Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "811.162.1*072*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 134 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Janowska, Iwona. Autor Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej na przykładzie języka polskiego jako obcego / Iwona Janowska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
2
Waśko, Andrzej (1961- ). Autor O edukacji literackiej : (nie tylko dla polonistów) / Andrzej Waśko. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
3
Budzik, Justyna (kulturoznawstwo). Autor Polska półka filmowa : krótkometrażowe filmy aktorskie i animowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Justyna Hanna Budzik, Agnieszka Tambor. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
4
Gębal, Przemysław (1972- ). Autor Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego : podejście integracyjno-inkluzyjne / Przemysław E. Gębal. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
5

Wokół edukacji polonistycznej : diagnozy, dylematy, propozycje / redakcja Beata Jarosz, Izabela Puchala, Judyta Wakulak. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
6
Koc, Krzysztof. Autor Lekcje myślenia (obywatelskiego) : edukacja polonistyczna wobec współczesnego świata / Krzysztof Koc. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
7

Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej : "Życie zaczyna się po sześćdziesiątce..." / redakcja naukowa Paulina Potasińska, Magdalena Stasieczek-Górna. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
8

W kręgu (glotto)dydaktyki / redakcja naukowa Aleksandra Achtelik, Karolina Graboń ; autorzy tomu Desislava-Devora Atanasova [i 53 pozostałe]. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
9

Każdy uczeń jest ważny : indywidualizacja na lekcji języka polskiego / redakcja Anna Janus-Sitarz. 2017 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
10
Kania, Agnieszka. Lekcja (nie)obecności : dziedzictwo polsko-żydowskie w edukacji polonistycznej / Agnieszka Kania. 2017 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
11

Edukacja polonistyczna : metamorfozy kontekstów i metod / redakcja naukowa Małgorzata Karwatowska, Leszek Tymiakin. 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
12

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 4 / pod redakcją Emilii Kubickiej, Małgorzaty Berend, Michaliny Rittner. 2017 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
13
Kulig-Kozłowska, Agnieszka. Facebook w szkolnej ławce : media społecznościowe a edukacja polonistyczna / Agnieszka Kulig-Kozłowska. 2017 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
14

Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych / redakcja naukowa Iwona Morawska, Małgorzata Latoch-Zielińska. 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
15
Wobalis, Mirosław. Autor Nowe media i technologie cyfrowe w kształceniu polonistów : analiza form i metod stosowania nowych mediów i technologii cyfrowych w akademickim kształceniu polonistów na przykładzie Serwisu 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
16
Bobiński, Witold (1959- ).. Wykształcić widza : sztuka oglądania w edukacji polonistycznej / Witold Bobiński. 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
17

Bilingwizm polsko-obcy dziś : od teorii i metodologii badań do studiów przypadków : monografia zbiorowa / pod redakcją Roberta Dębskiego i Władysława T. Miodunki. 2016 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
18

O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie : glottodydaktyka polonistyczna dziś : monografia zbiorowa / pod redakcją Iwony Janowskiej, Przemysława E. Gębala. 2016 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
19

Programy nauczania języka polskiego jako obcego : poziomy A1-C2 : praca zbiorowa / pod redakcją Iwony Janowskiej, Ewy Lipińskiej, Agnieszki Rabiej, Anny Seretny, Przemysława Turka. 2016 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
20
Kłakówna, Zofia Agnieszka (1951- ).. Język polski : wykłady z metodyki : akademicki podręcznik myślenia o zawodzie szkolnego polonisty / Zofia Agnieszka Kłakówna. 2016 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
21
Korcz, Anna. Od deski do deski : testy ze znajomości lektur dla uczniów klas IV-VI / Anna Korcz. 2016 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
22
Kuczyńska-Koschany, Katarzyna (1970- ).. Skąd się bierze lekcja polskiego ? : scenariusze, pomysły, konteksty / Katarzyna Kuczyńska-Koschany ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2016 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
23
Miodunka, Władysław (1945- ).. Glottodydaktyka polonistyczna : pochodzenie - stan obecny - perspektywy / Władysław T. Miodunka. 2016 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
24
Myrdzik, Barbara (1940- ).. Przestrzenie rzeczywiste i wyobrażone : metodyczny wielogłos o różnych przestrzeniach / Barbara Myrdzik, Iwona Morawska, Małgorzata Latoch-Zielińska. 2016 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
25
Myrdzik, Barbara (1940- ).. Przestrzenie rzeczywiste i wyobrażone : o roli kulturowego doświadczenia przestrzenności : szkice i studia z edukacji polonistycznej / Barbara Myrdzik, Iwona Morawska, Małgorzata Latoch-Zieli 2016 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
26
Sikora, Beata (język polski). Odkrywamy słowa : program nauczania języka polskiego oraz plany pracy w klasie I, II, III gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Beata Sikora. 2016 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
27
Wiśniewska, Halina (1931-2018).. Wokół edukacji polonistycznej w szkole : teoria i praktyka / Halina Wiśniewska ; redakcja i opracowanie Małgorzata Karwatowska, Leszek Tymiakin. 2016 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
28

Polʹsʹka mova ta polonìstika u Shìdnìj Êvropì: minule ì sučasnìstʹ : zbìrnik pracʹ z nagodi desâtilìttâ kafedri polʹsʹkoï fìlologìï Lʹvìvsʹkogo nacìonalʹnogo unìversite 2015 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
29
Dobrowolska, Danuta (1946- ).. Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym : podręcznik dla studentów i początkujących nauczycieli / Danuta Dobrowolska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 2)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
30

Trudne lekcje języka polskiego : ku rozwiązaniom praktycznym / redakcja Anna Janus-Sitarz, Agnieszka Handzel, Agnieszka Kania, Agnieszka Kulig. 2015 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
31

Umiejętność rozumienia i tworzenia tekstów w świetle standardów wymagań egzaminacyjnych oraz Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego : monografia zbiorowa / pod redakcją Ewy L 2015 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
32

Język polski - nie taki obcy : publikacja jubileuszowa z okazji dziesięciolecia działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyn 2015 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
33
Przechodzka, Grażyna. Kompetencja językowa polskich maturzystów : w świetle wyników matur z lat 2005-2008 i testów certyfikatowych dla poziomu zaawansowanego C2 / Grażyna Przechodzka. 2015 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
34
Tanajewska, Alicja. Metodyka nauczania ortografii : zestaw ćwiczeń i zasad ortograficznych dla uczniów klas 4-6 / Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Ludwika Styn, Danuta Bigott. 2015 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
35
Trębska-Kerntopf, Anna (1957- ).. Aforyzm w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Anna Trębska-Kerntopf. 2015 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
36

Młoda dydaktyka polonistyczna / red. Marlena Fota, Agata Poręba, Sławomir Jacek Żurek. 2014 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
37

Podokazuj w szkole : scenariusze studenckich lekcji języka polskiego dla gimnazjum ze wskazówkami metodycznymi nie tylko dla praktykantów / redakcja i komentarze Małgorzata K. Frąckiewicz. 2014 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
38
Gębal, Przemysław (1972- ).. Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej / Przemysław E. Gębal. 2014 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
39

Edukacja polonistyczna wobec innego / red. Anna Janus-Sitarz. 2014 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
40

Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i 2014 BG( 2/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
41
Nowak, Ewa (literaturoznawstwo). Stworzyć tekst : uczniowska kompetencja tekstotwórcza w edukacji polonistycznej / Ewa Nowak. 2014 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
42

Stanisław Bortnowski i jego uczniowie : szkice metodyczne / pod red. Ewy Nowel. 2014 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
43

Lektury gimnazjalne inaczej : literatura obcojęzyczna / Anna Banasik [et al.]. 2013 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
44

Lektury gimnazjalne inaczej : literatura polska XX wieku / Anna Brodowska [et al.]. 2013 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
45

Lektury gimnazjalne inaczej : literatura polska XVI-XIX wieku / Iwona Chojnacka [et al.]. 2013 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
46

Podokazuj w szkole : scenariusze studenckich lekcji języka polskiego dla szkoły ponadgimnazjalnej ze wskazówkami metodycznymi nie tylko dla praktykantów / po redakcją Małgorzaty Frąckiewicz 2013 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
47

Integracja wczoraj i dziś w kształceniu polonistycznym. T. 1 / pod red. nauk. Alicji Jakubowskiej-Ożóg, Elżbiety Kozłowskiej, Agaty Kucharskiej-Babuli. 2013 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
48

Integracja wczoraj i dziś w kształceniu polonistycznym. T. 2 / pod red. nauk. Urszuli Kopeć, Zygmunta Sibigi. 2013 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
49
Lipińska, Ewa. Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce : na przykładzie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego : poradnik metodyczny z ćwiczeniami / Ewa Lipińska, Anna Seretny. 2013 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
50

Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych. T. 1 / pod red. Jana Mazura, Agaty Małyski, Katarzyny Sobstyl ; Centrum Języka i Kultury Pols 2013 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
51

Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych. T. 2 / pod red. Jana Mazura, Agaty Małyski, Katarzyny Sobstyl ; Centrum Języka i Kultury Pols 2013 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
52

Nowoczesność w polonistycznej eduk@cji : pytania, problemy, perspektywy / pod red. Anny Pilch, Magdaleny Trysińskiej. 2013 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
53
Prizel-Kania, Adriana. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym / Adriana Prizel-Kania. 2013 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
54

Sztuka to rzemiosło. T. 3, Nauczyć Polski i polskiego / pod red. Jolanty Tambor i Aleksandry Achtelik. 2013 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
55

Doświadczenie lektury : między krytyką literacką a dydaktyką literatury / red. Krzysztof Biedrzycki i Anna Janus-Sitarz. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
56

Gramatyka dla gimnazjalistów : scenariusze lekcji, ćwiczenia, testy / Anna Brodowska [et al.]. 2012 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
57

Doskonalimy warsztat pisarski w gimnazjum : scenariusze lekcji, ćwiczenia, testy / Anna Brodowska [et al.]. 2012 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
58
Czerkies, Tamara Grażyna. Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej) / Tamara Czerkies. 2012 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
59
Gałczyńska, Elżbieta. A słowa jak ziarna... : wybór konspektów lekcji języka polskiego / Elżbieta Gałczyńska, Romuald Jabłoński. 2012 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
60

Polonistyka za granicą : tradycje i perspektywy : wybór tekstów pokonferencyjnych / pod red. Anny Kietlińskiej ; Podlaski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Białymstoku. 2012 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
61

Ortografia i interpunkcja dla gimnazjalistów : scenariusze lekcji, ćwiczenia, testy / Katarzyna Korolczuk [et al.]. 2012 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
62
Ligara, Bronisława. Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu: podejście porównawcze / Bronisława Ligara, Wojciech Szupelak. 2012 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
63
Lipińska, Ewa. Między językiem ojczystym a obcym : nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego na przykładzie szkolnictwa polonijnego w Chicago / Ewa Lipińska, Anna Seretny. 2012 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
64
Rajewicz, Danuta. Telewizja w edukacji polonistycznej : obszary integracji, kształtowane kompetencje / Danuta Rajewicz. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
65

(Nie)swój język polski : nowe horyzonty w językoznawstwie stosowanym / pod red. nauk. Bogusława Skowronka. 2012 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
66

Edukacja polonistyczna. T. 1, Materiały z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego dla studentów oraz nauczycieli / pod red. Danuty Hejdy, Elżbiety Mazur. 2011 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
67

Innowacje i metody. T. 1, W kręgu teorii i praktyki : podręcznik akademicki dydaktyki kształcenia polonistycznego / pod red. Marii Kwiatkowskiej-Ratajczak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
68
Seretny, Anna (1962- ).. Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych / Anna Seretny. 2011 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
69
Wobalis, Mirosław. Multimedia w nauczaniu polonistycznym : opis modelu hybrydowego e-podręcznika języka polskiego do liceum i badanie jego efektywności dydaktycznej w szkole / Mirosław Wobalis. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
70

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego / pod red. Karoliny Bireckiej, Katarzyny Taczyńskiej. 2010 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
71

Po polsku 3 : podręcznik nauczyciela / Agnieszka Burkat [at al.]. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 1)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
72
Gębal, Przemysław (1972- ).. Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców : podejście porównawcze / Przemysław E. Gębal. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
73
Janowska, Iwona. Planowanie lekcji języka obcego : podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych / Iwona Janowska. 2010 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
NEO( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
74

Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności / red. Anna Janus-Sitarz. 2010 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
75

Sztuka i rzemiosło. T. 2, Nauczyć Polski i polskiego / pod red. Aleksandry Achtelik, Małgorzaty Kity i Jolanty Tambor. 2010 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
76

Kształcenie językowe w dobie kultury masowej polisensorycznej / pod red. Urszuli Kopeć, Zygmunta Sibigi. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
77

Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym / pod red.: Jacka Krawczyka i Renaty Makarewicz. 2010 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
78

Polskość z daleka i z bliska / red. nauk.: Iwona Anna Ndiaye, Maria Rółkowska ; Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
79
Vojceva, Olena Andrìïvna. Polʹsʹka mova : navčalʹnij posìbnik dlâ studentìv viŝih navčalʹnih zakladìv / Olena Vojceva. 2010 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
80
Chrząstowska, Bożena (1929- ).. Przedmiot, podmiot i proces : szkice z metodyki kształcenia polonistycznego / Bożena Chrząstowska ; wybór i oprac. Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Wiesława Wantuch. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
81
Czelakowska, Danuta. Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Danuta Czelakowska. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
82
Laskowski, Roman (1936-2014).. Język w zagrożeniu : przyswajanie języka polskiego w warunkach polsko-szwedzkiego bilingwizmu / Roman Laskowski. 2009 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
83
Marzec, Urszula. Obraz polonistyki włoskiej w świetle badań ankietowych / Urszula Marzec. 2009 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
84

Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej : praca zbiorowa / pod red. Władysława T. Miodunki. 2009 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
85
Bobiński, Witold (1959- ).. Świat w słowach i obrazach : przewodnik dla nauczyciela, przedmiotowy system oceniania : klasa pierwsza gimnazjum / Witold Bobiński, Kinga Ciapała-Gędłek. 2008 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
86
Burkat, Agnieszka. Po polsku 2 : podręcznik nauczyciela / Agnieszka Burkat, Agnieszka Jasińska. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 1)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
87
Małolepsza, Małgorzata (1974- ).. Po polsku 1 : podręcznik nauczyciela / Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz. 2008 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
88
Marzec, Magdalena (1980- ).. Miłość i gimnazjaliści : praca z tekstem kulturowym na lekcjach języka polskiego / Magdalena Marzec. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
89

W poszukiwaniu nowych rozwiązań : dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku / pod red. Władysława T. Miodunki i Anny Seretny. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
90

Kultura, literatura i sztuka w edukacji językowej w świetle badań empirycznych / pod red. Jana Kidy. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
91

Na chwałę i pożytek nasz wzajemny : złoty jubileusz Polonicum / rada red. Danuta Knysz-Tomaszewska, Józef Porayski-Pomsta, Krzysztof Wrocławski ; komitet redakcyjny Ewa Rohozińska, Marta Sk 2006 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
92
Kowalikowa, Jadwiga (1939- ).. Narodziny nauczyciela polonisty : szkice edukacyjne / Jadwiga Kowalikowa. 2006 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
93
Skotnicka, Anna (pedagogika). Wpływ edukacji językowej na stan ortofonii u dzieci przedszkolnych / Anna Skotnicka ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. 2006 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
94

Wymiary szkolnej edukacji polonistycznej / red. nauk. Dorota Amborska-Głowacka, Romuald Marek Jabłoński ; Uniwersytet Zielonogórski. 2005 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
95

Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku / pod red. Stanisława Gajdy, Andrzeja Markowskiego, Józefa Porayskiego-Pomsty ; Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akad 2005 BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
96
Kulka, Bronisława. Edukacja polonistyczna w szkole średniej w latach 1870-1918 : wybrane uwarunkowania. Cz. 1 / Bronisława Kulka ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2005 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
97
Międzynarodowa Konferencja Glottodydaktyczna (6 ; 2004 ; Warszawa). Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej : materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej / pod red. Piotra Garncarka ; Inst 2005 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
98
Zbróg, Piotr. Wojna o kształcenie językowe / Piotr Zbróg. 2005 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
99

Polonista w szkole : podstawy kształcenia nauczyciela polonisty / red. Anna Janus-Sitarz. 2004 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->