Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "811.162.1’35" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 31 z 31 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Wolańska, Ewa Małgorzata. Autor System grafematyczny współczesnej polszczyzny na tle innych systemów pisma / Ewa Wolańska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W
2
Ruszkowski, Marek (1960- ). Autor Wariantywność współczesnej polszczyzny : wybrane zagadnienia / Marek Ruszkowski. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W
3
Stramczewska, Olga. Interpunkcja transkrypcji : znad "Rozmyślania przemyskiego" / Olga Stramczewska. 2014 BHU( 1/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W
4
Tutak, Kinga. O dedykacjach w drukach polskich XVI i XVII w. : (grafia i interpunkcja) / Kinga Tutak. 2013 BG( 1/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W
5

Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji / red. nauk. oraz oprac. zasad pisowni i interpunkcji polskiej Edward Polański ; oprac. haseł Ewa Dereń et al.]. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 10/ 10)

811.162.1’35’374 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie, interpunkcja, pisowni
6
Karpowicz, Tomasz. Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej : materiały pomocnicze dla słuchaczy studiów podyplomowych (grupy filologiczne) / Tomasz Karpowicz. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, Ortografia, Sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W
7
Karpowicz, Tomasz. Redakcja językowa tekstu : materiały pomocnicze dla słuchaczy studiów podyplomowych : (grupy niefilologiczne) / Tomasz Karpowicz. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, Ortografia, Sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W
8
Karpowicz, Tomasz. Dyskusyjne zagadnienia interpunkcyjne w praktyce zawodowej korektorów i redaktorów językowych : skrypt z tekstami ćwiczeniowymi dla studentów specjalizacji redaktorskiej i dla słuchaczy stud 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, Ortografia, Sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W
9
Pomirska, Zofia. Wygraj z dysleksją : zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność czytania - przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli i rodziców / Zofia Pomirska. 2011 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W
10
Podracki, Jerzy (1942- ).. Gdzie postawić przecinek? : poradnik ze słownikiem / Jerzy Podracki, Alina Gałązka ; red. Anna Stankiewicz ; aut. porad jęz. Mirosław Bańko [et al.]. 2010 BHU( 1/ 0)

811.162.1’35’374 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie, interpunkcja, pisowni
11
Polański, Edward (1932- ).. Poradnik interpunkcyjny / Edward Polański, Marek Szopa, Ewa Dereń. 2010 BHU( 1/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W
12
Karpowicz, Tomasz. Kultura języka polskiego : wymowa, ortografia, interpunkcja / Tomasz Karpowicz. 2009 BG( 10/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, Ortografia, Sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W
13

Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji / oprac. zasad pisowni i interpunkcji polskiej Edward Polański ; [red. nauk. Edward Polański ; oprac. haseł: Tomasz Karpowicz 2009 BG( 1/ 0)

811.162.1’35’374 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie, interpunkcja, pisowni
14
Polański, Edward (1932- ).. Ortografia i interpunkcja w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym / Edward Polański, Adam Rychlik ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowica 2006 BG( 2/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, Ortografia, Sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W
15
Pomirska, Zofia. Wygraj z dysgrafią : zbiór ćwiczeń dla uczniów z trudnościami w pisaniu / Zofia Pomirska, Dorota Wieczorek. 2006 BHU( 1/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W
16
Pomirska, Zofia. Wygraj z dysortografią : zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność poprawnego pisania - przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli i rodziców / Zofi 2005 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W
17
Polański, Edward (1932- ).. Leksykon ortograficzny / Edward Polański, Piotr Żmigrodzki. 2004 BHU( 1/ 0)

811.162.1’35’374 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie, interpunkcja, pisowni
18
Janik-Płocińska, Barbara. Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny / Barbara Janik-Płocińska, Małgorzata Sas, Ryszard Turczyn ; pod red. Jerzego Podrackiego. 2003 BG( 2/ 0)

811.162.1’35’374 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie, interpunkcja, pisowni
19

Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji / oprac. zasad pisowni i interpunkcji polskiej Edward Polański ; [red. nauk. Edward Polański ; oprac. haseł Tomasz Karpowicz 2003 BHU( 1/ 0)

811.162.1’35’374 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie, interpunkcja, pisowni
20
Gawęda, Kazimierz (1934-2017).. O błędach wymowy : książeczka dla dzieci tudzież wyższych urzędników państwowych / Kazimierz Gawęda, Jerzy Łazewski. 2000 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W
21
Hertmanowicz-Brzoza, Małgorzata. Słownik wymowy : postacie, nazwy, terminy historyczne / Małgorzata Hertmanowicz-Brzoza. 2000 BG( 3/ 0)

811.162.1’35’374 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie, interpunkcja, pisowni
22

Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji / oprac. zasad pisowni i interpunkcji pol. Edward Polański ; red. nauk. Edward Polański ; oprac. haseł Jan Grzenia [et al.]. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’35’374 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie, interpunkcja, pisowni
23
Łuczyński, Edward (1947- ).. Współczesna interpunkcja polska : norma a uzus / Edward Łuczyński. 1999 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, Ortografia, Sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W
24

Wielki słownik ortograficzny języka polskiego / red. nauk. Andrzej Markowski. 1999 BHU( 1/ 0)

811.162.1’35’374 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie, interpunkcja, pisowni
25
Podracki, Jerzy (1942- ).. Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania / Jerzy Podracki. 1999 BG( 2/ 0)

811.162.1’35’374 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie, interpunkcja, pisowni
26
Bartmińska, Izabela (1942-1999).. Słownik wymowy i odmiany nazwisk obcych / Izabela Bartmińska, Jerzy Bartmiński. 1997 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
NEO( 1/ 0)

811.162.1’35’374 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie, interpunkcja, pisowni
27
Januszowski, Jan (1550-1613).. Nowy karakter polski z Drukárnie Lázárzowéy y Orthographia polska Iana Kochanowskiego, Iego M. P. Lukasza Gornickiego, etc. etc., Iana Ianuszowskiego. 1982 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, Ortografia, Sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W
28
Kram, Jerzy (1916-1995).. Zarys kultury żywego słowa / Jerzy Kram. 1982 BG( 7/ 0)
BPP( 5/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W
29

Słownik wymowy polskiej PWN = The dictionary of Polish pronunciation / red. nauk. Mieczysław Karaś, Maria Madejowa. 1977 BG( 4/ 0)
BHU( 6/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)
BII( 1/ 0)

811.162.1’35’374 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie, interpunkcja, pisowni
30

Ortografia polska / [przygot. do dr. Walery Pisarek] ; Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego. 1972 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, Ortografia, Sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W
31
Doroszewski, Witold (1899-1976).. Rozmowy o języku. Seria 4 / Witold Doroszewski. 1954 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, Ortografia, Sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego