Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "811.162.1’36" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 241 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Cetnarowska, Bożena. Autor Compound nouns and phrasal nouns in English and Polish / Bożena Cetnarowska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’36’374 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia, gramatyka generatywna, zd
2

Tradycja i współczesność w badaniach nad językami słowiańskimi : księga jubileuszowa dedykowana profesor Annie Zych / pod redakcją Andrzeja Charciarka i Ewy Kapeli. 2019 BG( 2/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
3
Kolbusz-Buda, Joanna. Autor Złożenia syntetyczne w języku polskim : analiza formalna / Joanna Kolbusz-Buda. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
4
Labocha, Janina (1951- ). Autor Składnia żądania we współczesnej polszczyźnie mówionej / Janina Labocha. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
5
Dobaczewski, Adam. Autor Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich : od zleksykalizowanych podwojeń do regularnych układów repetycyjnych / Adam Dobaczewski, Piotr Sobotka, Sebastian Żurowski. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’36’374 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia, gramatyka generatywna, zd
6
Modrzyk, Urszula. Polskie przyimki złożone w reprezentacji LFG na przykładzie wyrażeń "na rzecz" i "do spraw" / Urszula Modrzyk. 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
7
Witkowska, Paulina. Czasowniki zmiany pozycji ciała : analiza formalna w ujęciu korpusowym i statystycznym / Paulina Witkowska. 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
8

Dyskurs w aspekcie porównawczym / pod redakcją Andrzeja Charciarka i Anny Zych. 2016 BG( 1/ 1)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
9
Karczewski, Daniel. Generyczność w języku i w myśleniu : studium kognitywne / Daniel Karczewski. 2016 BHU( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
10

Słowotwórstwo języka mówionego i pisanego : materiały siódmej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei / pod redakcją Ewy Rogowskiej-Cybulskiej, Ewy Bady 2016 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
11
Kwiatkowska, Tatiana. Obcy w systemie : studium konfrontatywne wyrazów obcego pochodzenia w języku polskim i rosyjskim / Tatiana Kwiatkowska. 2015 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
12
Lisczyk-Kubina, Karolina. Fazowość i jej wykładniki w polszczyźnie / Karolina Lisczyk-Kubina. 2015 BG( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
13
Grochowski, Maciej (1948- ).. Słownik gniazdowy partykuł polskich / Maciej Grochowski, Anna Kisiel, Magdalena Żabowska. 2014 BG( 1/ 0)

811.162.1’36’374 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia, gramatyka generatywna, zd
14

Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej / pod red. Krystyny Kleszczowej i Anny Szczepanek. 2014 BG( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
15
Korzeniowski, Leszek. Jak wytłumaczyć Marsjaninowi, co to znaczy pies, czyli O języku (polskim i nie tylko) inaczej i ciekawiej / Leszek Korzeniowski. 2014 BG( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
16
Lesiakowski, Andrzej Piotr. Gramatyka języka polskiego większa Antoniego Małeckiego : na tle dziewiętnastowiecznych podręczników gramatycznych i ówczesnej polszczyzny / Andrzej Piotr Lesiakowski. 2014 BG( 1/ 1)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
17

Słowotwórstwo dawne i współczesne : materiały szóstej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei / pod red. Ewy Rogowskiej-Cybulskiej, Ewy Badydy. 2014 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
18

Słowotwórstwo w różnych odmianach języka : materiały piątej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei / pod red. Ewy Badydy, Jolanty Maćkiewicz i Ewy Rog 2013 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
19
Krzyżanowski, Piotr (filolog). Właściwości gramatyczne rzeczowników nieodmiennych / Piotr Krzyżanowski. 2013 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
20
Nowak, Tomasz (ortografia). Od przesłanki do konkluzji : polskie czasowniki wnioskowania / Tomasz Nowak. 2013 BG( 2/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
21
Rogowska-Cybulska, Ewa (1962-2019).. Słowotwórstwo na usługach reklamy : mechanizmy tekstowe / Ewa Rogowska-Cybulska. 2013 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
22
Bańko, Mirosław. Wykłady z polskiej fleksji / Mirosław Bańko. 2012 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
23
Bralczyk, Jerzy (1947- ). Autor ...kiełbasa i sznurek / Jerzy Bralczyk, Michał Ogórek ; rysunki: Jacek Gawłowski. 2012 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
24
Burkacka, Iwona. Kombinatoryka sufiksalna w polskiej derywacji odrzeczownikowej / Iwona Burkacka. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
25
Heliasz, Celina. Przysłówkowe wykładniki ograniczania dostępu do wiedzy o działaniach / Celina Heliasz. 2012 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
26
Karpowicz, Tomasz. Kultura języka polskiego : wymowa, ortografia, interpunkcja / Tomasz Karpowicz. 2012 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
27
Kisiel, Anna (językoznawstwo). Polskie partykuły wyróżniające : studium semantyczne / Anna Kisiel ; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Slawistyczna. 2012 BG( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
28
Kononenko, Ìrina Vìtalìïvna. Ukraïns’ka ta pol’s’ka movi : kontrastivne doslìdžennâ = Język ukraiński i polski : studium kontrastywne / Ìrina Kononenko. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
29
Kwapisz-Osadnik, Katarzyna. Podstawowe wiadomości z gramatyki polskiej i włoskiej : szkic porównawczy / Katarzyna Kwapisz-Osadnik. 2012 BG( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
30
Zbróg, Piotr. Składnia podmiotu szeregowego we współczesnym języku polskim / Piotr Zbróg. 2012 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
31

Różne formy, różne treści / [red. Mirosław Bańko, Dorota Kopcińska]. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
32
Gębka-Wolak, Małgorzata (1968- ).. Pozycje składniowe frazy bezokolicznikowej we współczesnym zdaniu polskim / Małgorzata Gębka-Wolak. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
33
Grzegorczykowa, Renata (1931- ).. Wykłady z polskiej składni / Renata Grzegorczykowa. 2011 BG( 3/ 1)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
34
Markowski, Andrzej (1948- ).. Kultura języka polskiego : teoria, zagadnienia leksykalne / Andrzej Markowski. 2011 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
35
Niekrewicz, Agnieszka Anna. Rzeczowniki staropolskie we współczesnej polszczyźnie ogólnej / Agnieszka Anna Niekrewicz. 2011 BG( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
36

Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka : (system - teksty - norma - kodyfikacja) / red. Barbara Pędzich, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
37
Polański, Edward (1932- ). Autor Najnowszy podręcznik gramatyki języka polskiego / Edward Polański, Tomasz Nowak. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
38
Saloni, Zygmunt (1938- ).. Składnia współczesnego języka polskiego / Zygmunt Saloni, Marek Świdziński. 2011 BG( 10/ 2)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
39
Sykurska-Derwojed, Magdalena. Grupy liczebnikowe we współczesnym języku polskim : zarys opisu zależnościowego / Magdalena Derwojedowa. 2011 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
40
Wierzbicka-Piotrowska, Elżbieta. Polskie zaimki nieokreślone : wybrane zagadnienia semantyczne, syntaktyczne i pragmatyczne / Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska. 2011 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
41
Bąk, Piotr (językoznawca). Gramatyka języka polskiego : zarys popularny / Piotr Bąk. 2010 BG( 3/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
42
Benenowska, Iwona. Orzeczenia syntetyczne konstytuujące elementarne struktury zdaniowe : wykładniki zdarzeń jednoargumentowych z argumentem w funkcji patiensa / Iwona Benenowska. 2010 BG( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
43
Bojałkowska, Krystyna. Opis składniowy imiesłowów przysłówkowych we współczesnym języku polskim / Krystyna Bojałkowska. 2010 BG( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
44

Słowa - kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów / pod red. Iwony Burkackiej, Radosława Pawelca, Doroty Zdunkiewicz-Jedynak. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
45
Czelakowska, Anna. Opisy fleksyjne w gramatykach polskich lat 1817-1939 / Anna Czelakowska. 2010 BG( 1/ 1)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
46
Krążyńska, Zdzisława (1942- ).. Staropolskie konstrukcje z przyimkami. Cz. 4, [nad, pod, przed, za, miedzy, z + instr., o, przy, na, w + loc.] / Zdzisława Krążyńska. 2010 BG( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
47
Nagórko, Alicja (1947- ). Podręczna gramatyka języka polskiego / Alicja Nagórko. 2010 BG( 10/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
48
Saloni, Zygmunt (1938- ).. Czasownik polski / Zygmunt Saloni. 2010 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
49

Słowo i wypowiedź 1 : zbiór zadań do nauki o języku polskim / [red. nauk. Zofia Zaron, Piotr Sobotka ; materiały oprac. Piotr Sobotka et al.]. 2010 BG( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
50

Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. [1], Od gramatyki do języka w komunikacji / red. nauk. Piotr Zbróg. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
51
Bień, Janusz Stanisław. Problemy formalnego opisu składni polskiej / Janusz S. Bień. 2009 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
52
Jadacka, Hanna. Kultura języka polskiego : fleksja, słowotwórstwo, składnia / Hanna Jadacka. 2009 BG( 7/ 1)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
53
Król, Martyna. Pol’sko-russkaâ leksičeskaâ kvazianalogiâ : funkcional’no-pragmatičeskij analiz = Polsko-rosyjska quasi-analogia leksykalna : analiza funkcjonalno-pragmatyczna / Martyna Król. 2009 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
54
Nowosad-Bakalarczyk, Marta. Płeć a rodzaj gramatyczny we współczesnej polszczyźnie / Marta Nowosad-Bakalarczyk. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
55
Rutkowski, Paweł (językoznawstwo). Fraza przedimkowa w polszczyźnie / Paweł Rutkowski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki. 2009 BG( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
56
Siudzińska, Natalia. Formy alternatywne we fleksji nazw miejscowości na obszarze Polski / Natalia Siudzińska. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
57

W kręgu języka : materiały konferencji "Słowotwórstwo - słownictwo - polszczyzna kresowa" poświęconej pamięci profesor Zofii Kurzowej Kraków 16-17 maja 2008 / pod red. Mirosława Skarży 2009 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
58
Zaron, Zofia (1943- ). Autor Problemy składni funkcjonalnej / Zofia Zaron. 2009 BHU( 2/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
59
Długosz-Kurczabowa, Krystyna (1940-2016).. Gramatyka historyczna języka polskiego w testach, ćwiczeniach i tematach egzaminacyjnych / Krystyna Długosz-Kurczabowa, Stanisław Dubisz. 2008 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
60
Górski, Rafał Ludwik. Diateza nacechowana w polszczyźnie : studium korpusowe / Rafał L. Górski. 2008 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
61
Grzegorczykowa, Renata (1931- ).. Wykłady z polskiej składni / Renata Grzegorczykowa. 2008 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
62
Kosek, Iwona. Fleksja i składnia nieciągłych imiennych jednostek leksykalnych / Iwona Kosek. 2008 BG( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
63

Z problemów słowotwórstwa : materiały drugiej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei / pod red. Jolanty Maćkiewicz i Ewy Rogowskiej-Cybulskiej. 2008 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
64
Nowak, Tomasz (ortografia). Przyimki lokatywno-inkluzyjne we współczesnym języku polskim : w głębi, w obrębie, w środku, we wnętrzu / Tomasz Nowak. 2008 BG( 2/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
65
Sawicki, Lea. Toward a narrative grammar of Polish / Lea Sawicki. 2008 BG( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
66
Siuciak, Mirosława. Kształtowanie się kategorii gramatycznej liczebnika w języku polskim / Mirosława Siuciak. 2008 BG( 2/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
67
Stąpor, Izabela. Kształtowanie się normy dotyczącej fleksji liczebników polskich od XVI do XIX wieku / Izabela Stąpor. 2008 BG( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
68
Wierzchoń, Piotr. Jaskółki przejawów internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny w materiałach z lat 1894-1984 : tylko sto przykładów / Piotr Wierzchoń. 2008 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
69
Duraj-Nowosielska, Izabela. Robić coś i coś powodować : opozycja agentywności i kauzatywności w języku polskim / Izabela Duraj-Nowosielska. 2007 BG( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
70
Janowska, Aleksandra. Polisemia staropolskich czasowników : źródła, swoistość, konsekwencje / Aleksandra Janowska. 2007 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
71
Kempf, Zdzisław (1912-1997).. Próba teorii przypadków. Cz. 2 / Zdzisław Kempf ; Uniwersytet Opolski. 2007 BG( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
72
Malec, Tadeusz. Polskie przymiotniki złożone typu dwuoki, krzywousty, rudobrody na tle słowiańskim / Tadeusz Malec. 2007 BG( 2/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
73
Podracki, Jerzy (1942- ).. Konstrukcje złożone w gramatykach języka polskiego : (rys historyczny) / Jerzy Podracki. 2007 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
74
Rospond, Stanisław (1906-1982).. Gramatyka historyczna języka polskiego z ćwiczeniami / Stanisław Rospond ; [oprac. ćwiczeń i red. nauk. Romana Łobodzińska]. 2007 BG( 2/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
75
Stawnicka, Jadwiga. Aspekt, iteratywność, określniki kwantyfikacyjne : (na materiale form czasu przeszłego w języku polskim) / Jadwiga Stawnicka. 2007 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
76
Czerepowicka, Monika Teresa. Opis powierzchniowoskładniowy wyrażeń niestandardowych typu: na lewo, do dziś, po trochu, na zawsze we współczesnym języku polskim / Monika Czerepowicka. 2006 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
77

Ze studiów nad gramatyką i leksyką języka polskiego i ukraińskiego / pod red. Feliksa Czyżewskiego, Sławomira Gali. 2006 BG( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
78
Długosz-Kurczabowa, Krystyna (1940-2016).. Gramatyka historyczna języka polskiego w testach, ćwiczeniach i tematach egzaminacyjnych / Krystyna Długosz-Kurczabowa, Stanisław Dubisz. 2006 BG( 6/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
79
Długosz-Kurczabowa, Krystyna (1940-2016).. Gramatyka historyczna języka polskiego / Krystyna Długosz-Kurczabowa, Stanisław Dubisz. 2006 BG( 5/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
80
Kępińska, Alina. Kształtowanie się polskiej kategorii męsko- i niemęskoosobowości : język wobec płci / Alina Kępińska. 2006 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
81
Machowska, Jolanta (pedagogika). Nabywanie kategorii przypadka : wiek wczesnoszkolny / Jolanta Machowska. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
82
Majewska, Małgorzata Brygida. Rzeczownikowe homonimy heterogeniczne : analiza synchroniczna i diachroniczna / Małgorzata B. Majewska. 2006 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
83
Przybylska, Renata (1957- ).. Schematy wyobrażeniowe a semantyka polskich prefiksów czasownikowych do-, od-, prze-, roz-, u- / Renata Przybylska. 2006 BG( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
84
Szczyszek, Michał. Derywaty z przyrostkiem -owicz w języku polskim (doba nowopolska) / Michał Szczyszek. 2006 BG( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
85
Szumska, Dorota (1963- ).. Przymiotnik jako przyłączone wyrażenie predykatywne : analiza formalizacji struktur propozycjonalnych w warunkach predykacji niezdaniotwórczej / Dorota Szumska. 2006 BG( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
86
Bobrowski, Ireneusz (1954- ). Składniowy model polszczyzny / Ireneusz Bobrowski. 2005 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
87
Guz, Marzena. Die syntaktischen Exponenten des polnischen und deutschen Substantivs / Marzena Guz. 2005 BG( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
88
Jadacka, Hanna. Kultura języka polskiego : fleksja, słowotwórstwo, składnia / Hanna Jadacka. 2005 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
89
Labocha, Janina (1951- ).. Podstawy analizy składniowej wypowiedzeń / Janina Labocha, Kinga Tutak. 2005 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
90
Łysakowski, Tomasz (1979- ).. Wpływowe osoby : gramatyka i perswazja / Tomasz Łysakowski. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
91
Nagórko, Alicja (1947- ). Zarys gramatyki polskiej / Alicja Nagórko. 2005 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
92
Pawelec, Radosław. Przyjazna gramatyka języka polskiego / Radosław Pawelec. 2005 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
93

Polszczyzna piękna i poprawna : materiały pierwszej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci Profesora Bogusława Krei / pod red. Jolanty Maćkiewicz i Ewy Rogowskiej-Cybulskiej. 2005 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
94
Saloni, Zygmunt (1938- ).. Wstęp do koniugacji polskiej / Zygmunt Saloni. 2005 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
95
Słoboda, Agnieszka. Składnia grupy imiennej w staropolszczyźnie : na przykładzie wielkopolskich rot sądowych XIV i XV wieku / Agnieszka Słoboda. 2005 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
96
Szczaus, Agnieszka. Rzeczownikowe synonimy słowotwórcze w polszczyźnie XVI wieku / Agnieszka Szczaus. 2005 BG( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
97
Waszakowa, Krystyna. Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny / Krystyna Waszakowa. 2005 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
98
Wołosz, Robert. Efektywna metoda analizy i syntezy morfologicznej w języku polskim / Robert Wołosz. 2005 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
99
Łuczyński, Edward (1947- ).. Kategoria przypadka w ontogenezie języka polskiego czyli O wchodzeniu dziecka w rzeczywistość gramatyczną / Edward Łuczyński. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego