Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "811.111*03*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 30 z 30 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Wielki słownik polsko-angielski = Polish-English dictionary / red. nacz. Jadwiga Linde-Usiekniewicz ; red. nauk. Emma Harris, Kazimierz Polański, okresowo Zygmunt Saloni ; aut. haseł Paweł Ber 2004 BPP( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


2

Wielki słownik angielsko-polski = English-Polish dictionary / red. nacz. Jadwiga Linde-Usiekniewicz ; red. nauk. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, okresowo Jacek Fisiak, Tadeusz Piotrowski ; aut. h 2004 BWF( 1/ 0)


3
Ożga, Ewa. Słownik terminologii prawniczej. Cz. 1, Polsko-angielska / Ewa Ożga. 2001 BWF( 1/ 0)


4
Ożga, Ewa. Słownik terminologii prawniczej. Cz. 2, Angielsko-polska / Ewa Ożga. 2000 BWEiZ( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)


5
Woytowicz-Neymann, Monika. Mały słownik biznesmena : polsko-angielski, angielsko-polski / Monika Neymann, Jerzy Malec. 2000 BWEiZ( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)


6

Collins : słownik polsko-angielski / pod red. Jacka Fisiaka ; [red. części ang.-pol. Arleta Adamska-Sałaciak ; red. części pol.-ang. Mariusz Idzikowski ; zespół leksykografów Marek Darosz 1996 BG( 2/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

811.111’374 Język angielski - słowniki
7
Spears, Richard A. (1939- ).. Slovar’ amerikanskih idiom / Riĉard A. Spiers. 1991 BWF( 1/ 0)


8
Eckersley, C. E. (1892-1967).. The essential English dictionary = Słownik angielsko-polski / by C. E. Eckersley and Mary Corbridge-Patkaniowska. 1990 BG( 4/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


9

Webster’s new dictionary and thesaurus. 1990 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)

811.111’374 Język angielski - słowniki
10
Hornby, Albert Sydney (1898-1978).. Oxford advanced learner’s dictionary of current English. L-Z / A. S. Hornby with A. P. Cowie. 1988 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


11
Hornby, Albert Sydney (1898-1978).. Oxford advanced learner’s dictionary of current English. A-K / A. S. Hornby with A. P. Cowie. 1988 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


12
Jaślan, Janina. Kieszonkowy słownik angielsko-polski, polsko-angielski / Janina Jaślan, Jan Stanisławski. 1983 BHU( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)
BWF( 1/ 0)
BII( 1/ 0)


13
Stanisławski, Jan (1893-1973).. Wielki słownik angielsko-polski z suplementem = The great English-Polish dictionary supplemented. O-Z / Jan Stanisławski ; red. nauk. Wiktor Jassem. 1983 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BWF( 2/ 0)
BIM( 1/ 0)


14
Stanisławski, Jan (1893-1973).. Wielki słownik angielsko-polski z suplementem = The great English-Polish dictionary supplemented. A-N / Jan Stanisławski ; red. nauk. Wiktor Jassem. 1983 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BWF( 2/ 0)
BIM( 1/ 0)


15
Stanisławski, Jan (1893-1973). Autor Podręczny słownik angielsko-polski / Jan Stanisławski, Katarzyna Billip, Zofia Chociłowska. 1983 BG( 1/ 0)
BPP( 5/ 0)
BWF( 1/ 0)


16
Stanisławski, Jan (1893-1973).. Wielki słownik polsko-angielski : z suplementem. A-Ó / Jan Stanisławski, Małgorzata Szercha ; red. nauk. Wiktor Jassem. 1982 BWEiZ( 1/ 0)
BWF( 3/ 0)
BIC( 1/ 0)


17
Stanisławski, Jan (1893-1973).. Wielki słownik polsko-angielski : z suplementem. P-Ż / Jan Stanisławski ; red. nauk. Wiktor Jassem. 1982 BWEiZ( 1/ 0)
BWF( 3/ 0)
BIC( 1/ 0)


18
Hornby, Albert Sydney (1898-1978). Autor Oxford advanced learner’s dictionary of current English / A. S. Hornby with A. P. Cowie. 1981 BG( 3/ 0)
BHU( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIM( 2/ 0)
BII( 1/ 0)
BNE( 3/ 0)


19
Hornby, Albert Sydney (1898-1978).. Oxford advanced learner’s dictionary of current English. A-K / A. S. Hornby with A. P. Cowie. 1981 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)
BII( 1/ 0)
BIC( 2/ 0)


20
Hornby, Albert Sydney (1898-1978).. Oxford advanced learner’s dictionary of current English. L-Z / A. S. Hornby with A. P. Cowie. 1981 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
BII( 1/ 0)
BIC( 2/ 0)


21
Stanisławski, Jan (1893-1973).. Wielki słownik angielsko-polski : z suplementem. O-Z / Jan Stanisławski ; red. nauk. Wiktor Jassem. 1979 BWF( 2/ 1)


22
Stanisławski, Jan (1893-1973).. Wielki słownik angielsko-polski : z suplementem, A-N / Jan Stanisławski ; red. nauk. Wiktor Jassem. 1979 BWF( 2/ 1)


23
Stanisławski, Jan (1893-1973).. Podręczny słownik polsko-angielski / Jan Stanisławski, Małgorzata Szercha. 1978 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)


24
Hornby, Albert Sydney (1898-1978).. Oxford advanced learner’s dictionary of current English / A. S. Hornby with the assistance of A. P. Cowie, J. Windsor Lewis. 1977 BWF( 1/ 0)


25
Stanisławski, Jan (1893-1973).. Wielki słownik angielsko-polski : z suplementem. O-Z / Jan Stanisławski ; red. nauk. Wiktor Jassem. 1977 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)


26
Stanisławski, Jan (1893-1973).. Wielki słownik angielsko-polski : z suplementem. A-N / Jan Stanisławski ; red. nauk. Wiktor Jassem. 1977 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)


27
Stanisławski, Jan (1893-1973).. Wielki słownik angielsko-polski, A-N / Jan Stanisławski ; red. nauk. Wiktor Jassem. 1975 BG( 2/ 0)
BWF( 1/ 0)
BII( 2/ 0)


28
Stanisławski, Jan (1893-1973).. Wielki słownik angielsko-polski. O-Z / Jan Stanisławski ; red. nauk. Wiktor Jassem. 1975 BG( 2/ 0)
BWF( 1/ 0)


29
Stanisławski, Jan (1893-1973).. Wielki słownik angielsko-polski : suplement A-Z / Jan Stanisławski, Małgorzata Szercha. 1975 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)
BWF( 1/ 0)
BII( 1/ 0)


30

The heritage illustrated dictionary of the English language / William Morris, ed. 1973 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.111(03) Język angielski - słowniki i encyklopedie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego