Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "811.9"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 22 z 22 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Wojan, Katarzyna (1964- ).. Języki sztuczne : zapotrzebowanie społeczeństw czy fantazja jednostek : zarys dziejów interlingwistyki / Katarzyna Wojan. 2015 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.9’374 Języki sztuczne, Esperanto - słowniki
2
Szczepankowski, Bogdan (1939- ).. Język migowy w terapii / Bogdan Szczepankowski, Dorota Koncewicz. 2012 BG( 1/ 0)

811.9 Języki sztuczne. Esperanto
3
Romaniuk, Zbigniew (1963- ).. Zaczęło się na Zielonej : o Ludwiku Zamenhofie, jego rodzinie i początkach esperanta / Zbigniew Romaniuk, Tomasz Wiśniewski. 2009 BG( 2/ 0)

811.9 JĘZYKI SZTUCZNE. Esperanto
4
Golec, Józef (1935-2017).. Gdański ruch esperancki 1907-2007 / Józef Golec. 2008 BG( 1/ 0)

811.9 JĘZYKI SZTUCZNE. Esperanto
5

Polski język migowy : słownik / [oprac. Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki.] 2007 BG( 1/ 0)

811.9’374 Języki sztuczne, Esperanto - słowniki
6
Pluto-Kowalska, Małgorzata. Pomigaj mi mamo : język migowy dla rodziców / Małgorzata Pluto-Kowalska, Maciej Kowalski. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.9 JĘZYKI SZTUCZNE. Esperanto
7
Ejsmont, Tadeusz (1948- ).. Esperanto-movado kaj edukado : 1954-1980 / Tadeusz Ejsmont ; [el pola lingvo tradukis Andrzej Brozi]. 2005 BG( 2/ 0)

811.9 JĘZYKI SZTUCZNE. Esperanto
8

Effatha! : język migowy / Bogdan Szczepankowski [et al.]. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

811.9 JĘZYKI SZTUCZNE. Esperanto
9
Zamenhof, Ludwik (1859-1917).. Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia / L. L. Zamenhof. 2005 BHU( 1/ 0)

811.9 Języki sztuczne. Esperanto
10
Mel’nikov, Anatolij Sergeevič (1930- ). Lingvokul’turologičeskie aspekty planovyh meždunarodnyh âzykov (na fone etničeskih âzykov) / A. S. Mel’nikov. 2004 BHU( 1/ 0)

811.9 Języki sztuczne. Esperanto
11

Lingva planado kaj leksikologio : kontribuaĵoj al internacia simpozio Zagrebo 2001 07 28-30 = Language planning and lexicology : proceedings of an international symposium Zagreb, July 28-30, 2001 2001 BG( 1/ 0)

811.9 Języki sztuczne. Esperanto
12
Strachanowska, Iwona. Wybrane metody nauczania języka esperanto / Iwona Strachanowska. 1995 BG( 1/ 0)

811.9 JĘZYKI SZTUCZNE. Esperanto
13
Szczepankowski, Bogdan (1939- ).. Podstawy języka migowego / Bogdan Szczepankowski. 1994 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.9 JĘZYKI SZTUCZNE. Esperanto
14
Michalski, Tadeusz J. (1933-1997).. Słownik esperancko-polski / Tadeusz J. Michalski. 1991 BG( 1/ 0)

811.9’374 Języki sztuczne, Esperanto - słowniki
15
Fethke, Edmund. 1000 słów języka esperanto : (podręcznik) / Edmund i Jan Fethke. 1989 BG( 1/ 0)

811.9 Języki sztuczne. Esperanto
16
Żytyński, Józef (1909- ).. Esperanto i esperantyści / Józef Żytyński. 1987 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.9 Języki sztuczne. Esperanto
17

Sto lat esperanta : esperanto 1887-1987 : [72 Światowy Kongres Esperanta, 25. VII - 1.VIII 1987]. 1987 BG( 2/ 0)

811.9 JĘZYKI SZTUCZNE. Esperanto
18
Hendzel, Józef Kazimierz. Słownik polskiego języka miganego / Józef Kazimierz Hendzel ; Polski Związek Głuchych. 1986 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.9’374 Języki sztuczne, Esperanto - słowniki
19
Pettyn, Andrzej (1938- ).. Słownik esperancko-polski / Andrzej Pettyn. 1977 BHU( 1/ 0)

811.9’374 Języki sztuczne, Esperanto - słowniki
20

Esperanto? : wypowiedzi wybitnych polskich intelektualistów / rozmowy przeprowadził oraz wstępem opatrzył Walerian Włodarczyk ; wersję esper. oprac. Andrzej Pettyn, Walerian Włodarczyk. 1964 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.9 Języki sztuczne. Esperanto
21
Pfeffer, Emil. Klucz do podręcznika "Esperanto w dziesięciu lekcjach" / opr. Emil Pfeffer. 1958 BHU( 1/ 0)

811.9 Języki sztuczne. Esperanto
22
Janicki, Edward (1902-1975).. Gramatyka i słowniczek języka międzynarodowego esperanto / Edward Janicki. 1956 BHU( 1/ 0)

811.9 Języki sztuczne. Esperanto

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego