Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "811.161.1’37" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 207 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Kozdra, Michał. Autor Dydaktyczny słownik tematyczny rosyjsko-polskich paraleli leksykalnych : leksyka kulinarna (rzeczowniki) / Michał Kozdra, Volodymyr Dubichynskyi. 2019 BG( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
2
Raciburskaâ, Larisa Viktorovna (1958- ). Autor Nowe procesy w słowotwórstwie języka rosyjskiego / Larisa Ratsiburskaia ; tłumaczenie tekstu Anna Romanik. 2019 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
3

Âzyk i metod : russkij âzyk v lingvističeskih issledovaniâh XXI veka. 6, Sintaksis teksta tekst v sintaksise. Lingvističeskij analiz v Bermudskom treugolʹnike : kombinatorika-semantika-pragm 2019 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
4

Tekst - predloženie - slovo : issledovaniâ po russkomu âzyku. T. 3 / redakciâ Artur Czapiga i Zofia Czapiga. 2018 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
5
Drużyłowska, Dorota. Autor Frazeologičeskie edinicy russkogo âzyka delovogo obŝeniâ i ih polʹskie èkvivalenty = Związki frazeologiczne rosyjskiego języka biznesu i ich polskie ekwiwalenty / Dorota Drużyłowska. 2018 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
6
Kozera, Izabela (1987- ). Autor Semantika i pragmatika vtoričnoj imperfektivacii v sovremennom russkom âzyke na osnovanii korpusnogo analiza / Izabela Kozera. 2018 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
7

Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami / pod redakcją Katarzyny Dembskiej i Doroty Paśko-Koneczniak. 2017 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
8
Lubocha-Kruglik, Jolanta. Autor Medycyna : tłumaczenie specjalistyczne - język rosyjski = Medicina : specialʹnyj perevod - russkij âzyk / Jolanta Lubocha-Kruglik, Oksana Małysa. 2017 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
9

Tekst - predloženie - slovo : issledovaniâ po russkomu âzyku. T. 2 / redakciâ Artur Czapiga i Zofia Czapiga. 2016 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
10
Kìklevìč, Alâksandr Kanstancìnavìč (1957- ).. Pritâženie âzyka. T. 4, Âzykovaâ deâtel’nost’ : semantičeskie i pragmatičeskie aspekty / Aleksandr Kiklevič. 2016 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
11
Maksimowicz, Eugenia. Russkij âzyk na rubeže XX-XXI vekov : leksiko-semantičeskie izmeneniâ / Eugenia Maksimowicz. 2016 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
12
Michaluk, Maryna. Leksyka polityczna współczesnego języka rosyjskiego / Maryna Michaluk. 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
13
Paśko, Dorota Angelika. Słownik zapożyczeń polskich w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców z regionu suwalsko-augustowskiego / Dorota Paśko-Koneczniak. 2016 BHU( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
14
Zemszał, Piotr. Ojciec, wódz, nauczyciel : nominacje językowe dotyczące Stalina w sowieckim dyskursie ideologicznym w okresie powojennym / Piotr Zemszał. 2016 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
15

Rosyjska gwara staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce : wybór tekstów / zespół autorski: Dorota Paśko-Koneczniak, Magdalena Ziółkowska-Mówka, Magdalena Grupa, Stefan Grzybowski, 2016 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
16
Chomko, Jolanta. Koncept "Zemlâ" v russkoj âzykovoj i naivnoj kartinah mira / Jolanta Chomko. 2015 BG( 3/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
17

Russkaâ leksikografiâ včera, segodnâ, zavtra / naučnaâ redakciâ Ally Kamalovoj. 2015 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
18
Kapusta, Piotr (ekonomia). Rosyjsko-polski słownik : dom, mieszkanie, ogród : budujesz, remontujesz, urządzasz / Piotr Kapusta. 2015 BG( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
19
Kur-Kononowicz, Jolanta. Nazwy potraw w języku rosyjskim XIX wieku / Jolanta Kur-Kononowicz. 2015 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
20
Rybarczyk-Dyjewska, Joanna (1982- ).. Pragmatyka rosyjskich zaklęć leczniczych / Joanna Rybarczyk-Dyjewska. 2015 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
21

Tekst - predloženie - slovo : issledovaniâ po russkomu âzyku / red. Artur Czapiga i Zofia Czapiga. 2014 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
22
Jaskólski, Adam. Dyskurs polityczny w Rosji : analiza pragmalingwistyczna / Adam Jaskólski. 2014 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
23

Nowy słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski / red. nauk. Jan Wawrzyńczyk ; aut. haseł Jan Wawrzyńczyk [et al.] ; aut. zarysu gramatyki Valentina Kulpina. 2014 BG( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
24
Zubkow, Eugeniusz. Inoskazanie v russkom ugolovnom diskurse : ’’masti’’, ’’ponâtiâ’’, ’’vorovskoj zakon’’ / Evgenij Zubkov. 2014 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
25
Narloch, Andrzej (1969- ).. Cvetooboznačeniâ v russkom i pol’skom âzykah : strukturno-semantičeskij, terminologičeskij i kognitivnyj aspekty / Andrzej Narloch. 2013 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
26
Chomko, Jolanta. Nazwy osób w rosyjskim młodzieżowym ARGOT końca XX wieku / Jolanta Chomko. 2012 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
27
Czerwiński, Piotr (filolog). Formy ličnyh imen russkogo rečevogo upotrebleniâ : obihodno-nejtral’nye obrazovaniâ i nekotorye ih proizvodnye / Pëtr Červinskij. 2012 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
28
Fedorova T. L. Etimologičeskij slovar’ russkogo âzyka / Fedorova T. L., Ŝeglova O. A. 2012 BHU( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
29
Markunas, Antoni (1943- ).. Semibilingwalne wademekum dydaktyczne paronimów rosyjskich / Antoni Markunas. 2012 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
30
Novikov, Vladimir Ivanovič (1948- ).. Slovar’ modnyh slov : âzykovaâ kartina sovremennosti / Vl. Novikov. 2012 BHU( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
31
Romanik, Anna. Sposoby nominacji przedmiotów odzieży we współczesnym języku rosyjskim / Anna Romanik. 2012 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
32
Wójtowicz, Marian (1940- ).. Slovar’ drevnerusskih ličnyh imenovanij XI-XIV vekov / Marian Wójtowicz. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
33
Belkin, M. V. Ètimologičeskij slovar’ russkogo âzyka : v tabličnoj forme / M. V. Belkin, I. A. Rumâncev. 2011 BHU( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
34
Białek, Ewa (językoznawstwo). Kolokacja w przekładzie : słownik rosyjsko-polski = Kollokaciâ v perevode : russko-polskij slovar’ / Ewa Białek. 2011 BG( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
35
Bulyka, Alâksandr Mikalaevič (1935- ).. Bolšoj slovar’ inostrannyh slov : 35 tysâč slov / A. N. Bulyko. 2011 BHU( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
36
Černyh, Pavel Âkovlevič ( -1970).. Očerk russkoj istoričeskoj leksikologii : drevnerusskij period / P. Â. Černych. 2011 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
37
Ginter, Anna. Teksty użytkowe w języku rosyjskim / Anna Ginter. 2011 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
38
Kveselevič, Dmitrij Ivanovič. Samyj polnyj slovar’ nenormativnoj leksiki / D. I. Kveselevič. 2011 BHU( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
39
Paśko, Dorota Angelika. Wpływ polszczyzny na zasób leksykalny rosyjskiej gwary staroobrzędowców na Suwalszczyźnie / Dorota Paśko-Koneczniak. 2011 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
40
Vvedenskaâ, Lûdmila Alekseevna (1918-2012).. Russkaâ leksikografiâ : učebnoe posobie / L. A. Vvedenskaâ. 2011 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
41
Wojan, Katarzyna (1964- ).. Rosyjskie leksemy homonimiczne w teorii językoznawczej i praktyce leksykograficznej / Katarzyna Wojan. 2011 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
42
Wojan, Katarzyna (1964- ).. Słownik homonimów leksemowych języka rosyjskiego z polskimi ekwiwalentami tłumaczeniowymi / Katarzyna Wojan przy udziale Elżbiety Skupińskiej-Dybek. 2011 BHU( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
43
Cvetkov, Sergej Èduardovič (1964- ).. Slovar’ sovremennogo russkogo âzyka : odno N ili dva? : lovuški orfografii / [sost. Ivanov Ivan Sergeevič]. 2010 BHU( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
44
Il’âhov, Anatolij Gavrilovič (1941- ). Ètimologičeskij slovar’ : Antičnye korni v russkom âzyke : okolo 1500 slov / A. G. Il’âhov. 2010 BHU( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
45
Kasatkin, Leonid Leonidovič. Kratkij spravočnik po sovremennomu russkomu âzyku : kompaktnoe izloženie osnovnyh naučnyh svedenij o sovremennom russkom âzyke v sootvetstvii s vuzovskimi programmami dlâ studentov-filologov 2010 BG( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
46
Kazanskij, Boris Vasil’evič (1882-1962).. V mire slov / B. V. Kazanskij. 2010 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
47
Markunas, Antoni (1943- ).. Rosyjsko-polski dydaktyczny słownik podstawowych eufemizmów / Antoni Markunas ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2010 BHU( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
48
Nadel-Czerwińska, Margarita. Hristianstvo i âzyčestvo v poslovicah, frazeologizmah, zagadkah, primetah russkogo naroda / Margarita Nadel’-Červin’ska. 2010 BG( 2/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
49
Superanskaâ, Aleksandra Vasil’evna (1929-2013).. O russkih familiâh / A. V. Superanskaâ, A. V. Suslova. 2010 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
50
Superanskaâ, Aleksandra Vasil’evna. O russkih imenah / A. V. Superanskaâ, A. V. Suslova. 2010 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
51
Bolotnova, Nina Sergeevna (1952- ).. Sovremennyj russkij âzyk : leksikologiâ, frazeologiâ, leksikografiâ : kontrolno-trenirovočnye zadaniâ : učebnoe posobie / N.S. Bolotnova, A.V. Bolotnov. 2009 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
52
Bukčina, Bronislava Zinov’evna. Sovremennyj orfografičeskij slovar’ russkogo âzyka : Slitno, razdel’no ili čerez defis? : okolo 45000 slov / B. Z. Bukčina. 2009 BHU( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
53

Bol’šoj frazeologičeskij slovar’ russkogo âzyka / otv. red. V. N. Teliâ. 2009 BG( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
54

Leksika podstandarta. T. 2, Sovremennye žargony i ih opisanie / pod red. Anny Zyh i Margarity Nadel’-Červinskoj. 2009 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
55
Beider, Alexander. A dictionary of Jewish surnames from the Russian Empire. Vol. 2, Listing of Surnames by the Daitch-Mokotoff Soundex System / by Alexander Beider. 2008 BG( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
56
Beider, Alexander. A dictionary of Jewish surnames from the Russian Empire. [Vol. 1] / by Alexander Beider. 2008 BG( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
57

Novyj slovar’ inostrannyh slov / [gl. red. V. V. Adamčik]. 2008 BHU( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
58

Nowy słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski / red. nauk. Jan Wawrzyńczyk ; aut. haseł Jan Wawrzyńczyk [et al.] ; aut. zarysu gramatyki Valentina Kulpina. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
59
Łuczyk, Małgorzata. Funkcional’no-semantičeskoe pole intraperceptivnosti v russkom âzyke na fone pol’skogo âzykogo soznaniâ / Małgorzata Łuczyk ; Uniwersytet Zielonogórski. 2008 BG( 2/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
60
Mokienko, Valerij Mihajlovič. V glub’ pogovorki : rasskazy o proishoždenii krylatyh slov i obraznyh vyraženij / V. M. Mokienko. 2008 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
61
Mokienko, Valerij Mihajlovič. Russkoe skvernoslovie : kratkij, no vyrazitel’nyj slovar’ / [Mokienko V. M., Nikitina T. G.]. 2008 BHU( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
62
Rycielska, Beata. Obrazowanie w języku : lancetnik bez głowy i celownik rosyjski / Beata Rycielska, Marzena Rycielska ; Akademia Polmorska w Słupsku. 2008 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
63
Dembska, Katarzyna. Rosyjsko-polski słownik eufemizmów semantycznego pola seksu / Katarzyna Dembska. 2007 BG( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
64
Efremova, Tat’âna Fëdorovna. Slovar’ grammatičeskih trudnostej russkogo âzyka : bolee 2500 slov/ T. F. Efremova, V. G. Kostomarov. 2007 BHU( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
65
Jóźwiak, Jolanta. Nazvaniâ životnyh v russkom i pol’skom âzykah : sopostavitel’nyj strukturno-onomasiologičeskij analiz / Jolanta Jóźwiak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2007 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
66
Leŝak, Svetlana Andreevna. Âzykovoe kliše : pragmatika, semantika i struktura analitičeskih nominativnyh neidiomatičeskih znakov v sovremennom russkom âzyke / Swietłana Leszczak. 2007 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
67

Leksika podstandarta. T. 1, Problemy opisaniâ razgovornoj reči / pod red. Anny Zyh i Margarity Nadel-Červinskoj. 2007 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
68
Nikitina, Tat’âna Gennad’evna. Molodežnyj sleng : tolkovyj slovar’ : bolee 12 000 slov, svyše 3000 frazeologizmov / T. G. Nikitina. 2007 BHU( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
69
Rutkowski, Krzysztof (filologia). Leksyka konfesyjna w języku rosyjskim okresu radzieckiego / Krzysztof Rutkowski. 2007 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
70

Bol’šoj tolkovyj slovar’ russkogo âzyka / [gl. red. S. A. Kuznecov ; leksikografy L. I. Balahonova et al.] ; Rossijskaâ Akademiâ Nauk. Institut lingvističeskih issledovanij. 2006 BHU( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
71
Chudyk, Dorota. Semantyka i łączliwość przysłówków gradualnych w języku rosyjskim w porównaniu z ekwiwalentami polskimi : (na materiale tekstów literatury pięknej) / Dorota Chudyk. 2006 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
72
Nadel-Czerwińska, Margarita. Novaâ leksika v russkih tolkovyh slovarâh konca XX-načala XXI vekov / Margarita Nadel’-Červin’ska. 2006 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
73
Witkowski, Wiesław (1927- ).. Nowy słownik zapożyczeń polskich w języku rosyjskim / Wiesław Witkowski. 2006 BG( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
74
Fadeeva, Larisa Ûr’evna. Antropolingvističeskoe issledovanie âvleniâ reversivnosti v special’nom pole / avtoreferat, dissertaciâ na soiskanie učenoj stepeni kandidata filologičeskih nauk / Fadeeva Larisa Ûr’evna. 2005 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
75
Mokienko, Valerij Mihajlovič. Zagadki russkoj frazeologii / V. M. Mokienko. 2005 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
76
Bondaletov, Vasilij Danilovič (1928- ).. V. I. Dal’ i tajnye âzyki v Rossii / V. D. Bondaletov. 2004 BHU( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
77
Grebenŝikova, Nadežda Semenovna. Istoriâ russkogo privetstviâ : (na vostočnoslavânskom fone) : monografiâ / N. S. Grebenŝikova ; Ministerstvo obrazovaniâ Respubliki Belarus’ ; Grodnenskij Gosudarstvennyj Universitet imeni 2004 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
78
Lenskaâ, Evgeniâ Vadimovna. Frazeosemantičeskoe pole social’noj percepcii ličnosti v edinstve lingvističeskogo i psihologo-pedagogičeskogo aspektov : avtoreferat dissertacii na soiskanie učenoj stepeni kandidata filolog 2004 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
79
Tupikov, Nikolaj Mihailovič (1869-1900).. Slovar’ drevnerusskih ličnyh sobstvennyh imën / N. M. Tupikov. 2004 BHU( 1/ 1)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
80

Wielki słownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim = Russko-polʹskij slovarʹ / Jan Wawrzyńczyk, Magdalena Kuratczyk, Eliza Małek, Albina Gołubiewa, Halina Bartwicka, Andrzej Wawrzyńc 2004 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
81
Gorodeckaâ, Inna Leonidovna. Russkie nazvaniâ žitelej : slovar - spravočnik : bolee 14 000 nazvanij / I. L. Gorodeckaja ; E. A. Levašov ; pod red. E. A. Levašova. 2003 BHU( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
82
Mokienko, Valerij Mihajlovič. Novaâ russkaâ frazeologiâ / Valerij M. Mokienko. 2003 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
83
Kusal, Krzysztof. Rosyjsko-polski słownik homonimów międzyjęzykowych / Krzysztof Kusal. 2002 BHU( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
84
Łobacz, Piotra (1943- ).. Skojarzenia słowne w psycholeksykologii i onomastyce psycholingwistycznej / Piotra Łobacz, Nawoja Mikołajczak-Matyja ; przy współudz. Ewy Siminiak i Magdaleny Skrzypczak ; Instytut Językozna 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
85
Marszałek, Marek. Dialektyzmy dońskie w rosyjsko-niemieckiej perspektywie leksykograficznej / Marek Marszałek. 2002 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
86
Sosnowski, Jan (1950- ).. Toponimia rosyjska XVI wieku : nazwy wsi / Jan Sosnowski. 2002 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
87
Stasińska, Paulina. Ustojčivye sostavnye naimenovaniâ sovremennogo russkogo âzyka : opyt slovarâ spravočnika / Polina Stasińska. 2002 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
88
Zelʹdovič, Gennadij Moiseevič (1964- ).. Russkij vid : semantika i pragmatika / Gennadij Moiseevič Zel’dovič ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 2002 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
89
Ganžina, Irina Mihajlovna. Slovar’ sovremennyh russkih familij / I. M. Ganžina. 2001 BHU( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
90
Apresân, Ûrij Derenikovič (1930- ).. Semantyka leksykalna : synonimiczne środki języka / Jurij D. Apresjan ; przeł. Zofia Kozłowska i Andrzej Markowski. 2000 BG( 2/ 1)
BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
91
Bartwicka, Halina. Rosyjski język potoczny, słownictwo / Halina Bartwicka. 2000 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
92

Otečestvennye leksikografy XVIII-XX veka / pod red. G. A. Bogatovoj ; Rossijskaâ Akademiâ Nauk. Institut Russkogo Âzyka im. V. V. Vinogradova. Leksikografičeskij seminar. Kabinet "Slavânskij 2000 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
93
Gračev, Mihail Aleksandrovič. Istoriko-ètimologičeskij slovar’ vorovskogo žargona / Gračev M. A., Mokienko, V. M. 2000 BG( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
94
Radzik, Anna (1961- ).. Ze studiów nad frazeologią historyczną języka rosyjskiego : frazeologizmy w niemiecko-łacińsko-rosyjskim "Leksykonie petersburskim" z 1731 roku / Anna Radzik. 2000 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
95
Saâhova, Lena Geleevna. Tematičeskij slovar’ russkogo âzyka : okolo 25 000 slov / L. G. Saâhova, D. M. Hasanova, V. V. Morkovkin ; pod red. V. V. Morkovkina. 2000 BG( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
96
Arbatskij, Leon A. Rugajtes’ pravil’no : dovol’no tolkovyj slovar’ russkoj brani / L. Arbatskij. 1999 BG( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
97

Wielki słownik rosyjsko-polski. [T. 1], A-O / Anatol Mirowicz [et al.]. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
98

Wielki słownik rosyjsko-polski. T. 2, P-Â / Anatol Mirowicz [et al.]. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
99
Tatarinov, Viktor Andreevič. Istoriâ otečestvennogo terminovedeniâ [v treh tomah] . T. 2, Napravleniâ i metody terminologičeskih issledovanij : očerk i hrestomatiâ. V. A. Tatarinov. 1999 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego