Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "811.111’34/'38" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 61 z 61 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Rozumko, Agata. Autor Modal adverbs in English and Polish : a functional perspective / Agata Rozumko. 2019 BG( 3/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
2
Chłopek, Dorota. Autor Angielskie konstrukcje oraz ich polskie wersje przekładu z perspektywy Lingwistyki Kognitywnej i nie tylko / Dorota Chłopek. 2018 BHU( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
3
Biały, Paulina. Polish and English diminutives in literary translation : pragmatic and cross-cultural perspectives / Paulina Biały. 2017 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
4
Domański, Piotr. English in science and technology = Angielski w naukach ścisłych i technicznych / Piotr Domański, Artur Domański. 2017 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
5

Text - sentence - word : studies in English linguistics. Vol. 2 / Agnieszka Uberman, Theodor Hrehovčík (eds.). 2016 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
6

Text - sentence - word : studies in English linguistics / Ewa Konieczna, Agnieszka Uberman (eds.). 2014 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
7
Sinëv, Aleksandr Dmitrievič. Vnutrennââ struktura minimal’nogo interaktivnogo diskursa v amerikanskom variante anglijskogo âzyka : (èksperimental’no-fonetičeskoe issledovanie) : avtoreferat dissertacii na soiskanie učen 2014 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
8
Zarzycki, Łukasz Marek. Do you speak cockney? : kulturowe konteksty dialektu londyńczyków / Łukasz Zarzycki. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
9
Kačmárová, Alena. Academic English grammar for Polish students / Alena Kačmárová, Marta Pikor-Niedziałek, Edyta Więcławska ; pref. by Grzegorz A. Kleparski. 2013 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
10
Czyżak, Iwona. Selected aspects of English consonantal allophony : a study in optimality theory / Iwona Czyżak ; Siedlce University of Natural Science and Humanities. 2012 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
11
Porzuczek, Andrzej. The timing of tone group constituents in the advanced Polish learner’s English pronunciation / Andrzej Porzuczek. 2012 BG( 2/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
12
Więcławska, Edyta. A contrastive semantic and phraseological analysis of the English HEAD-related lexical items in diachronic perspective / Edyta Więcławska ; pref. by Grzegorz A. Kleparski. 2012 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
13
Bączkowska, Anna. Space, time & language : a cognitive analysis of English prepositions / Anna Bączkowska. 2011 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
14

Leksykon zagadnień języka angielskiego od A do Z / oprac. Jacek Gordon. 2011 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
15
Kochman-Haładyj, Bożena. On pejoration of women terms in the history of English / Bożena Kochman-Haładyj, Grzegorz A. Kleparski ; pref. by Robert Kiełtyka. 2011 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
16
Kopecka, Beata. Skirts, jacks, piece of flesh do make people : metonymic developments to the macrocategory human being / Beata Kopecka ; pref. by Grzegorz A. Kleparski. 2011 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
17
Osuchowska, Dorota. Talking dictionaries : an introductory-level course in lexicography for English-bound students / Dorota Osuchowska ; pref. by Robert Kiełtyka. 2011 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
18
Rodzik, Izabella. Jak mówimy...? gramatyka angielska - łatwa i przyjemna / Izabella Rodzik-Sambierska. 2011 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
19
Clark, Roy Peter. The glamour of grammar : a guide to the magic and mystery of practical English / Roy Peter Clark. 2010 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
20
Guz, Wojciech. Register variation and lexical innovation : a study of English nominalizations / Wojciech Guz ; The John Paul II Catholic University of Lublin. Faculty of Humanities. Institute of English Sudies. 2010 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
21
Nykiel, Jerzy (nauki filologiczne). Expressing obligation in Old English : constructions with pre-modal and lexical verbs / Jerzy Nykiel. 2010 BG( 2/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
22

Verb structures : between phonology and morphosyntax / Eugeniusz Cyran, Bogdan Szymanek (Eds.) ; The John Paul II Catholic University of Lublin. Faculty of Humanities. Institute of English Sudies. 2010 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
23
Grygiel, Marcin (językoznawstwo). From semantic change to conceptual blending : semantic development of English historical near-synonyms of man/male human being / Marcin Grygiel. 2008 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
24
Kiełtyka, Robert. On zoosemy : the study of middle English and early modern English domesticated animals / Robert Kiełtyka ; pref. Grzegorz A. Kleparski. 2008 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
25
Łyda, Andrzej. Concessive relation in spoken discourse : a study into academic spoken English / Andrzej Łyda. 2007 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
26
Osuchowska, Dorota. In search of the collocation value of EFL dictionaries / Dorota Osuchowska ; pref. by Grzegorz A. Kleparski. 2007 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
27
Podhorodecka, Joanna. Evaluative metaphor : extended meanings of English motion verbs / Joanna Podhorodecka. 2007 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
28
Swigon, Radosław. Wielki przewodnik po gramatyce angielskiej / Radosław Swigon. 2006 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
29
Uberman, Agnieszka. Modelling the English lexicon in applied linguistics / Agnieszka Uberman. 2006 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
30
Szkutnik, Leon Leszek (1932- ).. Gramatyka języka angielskiego / Leon Leszek Szkutnik. 2004 BG( 2/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
31
Sereda, Lûdmila Mìhajlaŭna. Introduction to the history and varieties of the English language / Ludmiła M. Sereda, Siergiusz W. Griniewicz, Patricia Thomas ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2003 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
32
Tajsner, Przemysław. Lectures on structure and derivation : a course in English syntax / Przemysław Tajsner. 2003 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
33
Fabiszak, Małgorzata (1971- ).. The concept of ’joy’ in old and middle English : a semantic analysis / Małgorzata Fabiszak. 2002 BG( 2/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
34
Korbina, Elena Nikolaevna. Âzykovye formy prostranstvennoj orientacii v reči : (na materiale sovremennogo anglijskogo âzyka) : avtoreferat dissertacii na soiskanie učenoj stepeni kandidata filologičeskih nauk / Korbina 2002 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
35
Berezowski, Leszek. Articles and proper names / Leszek Berezowski. 2001 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
36
Sobkowiak, Włodzimierz (1955- ).. English phonetics for Poles : a resource book for learners and teachers / Włodzimierz Sobkowiak. 2001 BG( 2/ 0)
BNE( 2/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
37
Chłopicki, Władysław. Angielski w polskiej reklamie / Władysław Chłopicki, Jerzy Świątek. 2000 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
38
Miatliuk, Hanna (1936-2015).. A guide to theoretical phonetics : problems, discussion, practice / Hanna Miatliuk. 2000 BG( 6/ 0)
BHU( 2/ 0)
NEO( 10/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
39
Reszkiewicz, Alfred (1920-1973).. Synchronic essentials of old English / Alfred Reszkiewicz. 1998 BHU( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
40
Szymanek, Bogdan (1954- ).. Introduction to morphological analysis / Bogdan Szymanek. 1998 BHU( 1/ 0)
NEO( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
41
Eggenschwiler, Jean. Writing, grammar, usage and style / by Jean Eggenschwiler. 1997 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
42
Ruszkiewicz, Piotr (1946- ).. Morphology in generative grammar : from morpheme-based grammar to lexical morphology and beyond : a study of selected models of morphological description / Piotr Ruszkiewicz. 1997 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
43
Fisiak, Jacek (1936-2019).. A short grammar of middle English : orthography, phonology and morphology / Jacek Fisiak. 1996 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
44
Reszkiewicz, Alfred (1920-1973).. A diachronic grammar of old English / Alfred Reszkiewicz. 1996 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
45
Grzebieniowski, Tadeusz J. (1894-1973).. Słownictwo i słowotwórstwo angielskie / Tadeusz Grzebieniowski. 1995 BG( 5/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
46
Kałuża, Henryk J. (1924-1989).. Klucz do gramatyki angielskiej. T. 1, Praktyczny przewodnik po trudnościach współczesnego języka angielskiego: pełny system czasów, konstrukcje bezokolicznikowe i imiesłowowe, przypuszczeni 1995 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
47
Sosnowska, Anna. Język angielski : poradnik ortograficzny dla Polaków / Anna Sosnowska, Władysław Chłopicki. 1995 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
48
Krill, Richard M. Greek and Latin in English today / by Richard M. Kril 1993 BHU( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
49
Virtanen, Tuija. Discourse functions of adverbial placement in English : clause-initial adverbials of time and place in narratives and procedural place descriptions / by Tuija Virtanen. 1992 BHU( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
50
Gołębiowska, Lucyna. Przewodnik po czasach w języku angielskim / Lucyna Gołębiowska. 1991 BG( 14/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
51
Seidl, Jennifer. English idioms / Jennifer Seidl, W. McMordie. 1990 BG( 2/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
52

A comprehensive grammar of the English language / Randolph Quirk [et al.]. ; index by David Crystal. 1989 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
53
Kaznowski, Andrzej. Essentials of English transformational syntax / Andrzej Kaznowski. 1980 BG( 2/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
54
Cygan, Jan (1927- ).. Strukturalne podstawy gramatyki angielskiej / Jan Cygan. 1976 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
55
Kaczmarski, Stanisław Piotr. A glossary of polish and english verb forms / Stanisław P. Kaczmarski. 1976 BG( 2/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
56
Awedyk, Wiesław (1939- ).. The syllable theory and old English phonology / Wiesław Awedyk ; Polska Akademia Nauk. Komitet Neofilologiczny. 1975 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
57
Jassem, Wiktor (1922-2016).. Fonetyka języka angielskiego / Wiktor Jassem. 1974 BG( 2/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
58
Reszkiewicz, Alfred (1920-1973).. A diachronic grammar of old English. Pt. 1, Phonology and inflections / by Alfred Reszkiewicz. 1973 BG( 1/ 0)
BNE( 2/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
59

A grammar of contemporary English / Randolph Quirk [et al.]. 1972 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
60
Fisiak, Jacek (1936-2019).. A short grammar of middle English. Pt. 1, Graphemics, phonemics and morphemics / by Jacek Fisiak. 1968 BG( 3/ 0)
BNE( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
61
Reszkiewicz, Alfred (1920-1973).. Elementy gramatyki historycznej języka angielskiego. Cz. 2, Okres staroangielski / Alfred Reszkiewicz. 1961 BG( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego