Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "811.162.1*091*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 179 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Dubisz, Stanisław (1949- ). Autor Periodyzacja rozwoju polszczyzny, a w szczególności jej dziejów najnowszych (1939-2019) / Stanisław Dubisz. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
2

Dziedzictwo językowe przeszłości - w stulecie odzyskania niepodległości / redakcja naukowa Jolanta Klimek-Grądzka, Małgorzata Nowak. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
3

Niepodległa wobec języka polskiego / pod redakcją Renaty Przybylskiej, Barbary Batko-Tokarz, Sylwii Przęczek-Kisielak. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
4
Rieger, Janusz (1934- ). Autor Język polski na Kresach / Janusz A. Rieger. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
5
Bednarczuk, Leszek (1936- ). Autor Początki i pogranicza polszczyzny / Leszek Bednarczuk ; Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
6

My z nich. 2, Spuścizna językoznawców drugiej połowy XX wieku / redakcja naukowa Zbigniew Greń, Krystyna Kleszczowa, Zofia Zaron ; Wydział Polonistyki UW. Pracownia Pragmatyki i Semantyki Li 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
7

Przeszłość w języku zamknięta : in memoriam Andrae Bańkowski / redakcja Urszula Wójcik, Violetta Jaros przy udziale Izabeli Kuśnierek, Pauliny Piaseckiej. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
8

Między przeszłością a teraźniejszością : rozważania o języku i tekście / pod redakcją Barbary Mitrengi. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
9
Podhajecka, Mirosława. Autor A history of Polish-English / English-Polish bilingual lexicography (1788-1947) / Mirosława Podhajecka. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
10

Historia języka, dialektologia i onomastyka w nowych kontekstach interpretacyjnych / pod redakcją Renaty Przybylskiej, Macieja Raka, Agaty Kwaśnickiej-Janowicz. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
11
Szultka, Zygmunt (1944- ). Autor Szkoły z polskim językiem nauczania w synodzie słupskim od reformacji do początku XIX wieku / Zygmunt Szultka ; Akademia Pomorska, Fundacja Instytut Balticum. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
12

Znaki pamięci 2 : spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku / red. nauk. Zofia Zaron, Maciej Grochowski ; Wydział Polonistyki UW. Pracownia Pragmatyki i Semantyki Językoznawc 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
13
Kamińska-Szmaj, Irena (1950- ). Autor Język polskiej lewicy : od Wielkiego Proletariatu do końca PRL / Irena Kamińska-Szmaj. 2017 BHU( 2/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
14

W labiryncie polszczyzny : profesorowi Stanisławowi Dubiszowi - doktorzy i doktoranci / pod redakcją Beaty Katarzyny Jędryki i Eweliny Kwapień ; Pracownia Językoznawstwa Stosowanego Instytutu 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
15

Przyszłość polszczyzny - polszczyzna przyszłości / pod redakcją Katarzyny Kłosińskiej i Rafała Zimnego. 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
16
Sokólska, Urszula. Autor O, mowo polska, ty ziele rodzime... : wokół refleksji nad kształtem polszczyzny / Urszula Sokólska. 2017 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
17

My z nich : spuścizna językoznawców Uniwersytetu Warszawskiego / redakcja naukowa Zofia Zaron, Zbigniew Greń ; Wydział Polonistyki UW. Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej. 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
18
Dubisz, Stanisław (1949- ).. Językoznawcze studia polonistyczne : (pisma wybrane, uzupełnione, zmienione). 4, Historia języka polskiego / Stanisław Dubisz. 2016 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
19
Szamryk, Konrad Kazimierz. Język rękopiśmiennych kazań Krzysztofa Kluka / Konrad Kazimierz Szamryk. 2016 BG( 2/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
20

Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. [2], Od połowy XIX w. / pod redakcją naukową Marka Cybulskiego. 2015 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
21

Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. [1], Do połowy XIX w. / pod redakcją naukową Marka Cybulskiego. 2015 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
22
Motyl, Agnieszka (językoznawstwo). Normalizacja fleksji werbalnej w zakresie kategorii czasu w dobie średniopolskiej / Agnieszka Motyl. 2014 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
23

Język nasz ojczysty : zbiór studiów / red. nauk. Bożena Taras. 2014 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
24
Długosz-Kurczabowa, Krystyna (1940-2016).. Gramatyka historyczna języka polskiego / Krystyna Długosz-Kurczabowa, Stanisław Dubisz. 2013 BG( 7/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
25
Kobylińska, Józefa (1929- ).. Studia nad językiem ksiąg gromadzkich wsi Kasina Wielka : 1513-1804 / Józefa Kobylińska. 2013 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
26
Kuć, Joanna. Polszczyzna łukowskich aktów notarialnych z początku XIX wieku / Joanna Kuć ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 2013 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
27
Sicińska, Katarzyna. Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku : (na podstawie epistolografii) / Katarzyna Sicińska. 2013 BHU( 1/ 1)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
28
Dubisz, Stanisław (1949- ).. Język - historia - kultura : (wykłady, rozprawy, rozważania). 3 / Stanisław Dubisz. 2012 BG( 1/ 1)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
29
Kleszczowa, Krystyna. Tajemnice dynamiki języka : księga jubileuszowa / Krystyna Kleszczowa. 2012 BG( 2/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
30
Mycawka, Mirosława. Język polski XIV wieku : wybrane zagadnienia / Mirosława Mycawka. 2012 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
31
Sobczykowa, Joanna. O naukowej polszczyźnie humanistycznej złotego wieku : Wujek - Budny - Murzynowski / Joanna Sobczykowa. 2012 BG( 2/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
32
Zarębski, Rafał. Rzeczownikowe prefiksy obcego pochodzenia w historii języka polskiego / Rafał Zarębski. 2012 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
33

Badania historycznojęzykowe : stan, metodologia, perspektywy - materiały konferencji naukowej, Kraków 21-22 września 2010 r. / pod red. Bogusława Dunaja i Macieja Raka. 2011 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
34
Jurewicz-Nowak, Magdalena. Obraz językowych stosunków polsko-niemieckich w syntezach historycznojęzykowych / Magdalena Jurewicz-Nowak. 2011 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
35
Maćkowiak, Krzysztof (1963- ).. U źródeł polskiej świadomości językowej (X-XV wiek) / Krzysztof Maćkowiak. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
36
Nowowiejski, Bogusław. Niemiecko-polski slownik Mrongowiusza : źródło do historii polskiej leksyki i leksykografii / Bogusław Nowowiejski. 2011 BG( 3/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
37
Szydłowska, Natalia. Język polski w XIX-wiecznych rękopisach kościelnych : sprawozdania powizytacyjne z lat 1798-1874 sporządzone w parafiach diecezji wigierskiej i augustowskiej (czyli sejneńskiej) / Natalia Szy 2011 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
38
Cykliczne Spotkania Historyków Języka Polskiego (1 ; 2007 ; Kalsk). Dokument pisany w badaniach historyka języka polskiego : z badań nad grafią i fonetyką historycznej polszczyzny : Cykliczne Spotkania Historyków Języka Polskiego 1 / pod red. Marcina Kuźmic 2010 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
39
Karpluk, Maria (1925-2016).. Staropolskie studia językoznawcze / Maria Karpluk ; Polska Akademia Umiejętności. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
40

Między dawnymi a nowymi słowy / red. nauk. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rutkowska ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. 2010 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
41

Ze wspomnień polskich językoznawców. [1] / [red. serii: Jan Wawrzyńczyk, Dariusz Bralewski]. 2010 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
42
Wiśniewska, Halina (1931-2018).. Kunszt pisania po polsku w królewskim Przemyślu (XVI-XVIII wiek) / Halina Wiśniewska, Leszek Tymiakin. 2010 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
43

Język polski : współczesność, historia / pod red. Władysławy Książek-Bryłowej, Henryka Dudy, Małgorzaty Nowak. 2009 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
44

Staropolskie kompendia wiedzy / pod red. Iwony M. Dackiej-Górzyńskiej i Joanny Partyki ; Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytet Warszawski. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
45
Godyń, Jan. Studia historycznojęzykowe, edytorskie, kulturalnojęzykowe / Jan Godyń. 2009 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
46
Karaskiewicz, Katarzyna. Początek języka - początek człowieczeństwa : ewolucyjna koncepcja kultury według Stanisława Kostki Potockiego / Katarzyna Karaskiewicz. 2009 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
47
Klemensiewicz, Zenon (1891-1969).. Historia języka polskiego / Zenon Klemensiewicz. 2009 BG( 5/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
48
Przyklenk, Joanna. Staropolska kronika jako gatunek mowy / Joanna Przyklenk. 2009 BG( 2/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
49
Wiśniewska, Halina (1931-2018).. Polszczyzna przez wieki / Halina Wiśniewska. 2009 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
50
Bielenin-Lenczowska, Karolina (1978- ).. Rodzina, ród, pokrewieństwo w perspektywie lingwistyczno-antropologicznej : analiza języka polskiego XVI wieku i elementów słowiańskiej kultury tradycyjnej / Karolina Bielenin-Lenczowska. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
51
Grek-Pabisowa, Iryda (1932- ).. Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym : polszczyzna pisana / Iryda Grek-Pabisowa, Małgorzata Ostrówka, Beata Biesiadowska-Magdziarz ; Instytut Slawistyki Polskiej Aka 2008 BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
52
Grek-Pabisowa, Iryda (1932- ).. Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym : polszczyzna mówiona / Iryda Grek-Pabisowa, Małgorzata Ostrówka, Beata Biesiadowska-Magdziarz ; Instytut Slawistyki Polskiej A 2008 BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
53
Kuraszkiewicz, Władysław (1905-1997).. W kręgu dawnej mowy polskiej i ruskiej / Władysław Kuraszkiewicz ; wstęp i dobór tekstów Bogdan Walczak ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 2008 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
54
Ziejka, Franciszek (1940-2020).. Nie zapomnieć mowy ojców / Franciszek Ziejka. 2008 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
55

Literatura i język wczoraj i dziś / pod red. Ewy Błachowicz, Jadwigi Lizak. 2007 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
56
Dubisz, Stanisław (1949- ).. Język - historia - kultura : (wykłady, studia, szkice). 2 / Stanisław Dubisz. 2007 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
57

Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego : księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Katarzyny Nowakowskiej 2007 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
58
Ożóg, Kazimierz (1952- ).. Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku : wybrane zagadnienia / Kazimierz Ożóg. 2007 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
59
Spotkania Lubelskich Językoznawców KUL-UMCS (6 ; 2004 ; Lublin). Język polski : współczesność, historia : [szóste Spotkania Lubelskich Językoznawców KUL-UMCS] / pod red. Władysławy Książek-Bryłowej, Małgorzaty Nowak. 2007 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
60
Kamper-Warejko, Joanna. Pieśni pasyjne i wielkanocne w kancjonale Piotra Artomiusza (Toruń 1601) / Joanna Kamper-Warejko ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2006 BG( 2/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
61

Staropolszczyzna piękna i interesująca : zbiór studiów. T. 2 / pod red. Elżbiety Koniusz i Stanisława Cygana. 2006 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
62

Staropolszczyzna piękna i interesująca : zbiór studiów. T. 1 / pod red. Elżbiety Koniusz i Stanisława Cygana. 2006 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
63

Świat zamknięty w języku : z okazji Roku Języka Polskiego / pod red. Grzegorza Majkowskiego. 2006 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
64
Morita, Koji. Przemiany socjolingwistyczne w polskich społecznościach na Litwie (region trocki) i Białorusi (region iwieniecki) : studium porównawcze / Koji Morita ; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Na 2006 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
65

Wokół polszczyzny dawnej i obecnej / pod red. Bogusława Nowowiejskiego. 2006 BG( 5/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
66

Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury / red. nauk. Kazimierz Ożóg, Ewa Oronowicz-Kida. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
67
Zagórski, Zygmunt (1926-2013).. Spisane słowa, formy i myśli : studia z lat 1955-2001 / Zygmunt Zagórski. 2006 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
68

Rozprawy o historii języka polskiego / red. nauk. Stanisław Borawski ; Stanisław Borawski [et al.] ; Uniwersytet Zielonogórski. 2005 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
69

Język polski : współczesność, historia / pod red. Władysławy Książek-Bryłowej, Henryka Dudy. 2005 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
70
Dubisz, Stanisław (1949- ).. Język - historia - kultura : (wykłady, studia, analizy) / Stanisław Dubisz. 2005 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
71

Spotkanie : księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia / red. nauk. Małgorzata Kita i Bożena Witosz. 2005 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
72

Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną : prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Bąbie w 65-lecie urodzin / pod red. Jarosława Liberka. 2004 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
73

Język polski w perspektywie diachronicznej i synchronicznej / red. nauk. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski ; współpr. Dorota Szagun. 2004 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
74
Szczepankowska, Irena. Studia nad polszczyzną epoki stanisławowskiej / Irena Szczepankowska. 2004 BG( 10/ 1)
BHU( 3/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
75
Szczepankowska, Irena. Język prawny I Rzeczypospolitej w "Zbiorze praw sądowych" Andrzeja Zamojskiego. Cz. 2, Wypowiedzi normatywne / Irena Szczepankowska. 2004 BG( 8/ 1)
BHU( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
76
Szczepankowska, Irena. Język prawny I Rzeczypospolitej w "Zbiorze praw sądowych" Andrzeja Zamojskiego. Cz. 1, Pojęcia prawne / Irena Szczepankowska. 2004 BG( 8/ 0)
BHU( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
77

Obrońcy języka polskiego : wiek XV-XVIII / oprac. Witold Taszycki. 2004 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
78
Wilkoń, Aleksander (1935- ).. Dzieje języka artystycznego w Polsce : renesans / Aleksander Wilkoń. 2004 BHU( 2/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
79
Wilkoń, Aleksander (1935- ).. Dzieje języka artystycznego w Polsce : średniowiecze / Aleksander Wilkoń. 2004 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
80
Bajerowa, Irena (1921-2010).. Zarys historii języka polskiego 1939-2000 / Irena Bajerowa. 2003 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
81
Cybulski, Marek (1948- ).. Obyczaje językowe dawnych Polaków : formuły werbalne w dobie średniopolskiej / Marek Cybulski. 2003 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
82

Teksty staropolskie : analizy i interpretacje / pod red. nauk. Wandy Decyk-Zięby i Stanisława Dubisza. 2003 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
83

Wybór tekstów do historii języka polskiego / Stanisław Borawski, Antoni Furdal. 2003 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
84
Grybosiowa, Antonina (19..-2016).. Język wtopiony w rzeczywistość / Antonina Grybosiowa. 2003 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
85
Paluszak-Bronka, Anna. Język kazań księdza Piotra Skargi : grafia i ortografia, fonetyka z fonologią, fleksja, składnia / Anna Paluszak-Bronka. 2003 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
86

Słowa jak mosty nad wiekami / [red. Urszula Sokólska, Piotr Wróblewski]. 2003 BG( 4/ 0)
BHU( 3/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
87
Spotkania Lubelskich Językoznawców KUL-UMCS (4 ; 2002 ; Lublin). Język polski : współczesność, historia : Czwarte Spotkania Lubelskich Językoznawców KUL-UMCS / pod red. Władysławy Książek-Bryłowej, Henryka Dudy. 2003 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
88
Dubisz, Stanisław (1949- ).. Język - historia - kultura : (wykłady, studia, analizy). 1 / Stanisław Dubisz. 2002 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
89
Kowalska, Alina (1932-2001).. Z badań nad dziejami języka polskiego na Górnym Śląsku / Alina Kowalska ; materiały do druku przygot. Jerzy Kowalski, Józef Śliwiok ; Wszechnica Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół 2002 BG( 2/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
90
Kowalska, Alina (1932-2001).. Z historii polszczyzny ogólnej i regionalnej / Alina Kowalska ; wybór prac pod red. Olgi Wolińskiej. 2002 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
91
Spotkania Lubelskich Językoznawców KUL-UMCS (3 ; 2001 ; Lublin). Język polski : współczesność, historia : Trzecie Spotkania Lubelskich Językoznawców KUL-UMCS / pod red. Władysławy Książek-Bryłowej, Henryka Dudy. 2002 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
92
Spotkania Lubelskich Językoznawców UAM-KUL-UMCS (2 ; 2001 ; Lublin). Język polski : współczesność, historia : Drugie Spotkania Lubelskich Językoznawców UAM - KUL - UMCS / pod red. Władysławy Książek-Bryłowej, Henryka Dudy. 2002 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
93
Wilkoń, Aleksander (1935- ).. Dzieje języka artystycznego w Polsce : język i style literatury barokowej / Aleksander Wilkoń. 2002 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
94
Braun, Henryk (?-około 1778). Kazania cieszyńskie z XVIII wieku ks. Henryka Brauna : tekst i analiza języka / [oprac.] Jadwiga Wronicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski. Filia w Cieszyn 2001 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
95

Język polski / red. nauk. Stanisław Gajda ; [aut. tomu Wojciech Chlebda et al.]. 2001 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
96

W kręgu języka polskiego : śląsko-poznańskie kolokwia lingwistyczne / pod red. Ewy Jędrzejko. 2001 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
97
Koniusz, Elżbieta. Polszczyzna z historycznej Litwy w "Słowniku gwar polskich" Jana Karłowicza / Elżbieta Koniusz. 2001 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
98

Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane profesor Halinie Wiśniewskiej na 50-lecie jej pracy naukowo-dydaktycznej / pod red. Czesława Kosyla. 2001 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
99

Przyszłość języka / red. Sław Krzemień-Ojak, Bogusław Nowowiejski. 2001 BG( 9/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego