Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "811.162.1’38" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 85 z 85 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Negacja w języku, tekście, dyskursie / pod redakcją Ewy Szkudlarek-Śmiechowicz i Bartłomieja Cieśli. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
2

Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata / pod redakcją Anny Burzyńskiej-Kamienieckiej. 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
3
Sękowska, Elżbieta. Konteksty stylistyki : od orędzia do mowy noblowskiej / Elżbieta Sękowska. 2017 BG( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
4

Perswazja językowa w różnych dyskursach = Rečevoe vozdejstvie v raznyh diskursah. T. 1 / pod redakcją Żanny Sładkiewicz i Aleksandry Klimkiewicz. 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
5

Perswazja językowa w różnych dyskursach = Rečevoe vozdejstvie v raznyh diskursah. T. 2 / pod redakcją Żanny Sładkiewicz i Aleksandry Klimkiewicz. 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
6

Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 5, Stulecia XVI-XIX : nowa perspektywa historycznoliteracka / redakcja Piotr Borek, Marceli Olma. 2015 BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
7

Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 6, Stulecia XVI-XIX : nowa perspektywa historyczna i językowa / redakcja Piotr Borek, Marceli Olma. 2015 BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
8
Dubisz, Stanisław (1949- ).. Językoznawcze studia polonistyczne : (pisma wybrane, uzupełnione, zmienione). 3, Stylistyka - retoryka - translatoryka / Stanisław Dubisz. 2015 BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
9

Perswazja przez styl i stylizację / pod redakcją Anny Dąbrowskiej. 2014 BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
10
Filip, Grażyna. Mistrzowie gry na argumenty : Kałużyński, Treugutt, Bieńkowski / Grażyna Filip. 2013 BG( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
11

Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 4, Stulecia XVI-XIX : perspektywa historyczna i językowa / red. Piotr Borek, Marceli Olma. 2013 BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
12

Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 3, Stulecia XV-XIX : perspektywa historycznoliteracka / red. Piotr Borek, Marceli Olma. 2013 BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
13
Piekarczyk, Dorota (polonistyka). Metafory metatekstowe / Dorota Piekarczyk. 2013 BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
14

Ruch w języku - język w ruchu / pod red. Karoliny Lisczyk- Kubiny i Marcina Maciołka. 2012 BG( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
15
Wrześniewska-Pietrzak, Marta. Miało być odlotowo, czadowo, bojowo...: język i świat wartości czasopism szkolnych na tle pism młodzieżowych / Marta Wrześniewska-Pietrzak. 2012 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
16

Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 2, Stulecia XVIII-XIX / red. Piotr Borek, Marceli Olma. 2011 BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
17

Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 1, Stulecia XV-XVII / red. Piotr Borek, Marceli Olma. 2011 BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
18
Data, Krystyna. Struktura dialogu we współczesnej polszczyźnie mówionej / Krystyna Data. 2011 BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
19

Jan Paweł II w trosce o słowo i prawdę / pod red. Stanisława Mikołajczaka i Marty Wrześniewskiej-Pietrzak. 2011 BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
20
Skarżyńska, Monika (językoznawstwo). Język reportażu telewizyjnego : (na przykładzie Magazynu Ekspresu Reporterów w TVP2) / Monika Skarżyńska. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
21

Odmiany stylowe polszczyzny dawniej i dziś / pod red. Urszuli Sokólskiej. 2011 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
22

Od miłości do nienawiści : językowe mechanizmy kreowania emocji / pod red. Wioletty Kochmańskiej, Bożeny Taras. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
23
Kula, Agnieszka. Cechy stylowe publicystyki ekonomicznej : na materiale "Polityki" z lat 1957-2004 / Agnieszka Kula. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
24

Karol Wojtyła - Jan Paweł II : słowa prawdy i życia : szkice lingwistyczne / pod red. Kazimierza Ożoga, Bożeny Taras. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
25

Ćwiczenia ze stylistyki / red. naukowy Dorota Zdunkiewicz Jedynak ; [aut. Małgorzata Ciunovič et al.]. 2010 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
26

Polszczyzno moja... : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej profesora Jerzego Bralczyka / pod red. Grzegorza Dąbkowskiego przy współudziale Doroty Lewandowskiej-J 2009 BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
27
Jabłońska, Barbara (socjologia). O polskim dyskursie politycznym na tematy europejskie : debata nicejsko-konstytucyjna w prasie codziennej / Barbara Jabłońska. 2009 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
28

Język - styl - gatunek : katowickie spotkania doktorantów / pod red. Małgorzaty Kity ; przy współudziale Marii Czempki-Wewióry [et al.]. 2009 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
29

Język pisarzy jako problem lingwistyki / red. Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska. 2009 BG( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
30
Strycharska-Brzezina, Maria (1940- ).. Socjostylistyka a dzieje literatury polskiej : studia nad stylizacją językową w utworach literackich / Maria Strycharska-Brzezina. 2009 BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
31
Bańko, Mirosław. Współczesny polski onomatopeikon : ikoniczność w języku / Mirosław Bańko. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
32

Współczesna polszczyzna : stan, perspektywy, zagrożenia / pod red. Zofii Cygal-Krupy. 2008 BG( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
33

Język polski w europejskiej przestrzeni kulturowo-językowej / red. nauk. Stanisław Gajda ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 2008 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
34
Kaptur, Ewa (leksykologia). Językowy kształt współczesnych nekrologów prasowych : (na materiale poznańskich dzienników z roku 2001) / Ewa Kaptur. 2008 BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
35
Miodek, Jan (1946- ).. Najważniejsze zjawiska polszczyzny po roku 1989 : wykład prof. dra hab. Jana Miodka wygłoszony na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 28 kwietnia 2008 roku. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
36

Styl a semantyka / pod red. Ireny Szczepankowskiej. 2008 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
37
Karamańska, Marta (1962- ).. Słownictwo polityczne Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926-1939 / Marta Karamańska. 2007 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
38
Skudrzykowa, Aldona. Znaleźć słowo trafne... : stylistyczno-komunikacyjny obraz współczesnej polszczyzny : materiały pomocnicze do praktycznej stylistyki, kultury języka i pragmatyki językowej / Aldona Skudrzy 2007 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
39
Bogołębska, Barbara (1948- ).. Konteksty stylistyczne i retoryczne / Barbara Bogołębska. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
40
Horolets, Anna (1976- ).. Obrazy Europy w polskim dyskursie publicznym / Anna Horolets. 2006 BG( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
41
Pawelec, Radosław. Język polski : poradnik korespondencji użytkowej / Radosław Pawelec, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. 2006 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
42
Skowronek, Katarzyna. Między sacrum a profanum : studium językoznawcze listów pasterskich Konferencji Episkopatu Polski (1945-2005) / Katarzyna Skowronek. 2006 BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
43
Kochan, Marek (1969- ).. Slogany w reklamie i polityce / Marek Kochan. 2005 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
44
Maćkowiak, Krzysztof (1963- ).. "Łzami by tu pisać potrzeba" : leksykalne właściwości stylu polskiej dydaktyki wierszowanej czasów oświecenia / Krzysztof Maćkowiak. 2005 BG( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
45
Kładoczny, Piotr Jan. Proroctwa chrześcijańskie jako gatunek mowy : na tle innych gatunków profetycznych / Piotr Kładoczny ; Uniwersytet Zielonogórski. 2004 BG( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
46
Kupiszewski, Władysław (1930- ).. Z zagadnień języka pisarzy / Władysław Kupiszewski. 2004 BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
47
Laskowska, Elżbieta. Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym / Elżbieta Laskowska. 2004 BG( 2/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
48
Pietrzak, Magdalena. Językowe środki kreowania postaci w twórczości historycznej Henryka Sienkiewicza / Magdalena Pietrzak. 2004 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
49
Pisarek, Walery (1931-2017).. Słowa między ludźmi / Walery Pisarek. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
50

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów / Edyta Bańkowska [et al.] ; pod red. Edyty Bańkowskiej i Agnieszki Mikołajczuk. 2003 BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
51
Brzeziński, Jerzy (1934- ).. Historyczna stylistyka polszczyzny artystycznej : teoria, praktyka, konteksty / Jerzy Brzeziński, Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski. 2003 BG( 2/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
52
Jaroszak, Zenobia. Składnia i styl wypracowań licealistów : wybrane zagadnienia / Zenobia Jaroszak ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. 2003 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
53
Sarnowska-Giefing, Irena. Od onimu do gatunku tekstu : nazewnictwo w satyrze polskiej do 1820 roku / Irena Sarnowska-Giefing. 2003 BG( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
54
Bieńkowska, Danuta (1952- ).. Polski styl biblijny / Danuta Bieńkowska. 2002 BG( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
55
Rybka, Małgorzata. Zamieszkać w zdaniu : o składni tekstów poetyckich Czesława Miłosza / Małgorzata Rybka. 2002 BG( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
56
Śniatkowski, Sławomir. Milczenie i pauza w gramatyce nadawcy i odbiorcy : ujęcie lingwoedukacyjne / Sławomir Śniatkowski. 2002 BG( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
57

Przejawy potoczności w tekstach artystycznych / red. nauk. Jerzy Brzeziński ; pomoc nauk. red. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski ; Uniwersytet Zielonogórski. 2001 BG( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
58
Kamińska-Szmaj, Irena (1950- ).. Słowa na wolności : język polityki po 1989 roku : wypowiedzi, dowcip polityczny, słownik inwektyw/ Irena Kamińska-Szmaj. 2001 BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
59
Kozaryn, Dorota. Kształt stylistyczny "Rozmyślań dominikańskich" na tle innych pasji staropolskich / Dorota Kozaryn. 2001 BG( 2/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
60
Kurkowska, Halina (1922-1983).. Stylistyka polska : zarys / Halina Kurkowska, Stanisław Skorupka. 2001 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
61
Malinowska, Ewa (lingwistyka). Wypowiedzi administracyjne : struktura i pragmatyka / Ewa Malinowska. 2001 BG( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
62
Szóstak, Anna. Nurt lingwistyczny we współczesnej polskiej poezji dziecięcej / Anna Szóstak. 2000 BG( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
63

Mowa rozświetlona myślą : świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków / pod red. Jana Miodka ; przy współpr. Moniki Zaśko-Zielińskiej i Igora Borkowskiego. 1999 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
64
Lizak, Jadwiga. Język czasopism dla dzieci : wybrane zagadnienia / Jadwiga Lizak. 1999 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
65
Starzec, Anna. Współczesna polszczyzna popularnonaukowa / Anna Starzec. 1999 BG( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
66
Kida, Jan (1931- ).. Stylistyka, styl i język artystyczny w edukacji polonistycznej / Jan Kida. 1998 BG( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
67

Stylistyka : teksty do ćwiczeń dla studentów I roku filologii polskiej / skrypt przygot. Anastazja Seul ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. Instytut Filologii Polskiej. 1998 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
68
Strycharska-Brzezina, Maria (1940- ).. Stylizacja rosyjska : stylizacja językowa i inne ewokanty rosyjskości w utworach literackich ukazujących okres zaborów / Maria Brzezina. 1997 BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
69
Bogołębska, Barbara (1948- ).. Tradycje retoryczne w stylistyce polskiej : narodziny dyscypliny / Barbara Bogołębska. 1996 BG( 2/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
70

Przewodnik po stylistyce polskiej / red. nauk. Stanisław Gajda ; Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej. 1995 BG( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
71
Kopertowska, Danuta (1935-2010).. Analiza stylistyczno-językowa tekstu / Danuta Kopertowska. 1992 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
72

Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych / pod red. Jerzego Brzezińskiego. 1988 BG( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
73
Koziński, Przemysław. Błędy logiczne w wypowiedziach / Przemysław Koziński. 1983 BG( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
74
Klemensiewicz, Zenon (1891-1969).. Składnia, stylistyka, pedagogika językowa : wybór prac / Zenon Klemensiewicz ; pod red. Anny Kałkowskiej. 1982 BG( 4/ 0)
BHU( 4/ 0)
BPP( 2/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
75

Współczesna polszczyzna : wybór zagadnień : praca zbiorowa / pod red. Haliny Kurkowskiej. 1981 BG( 8/ 0)
BHU( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
76

Problemy badawcze języka radia i telewizji / pod red. Władysława Lubasia. 1981 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
77
Brzeziński, Jerzy (1934- ).. Wyznaczniki językowostylistyczne poezji sentymentalnej / Jerzy Brzeziński ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze, Lubuskie Towarzystwo Naukowe. 1979 BG( 2/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
78
Doroszewski, Witold (1899-1976).. O kulturę słowa : poradnik językowy. T. 3 / Witold Doroszewski ; przedm. poprzedził Mieczysław Szymczak. 1979 BG( 5/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
79

Stylistyka polska : wybór tekstów / [wybór, oprac. i wstęp Ewa Miodońska-Brookes, Adam Kulawik, Marian Tatara]. 1973 BG( 4/ 0)
BHU( 4/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
80
Mayen, Józef. O stylistyce utworów mówionych / Józef Mayen ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. 1972 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
81
Wierzbicka, Anna (1938- ). Autor Praktyczna stylistyka / Anna Wierzbicka, Piotr Wierzbicki. 1969 BG( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
82
Cieślakowa, Halina (1924?-2012).. Charakteryzacja językowa postaci w powieści polskiej w latach 1800-1831 / Halina Cieślakowa. 1968 BHU( 2/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
83
Doroszewski, Witold (1899-1976).. O kulturę słowa : poradnik językowy. T. 2 / Witold Doroszewski. 1968 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
84
Bereza, Aleksander (1933-1975).. Problemy teorii stylizacji w satyrze / Aleksander Bereza ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. 1966 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
85
Doroszewski, Witold (1899-1976).. O kulturę słowa : poradnik językowy / Witold Doroszewski. 1962 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->