Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "81:016"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 32 z 32 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Wojan, Katarzyna (1964- ).. Z dziejów leksykografii polsko-rosyjskiej. T. 1, Słowniki lingwistyczne (bibliografia za lata 1700-2015) / Katarzyna Wojan. 2016 BHU( 1/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
2
Rittel, Teodozja (1938-2019).. Bibliografia analityczna Lingwistyki Dyskursu Edukacyjnego za lata 1993-2011 (tomy 1-12) / Teodozja Rittel, Stefan Jerzy Rittel. 2015 BHU( 1/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
3
Zaron, Zofia (1943- ).. Bibliografia prac Andrzeja Bogusławskiego / oprac. i red. Zofia Zaron. 2011 BHU( 1/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
4
Boguta, Agnieszka. Bibliografia analityczna "czerwonej serii" : 1981-2008 : Tomy 1-25 / Agnieszka Boguta ; oprac. pod kier. Alicji Matczuk. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
5
Warchoł, Stefan. "Rozprawy Slawistyczne" 1986-2006 : bibliografia / Stefan Warchoł. 2008 BG( 1/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
6
Kukučionytė, Inga. Autor Algirdas Sabaliauskas : bibliografija / sudarė Inga Kukučionytė ; redagavo Rasa Mielkuvienė Zita Šimėnaitė ; Lietuvių Kalbos Institutas. 2004 BG( 1/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
7
Wawrzyńczyk, Jan (1944- ).. Słownik bibliograficzny językoznawstwa ogólnego i polonistycznego / Jan Wawrzyńczyk. 2001 BHU( 1/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
8
Kondratiuk, Michał (1934- ).. Bibliografia onomastyki wschodniosłowiańskiej do roku 1965 włącznie = Vostočnoslavânskaâ onomastika : bibliografičeskij ukazatel’ literatury po 1965 god vklâčitel’no / Michał Kondratiuk 1997 BG( 3/ 0)
BHU( 3/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
9
Grochowska, Alina. Materiały do bibliografii słowotwórstwa języków słowiańskich. Z. 8, Prace opublikowane w latach 1986-1994 / zebrała i oprac. Alina Grochowska. 1996 BG( 1/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
10
Sinica, Marian. Bibliografia adnotowana z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego za lata 1990-1995 : (publikacje wyższych uczelni i placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli) / aut. oprac. Marian S 1996 BG( 1/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
11
Judeikienė, Adelė (1936- ). Vytautas Vitkauskas : bibliografija / [sudarė Adelė Judeikienė, Kaluinienė Kaluinienė ; red. kol. Jonas Paulauskas (pirm.) et al.] ; Lietuvių kalbos institutas. 1995 BG( 1/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
12

Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego za Rok ... / Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki, Towarzystwo Naukowe Warszawskie ; pod red. Zofii Rudnik-Karwatowej. 1992 BG( 7/ 0)
BHU( 7/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
13
Ptaszyk, Marian. Bibliografia prac Samuela Bogumiła Lindego / Marian Ptaszyk. 1990 BG( 1/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
14
Dobrzański, Zdzisław. Bibliografia prac prof. dr Leona Kaczmarka / [oprac. Zdzisław Dobrzański]. 1989 BG( 2/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
15
Fedorowicz, Wacław. Bibliografia historii i bibliografii slawistyki językoznawczej 1976-1980 : z materiałów nadesłanych do "Rocznika Slawistycznego" / oprac. Wacław Fedorowicz ; Polska Akademia Nauk. Komitet Sł 1989 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
16
Grochowska, Alina. Materiały do bibliografii słowotwórstwa języków słowiańskich. Z. 7, Prace opublikowane w latach 1981-1985 / zebr. i oprac. Alina Grochowska. 1989 BHU( 1/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
17
Grochowska, Alina. Materiały do bibliografii słowotwórstwa języków słowiańskich. Z. 6, Prace opublikowane w latach 1977-1981 / zebr. i oprac. Alina Grochowska. 1983 BHU( 1/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
18
Fedorowicz, Wacław. Bibliografia historii i bibliografii slawistyki językoznawczej, 1972-1975 : z materiałów nadesłanych do "Rocznika Slawistycznego" / oprac. Wacław Fedorowicz ; Polska Akademia Nauk. Komitet S 1981 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
19
Bednarz, Irena (1947- ).. Bibliografio de la esperanto-eldonaĵoj aperigitaj en Pollando 1945-1979 / Irena Bednarz. 1979 BG( 1/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
20
Waszakowa, Krystyna. Materiały do bibliografii słowotwórstwa języków słowiańskich. Z. 5, Prace opublikowane w latach 1972-1976 / [zebr. i oprac. Krystyna Chruścińska-Waszakowa, Katarzyna Lubaczewska] ; pod re 1978 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
21
Kubicka, Weronika (1912-1979).. Języki bałtyckie : bibliografia. Cz. 4, Język litewski. Weronika Kubicka. 1977 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
22
Kubicka, Weronika (1912-1979).. Języki bałtyckie : bibliografia. Cz. 4, Język litewski. Weronika Kubicka. 1977 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
23
Grochowski, Maciej (1948- ).. Materiały do bibliografii słowotwórstwa języków słowiańskich. Z. 4, Prace opublikowane w latach 1966-1971 / [zebr. i oprac. Maciej Grochowski i Alina Budzyńska] ; pod red. Jadwigi Puzyniny 1973 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
24
Hoof, Henri Van (1923- ).. Internationale Bibliographie der Übersetzung = International bibliography of translation / Henry van Hoof. 1973 BG( 1/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
25
Kubicka, Weronika (1912-1979).. Języki bałtyckie : bibliografia. Cz. 3, Język łotewski = Baltic languages : bibliography. Pt. 3, Lettish language / Weronika Kubicka. 1970 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
26
Kubicka, Weronika (1912-1979).. Języki bałtyckie : bibliografia. Cz. 2, Onomastyka = Baltic languages : bibliography. Pt. 2, Onomastics / Weronika Kubicka. 1968 BHU( 1/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
27
Hołówka, Teresa (1944- ).. Materiały do bibliografii słowotwórstwa języków słowiańskich. Z. 3, Artykuły i prace opublikowane w Polsce w latach 1958-1965 / [oprac. T. Hołówka, M. Szwecow, H. Tomaszewska] ; pod red. 1967 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
28
Kubicka, Weronika (1912-1979).. Języki bałtyckie : bibliografia. Cz. 1, Językoznawstwo bałtyckie = Baltic languages : bibliography. Weronika Kubicka. 1967 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
29

Materiały do bibliografii słowotwórstwa języków słowiańskich. Z. 2, Druki zwarte / pod red. Witolda Doroszewskiego ; zebr. i oprac. Zespół Pracowni Leksykologicznej Katedry Języka Polski 1959 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
30

Materiały do bibliografii słowotwórstwa języków słowiańskich. Z. 1, Prace drukowane w polskich periodykach językoznawczych / pod red. Witolda Doroszewskiego ; zebr. Alfreda Ciećwierska ; 1958 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
31
Piankówna, Gabriela (1893-1973).. Filologia klasyczna w Polsce : bibliografia za lata 1950-1954 / Gabriela Pianko. 1958 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie
32
Piankówna, Gabriela (1893-1973).. Filologia klasyczna w Polsce : bibliografia za lata 1945-1949 / Gabriela Pianko. 1952 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81:016 Językoznawstwo, Języki - bibliografie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego