Współczesna poezja dla dzieci i jej wartości / Krystyna Bęczkowska. 2004 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
86
Baluch, Alicja (1944- ).. Od ludus do agora : rozważania o książkach dla dzieci i młodzieży i o sposobach lektury, które wiodą od zabawy do poważnej rozmowy o literaturze / Alicja Baluch. 2003 BG( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
87
Leszczyński, Grzegorz (1956- ).. Literatura i książka dziecięca : słowo, obiegi, konteksty / Grzegorz Leszczyński ; Centrym Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. 2003 BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
88
Kątny, Marek (1949- ).. Przyroda w polskiej prozie dla dzieci i młodzieży / Marek Kątny. 2002 BG( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
89
Adamczykowa, Zofia (1939- ).. Literatura dla dzieci : funkcje, kategorie, gatunki / Zofia Adamczykowa ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
90

Sezamie, otwórz się! : z nowszych badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą / pod red. Alicji Baluch i Kazimierza Gajdy. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
91
Baran, Zbigniew. W kręgu poezji religijnej dla dzieci / Zbigniew Baran. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
92
Cysewski, Kazimierz (1946-2004).. O literaturze dla dzieci i młodzieży / Kazimierz Cysewski. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
93
Jazowska-Gumulska, Maria (1947- ).. Oswajanie z kulturą : w kręgu inspiracji folklorystycznych w literaturze dla dzieci i młodzieży / Maria Jazowska-Gumulska. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
94

Beauty, brains, and brawn : the construction of gender in children’s literature / ed. by Susan Lehr. 2001 BG( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
95
Papuzińska, Joanna (1939- ).. Drukowaną ścieżką / Joanna Papuzińska. 2001 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
96
Bęczkowska, Krystyna (1940- ).. Wartości w świecie dziecka we współczesnej literaturze dla dzieci / Krystyna Bęczkowska. 2000 BHU( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
97

Dzieciństwo i sacrum : studia i szkice literackie : praca zbiorowa. 2 / pod red. nauk. Joanny Papuzińskiej i Grzegorza Leszczyńskiego. 2000 BG( 2/ 1)
BHU( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
98
Waksmund, Ryszard (1950- ).. Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej : (tematy, gatunki, konteksty) / Ryszard Waksmund. 2000 BHU( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży
99
Ostasz, Maria. Oblicze powojennej krytyki literatury dla dzieci i młodzieży 1945-1956 / Maria Ostasz. 1999 BG( 1/ 0)

82-93(091) Historia i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego