Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "811.16" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 3341 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Batko-Tokarz, Barbara. Autor Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego : teoria, praktyka, leksykografia / Barbara Batko-Tokarz. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
2

Retoryka i wartości / redakcja naukowa Agnieszka Budzyńska-Daca, Ewa Modrzejewska. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
3

Poprawność językowa w praktyce : zbiór ćwiczeń / pod redakcją Katarzyny Burskiej i Bartłomieja Cieśli. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
4

Kreatywność językowa w komunikacji internetowej / pod redakcją Katarzyny Burskiej i Bartłomieja Cieśli. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
5
Cetnarowska, Bożena. Autor Compound nouns and phrasal nouns in English and Polish / Bożena Cetnarowska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’36’374 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia, gramatyka generatywna, zd
6

Tradycja i współczesność w badaniach nad językami słowiańskimi : księga jubileuszowa dedykowana profesor Annie Zych / pod redakcją Andrzeja Charciarka i Ewy Kapeli. 2019 BG( 2/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
7
Cierpich, Agnieszka. Autor Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie korporacyjnej / Agnieszka Cierpich 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
8
Citko, Lila. Autor Piśmiennictwo i nazewnictwo starobiałoruskie na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego : wybrane problemy / Lilia Citko. 2019 BG( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
9
Cook, Jadwiga. Autor Potoczność w przekładzie dialogu powieściowego : na materiale polskich przekładów współczesnej francuskiej prozy powieściowej / Jadwiga Cook. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
10
Cybulska, Dorota. Autor Językowy obraz wojny i okupacji utrwalony we wspomnieniach mieszkańców wsi w Łomżyńskiem / Dorota Cybulska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
11
Dubisz, Stanisław (1949- ). Autor Periodyzacja rozwoju polszczyzny, a w szczególności jej dziejów najnowszych (1939-2019) / Stanisław Dubisz. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
12
Gasz, Agnieszka (1978- ). Autor Polskie i rosyjskie czasowniki jedzenia : studium leksykalno-semantyczne / Agnieszka Gasz. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
13
Gębka-Wolak, Małgorzata (1968- ). Autor Jednostka tekstu prawnego w ujęciu teoretycznym i praktycznym / Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Moroz. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
14
Grabias, Stanisław (1942- ). Autor Język w zachowaniach społecznych : podstawy socjolingwistyki i logopedii / Stanisław Grabias. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
15
Janowska, Iwona. Autor Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej na przykładzie języka polskiego jako obcego / Iwona Janowska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
16

Porządek słów : gramatyka, tekst, styl, dyskurs : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Zoi Nowożenowej z okazji 45-lecia pracy naukowej = Porâdok slov : grammatika, tekst, stilʹ, diskurs 2019 BHU( 1/ 0)

811.161.1’36 Język rosyjski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdan
17
Kìklevìč, Alâksandr Kanstancìnavìč (1957- ). Autor Pritâženie âzyka. T. 6, Funkcionalʹnye aspekty sintaksisa i stilistiki / Aleksandr Kiklevič. 2019 BHU( 1/ 0)

811.161.1’38 Język rosyjski - Stylistyka ogólna
18

Język w prasie : antologia / pod redakcją naukową Małgorzaty Kity i Iwony Loewe. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
19
Kojder, Marcin. Autor Antroponimia historyczna wiernych chełmskiej diecezji grecko-unickiej (1662-1810) / Marcin Kojder. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
20
Kolbusz-Buda, Joanna. Autor Złożenia syntetyczne w języku polskim : analiza formalna / Joanna Kolbusz-Buda. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
21

Tradycja i nowoczesność : z zagadnień języka i literatury Słowian Wschodnich / pod redakcją naukową Aurelii Kotkiewicz, Bogumiła Ostrowskiego, Moniki Knurowskiej. 2019 BG( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
22
Kozdra, Michał. Autor Dydaktyczny słownik tematyczny rosyjsko-polskich paraleli leksykalnych : leksyka kulinarna (rzeczowniki) / Michał Kozdra, Volodymyr Dubichynskyi. 2019 BG( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
23

Język(i) w prawie : zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej / pod redakcją Emilii Kubickiej, Lecha Zielińskiego, Sebastiana Żurowskiego. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
24
Kurczab, Henryk (1930- ). Autor W trosce o poprawność języka ojczystego : polszczyzna dawna i dzisiejsza / Henryk Kurczab. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
25
Labocha, Janina (1951- ). Autor Składnia żądania we współczesnej polszczyźnie mówionej / Janina Labocha. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
26
Magierowa, Barbara. Autor Z polskiego na nasze czyli Prywatny leksykon współczesnej polszczyzny / Barbara Magierowa, Antoni Kroh. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1(03) Język polski - encyklopedie i słowniki encyklopedyczne. Poradniki
27
Malinowski, Maciej. Autor Język niegiętki : szkice o polszczyźnie (refleksje po dwóch dekadach XXI stulecia). T. 1 / Maciej Malinowski. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
28
Malinowski, Maciej. Autor Język niegiętki : szkice o polszczyźnie (refleksje po dwóch dekadach XXI stulecia). T. 2 / Maciej Malinowski. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
29

Współczesny i dawny obraz rodziny w języku / redakcja naukowa Leonarda Mariak ; Uniwersytet Szczeciński. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
30
Matusiak-Kempa, Iza. Autor Nomen omen : studium antroponimiczno-aksjologiczne / Iza Matusiak-Kempa. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
31

Języki słowiańskie na neofilologiach i innych kierunkach studiów = Slavânskie âzyki na neofilologiâh i drugih universitetskih specialʹnostâh / redakcja Lyubov Frolyak, Swietłana Szaszkow 2019 BG( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
32
Naruszewicz-Duchlińska, Alina. Autor Kultura zachowań językowych w internecie / Alina Naruszewicz-Duchlińska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
33
Okoniowa, Joanna. Autor Zygmunta Glogera "Słownik gwary ludowej w okręgu tykocińskim" : dopełnienia / Joanna Okoniowa, Jan Okoń. 2019
811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
34
Olejnik, Marek (językoznawstwo). Autor Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI-XVIII w.) / Marek Olejnik. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
35
Raciburskaâ, Larisa Viktorovna (1958- ). Autor Nowe procesy w słowotwórstwie języka rosyjskiego / Larisa Ratsiburskaia ; tłumaczenie tekstu Anna Romanik. 2019 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
36
Rejter, Artur (1970- ). Autor Nazwy własne w kon/tekstach kultury / Artur Rejter. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
37
Rieger, Janusz (1934- ). Autor Język polski na Kresach / Janusz A. Rieger. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
38

Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Zofii Abramowicz / redakcja naukowa Anna Rygorowicz-Kuźma, Krzysztof Rutkowski. 2019 BG( 3/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
39

Perswazja językowa w różnych dyskursach = Rečevoe vozdejstvie v raznyh diskursah. T. 4 / pod redakcją Żanny Sładkiewicz i Aleksandry Klimkiewicz. 2019 BHU( 1/ 0)

811.161.1’38 Język rosyjski - Stylistyka ogólna
40

Perswazja językowa w różnych dyskursach = Rečevoe vozdejstvie v raznyh diskursah. T. 3 / pod redakcją Żanny Sładkiewicz, Aleksandry Klimkiewicz, Marty Noińskiej. 2019 BHU( 1/ 0)

811.161.1’38 Język rosyjski - Stylistyka ogólna
41
Strmiska-Mietlińska, Anna. Autor Nowoczesna korespondencja biznesowa po rosyjsku = Sovremennaâ delovaâ korrespondenciâ na russkom âzyke / Anna Strmiska-Mietlińska. 2019 BG( 1/ 0)

811.161.1(07) Podręczniki do nauki języka rosyjskiego
42
Święcicka, Małgorzata (1959- ). Autor Miasto i jego mieszkańcy : język - obraz - stereotyp / Małgorzata Święcicka. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
43

Miasto - przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. 7 / pod red. Małgorzaty Święcickiej i Moniki Peplińskiej. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
44
Szalkiewicz, Wojciech Krzysztof (1965- ). Autor Logos, ethos, pathos III i IV RP : dyskurs komunikacyjny polityki / Wojciech Krzysztof Szalkiewicz, Marek Sokołowski. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
45

Âzyk i metod : russkij âzyk v lingvističeskih issledovaniâh XXI veka. 6, Sintaksis teksta tekst v sintaksise. Lingvističeskij analiz v Bermudskom treugolʹnike : kombinatorika-semantika-pragm 2019 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
46
Waśko, Andrzej (1961- ). Autor O edukacji literackiej : (nie tylko dla polonistów) / Andrzej Waśko. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
47
Wojtyńska-Nowotka, Milena. Autor Słownictwo "Rozpraw literackich" Maurycego Mochnackiego / Milena Wojtyńska-Nowotka ; Pracownia Językoznawstwa Stosowanego. Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
48
Wolańska, Ewa Małgorzata. Autor System grafematyczny współczesnej polszczyzny na tle innych systemów pisma / Ewa Wolańska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W
49
Zeifert, Mateusz. Autor Gramatyka przepisu jako przesłanka decyzji interpretacyjnej / Mateusz Zeifert. 2019
811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
50
Bednarczuk, Leszek (1936- ). Autor Początki i pogranicza polszczyzny / Leszek Bednarczuk ; Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
51
Bieszke, Łukasz. Autor "Jesteśmy elitą - nie tłumem, w sercach nosimy dumę..." czyli O środkach perswazyjnych na flagach kibiców klubów piłkarskiej ekstraklasy / Łukasz Bieszke. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
52
Bogdanowicz, Elżbieta. Autor Morfologia rosyjska - ćwiczenia : skrypt dla studentów filologii rosyjskiej / Elżbieta Bogdanowicz, Walentyna Mieszkowska. 2018 BG( 1/ 0)

811.161.1’36 Język rosyjski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdan
53
Bogoczová, Irena. Autor Polszczyzna za Olzą / Irena Bogoczová. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
54
Brzezińska, Monika M. Autor Analiza dyskursu politycznego : teoria, zastosowanie, granice naukowości / Monika Maria Brzezińska, Piotr Burgoński, Michał Gierycz. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
55
Budzik, Justyna (kulturoznawstwo). Autor Polska półka filmowa : krótkometrażowe filmy aktorskie i animowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Justyna Hanna Budzik, Agnieszka Tambor. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
56

Ku rzeczom niebłahym / redakcja naukowa Jolanta Chojak, Zofia Zaron ; Wydział Polonistyki UW. Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1 Język polski
57

O języku dla Anny Wierzbickiej / redakcja naukowa Jolanta Chojak, Zofia Zaron ; Wydział Polonistyki UW, Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
58

Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle XX-wiecznych dyskusji i polemik. T. 2, Język / pod redakcją Marii Cichońskiej i Iliany Genew-Puhalewej. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
59

Tekst - predloženie - slovo : issledovaniâ po russkomu âzyku. T. 3 / redakciâ Artur Czapiga i Zofia Czapiga. 2018 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
60
Dobaczewski, Adam. Autor Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich : od zleksykalizowanych podwojeń do regularnych układów repetycyjnych / Adam Dobaczewski, Piotr Sobotka, Sebastian Żurowski. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’36’374 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia, gramatyka generatywna, zd
61
Dobaczewski, Adam. Autor Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe : repetycje, reduplikacje i quasi-tautologie w języku polskim / Adam Dobaczewski. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
62
Domagalski, Stanisław. Autor Bałak lwowski : mowa przedwojennego Lwowa / Stanisław Domagalski. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
63
Drużyłowska, Dorota. Autor Frazeologičeskie edinicy russkogo âzyka delovogo obŝeniâ i ih polʹskie èkvivalenty = Związki frazeologiczne rosyjskiego języka biznesu i ich polskie ekwiwalenty / Dorota Drużyłowska. 2018 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
64

Wielki słownik języka polskiego PWN. [T.] 1-5 / redaktor naukowy Stanisław Dubisz. 2018 BG( 5/ 0)

811.162.1’374 Język polski – słowniki
65
Filinowicz, Alina. Autor Mikrotoponimia dawnego powiatu sokólskiego / Alina Filinowicz. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
66
Gębal, Przemysław (1972- ). Autor Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego : podejście integracyjno-inkluzyjne / Przemysław E. Gębal. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
67

Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych / pod redakcją Małgorzaty Gębki-Wolak, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Joanny Kamper-Warejko. 2018 BG( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
68

Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś / pod redakcją Tomasza Gęsiny i Wioletty Wilczek. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
69

Języki i kultura Słowian : pamięci profesora Leszka Moszyńskiego / pod redakcją Anity Gostomskiej i Doroty Żyłko. 2018 BHU( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
70
Graczykowska, Tamara. Autor Słownictwo "Trybuny Radzieckiej" wydawanej w Moskwie w latach 1927-1938 / Tamara Graczykowska. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
71

My z nich. 2, Spuścizna językoznawców drugiej połowy XX wieku / redakcja naukowa Zbigniew Greń, Krystyna Kleszczowa, Zofia Zaron ; Wydział Polonistyki UW. Pracownia Pragmatyki i Semantyki Li 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
72
Guz, Marzena. Autor Nazwiska niemieckie na Warmii u schyłku XVIII wieku / Marzena Guz. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
73
Hendrykowski, Marek (1948- ). Autor Tutti frutti : z dziejów kulturowych transferów języka włoskiego w polszczyźnie dawnej i współczesnej / Marek Hendrykowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
74

Przeszłość w języku zamknięta : in memoriam Andrae Bańkowski / redakcja Urszula Wójcik, Violetta Jaros przy udziale Izabeli Kuśnierek, Pauliny Piaseckiej. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
75

Wokół edukacji polonistycznej : diagnozy, dylematy, propozycje / redakcja Beata Jarosz, Izabela Puchala, Judyta Wakulak. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
76
Jędrzejczak, Beata. Autor Słownik sloganów reklamujących polskie marki terytorialne. T. 1, Polska i województwa / Beata Jędrzejczak. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

811.162.1’27’374 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, j
77
Karolczuk, Marzanna. Autor Slušaj, čitaj, ne zabyvaj : prepodavanie i izučenie russkogo âzyka kak inostrannogo s pomoŝʹû sovremennyh tehnologij / Marzanna Karolczuk, Diana Gałkowska, Urszula Lipato. 2018 BHU( 1/ 0)

811.161.1(07) Podręczniki do nauki języka rosyjskiego
78

Język w radiu : antologia / pod redakcją naukową Małgorzaty Kity i Iwony Loewe. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
79
Koc, Krzysztof. Autor Lekcje myślenia (obywatelskiego) : edukacja polonistyczna wobec współczesnego świata / Krzysztof Koc. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
80
Kowalcze-Franiuk, Karolina. Autor Bilingwizm polsko-włoski i tożsamość kulturowa emigracji okołosolidarnościowej we Włoszech / Karolina Kowalcze-Franiuk. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
81
Kozera, Izabela (1987- ). Autor Semantika i pragmatika vtoričnoj imperfektivacii v sovremennom russkom âzyke na osnovanii korpusnogo analiza / Izabela Kozera. 2018 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
82

Współczesne aspekty badań nad językiem polskim : teoria i praktyka / redakcja naukowa Marcin Maciołek ; autorzy tomu Natalia Ananiewa [i 27 pozostałych]. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1 Język polski
83

Języki i kultury w kontakcie / redakcja naukowa Jagna Malejka ; autorzy tomu Marina Belokoneva-Shiukashvili [i 28 pozostałych]. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
84
Małocha-Krupa, Agnieszka. Autor Feminatywum w uwikłaniach językowo-kulturowych / Agnieszka Małocha-Krupa. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
85
Markowski, Andrzej (1948- ). Autor Kultura języka polskiego : teoria, zagadnienia leksykalne / Andrzej Markowski. 2018 BG( 1/ 1)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
86
Mędak, Stanisław. Autor Monografia czasowników dla lektorów języka polskiego i obcokrajowców z megatestem à la carte : 835 ćwiczeń i zadań testowych / Stanisław Mędak. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1(07) Podręczniki do nauki języka polskiego
87
Międzynarodowy Kongres Slawistów (16 ; 2018 ; Belgrad). Językoznawstwo : prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie 2018 / pod redakcją Zbigniewa Grenia ; Polska Akademia Nauk - Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych. Komite 2018 BHU( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
88
Miławska-Ratajczak, Małgorzata. Autor Dialog w roli głównej : polszczyzna we współczesnym kinie na przykładzie wybranych autorów / Małgorzata Miławska-Ratajczak. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
89

Między przeszłością a teraźniejszością : rozważania o języku i tekście / pod redakcją Barbary Mitrengi. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
90
Niksa, Władysław. Autor Słownik polszczyzny kurpiowskiej. T. 2, P-Ź / Władysław Niksa. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’374 Język polski – słowniki
91
Niksa, Władysław. Autor Słownik polszczyzny kurpiowskiej. T. 1, A-0 / Władysław Niksa. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’374 Język polski – słowniki
92
Pachowicz, Małgorzata. Autor Leksyka młodzieży : tradycja, rozwój, kreatywność / Małgorzata Pachowicz. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
93
Piela, Agnieszka. Autor Słownik frazeologizmów z archaizmami : pamiątki przeszłości / Agnieszka Piela. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’37’374 Język polski – Semantyka, leksykologia, leksykografia, denotacja, konotacj
94
Piotrowicz, Anna. Autor Słownictwo gwary miejskiej Poznania w ujęciu tematycznym / Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska. 2018 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
95
Podhajecka, Mirosława. Autor A history of Polish-English / English-Polish bilingual lexicography (1788-1947) / Mirosława Podhajecka. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
96
Połowniak-Wawrzonek, Dorota. Autor Stałe związki frazeologiczne i przysłowia w dziełach Aleksandra Fredry / Dorota Połowniak-Wawrzonek. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
97

Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej : "Życie zaczyna się po sześćdziesiątce..." / redakcja naukowa Paulina Potasińska, Magdalena Stasieczek-Górna. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
98

Historia języka, dialektologia i onomastyka w nowych kontekstach interpretacyjnych / pod redakcją Renaty Przybylskiej, Macieja Raka, Agaty Kwaśnickiej-Janowicz. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
99
Rembiszewska, Dorota Krystyna (1967- ). Autor Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie : studia wyrazowe / Dorota Krystyna Rembiszewska, Janusz Siatkowski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Instytut Slawistyki Zachodniej i Połud 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego