Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "811.162.1’34" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 46 z 46 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Strawińska, Anetta Bogusława. Autor Aleksander Walicki i Aleksander Łętowski o stanie polszczyzny północnokresowej : ortografia, fonetyka, zagadnienia gramatyczne / Anetta Bogusława Strawińska 2018 BG( 3/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
2
Kołaczek-Fila, Ewa. Fonetyka / Ewa Kołaczek ; [tłumaczenie na język angielski: Joel Paisley, Jędrzej Kogut, Ron Mukerij ; tłumaczenie na język niemiecki: Justyna Krztoń, Małgorzata Neuburger, Agnieszka Tas]. 2017 BG( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
3
Biernacka, Michalina. Znajdź z polskim wspólny język : fonetyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego : poradnik metodyczny / Michalina Biernacka. 2016 BHU( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
4
Steffen-Batogowa, Maria (1933- ).. Stress, intonation, homophones : phonetic studies / Maria Steffen-Batóg. 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
5

Sens i brzmienie / redakcja: Magdalena Danielewiczowa, Joanna Bilińska, Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Joanna Zaucha. 2015 BG( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
6
Madelska, Liliana. Zapis fonetyczny : zbiór ćwiczeń / Liliana Madelska, Małgorzata Witaszek-Samborska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2015 BHU( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
7
Tambor, Jolanta. Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego : ćwiczenia / Jolanta Tambor. 2011 BHU( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
8

Prozodia, fonetyka, fonologia / red. Jerzy Bartmiński, Marta Nowosad-Bakalarczyk. 2010 BHU( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
9
Majewska-Tworek, Anna. Szura, szumi i szeleści : ćwiczenia fonetyczne nie tylko dla cudzoziemców / Anna Majewska-Tworek. 2010 BG( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
10
Ostaszewska, Danuta. Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego / Danuta Ostaszewska, Jolanta Tambor. 2010 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
11
Tambor, Jolanta. Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego : ćwiczenia / Jolanta Tambor. 2010 BG( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
12
Badyda, Ewa. Fonetyka języka polskiego w ćwiczeniach / Ewa Badyda i Sylwia Rzedzicka. 2009 BHU( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
13
Dyszak, Andrzej (1956- ).. Od głoski do zdania : wiadomości i ćwiczenia z fonetyki i gramatyki współczesnego języka polskiego. Cz. 2, Ćwiczenia / Andrzej S. Dyszak, Iwona Benenowska. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
14
Dyszak, Andrzej (1956- ).. Od głoski do zdania : wiadomości i ćwiczenia z fonetyki i gramatyki współczesnego języka polskiego. Cz. 1, Wiadomości / Andrzej S. Dyszak, Iwona Benenowska. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
15
Kijak, Artur. Polish and English consonantal clusters : a contrastive analysis within the strict CV framework / Artur Kijak. 2008 BG( 2/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
16
Garczyńska, Justyna. Analiza fonetyczna akcentowanych samogłosek ustnych w mowie Polek z Kazachstanu / Justyna Garczyńska. 2007 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
17
Klebanowska, Barbara. Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim - z ćwiczeniami / Barbara Klebanowska ; aut. ćwiczeń Marek Łaziński. 2007 BG( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
18
Michalak-Widera, Iwona. Miłe uszom dźwięki : usprawnienie narządów mowy i ćwiczenia prawidłowego wymawiania głosek / Iwona Michalak-Widera. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
19
Osiewicz, Marek. Wariantywność leksemów w zakresie nieseryjnych zmian fonetycznych w listach polskich z pierwszej połowy XVI wieku / Marek Osiewicz. 2007 BG( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
20
Karpiński, Maciej (językoznawca). Struktura i intonacja polskiego dialogu zadaniowego / Maciej Karpiński. 2006 BG( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
21
Jachimowska, Katarzyna. Tekst jako element komunikatu telewizyjnego : (na materiale programów publicystycznych) / Katarzyna Jachimowska. 2005 BHU( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
22
Trawińska, Maria (językoznawstwo). Fonetyka wielkopolskich rot sądowych / Maria Trawińska ; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Naukowe Warszawskie. 2005 BG( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
23
Jastrzębska-Golonka, Danuta. Fonetyka wczoraj i dziś : ewolucja wiedzy fonetycznej w opracowaniach i podręcznikach gramatyki dla szkół średnich okresu międzywojennego (na tle historii nauczania języka polskiego) / Danu 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
24

Język, literatura, dydaktyka. T. 1 / red. Joanna Opoka i Agnieszka Oskiera. 2003 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
25
Bednarek, Janina Danuta. Ćwiczenia wyrazistości mowy / Janina Danuta Bednarek. 2002 BG( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
26
Rocławski, Bronisław. Podstawy wiedzy o języku polskim dla glottodydaktyków, pedagogów, psychologów i logopedów / Bronisław Rocławski. 2001 BHU( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
27
Wiśniewski, Marek (lingwista). Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego : (skrypt dla studentów filologii polskiej) / Marek Wiśniewski. 2001 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
28
Majkowska, Aneta. Zasady transkrypcji fonetycznej : zbiór tekstów do ćwiczeń / Aneta Majkowska. 2000 BHU( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
29
Ostaszewska, Danuta. Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego / Danuta Ostaszewska, Jolanta Tambor. 2000 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
30
Lisowski, Tomasz (językoznawstwo). Polszczyzna początku XVI wieku : problemy wariantywności i normalizacji fonetyki i fleksji / Tomasz Lisowski. 1999 BG( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
31
Pihan-Kijasowa, Alicja (1950- ).. Literacka polszczyzna kresów północno-wschodnich XVII wieku : fonetyka / Alicja Pihan-Kijasowa. 1999 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
32
Wiśniewski, Marek (lingwista). Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego : (skrypt dla studentów filologii polskiej) / Marek Wiśniewski. 1998 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
33
Steffen-Batogowa, Maria (1933- ).. Struktura przebiegu melodii polskiego języka ogólnego / Maria Steffen-Batogowa ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Lingwistyki. 1996 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
34
Dukiewicz, Leokadia (1926- ).. Fonetyka i fonologia / Leokadia Dukiewicz, Irena Sawicka ; pod red. Henryka Wróbla Instytut Języka Polskiego PAN. 1995 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
35
Sowa, Franciszek (1946- ).. System fonologiczny polskich gwar spiskich / Franciszek Sowa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. 1990 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
36
Karczmarczuk, Barbara. Wymowa polska z ćwiczeniami / Barbara Karczmarczuk. 1987 BG( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
37
Rocławski, Bronisław. Poradnik fonetyczny dla nauczycieli / Bronisław Rocławski. 1986 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
38
Wieczorkiewicz, Bronisław (1904-1974).. Sztuka mówienia / Bronisław Wieczorkiewicz ; red. nauk. i uzup. Zofia Kurzowa. 1980 BG( 8/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
39
Wierzchowska, Bożena (1923-1980).. Fonetyka i fonologia języka polskiego / Bożena Wierzchowska. 1980 BG( 11/ 1)
BHU( 2/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
40
Dukiewicz, Leokadia (1926- ).. Intonacja wypowiedzi polskich / Leokadia Dukiewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. 1978 BG( 4/ 0)
BHU( 3/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
41
Wieczorkiewicz, Bronisław (1904-1974).. Sztuka mówienia / Bronisław Wieczorkiewicz ; red. nauk. i uzup. Zofia Kurzowa. 1977 BG( 4/ 0)
BHU( 4/ 0)
BPP( 2/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
42
Łobacz, Piotra (1943- ).. Wpływ tempa mowy na przebiegi formantów samogłosek polskich / Piotra Łobacz. 1974 BG( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
43
Dukiewicz, Leokadia (1926- ).. Polskie głoski nosowe : analiza akustyczna / Leokadia Dukiewicz. 1967 BG( 3/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
44
Koneczna, Halina (1899-1961).. Charakterystyka fonetyczna języka polskiego na tle innych języków słowiańskich / Halina Koneczna. 1965 BG( 7/ 0)
BHU( 4/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
45
Stieber, Zdzisław (1903-1980).. Rozwój fonologiczny języka polskiego / Zdzisław Stieber. 1962 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
46
Kotlarczyk, Mieczysław (1908-1978).. Podstawy sztuki żywego słowa : (instrument-dykcja-ekspresja) / Mieczysław Kotlarczyk ; Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego. 1961 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego