Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "811.133.1*072*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 9 z 9 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Sowa, Magdalena (1976- ).. D’une activité pédagogique à l’activité professionnelle : le cheminement vers la compétence / Magdalena Sowa. 2011 BG( 1/ 0)

811.133.1(072) Język francuski - nauczanie
2
Gajos, Mieczysław. Podsystemy języka w praktyce glottodydaktycznej : fonetyka / Mieczysława Gajos. 2010 BHU( 1/ 0)

811.133.1(072) Język francuski - nauczanie
3

L’enseignement/apprentissage du français langue étrangère Réfléchir et agir / textes réunis par Urszula Paprocka-Piotrowska, Jolanta Zając. 2009 BG( 1/ 0)

811.133.1(072) Język francuski - nauczanie
4
Widła, Halina. L’acquisition du français - langue troisième : problèmes méthodologiques et implications pratiques / Halina Widła. 2007 BG( 2/ 0)
NEO( 1/ 0)

811.133.1(072) Język francuski - nauczanie
5
Piotrowski, Sebastian. Gestion des tâches et mode d’accçès à la langue : l’apprentissage du français en milieu institutionnel polonais / Sebastian Piotrowski. 2006 BG( 1/ 0)
NEO( 1/ 0)

811.133.1(072) Język francuski - nauczanie
6
Bérard, Évelyne. Tempo 2 : guide pédagogique / Évelyne Bérard, Yves Canier, Christian Lavenne ; avec la collaboration de Muriel Piquet. 1997 BG( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)

811.133.1(072) Język francuski - nauczanie
7
Bérard, Évelyne. Tempo 1 : guide pédagogique / Évelyne Bérard, Yves Canier, Christian Lavenne ; avec la collaboration de Muriel Piquet et Jean-Paul Basaille (fiche pédagogique de phonétique). 1997 BG( 1/ 0)

811.133.1(072) Język francuski - nauczanie
8
Beacco, Jean-Claude. Tours de France : travaux pratiques de civilisation / J.-C. Beacco, S. Lieutaud. 1986 BG( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)

811.133.1(072) Język francuski - nauczanie
9
Woźnicki, Tadeusz (1914-1998).. Z zagadnień modernizacji nauczania języków obcych : na przykładzie języka francuskiego / Tadeusz Woźnicki. 1975 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)

811.133.1(072) Język francuski - nauczanie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego