Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "811.112.2’34" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 41 z 41 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bawej, Izabela. Autor Kolorowy świat w odbiorze Polaków i Niemców w szerszym kontekście językowo-kulturowym / Izabela Bawej. 2018 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
2
Rozłucki, Janusz. Phraseologismen und Kollokationen im Sprachgebrauch : didaktisch aufbereitete Materialien für den textgebundenen Konversationsunterricht / von Janusz Rozłucki. 2016 BHU( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
3
Golonka, Joanna. Beschreibende Grammatik des Deutschen für polnische Studenten-Morphologie und Syntax / Joanna Golonka. 2015 BG( 2/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
4

Grammatische Strukturen im Text und im Diskurs. Bd. 4 / herausgegeben von Mariola Wierzbicka, Bogusława Rolek. 2015 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
5

Grammatische Strukturen im Text und im Diskurs. Bd. 5 / herausgegeben von Mariola Wierzbicka, Joanna Golonka. 2015 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
6

Grammatische Strukturen im Text und im Diskurs. Bd. 3 / herausgegeben von Mariola Wierzbicka, Małgorzata Sieradzka. 2015 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
7

Text - Satz - Wort : studien zur germanistischen Linguistik / hrsg. von Paweł Bąk, Bogusława Rolek, Małgorzata Sieradzka. 2014 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
8

Grammatische Strukturen im Text und im Diskurs. Bd. 2 / hrsg. von Mariola Wierzbicka, Joanna Kania, Gabriela Nitka. 2014 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
9

Mehr als Worte : sprachwissenschaftliche Studien / hrsg. Aleksandra Łyp-Bielecka. 2014 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
10

Grammatische Strukturen im Text und im Diskurs. Bd. 1 / hrsg. von Mariola Wierzbicka, Bogusława Rolek, Małgorzata Sieradzka. 2014 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
11
Cwanek-Florek, Ewa. Tendencje rozwoju semantycznego leksyki dialektu miejskiego Wiednia na tle standardowych odmian języka niemieckiego w Austrii i Niemczech / Ewa Cwanek-Florek. 2012 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
12
Golonka, Joanna. Beschreibende Grammatik des Deutschen für polnische Studenten-Morphologie und Syntax / Joanna Golonka. 2012 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
13
Fleischer, Michael (1952- ).. Koncepty - elementy sterujące komunikacji / Michael Fleischer. 2008 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
14
Smolińska, Mariola. Das Verb "werden" in Infinitivkonstruktionen als temporaler, modaler und illokutiver Indikator : zur Temporalität und Modalität der Prognostik unter partiellem Vergleich mit dem Polnischen / Mar 2008 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
15
Dargiewicz, Anna (1974- ).. Einfluss der Halbpräfixe auf die Bedeutung und die Valenz der deutschen Verben / Anna Dargiewicz. 2006 BG( 2/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
16

Entwicklungstendenzen der deutschen Gegenwartssprache : (exemplifiziert an Pressetexten) / hrsg. von Zofia Bilut-Homplewicz, Dorota Miller. 2006 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
17
Tkaczyk, Krzysztof (1968- ).. Tablice czasowników niemieckich / Krzysztof Tkaczyk. 2006 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
18
Eliseeva, Anastasiâ Alekseevna. Tipologičeskij potencial grammatičeskih kategorij gazetno-publicističeskih tekstov : (opyt analiza kategorij temporal’nosti, lokal’nosti i modal’nosti na materiale nemeckogo âzyka) : avtorefer 2005 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
19
Frühwald, Wolfgang (1935- ).. Das Talent, Deutsch zu schreiben : Goethe, Schiller, Thomas Mann / Wolfgang Frühwald. 2005 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
20
Kowalski, Wojciech (1944- ).. Aspekte einer pragmatischen Begründung syntaktischer Funktionen : Valenzbedingte Präpositionalobjekte im Deutschen / Wojciech Kowalski. 2000 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
21
Robertson, Silvia. Czasowniki niemieckie / Silvia Roberson ; przekł. i adapt. Stanisław Dzida. 1999 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
22
Berend, Nina (1951- ).. Sprachliche Anpassung : eine soziolinguistisch-dialektologische Untersuchung zum Russlanddeutschen / Nina Berend. 1998 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
23

Mała gramatyka języka niemieckiego : der kleine Duden / opracowanie niemieckie Rudolf i Ursula Hoberg ; opracowanie polskie Roman i Grażyna Lewiccy. 1997 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
24
Heller, Klaus (1940- ).. Rechtschreibung 2000 : zmiany w pisowni niemieckiej : stara i nowa pisownia : alfabetyczna lista słów / Klaus Heller. 1996 BG( 2/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
25
Kaleta-Wojtasik, Sławomira ( -2016).. Język niemiecki : poradnik ortograficzny dla Polaków / Sławomira Kaleta-Wojtasik. 1995 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
26
Czochralski, Jan Antoni (1924-2004).. Gramatyka funkcjonalna języka niemieckiego / Jan Czochralski. 1994 BG( 2/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
27
Czochralski, Jan Antoni (1924-2004).. Gramatyka niemiecka dla Polaków / Jan Czochralski. 1990 BG( 8/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
28
Griesbach, Heinz (1934- ).. Gramatyka języka niemieckiego : krótko i przystępnie / Heinz Griesbach ; współpr.: Rose Marie Griesbach, Gudrun Uhlig ; tł. i oprac. konfrontatywne: Hanna Szarmach-Skaza, Krzysztof Tkaczyk. 1990 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
29

Wortschatz der deutsche Sprache in der DDR : Fragen seines Aufbaus und seiner Verwendungsweise / von einem Autorenkollektiv unter Leitung von Wolfgang Fleischer. 1987 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
30

Deutsche Orthographie / von einem Autorenkollektiv unter Leitung von Dieter Nerius ; [aut.: Klaus Heller et al.]. 1987 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
31
Griesbach, Heinz (1934- ).. Neue deutsche Grammatik / von Heinz Griesbach ; [Mitarb.: Rosemarie Griesbach und Gudrun Uhlig ; Red. Manfred Glück]. 1986 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
32
Jung, Walter. Grammatik der deutschen Sprache / Walter Jung ; Neuausgabe bearb. von Günter Starke. 1982 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
33
Wängler, Hans-Heinrich (1921- ).. Atlas deutscher Sprachlaute / von Hans Heinrich Wä ngler. 1981 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
34
Wawrzyniak, Zdzisław (1944- ).. Einführung in die Textwissenschaft : Probleme der Textbildung im Deutschen / Zdzisław Wawrzyniak. 1980 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
35
Fleischer, Wolfgang (1922-1999).. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache / von Wolfgang Fleischer und Georg Michel unter Mitarb. von Rosemarie Gläser [et al.]. 1979 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
36
Klin, Eugeniusz (1931- ).. Übungsbuch zur deutschen Stilistik / Eugeniusz Klin, Hermann Koch. 1979 BG( 2/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
37
Szulc, Aleksander (1924-2012).. Diachronische Phonologie und Morphologie des Althochdeutschen / Aleksander Szulc. 1974 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
38
Szulc, Aleksander (1924-2012).. Praktyczna fonetyka i fonologia języka niemieckiego / Aleksander Szulc. 1974 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
39
Morciniec, Norbert (1932- ).. Fonetyka kontrastywna języka niemieckiego / Norbert Morciniec, Stanisław Prędota. 1973 BG( 2/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
40
Henne, Helmut. Semantik und Lexikographie : Untersuchungen zur lexikalischen Kodifikation der deutschen Sprache / Helmut Henne. 1972 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
41
Wängler, Hans-Heinrich (1921- ).. Atlas of German speech sounds / by Hans-Heinrich Wängler ; Transl. by Keith O. Anderson. 1968 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego