Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "811.162.1’37" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 875 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Batko-Tokarz, Barbara. Autor Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego : teoria, praktyka, leksykografia / Barbara Batko-Tokarz. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
2

Kreatywność językowa w komunikacji internetowej / pod redakcją Katarzyny Burskiej i Bartłomieja Cieśli. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
3
Cierpich, Agnieszka. Autor Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie korporacyjnej / Agnieszka Cierpich 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
4
Cook, Jadwiga. Autor Potoczność w przekładzie dialogu powieściowego : na materiale polskich przekładów współczesnej francuskiej prozy powieściowej / Jadwiga Cook. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
5
Gasz, Agnieszka (1978- ). Autor Polskie i rosyjskie czasowniki jedzenia : studium leksykalno-semantyczne / Agnieszka Gasz. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
6
Kojder, Marcin. Autor Antroponimia historyczna wiernych chełmskiej diecezji grecko-unickiej (1662-1810) / Marcin Kojder. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
7
Malinowski, Maciej. Autor Język niegiętki : szkice o polszczyźnie (refleksje po dwóch dekadach XXI stulecia). T. 1 / Maciej Malinowski. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
8
Malinowski, Maciej. Autor Język niegiętki : szkice o polszczyźnie (refleksje po dwóch dekadach XXI stulecia). T. 2 / Maciej Malinowski. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
9

Współczesny i dawny obraz rodziny w języku / redakcja naukowa Leonarda Mariak ; Uniwersytet Szczeciński. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
10
Matusiak-Kempa, Iza. Autor Nomen omen : studium antroponimiczno-aksjologiczne / Iza Matusiak-Kempa. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
11
Olejnik, Marek (językoznawstwo). Autor Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI-XVIII w.) / Marek Olejnik. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
12
Rejter, Artur (1970- ). Autor Nazwy własne w kon/tekstach kultury / Artur Rejter. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
13

Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Zofii Abramowicz / redakcja naukowa Anna Rygorowicz-Kuźma, Krzysztof Rutkowski. 2019 BG( 3/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
14

Miasto - przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. 7 / pod red. Małgorzaty Święcickiej i Moniki Peplińskiej. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
15
Wojtyńska-Nowotka, Milena. Autor Słownictwo "Rozpraw literackich" Maurycego Mochnackiego / Milena Wojtyńska-Nowotka ; Pracownia Językoznawstwa Stosowanego. Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
16
Brzezińska, Monika M. Autor Analiza dyskursu politycznego : teoria, zastosowanie, granice naukowości / Monika Maria Brzezińska, Piotr Burgoński, Michał Gierycz. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
17

O języku dla Anny Wierzbickiej / redakcja naukowa Jolanta Chojak, Zofia Zaron ; Wydział Polonistyki UW, Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
18
Dobaczewski, Adam. Autor Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe : repetycje, reduplikacje i quasi-tautologie w języku polskim / Adam Dobaczewski. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
19

Wielki słownik języka polskiego PWN. [T.] 1-5 / redaktor naukowy Stanisław Dubisz. 2018 BG( 5/ 0)

811.162.1’374 Język polski – słowniki
20
Filinowicz, Alina. Autor Mikrotoponimia dawnego powiatu sokólskiego / Alina Filinowicz. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
21

Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś / pod redakcją Tomasza Gęsiny i Wioletty Wilczek. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
22
Graczykowska, Tamara. Autor Słownictwo "Trybuny Radzieckiej" wydawanej w Moskwie w latach 1927-1938 / Tamara Graczykowska. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
23
Guz, Marzena. Autor Nazwiska niemieckie na Warmii u schyłku XVIII wieku / Marzena Guz. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
24
Hendrykowski, Marek (1948- ). Autor Tutti frutti : z dziejów kulturowych transferów języka włoskiego w polszczyźnie dawnej i współczesnej / Marek Hendrykowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
25

Języki i kultury w kontakcie / redakcja naukowa Jagna Malejka ; autorzy tomu Marina Belokoneva-Shiukashvili [i 28 pozostałych]. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
26
Małocha-Krupa, Agnieszka. Autor Feminatywum w uwikłaniach językowo-kulturowych / Agnieszka Małocha-Krupa. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
27
Miławska-Ratajczak, Małgorzata. Autor Dialog w roli głównej : polszczyzna we współczesnym kinie na przykładzie wybranych autorów / Małgorzata Miławska-Ratajczak. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
28
Niksa, Władysław. Autor Słownik polszczyzny kurpiowskiej. T. 2, P-Ź / Władysław Niksa. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’374 Język polski – słowniki
29
Niksa, Władysław. Autor Słownik polszczyzny kurpiowskiej. T. 1, A-0 / Władysław Niksa. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’374 Język polski – słowniki
30
Pachowicz, Małgorzata. Autor Leksyka młodzieży : tradycja, rozwój, kreatywność / Małgorzata Pachowicz. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
31
Piela, Agnieszka. Autor Słownik frazeologizmów z archaizmami : pamiątki przeszłości / Agnieszka Piela. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’37’374 Język polski – Semantyka, leksykologia, leksykografia, denotacja, konotacj
32
Połowniak-Wawrzonek, Dorota. Autor Stałe związki frazeologiczne i przysłowia w dziełach Aleksandra Fredry / Dorota Połowniak-Wawrzonek. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
33
Rogowska-Cybulska, Ewa (1962-2019). Autor Powtarzali za-łom-za-łom-za-łom i tak powstała Łomza... : o etymologiach nienaukowych nazw miejscowości powiatu łomżyńskiego / Ewa Rogowska-Cybulska. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
34

Język nasz ojczysty w kontaktach międzyludzkich / redakcja naukowa Bożena Taras. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
35
Zbróg, Piotr. Autor Konstruowanie reprezentacji społecznej zapożyczeń do końca wieku XVIII / Piotr Zbróg, Zuzanna Zbróg. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
36
Bogdanowicz, Elżbieta. Konotacje nazw własnych : (na materiale publicystyki prasowej) / Elżbieta Bogdanowicz. 2017 BG( 3/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
37

Barwy słów : studia lingwistyczno-kulturowe / pod redakcją Doroty Filar i Piotra Krzyżanowskiego. 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
38
Kaleta, Zofia. Historia nazwisk polskich na tle społecznym i obyczajowym. T. 3, 1795-1914 / Zofia Kowalik-Kaleta. 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
39
Kaleta, Zofia. Słownik nazwisk omówionych w "Historii nazwisk polskich na tle społecznym i obyczajowym" 1795-1914. T. 3 / Zofia Kowalik-Kaleta ; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1’373.2’374 Język polski – Nazewnictwo, onomastyka, toponomastyka, toponimia, antro
40

Onomastyka na pograniczach językowo-kulturowych / redakcja naukowa Marcin Kojder, Marek Olejnik. 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
41
Kraśnicka-Wilk, Izabela (1975- ).. Mówiące ciało : analiza utrwalonych we frazeologii werbalnych zachowań człowieka / Izabela Kraśnicka-Wilk. 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
42

Wolność i solidarność w języku i kulturze / pod redakcją Anety i Zenona Liców. 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
43
Mańczak, Witold (1924-2016).. Polski słownik etymologiczny / Witold Mańczak ; [redakcja naukowa Leszek Bednarczuk, Mariola Jakubowicz]. 2017 BG( 1/ 0)

811.162.1’37’374 Język polski – Semantyka, leksykologia, leksykografia, denotacja, konotacj
44
Matuszczyk, Bożena (1956- ). Autor Archaizmy leksykalne (*) w "Słowniku języka polskiego" S. B. Lindego w świetle geografii lingwistycznej / Bożena Matuszczyk. 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
45

Leksykon Polactwa w Niemczech / wstęp i opracowanie Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura ; Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskigo. 2017 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2’374 Język polski – Nazewnictwo, onomastyka, toponomastyka, toponimia, antro
46

Socjolekt - idiolekt - idiostyl : historia i współczesność / pod redakcją Urszuli Sokólskiej. 2017 BG( 2/ 1)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
47
Szadura, Joanna. Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie / Joanna Szadura. 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
48
Biolik, Maria. Słowotwórstwo antroponimów nieoficjalnych / Maria Biolik. 2016 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
49
Burska, Katarzyna. Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie / Katarzyna Burska. 2016 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
50

Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej : geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich / pod redakcją Gabrieli Dziamskiej-Lenart i Jarosława Liberka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewic 2016 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
51

Słownik nazwisk łomżan (XV-XIX w.) / opracowanie i redakcja naukowa Małgorzata Krystyna Frąckiewicz ; Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. 2016 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2’374 Język polski – Nazewnictwo, onomastyka, toponomastyka, toponimia, antro
52
Górny, Halszka. Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku : wybór artykułów hasłowych oraz wykazy nazwisk wraz z chronologią i geografią. T. 6, V-Ż / pod redakcją Aleksandry Cieślikowej ; przy wsp 2016 BHU( 1/ 0)

811.162.1’373.2’374 Język polski – Nazewnictwo, onomastyka, toponomastyka, toponimia, antro
53
Jakubczyk, Marcin (1982- ).. Leksykografia polsko-francuska XVIII wieku w perspektywie metaleksykograficznej / Marcin Jakubczyk. 2016 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
54
Jaroszewicz, Henryk (1974- ).. Derywacja frazeologiczna w języku polskim i serbskim / Henryk Jaroszewicz. 2016 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
55

Konwencja i kreacja w języku, literaturze i narracji historycznej / redakcja naukowa Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. 2016 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
56
Kondratiuk, Michał (1934- ).. Nazwy geograficzne i osobowe Białostocczyzny / Michał Kondratiuk ; [przedmowa Alina Filinowicz]. 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 1)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
57
Kostiuczuk, Jakub (1966- ).. Specyfika polskiej terminologii prawosławnej : koncepcja normatywizacji pisowni / Jakub Kostiuczuk, Jerzy Tofiluk, Marek Ławreszuk, Włodzimierz Misijuk, Jarosław Charkiewicz. 2016 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
58
Lipińska, Magdalena. Komizm polskich i francuskich zdań cytowanych : analiza semantyczna, stylistyczna i pragmatyczna / Magdalena Lipińska. 2016 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
59

Słowa bez tajemnic. T. 1, Słowa w systemie i w tekście / redakcja Beata Milewska i Dagmara Maryn-Stachurska. 2016 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
60
Nasiłowska, Anna (1958- ).. Dyskont słów / Anna Nasiłowska. 2016 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
61
Piela, Agnieszka. Pozorna tożsamość : polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem / Agnieszka Piela. 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
62
Podhajecka, Mirosława. A history of Polish-English / English-Polish bilingual lexicography (1788-1947) / Mirosława Podhajecka 2016 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
63
Siudzińska, Natalia. Formacje ekspresywne we współczesnym języku polskim : (na przykładzie wybranych pospolitych nazw osobowych) / Natalia Siudzińska. 2016 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
64
Sławek, Jakub (1976- ).. Arabskie i polskie słownictwo dyplomatyczne i polityczne / Jakub Sławek. 2016 BHU( 1/ 0)

811.162.1’374 Język polski – słowniki
65
Szczepankowska, Irena. Dyskurs prawny : języki, teksty i konteksty / Irena Szczepankowska. 2016 BG( 3/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
66
Wilczek, Wioletta. Autor Polski język motoryzacyjny początku XXI wieku : (na materiale portali hobbystycznych) / Wioletta Wilczek. 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
67
Witalisz, Alicja. Przewodnik po anglicyzmach w języku polskim / Alicja Witalisz. 2016 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
68
Bralczyk, Jerzy (1947- ).. 500 zdań polskich / Jerzy Bralczyk. 2015 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
69

Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku : wybór artykułów hasłowych oraz wykazy nazwisk wraz z chronologią i geografią. T. 5, St-U / pod redakcją Aleksandry Cieślikowej ; przy wsp 2015 BHU( 1/ 0)

811.162.1’373.2’374 Język polski – Nazewnictwo, onomastyka, toponomastyka, toponimia, antro
70
Kapela, Ewa. Prasowa wizja dziewczyny : (analiza konfrontatywna polskich i rosyjskich czasopism młodzieżowych) / Ewa Kapela. 2015 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
71
Kosińska-Zagajewska, Małgorzata. Terminologia i słownictwo specjalistyczne w dramatach Stanisława Wyspiańskiego / Małgorzata Kosińska-Zagajewska. 2015 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
72
Kozioł-Chrzanowska, Ewa. "Przekrojowa" rubryka "Heca hecą" jako źródło potocznych reproduktów języka polskiego / Ewa Kozioł-Chrzanowska. 2015 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
73

Młodzi o języku dawnym / pod red. Moniki Kresy. 2015 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
74

Słownik nazw żeńskich polszczyzny / autorki haseł Katarzyna Hołojda, Patrycja Krysiak, Agnieszka Małocha-Krupa, Marta Śleziak ; pod red. Agnieszki Małochy-Krupy. 2015 BHU( 1/ 0)

811.162.1’374 Język polski – słowniki
75
Kubicka, Emilia. Przysłówki reprezentujące pojęcie GRANICY we współczesnym języku polskim / Emilia Kubicka ; [recenzent Zofia Zaron]. 2015 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
76
Kurka, Antoni. Słownik polsko-złodziejski z rozmówkami / Antoni Kurka. 2015 BG( 1/ 0)

811.162.1’374 Język polski – słowniki
77

Struktura słowa a interpretacja świata / pod redakcją Małgorzaty Misiak, Jana Kamienieckiego. 2015 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
78
Przetak, Marzena. Struktura tekstu prawnego na przykładzie kodeksu karnego / Marzena Przetak. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
79
Seretny, Anna (1962- ).. Słownictwo w dydaktyce języka : świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego / Anna Seretny. 2015 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
80

Nowe słownictwo polskie : materiały z prasy lat 2001-2005. Cz. 6, V-Ż / pod redakcją Teresy Smółkowej ; opracował zespół: Krystyna Holly, Teresa Smółkowa, Anna Żółtak ; Polska Akadem 2015 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37’374 Język polski – Semantyka, leksykologia, leksykografia, denotacja, konotacj
81

Odkrywanie słowa - historia i współczesność / pod redakcją Urszuli Sokólskiej. 2015 BG( 3/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
82
Wąsińska, Kinga (1983- ).. Słownictwo mentalne w historii polszczyzny : studium słowotwórczo-leksykalne / Kinga Wąsińska. 2015 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
83
Wilk, Gabriela. Semantika truda v russko-pol’skom âzykovom sopostavlenii / Gabriela Vil’k. 2015 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
84

Mechanizmy ekonomizacji języka / pod red. Renaty Bizior, Doroty Suskiej ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2014 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
85
Buława, Monika (1975- ).. Sposoby wyrażania sądów wartościujących w tekstach prasowych / Monika Buława. 2014 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
86
Dacewicz, Leonarda (1951- ).. Historia nazwisk na kresach północno-wschodnich Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.) / Leonarda Dacewicz. 2014 BG( 4/ 1)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
87
Długosz, Kazimierz (1935- ).. Z zagadnień nazw własnych : (antroponimy, chrematonimy, toponimy, zoonimy) / Kazimierz Długosz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. 2014 BHU( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
88
Kaproń-Charzyńska, Iwona. Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa : funkcja ekspresywna i poetycka / Iwona Kaproń-Charzyńska. 2014 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
89
Kaszewski, Marek. Kategoria pojęciowa "nomina instrumenti" w polszczyźnie XVI wieku / Marek Kaszewski ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2014 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
90
Kaszewski, Marek. Studia z leksykografii historycznej / Marek Kaszewski. 2014 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
91

Język w mediach : antologia / pod red. nauk. Małgorzaty Kity i Iwony Loewe. 2014 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
92
Kojder, Marcin. Antroponimia historyczna starostwa hrubieszowskiego w XVII i XVIII wieku / Marcin Kojder. 2014 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
93

Gwarowe nazwy miejscowości Białostocczyzny w układzie alfabetycznym / oprac. Michał Kondratiuk. 2014 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
94
Kuszak, Kinga. Świat związków frazeologicznych w języku dziecka : inspiracje teoretyczne, badania, implikacje praktyczne / Kinga Kuszak. 2014 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
95
Marcjanik, Małgorzata (1950- ).. Słownik językowego savoir-vivre’u / Małgorzata Marcjanik. 2014 BHU( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

811.162.1’374 Język polski – słowniki
96
Mitrenga, Barbara. Zmysł smaku : studium leksykalno-semantyczne / Barbara Mitrenga. 2014 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
97
Olejnik, Marek (językoznawstwo). Mikrotoponimia powiatu włodawskiego / Marek Olejnik. 2014 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
98
Olma, Marceli. Językowo-kulturowy obraz arystokratycznej rodziny polskiej drugiej połowy XIX wieku na podstawie korespondencji familijnej Heleny i Mieczysława Pawlikowskich / Marceli Olma. 2014 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
99
Oronowicz-Kida, Ewa. Oficjalne nazwy wiejskich ulic w województwie podkarpackim : studium językowo-kulturowe / Ewa Oronowicz-Kida. 2014 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego