Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "811.16" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 3312 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Batko-Tokarz, Barbara. Autor Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego : teoria, praktyka, leksykografia / Barbara Batko-Tokarz. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
2
Cetnarowska, Bożena. Autor Compound nouns and phrasal nouns in English and Polish / Bożena Cetnarowska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’36’374 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia, gramatyka generatywna, zd
3

Tradycja i współczesność w badaniach nad językami słowiańskimi : księga jubileuszowa dedykowana profesor Annie Zych / pod redakcją Andrzeja Charciarka i Ewy Kapeli. 2019 BG( 2/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
4
Cierpich, Agnieszka. Autor Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie korporacyjnej / Agnieszka Cierpich 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
5
Citko, Lila. Autor Piśmiennictwo i nazewnictwo starobiałoruskie na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego : wybrane problemy / Lilia Citko. 2019 BG( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
6
Cook, Jadwiga. Autor Potoczność w przekładzie dialogu powieściowego : na materiale polskich przekładów współczesnej francuskiej prozy powieściowej / Jadwiga Cook. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
7
Cybulska, Dorota. Autor Językowy obraz wojny i okupacji utrwalony we wspomnieniach mieszkańców wsi w Łomżyńskiem / Dorota Cybulska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
8
Kìklevìč, Alâksandr Kanstancìnavìč (1957- ). Autor Pritâženie âzyka. T. 6, Funkcionalʹnye aspekty sintaksisa i stilistiki / Aleksandr Kiklevič. 2019 BHU( 1/ 0)

811.161.1’38 Język rosyjski - Stylistyka ogólna
9
Kojder, Marcin. Autor Antroponimia historyczna wiernych chełmskiej diecezji grecko-unickiej (1662-1810) / Marcin Kojder. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
10

Tradycja i nowoczesność : z zagadnień języka i literatury Słowian Wschodnich / pod redakcją naukową Aurelii Kotkiewicz, Bogumiła Ostrowskiego, Moniki Knurowskiej. 2019 BG( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
11
Kozdra, Michał. Autor Dydaktyczny słownik tematyczny rosyjsko-polskich paraleli leksykalnych : leksyka kulinarna (rzeczownik) / Michał Kozdra, Volodymyr Dubichynskyi. 2019
811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
12

Język(i) w prawie : zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej / pod redakcją Emilii Kubickiej, Lecha Zielińskiego, Sebastiana Żurowskiego. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
13
Kurczab, Henryk (1930- ). Autor W trosce o poprawność języka ojczystego : polszczyzna dawna i dzisiejsza / Henryk Kurczab. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
14
Magierowa, Barbara. Autor Z polskiego na nasze czyli Prywatny leksykon współczesnej polszczyzny / Barbara Magierowa, Antoni Kroh. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1(03) Język polski - encyklopedie i słowniki encyklopedyczne. Poradniki
15
Malinowski, Maciej. Autor Język niegiętki : szkice o polszczyźnie (refleksje po dwóch dekadach XXI stulecia). T. 1 / Maciej Malinowski. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
16
Malinowski, Maciej. Autor Język niegiętki : szkice o polszczyźnie (refleksje po dwóch dekadach XXI stulecia). T. 2 / Maciej Malinowski. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
17

Języki słowiańskie na neofilologiach i innych kierunkach studiów = Slavânskie âzyki na neofilologiâh i drugih universitetskih specialʹnostâh / redakcja Lyubov Frolyak, Swietłana Szaszkow 2019 BG( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
18
Naruszewicz-Duchlińska, Alina. Autor Kultura zachowań językowych w internecie / Alina Naruszewicz-Duchlińska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
19
Olejnik, Marek (językoznawstwo). Autor Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI-XVIII w.) / Marek Olejnik. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
20
Rejter, Artur (1970- ). Autor Nazwy własne w kon/tekstach kultury / Artur Rejter. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
21
Rieger, Janusz (1934- ). Autor Język polski na Kresach / Janusz A. Rieger. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
22
Strmiska-Mietlińska, Anna. Autor Nowoczesna korespondencja biznesowa po rosyjsku = Sovremennaâ delovaâ korrespondenciâ na russkom âzyke / Anna Strmiska-Mietlińska. 2019 BG( 1/ 0)

811.161.1(07) Podręczniki do nauki języka rosyjskiego
23

Miasto - przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. 7 / pod red. Małgorzaty Święcickiej i Moniki Peplińskiej. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
24
Waśko, Andrzej (1961- ). Autor O edukacji literackiej : (nie tylko dla polonistów) / Andrzej Waśko. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
25
Wojtyńska-Nowotka, Milena. Autor Słownictwo "Rozpraw literackich" Maurycego Mochnackiego / Milena Wojtyńska-Nowotka ; Pracownia Językoznawstwa Stosowanego. Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
26
Wolańska, Ewa Małgorzata. Autor System grafematyczny współczesnej polszczyzny na tle innych systemów pisma / Ewa Wolańska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W
27
Bednarczuk, Leszek (1936- ). Autor Początki i pogranicza polszczyzny / Leszek Bednarczuk ; Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
28
Bieszke, Łukasz. Autor "Jesteśmy elitą - nie tłumem, w sercach nosimy dumę..." czyli O środkach perswazyjnych na flagach kibiców klubów piłkarskiej ekstraklasy / Łukasz Bieszke. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
29
Bogdanowicz, Elżbieta. Autor Morfologia rosyjska - ćwiczenia : skrypt dla studentów filologii rosyjskiej / Elżbieta Bogdanowicz, Walentyna Mieszkowska. 2018 BG( 1/ 0)

811.161.1’36 Język rosyjski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdan
30
Bogoczová, Irena. Autor Polszczyzna za Olzą / Irena Bogoczová. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
31
Brzezińska, Monika M. Autor Analiza dyskursu politycznego : teoria, zastosowanie, granice naukowości / Monika Maria Brzezińska, Piotr Burgoński, Michał Gierycz. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
32
Budzik, Justyna (kulturoznawstwo). Autor Polska półka filmowa : krótkometrażowe filmy aktorskie i animowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Justyna Hanna Budzik, Agnieszka Tambor. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
33

Ku rzeczom niebłahym / redakcja naukowa Jolanta Chojak, Zofia Zaron ; Wydział Polonistyki UW. Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1 Język polski
34

O języku dla Anny Wierzbickiej / redakcja naukowa Jolanta Chojak, Zofia Zaron ; Wydział Polonistyki UW, Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
35

Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle XX-wiecznych dyskusji i polemik. T. 2, Język / pod redakcją Marii Cichońskiej i Iliany Genew-Puhalewej. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
36

Tekst - predloženie - slovo : issledovaniâ po russkomu âzyku. T. 3 / redakciâ Artur Czapiga i Zofia Czapiga. 2018 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
37
Dobaczewski, Adam. Autor Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich : od zleksykalizowanych podwojeń do regularnych układów repetycyjnych / Adam Dobaczewski, Piotr Sobotka, Sebastian Żurowski. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’36’374 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia, gramatyka generatywna, zd
38
Dobaczewski, Adam. Autor Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe : repetycje, reduplikacje i quasi-tautologie w języku polskim / Adam Dobaczewski. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
39
Domagalski, Stanisław. Autor Bałak lwowski : mowa przedwojennego Lwowa / Stanisław Domagalski. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
40
Drużyłowska, Dorota. Autor Frazeologičeskie edinicy russkogo âzyka delovogo obŝeniâ i ih polʹskie èkvivalenty = Związki frazeologiczne rosyjskiego języka biznesu i ich polskie ekwiwalenty / Dorota Drużyłowska. 2018 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
41

Wielki słownik języka polskiego PWN. [T.] 1-5 / redaktor naukowy Stanisław Dubisz. 2018 BG( 5/ 0)

811.162.1’374 Język polski – słowniki
42
Filinowicz, Alina. Autor Mikrotoponimia dawnego powiatu sokólskiego / Alina Filinowicz. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
43
Gębal, Przemysław (1972- ). Autor Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego : podejście integracyjno-inkluzyjne / Przemysław E. Gębal. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
44

Języki i kultura Słowian : pamięci profesora Leszka Moszyńskiego / pod redakcją Anity Gostomskiej i Doroty Żyłko. 2018 BHU( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
45
Graczykowska, Tamara. Autor Słownictwo "Trybuny Radzieckiej" wydawanej w Moskwie w latach 1927-1938 / Tamara Graczykowska. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
46
Guz, Marzena. Autor Nazwiska niemieckie na Warmii u schyłku XVIII wieku / Marzena Guz. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
47
Hendrykowski, Marek (1948- ). Autor Tutti frutti : z dziejów kulturowych transferów języka włoskiego w polszczyźnie dawnej i współczesnej / Marek Hendrykowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
48

Przeszłość w języku zamknięta : in memoriam Andrae Bańkowski / redakcja Urszula Wójcik, Violetta Jaros przy udziale Izabeli Kuśnierek, Pauliny Piaseckiej. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
49

Wokół edukacji polonistycznej : diagnozy, dylematy, propozycje / redakcja Beata Jarosz, Izabela Puchala, Judyta Wakulak. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
50
Jędrzejczak, Beata. Autor Słownik sloganów reklamujących polskie marki terytorialne. T. 1, Polska i województwa / Beata Jędrzejczak. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

811.162.1’27’374 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, j
51
Karolczuk, Marzanna. Autor Slušaj, čitaj, ne zabyvaj : prepodavanie i izučenie russkogo âzyka kak inostrannogo s pomoŝʹû sovremennyh tehnologij / Marzanna Karolczuk, Diana Gałkowska, Urszula Lipato. 2018 BHU( 1/ 0)

811.161.1(07) Podręczniki do nauki języka rosyjskiego
52

Język w radiu : antologia / pod redakcją naukową Małgorzaty Kity i Iwony Loewe. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
53
Koc, Krzysztof. Autor Lekcje myślenia (obywatelskiego) : edukacja polonistyczna wobec współczesnego świata / Krzysztof Koc. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
54
Kowalcze-Franiuk, Karolina. Autor Bilingwizm polsko-włoski i tożsamość kulturowa emigracji okołosolidarnościowej we Włoszech / Karolina Kowalcze-Franiuk. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
55
Kozera, Izabela (1987- ). Autor Semantika i pragmatika vtoričnoj imperfektivacii v sovremennom russkom âzyke na osnovanii korpusnogo analiza / Izabela Kozera. 2018 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
56

Współczesne aspekty badań nad językiem polskim : teoria i praktyka / redakcja naukowa Marcin Maciołek ; autorzy tomu Natalia Ananiewa [i 27 pozostałych]. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1 Język polski
57

Języki i kultury w kontakcie / redakcja naukowa Jagna Malejka ; autorzy tomu Marina Belokoneva-Shiukashvili [i 28 pozostałych]. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
58
Markowski, Andrzej (1948- ). Autor Kultura języka polskiego : teoria, zagadnienia leksykalne / Andrzej Markowski. 2018 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
59
Mędak, Stanisław. Autor Monografia czasowników dla lektorów języka polskiego i obcokrajowców z megatestem à la carte : 835 ćwiczeń i zadań testowych / Stanisław Mędak. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1(07) Podręczniki do nauki języka polskiego
60
Międzynarodowy Kongres Slawistów (16 ; 2018 ; Belgrad). Językoznawstwo : prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie 2018 / pod redakcją Zbigniewa Grenia ; Polska Akademia Nauk - Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych. Komite 2018 BHU( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
61
Miławska-Ratajczak, Małgorzata. Autor Dialog w roli głównej : polszczyzna we współczesnym kinie na przykładzie wybranych autorów / Małgorzata Miławska-Ratajczak. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
62
Niksa, Władysław. Autor Słownik polszczyzny kurpiowskiej. T. 2, P-Ź / Władysław Niksa. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’374 Język polski – słowniki
63
Niksa, Władysław. Autor Słownik polszczyzny kurpiowskiej. T. 1, A-0 / Władysław Niksa. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’374 Język polski – słowniki
64
Pachowicz, Małgorzata. Autor Leksyka młodzieży : tradycja, rozwój, kreatywność / Małgorzata Pachowicz. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
65
Piela, Agnieszka. Autor Słownik frazeologizmów z archaizmami : pamiątki przeszłości / Agnieszka Piela. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’37’374 Język polski – Semantyka, leksykologia, leksykografia, denotacja, konotacj
66
Piotrowicz, Anna. Autor Słownictwo gwary miejskiej Poznania w ujęciu tematycznym / Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska. 2018 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
67
Podhajecka, Mirosława. Autor A history of Polish-English / English-Polish bilingual lexicography (1788-1947) / Mirosława Podhajecka. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
68
Połowniak-Wawrzonek, Dorota. Autor Stałe związki frazeologiczne i przysłowia w dziełach Aleksandra Fredry / Dorota Połowniak-Wawrzonek. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
69

Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej : "Życie zaczyna się po sześćdziesiątce..." / redakcja naukowa Paulina Potasińska, Magdalena Stasieczek-Górna. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
70

Historia języka, dialektologia i onomastyka w nowych kontekstach interpretacyjnych / pod redakcją Renaty Przybylskiej, Macieja Raka, Agaty Kwaśnickiej-Janowicz. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
71
Rembiszewska, Dorota Krystyna (1967- ). Autor Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie : studia wyrazowe / Dorota Krystyna Rembiszewska, Janusz Siatkowski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Instytut Slawistyki Zachodniej i Połud 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
72
Ruszkowski, Marek (1960- ). Autor Wariantywność współczesnej polszczyzny : wybrane zagadnienia / Marek Ruszkowski. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W
73

Współczesny język rosyjski : problemy i perspektywy / redakcja naukowa: Joanna Tkaczyk, Vasiliǐ Senkevich ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. 2018 BG( 1/ 0)

811.161.1(091) Historia języka rosyjskiego
74
Strawińska, Anetta Bogusława. Autor Aleksander Walicki i Aleksander Łętowski o stanie polszczyzny północnokresowej : ortografia, fonetyka, zagadnienia gramatyczne / Anetta Bogusława Strawińska 2018 BG( 3/ 0)

811.162.1’34 Język polski – Fonetyka, Fonologia
75
Szczerbowski, Tadeusz (1960- ). Autor Polskie i rosyjskie słownictwo slangowe / Tadeusz Szczerbowski. 2018 BG( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
76

Negacja w języku, tekście, dyskursie / pod redakcją Ewy Szkudlarek-Śmiechowicz i Bartłomieja Cieśli. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’38 Język polski – Stylistyka ogólna
77
Szymula, Robert. Autor Lingvopragmatičeskie apekty sovremennogo gazetnogo političeskogo diskursa (na materiale russkogo âzyka) / Robert Szymula. 2018 BHU( 1/ 0)

811.161.1’38 Język rosyjski - Stylistyka ogólna
78

Pogranicza, mniejszości, regiony, etnolingwistyka / redakcja naukowa Jolanta Tambor ; autorzy tomu Andrzej Baranow [i 23 pozostałych]. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
79

W kręgu (glotto)dydaktyki / redakcja naukowa Aleksandra Achtelik, Karolina Graboń ; autorzy tomu Desislava-Devora Atanasova [i 53 pozostałe]. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
80

Język nasz ojczysty w kontaktach międzyludzkich / redakcja naukowa Bożena Taras. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
81
Tatarchyk, Olga. Autor Codziennik rosyjski : doskonal język rosyjski każdego dnia / Olga Tatarchyk, Jelena Wysokińska, Volha Liauchuk. 2018 BG( 1/ 0)

811.161.1(07) Podręczniki do nauki języka rosyjskiego
82
Tyc, Ewelina. Autor Kawa czy herbata? : pierwszy telewizyjny program śniadaniowy : komunikat polimodalny z perspektywy lingwistyki dyskursu / Ewelina Tyc. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
83
Walczak, Jakub (1982- ). Autor Fonetyka rosyjska : praktyczny przewodnik po wymowie i intonacji z ćwiczeniami / Jakub Walczak. 2018 BG( 1/ 0)

811.161.1’34 Język rosyjski – Fonetyka, Fonologia
84

Russkaâ frazeologiâ dlâ polâkov : praktičeskoe posobie / Harri Valʹter, Valerij Mihajlovič Mokienko, Elena Aleksandrovna Nevzorova-Kmeč, Lûdmila Ivanovna Stepanova ; redakciâ Âroslav Ve 2018 BG( 1/ 0)

811.161.1(07) Podręczniki do nauki języka rosyjskiego
85
Wileczek, Anna. Autor Kod młodości : młodomowa w kontekstach społeczno-kulturowych / Anna Wileczek. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
86
Zarych, Elżbieta. Autor Język kluczem do kraju : język polski dla obcokrajowców : poziom C1/C2 / Elżbieta Zarych. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1(07) Podręczniki do nauki języka polskiego
87
Zbróg, Piotr. Autor Konstruowanie reprezentacji społecznej zapożyczeń do końca wieku XVIII / Piotr Zbróg, Zuzanna Zbróg. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
88
Awksentiuk, Mirosław. Nasza mowa : zbiór znaczeń gwary Podlasia : dawne życie, przedmioty, obyczaje, obrzędy / Mirosław Awksentiuk, Mirosław Chilimoniuk ; [ilustracje Mirosław Chilimoniuk]. 2017 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
89

Etyka słowa. 1, Wybór opracowań / redakcja Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Jadwiga Puzynina. 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
90
Bogdanowicz, Elżbieta. Konotacje nazw własnych : (na materiale publicystyki prasowej) / Elżbieta Bogdanowicz. 2017 BG( 3/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
91
Buława, Monika (1975- ).. Słownik gwar małopolskich. T. 2, P-Ż / opracował zespół Monika Buława, Barbara Grabka, Anna Kostecka-Sadowa, Renata Kucharzyk, Anna Niezabitowska, Emil Popławski, Maria Tokarz, Anna Tyrpa, 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28’374 Język polski – Dialektologia, gwary, dialekty - słowniki
92

Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej / pod redakcją Katarzyny Burskiej i Rafała Zarębskiego. 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
93

Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami / pod redakcją Katarzyny Dembskiej i Doroty Paśko-Koneczniak. 2017 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
94
Drużyłowska, Dorota. Autor Nu, ladno! : minimum leksykalne języka rosyjskiego dla poziomu średnio zaawansowanego / Dorota Drużyłowska, Jakub Walczak. 2017 BHU( 1/ 0)

811.161.1(072) Język rosyjski - nauczanie
95
Dzâtko, Dzmìtryj Vasìlʹevìč (1981- ). Autor Movaznaéucy : narysy pa gìstoryì belaruskaj lìngvìstykì / Dzmìtryj Dzâtko, Pavel Mìhajlaǔ. 2017 BG( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
96

Barwy słów : studia lingwistyczno-kulturowe / pod redakcją Doroty Filar i Piotra Krzyżanowskiego. 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
97

Znaki pamięci 2 : spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku / red. nauk. Zofia Zaron, Maciej Grochowski ; Wydział Polonistyki UW. Pracownia Pragmatyki i Semantyki Językoznawc 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
98

Każdy uczeń jest ważny : indywidualizacja na lekcji języka polskiego / redakcja Anna Janus-Sitarz. 2017 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
99
Kaleta, Zofia. Historia nazwisk polskich na tle społecznym i obyczajowym. T. 3, 1795-1914 / Zofia Kowalik-Kaleta. 2017 BHU( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego