Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "811.162.1’28" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 311 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Cybulska, Dorota. Autor Językowy obraz wojny i okupacji utrwalony we wspomnieniach mieszkańców wsi w Łomżyńskiem / Dorota Cybulska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
2
Okoniowa, Joanna. Autor Zygmunta Glogera "Słownik gwary ludowej w okręgu tykocińskim" : dopełnienia / Joanna Okoniowa, Jan Okoń. 2019
811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
3
Święcicka, Małgorzata (1959- ). Autor Miasto i jego mieszkańcy : język - obraz - stereotyp / Małgorzata Święcicka. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
4
Bogoczová, Irena. Autor Polszczyzna za Olzą / Irena Bogoczová. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
5
Domagalski, Stanisław. Autor Bałak lwowski : mowa przedwojennego Lwowa / Stanisław Domagalski. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
6
Piotrowicz, Anna. Autor Słownictwo gwary miejskiej Poznania w ujęciu tematycznym / Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska. 2018 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
7
Rembiszewska, Dorota Krystyna (1967- ). Autor Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie : studia wyrazowe / Dorota Krystyna Rembiszewska, Janusz Siatkowski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Instytut Slawistyki Zachodniej i Połud 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
8

Pogranicza, mniejszości, regiony, etnolingwistyka / redakcja naukowa Jolanta Tambor ; autorzy tomu Andrzej Baranow [i 23 pozostałych]. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
9
Awksentiuk, Mirosław. Nasza mowa : zbiór znaczeń gwary Podlasia : dawne życie, przedmioty, obyczaje, obrzędy / Mirosław Awksentiuk, Mirosław Chilimoniuk ; [ilustracje Mirosław Chilimoniuk]. 2017 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
10
Buława, Monika (1975- ).. Słownik gwar małopolskich. T. 2, P-Ż / opracował zespół Monika Buława, Barbara Grabka, Anna Kostecka-Sadowa, Renata Kucharzyk, Anna Niezabitowska, Emil Popławski, Maria Tokarz, Anna Tyrpa, 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28’374 Język polski – Dialektologia, gwary, dialekty - słowniki
11
Kruczek, Józef (1948- ). Autor Ino nie szolić czyli Słownik gwary używanej w Huciskach / Józef Kruczek ; opracowanie językowe Ewelina Gajewska ; ilustracje Rafał Bojdys. 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28’374 Język polski – Dialektologia, gwary, dialekty - słowniki
12

Słownik gwary i kultury Kujaw. T. 1, opracowali Zofia Sawaniewska-Mochowa (hasła A-Ć), Włodzimierz Moch (hasła D-H) ; zespół redakcyjny Anna Paluszak-Bronka, Zofia Sawaniewska-Mochowa, Miro 2017 BG( 1/ 0)

811.162.1’28’374 Język polski – Dialektologia, gwary, dialekty - słowniki
13
Siatkowski, Janusz (1929- ).. Czesko-polskie pogranicze językowe w świetle ankiet Georga Wenkera / Janusz Siatkowski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej. 2017 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
14
Buława, Monika (1975- ).. Słownik gwar małopolskich. T. 1, A-Ó / opracował zespół Monika Buława, Barbara Grabka, Ewelina Grześkiewicz, Anna Kostecka-Sadowa, Joanna Kozioł, Renata Kucharzyk, Anna Niezabitowska, Emi 2016 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28’374 Język polski – Dialektologia, gwary, dialekty - słowniki
15

Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. T. 2 / redaktorzy: Małgorzata Klinkosz, Aneta Lica, Zenon Lica. 2015 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
16
Kostecka-Sadowa, Anna. Rzeczownikowe zapożyczenia wschodniosłowiańskie w gwarach polskich / Anna Kostecka-Sadowa ; [recenzent Bogumił Ostrowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. 2015 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
17
Rak, Maciej. Kulturemy podhalańskie / Maciej Rak. 2015 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
18

Amor verborum nos unit : studia poświęcone pamięci profesora Sławomira Gali / redakcja Piotr Stalmaszczyk, Irena Jaros. 2015 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
19
Dubisz, Stanisław (1949- ).. Językoznawcze studia polonistyczne : (pisma wybrane, uzupełnione, zmienione). 2, Polonia i jej język / Stanisław Dubisz. 2014 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
20

Dialog pokoleń : Suwalszczyzna - powiat Suwałki. Cz. 1 / red. Barbara Falińska ; Towarzystwo Kultury Języka, Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach, Wyższa 2014 BG( 2/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
21

Język w środowisku wiejskim. T. 1, W 110 rocznicę urodzin Profesora Eugeniusza Pawłowskiego / red. Maciej Mączyński, Ewa Horyń. 2014 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
22
Popławski, Emil. Frazemy z biblijnymi nazwami osobowymi w gwarach polskich / Emil Popławski. 2014 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
23
Rieger, Janusz (1934- ).. Słownictwo polszczyzny gwarowej na Brasławszczyźnie / Janusz Rieger ; oparte głównie na nagraniach i zapisach Anny Stelmaczonek-Bartnik [et al.]. 2014 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
24

Język w środowisku wiejskim. T. 2, Gwara - społeczeństwo - kultura / red. Elżbieta Rudnicka-Fira, Marzena Błasiak-Tytuła. 2014 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
25
Wełpa, Agnieszka (1983- ).. Językowe komunikowanie uczuć w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur / Agnieszka Wełpa. 2014 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
26
Ziajka, Beata (1980- ).. Językowo-kulturowy obraz świata społeczności wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach : (na przykładzie nieoficjalnych antroponimów mieszkańców Zagórza i wsi okolicznych w powieci 2014 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
27
Dubisz, Stanisław (1949- ).. Językoznawcze studia polonistyczne : (pisma wybrane, uzupełnione, zmienione). 1, Dialektologia i jej pogranicza / Stanisław Dubisz. 2013 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
28
Dudek-Szumigaj, Agnieszka. Nominacja obrzędów dorocznych w gwarach ukraińskich południowego Podlasia / Agnieszka Dudek-Szumigaj. 2013 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
29

Niejedno ma imię... : prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej / red. Ewa Dzięgiel, Tomasz Korpysz. 2013 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
30
Gondek, Romuald (1930- ).. Słownik gwary lasowiackiej / Romuald Gondek. 2013 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28’374 Język polski – Dialektologia, gwary, dialekty - słowniki
31

Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza / red. Małgorzata Klinkosz, Zenon Lica. 2013 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
32
Marciniak-Firadza, Renata. Nazwy osobowych wykonawców czynności w gwarach małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego. Cz. 2, Słownik / Renata Marciniak-Firadza. 2013 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
33
Marciniak-Firadza, Renata. Nazwy osobowych wykonawców czynności w gwarach małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego. Cz. 1, Studium słowotwórczo-leksykalne / Renata Marciniak-Firadza. 2013 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
34
Michalska-Górecka, Paulina. Status staropolskich oboczności wyrazowych w polszczyźnie doby średniopolskiej / Paulina Michalska. 2013 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
35

Odmiany polszczyzny w szkole : teoria i praktyka / pod red. Heleny Synowiec ; przy współudz. Marty Kubarek. 2013 BG( 2/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
36
Grabka, Barbara. Obrzędowość roku kościelnego w gwarach polskich : od adwentu do zapustów / Barbara Grabka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. 2012 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
37
Grochola-Szczepanek, Helena. Język mieszkańców Spisza : płeć jako czynnik różnicujący / Helena Grochola-Szczepanek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. 2012 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
38
Skudrzykowa, Aldona. Literacy of the young generation in a diglossic environment / Aldona Skudrzyk, Jacek Warchala ; [translated by Anna Dylik, Aleksandra Lisoń and Małgorzata Udalska]. 2012 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
39
Waniakowa, Jadwiga (1964- ).. Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle słowiańskim : zagadnienia ogólne / Jadwiga Waniakowa. 2012 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
40
Cygan, Stanisław (filolog). Przejawy świadomości językowej mieszkańców wsi końca XX wieku na przykładzie Lasocina na Kielecczyźnie / Stanisław Cygan. 2011 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
41
Głuszkowski, Michał. Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego / Michał Głuszkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Filologiczny. In 2011 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
42
Karaś, Halina. Polska leksykografia gwarowa / Halina Karaś. 2011 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
43
Kowalska, Anna (1936- ).. Apelatywne nazwy miejsc w dialektach polskich : derywacja sufiksalna / Anna Kowalska. 2011 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
44
Krawczyk-Tyrpa, Anna. Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich / Anna Tyrpa. 2011 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
45
Kubok, Beata. Dawne słownictwo gwar cieszyńskich w świetle kontaktów językowych / Beata Kubok ; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. 2011 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
46
Kurdyła, Tomasz. Funkcje formantów rzeczownikowych w polszczyźnie ludowej : (na przykładzie trzech wsi podkarpackich) / Tomasz Kurdyła. 2011 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
47
Maryniakowa, Irena (1931- ).. Słownik dawnej mowy mieszkańców Ciechanowca i okolicznych wsi na Podlasiu / Irena Maryniakowa. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

811.162.1’28’374 Język polski – Dialektologia, gwary, dialekty - słowniki
48
Piotrowska-Wojaczyk, Agnieszka. Regionalizmy leksykalne w słownikach doby nowopolskiej / Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 1)

811.162.1’28’374 Język polski – Dialektologia, gwary, dialekty - słowniki
49

Brasławszczyzna : pamięć i współczesność. T. 1, Historia regionu, charakterystyka socjolingwistyczna, świadectwo mieszkańców / red. nauk. Elżbieta Smułkowa ; Instytut Badań Interyscyp 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
50

Polszczyzna bydgoszczan : historia i współczesność. 5 / pod red. Małgorzaty Święcickiej ; [il. Monika Owieśna]. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
51

Miasto : przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. 3 / pod red. Małgorzaty Święcickiej. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
52

Polszczyzna i Polacy dawniej i dziś / pod red. Mirosławy Świtały-Chedy. 2011 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
53
Wietrzyk, Aleksander. Słownik gwary Pogórzan (z okolic Gorlic) / Aleksander Wietrzyk ; pod red. nauk. Barbary Grabki i Renaty Kucharczyk. 2011 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28’374 Język polski – Dialektologia, gwary, dialekty - słowniki
54

Idiolekty w różnych sferach komunikacji / pod redakcją Anny Żurek. 2011 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
55
Boryś, Wiesław (1939- ).. Słownik etymologiczny Kaszubszczyzny. T. 6, Indeksy wyrazowe do tomów I-V (z płytą CD) / Wiesław Boryś, Hanna Popowska-Taborska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki. 2010 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28’374 Język polski – Dialektologia, gwary, dialekty - słowniki
56
Brzeziński, Władysław (1922-1998).. Gwara wsi Podróżna w Złotowskiem / Władysław Brzeziński. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
57
Chojnacki, Czesław Andrzej (1944- ).. Nazwy stopni pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego w gwarach mieszkańców wsi w okolicach Bielska Podlaskiego / Czesław Andrzej Chojnacki. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
58

Prace poświęcone Pani Profesor Henryce Sędziak / pod red. Doroty Czyż i Małgorzaty Frąckiewicz ; Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. 2010 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
59
Fadecka, Anna. Słowotwórstwo czasownika w gwarze / Anna Fadecka. 2010 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
60
Forum Kultury Słowa (7 ; 2008 ; Gdańsk). Polskie języki : o językach zawodowych i środowiskowych : materiały VII Forum Kultury Słowa, Gdańsk, 9-11 października 2008 roku / pod red. Małgorzaty Milewskiej-Stawiany i Ewy Rogowskiej- 2010 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
61

Łódzka szkoła dialektologiczna / [red. zeszytu Sławomir Gala]. 2010 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
62
Gala, Sławomir (1944-2013).. Indeks alfabetyczny i indeks a tergo do Słownictwa ludowego... Karola Dejny / Sławomir Gala, Grażyna Frank-Rakowska, Beata Gala-Milczarek. 2010 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
63

Mały słownik gwar polskich / Renata Kucharzyk [et al.] ; pod red. Jadwigi Wronicz. 2010 BHU( 1/ 1)

811.162.1’28’374 Język polski – Dialektologia, gwary, dialekty - słowniki
64
Kucharzyk, Renata. Słownictwo odantroponimiczne w gwarach polskich / Renata Kucharzyk. 2010 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
65

Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego : księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy / red. nauk. Jolanta Mędelska, Zofia Sawaniewska-Mochowa. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
66
Skudrzykowa, Aldona. Dialektologia : materiały pomocnicze : konteksty socjolingwistyczne i etnolingwistyczne / Aldona Skudrzyk, Elżbieta Rudnicka-Fira. 2010 BG( 2/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
67
Brzeziński, Władysław (1922-1998).. Słownictwo krajniackie : słownik gwary wsi Podróżna w Złotowskiem. T. 5, U-Ż oraz uzupełnienia / Władysław Brzeziński ; [wyd. Jadwiga Brzezińska]. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’28’374 Język polski – Dialektologia, gwary, dialekty - słowniki
68
Dejna, Karol (1911-2004).. Wybór pism polonistycznych i slawistycznych / Karol Dejna ; pod red. Sławomira Gali. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
69

Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków, 25-26 września 2008 r. / pod red. Bogusława Dunaja i Macieja Raka. 2009 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
70

Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce / pod red. Ewy Dzięgiel i Anny Zielińskiej. 2009 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
71
Gala-Milczarek, Beata. Budowa słowotwórcza rzeczowników w gwarach piotrkowskich / Beata Gala-Milczarek. 2009 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
72
Jaros, Irena. Nazwy środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich : studium słowotwórczo-leksykalne / Irena Jaros. 2009 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
73

Dziewiętnastowieczne słowniczki gwarowe z Polski północno-wschodniej / pod. red. Bogusława Nowowiejskiego. 2009 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
74
Piechnik, Anna (1980- ).. Wizerunek kobiety i mężczyzny w językowym obrazie świata ludności wiejskiej (na przykładzie gminy Zakliczyn nad Dunajcem) / Anna Piechnik. 2009 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
75
Piotrowicz, Anna. Studia nad polszczyzną miejską Poznania / Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
76

Procesy rozwojowe współczesnej polszczyzny. Cz. 1, Najnowsze zjawiska w polszczyźnie / pod red. Karoliny Ruty i Kingi Zalejarz. 2009 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
77

Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia / pod red. Henryki Sędziak ; Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
78

Polszczyzna bydgoszczan : historia i współczesność. 4 / pod red. Małgorzaty Święcickiej ; [il. Monika Owieśna]. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
79
Zborowski, Juliusz (1888-1965).. Słownik gwary Zakopanego i okolic / Juliusz Zborowski ; oprac. i uzup. z materiałów aut. przez Zespół Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk pod kier. Joanny Okoniowej. 2009 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28’374 Język polski – Dialektologia, gwary, dialekty - słowniki
80
Gala, Sławomir (1944-2013).. Kwestionariusz do badań słowotwórstwa i słownictwa : w gwarach pogranicza wielkopolsko-małopolsko-mazowiecko-śląskiego / Sławomir Gala. 2008 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
81
Kurek, Halina (1952- ).. Polszczyzna mówiona inteligencji / Halina Kurek. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
82
Majkowska, Aneta. Komunikacja werbalna w aglomeracji miejskiej / Aneta Majkowska, Grzegorz Majkowski ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2008 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
83

Słownictwo kresowe : studia i materiały / pod red. Janusza Riegera. 2008 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
84

Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia / pod red. Henryki Sędziak i Małgorzaty Frąckiewicz ; Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. 2008 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
85

Gwary północnego Podlasia / red. Mirosław Stepaniuk ; [tł. z jęz. ukr. Janusz Bakunowicz, Ludmiła Łabowicz] ; Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia, Związek Ukraińców Podlasia. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
86

Miasto : przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. 2 / pod red. Małgorzaty Święcickiej. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
87
Tambor, Jolanta. Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna / Jolanta Tambor. 2008 BG( 2/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
88
Krawczyk, Aleksandra (filolog). Zapożyczenia leksykalne w sytuacji wielojęzyczności : ukrainizmy i rusycyzmy w gwarze Maćkowiec na Podolu / Aleksandra Krawczyk. 2007 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
89
Kurzowa, Zofia (1931-2003).. Ze studiów nad polszczyzną kresową : wybór prac / Zofia Kurzowa. 2007 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
90
Kurzowa, Zofia (1931-2003).. Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego / Zofia Kurzowa. 2007 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
91

Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie / pod red. Jana Mazura, Małgorzaty Rzeszutko-Iwan ; Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców. 2007 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
92
Pastusiak, Kazimiera. Pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie w świetle danych językowych i etnograficznych na podstawie nazw roślin / Kazimiera Pastusiak; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Slaw 2007 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
93
Rembiszewska, Dorota Krystyna. Słownik dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego / Dorota Krystyna Rembiszewska. 2007 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
94

Słownictwo gwarowe przesiedleńców z Ukrainy : słownik porównawczy kilku wsi w Tarnopolskiem / z materiałów zebr. pod kierunkiem Władysława Paryla ; oprac. przez. Katarzynę Czarnecką, Do 2007 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
95
Rieger, Janusz (1934- ).. Język polski na Ukrainie w końcu XX wieku. Cz. 2, Polszczyzna w Lwowskiem, Żytomierskiem i na Podolu : teksty / Janusz Rieger, Iwona Cechosz-Felczyk, Ewa Dzięgiel. 2007 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
96

Polszczyzna bydgoszczan : historia i współczesność. 3 / pod red. Małgorzaty Święcickiej ; [il. Monika Owieśna]. 2007 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
97
Urbańska-Mazuruk, Ewa. Składnia zdania złożonego w gwarach polskich : (na przykładzie gwar wsi nad Wartą) / Ewa Urbańska-Mazuruk ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2007 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
98
Boryś, Wiesław (1939- ).. Słownik etymologiczny Kaszubszczyzny. T. 5, Š-Ž i Suplement / Wiesław Boryś, Hanna Popowska-Taborska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki. 2006 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28’374 Język polski – Dialektologia, gwary, dialekty - słowniki
99
Gruchmanowa, Monika (1922-2001).. Językoznawcze wędrówki nie tylko po Poznaniu : studia o polszczyźnie Poznania, Wielkopolski i Polonii / Monika Gruchmanowa ; wstęp i dobór tekstów Anna Piotrowicz ; Poznańskie Towarzystwo 2006 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego