Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "811.162.1:016" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 14 z 14 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bąba, Stanisław (1939- ).. Materiały do bibliografii frazeologii polskiej : prace opublikowane w latach 2001-2005 / Stanisław Bąba. 2008 BHU( 1/ 0)

811.162.1:016 Język polski - bibliografie
2
Bąba, Stanisław (1939- ).. Materiały do bibliografii frazeologii polskiej : prace opublikowane w latach 1996-2000 / Stanisław Bąba. 2003 BG( 1/ 0)

811.162.1:016 Język polski - bibliografie
3
Bukowcowa, Zofia. Bibliografia podręczna gramatyki historycznej i historii języka polskiego. Cz. 4, 1979-1993 / oprac. Zofia Bukowcowa ; Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. 2003 BG( 1/ 0)

811.162.1:016 Język polski - bibliografie
4
Niemkiewicz, Ewelina (1973- ).. Bibliografia bibliografii językoznawstwa polskiego / Ewelina Niemkiewicz. 2000 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1:016 Język polski - bibliografie
5
Wawrzyńczyk, Jan (1944- ).. Słownik bibliograficzny języka polskiego : wersja przedelektroniczna. T. 1, A-Ć / Jan Wawrzyńczyk. 2000 BG( 1/ 0)

811.162.1:016 Język polski - bibliografie
6
Wawrzyńczyk, Jan (1944- ).. Mały słownik bibliograficzny językoznawstwa ogólnego i polonistycznego / Jan Wawrzyńczyk. 2000 BG( 1/ 0)

811.162.1:016 Język polski - bibliografie
7
Bąba, Stanisław (1939- ).. Materiały do bibliografii frazeologii polskiej : prace opublikowane w latach 1945-1995 / Stanisław Bąba. 1998 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1:016 Język polski - bibliografie
8
Dacewicz, Leonarda (1951- ).. Bibliografia onomastyki Białostocczyzny : (1960-1996) / oprac. Leonarda Dacewicz ; Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. 1996 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.162.1:016 Język polski - bibliografie
9
Bukowcowa, Zofia. Bibliografia podręczna gramatyki historycznej i historii języka polskiego. Cz. 3, Historia języka / oprac. Zofia Bukowcowa i Marian Kucała ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. 1981 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1:016 Język polski - bibliografie
10

Bibliografia podręczna gramatyki historycznej i historii języka polskiego. Cz. 2, Słownictwo, kontakty językowe / oprac. Zofia Bukowcowa i Marian Kucała ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języ 1981 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.162.1:016 Język polski - bibliografie
11
Polaszewska, Wanda. Kultura języka : poradnik bibliograficzny / Wanda Polaszewska ; Miejska Biblioteka Publiczna im. E. Raczyńskiego w Poznaniu. 1967 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1:016 Język polski - bibliografie
12
Lewanski, Richard Casimir (1918-1996).. A bibliography of Polish dictionairies : with a supplement of Lusatian and Polabian dictionaries / comp. by Richard C. Lewanski. 1959 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

811.162.1:016 Język polski - bibliografie
13

Bibliografia Onomastyki Polskiej / [Uniwersytet Jagielloński] ; oprac. Witold Taszycki przy współudziale Mieczysława Karasia i Adama Turasiewicza. 1958 BG( 4/ 0)
BHU( 8/ 0)

811.162.1:016 Język polski - bibliografie
14

Bibliografia Dialektologii Polskiej / Uniwersytet Jagielloński ; red. Janusz Strutyński. 1820 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.162.1:016 Język polski - bibliografie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego