Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "811.1/.2" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 247 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Azuar Bonastre, María del Carmen. Autor Hiszpański w tłumaczeniach : sytuacje / Carmen Azúar. 2019 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
2
Filak, Magdalena. Autor Hiszpański w tłumaczeniach : słownictwo : praktyczny kurs : poziom A1-B1 / Magdalena Filak. 2019 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
3
Krajczyk, Aleksandra. Autor Prima via : krótki kurs języka łacińskiego : wprowadzenie 2.0 / Aleksandra Krajczyk, Dorota Kubica. 2019 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
4
Foremniak, Katarzyna. Autor Włoski w tłumaczeniach : gramatyka. 4 / Katarzyna Foremniak. 2018 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
5

Historical issues in Hamito-Semitic and Indo-European languages = Zagadnienia historyczne w chamito-semickich i indoeuropejskich językach / edited by Ireneusz Kida. 2018
811.1/.2 Języki indoeuropejskie
6
Krajczyk, Aleksandra. Autor Prima via : krótki kurs języka łacińskiego : teksty 2.0 / Aleksandra Krajczyk, Dorota Kubica. 2018 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
7
Popowicz, Joanna. Autor Radość we współczesnym języku hiszpańskim i polskim : kognitywna analiza semantyczna wybranych leksemów / Joanna Popowicz. 2018 BG( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
8
Filak, Magdalena. Hiszpański w tłumaczeniach : gramatyka. 5 / Magdalena Filak. 2017 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
9
Foremniak, Katarzyna. Włoski w tłumaczeniach : gramatyka. 3 / Katarzyna Foremniak. 2017 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
10
Foremniak, Katarzyna. Włoski w tłumaczeniach : gramatyka. 2 / Katarzyna Foremniak. 2016 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
11
Srokowska, Aleksandra. Hiszpańska gramatyka inaczej / Aleksandra Srokowska. 2016 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
12
Sujecka-Zając, Jolanta. Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego : wyzwania dla glottodydaktyki mediacyjnej / Jolanta Sujecka-Zając. 2016 BHU( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
13
Filak, Magdalena. Hiszpański w tłumaczeniach : gramatyka. 4 / Magdalena Filak. 2015 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
14
Foremniak, Katarzyna. Włoski w tłumaczeniach : gramatyka. 1 / Katarzyna Foremniak. 2015 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
15

Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania języków obcych / sous la direction de Katarzyna Kwiek. 2015 BHU( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
16

Refleksje glottodydaktyczne / redakcja naukowa Beata Mikołajczyk, Renata Nadobnik ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. 2015 BHU( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
17
Sobkowiak, Paweł. Interkulturowość w edukacji językowej / Paweł Sobkowiak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2015 BHU( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
18
Wolanin, Hubert (1960- ).. Gramatyka opisowa klasycznej łaciny w ujęciu strukturalnym / Hubert Wolanin. 2015 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
19
Zgliczyńska, Danuta. Hiszpański na obcasach : kurs języka hiszpańskiego z płytą MP3 / Danuta Zgliczyńska ; konsultacja językowa Francisco Javier Villaverde González. 2015 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
20

Linguistique romane et linguistique indo-européenne : mélanges offerts à Witold Mańczak à l’occasion de son 90e anniversaire / [comité de rédaction: Leszek Bednarczuk, Anna Bochnakowa, Stan 2014 BG( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
21
Fernández Morante, J. Benjamín. Język hiszpański : rozmawiaj na każdy temat 2: repetytorium tematyczno-leksykalne / J. Benjamín Fernández Morante. 2014 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
22
Filak, Magdalena. Hiszpański w tłumaczeniach : gramatyka. 3 / Magdalena Filak. 2014 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
23
Filak, Magdalena. Hiszpański w tłumaczeniach : gramatyka. 2 / Magdalena Filak. 2014 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
24
Filak, Magdalena. Hiszpański w tłumaczeniach : gramatyka. 1 / Magdalena Filak. 2014 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
25

Obraz Hiszpanii i krajów hispanojęzycznych w innych kulturach / pod red. Ludmiły Furman. 2014 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BNE( 5/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
26
Hermann, Marek. O łacinie tylko dobrze = De lingua latina nil nisi bene : język łaciński i grecko-łacińskie dziedzictwo kulturowe we współczesnej Europie / Marek Hermann. 2014 BG( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
27
Kida, Ireneusz. A corpus-based dynamic approach to para-hypotaxis: implications for diachronic corpus linguistic analysis / Ireneusz Kida. 2014 BG( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
28
Kuncy-Zając, Anna. La concettualizzazione di alcuni stati di coscienza alterata nella lingua italiana : analisi linguistico-cognitiva / Anna Kuncy-Zając. 2014 BG( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
29
Oczko, Anna. Rumuńska słowiańszczyzna : zapożyczenia południowosłowiańskie w języku rumuńskim w XVI i XVII wieku / Anna Oczko. 2014 BHU( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
30
Baron, Arkadiusz (1960- ).. Repertorium języka łacińskiego / Arkadiusz Baron ; [tekst przejrzała i poprawiła Krystyna Woś]. 2013 BG( 2/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
31
Fernández Morante, J. Benjamín. Język hiszpański : rozmawiaj na każdy temat 1: repetytorium tematyczno-leksykalne / J. Benjamín Fernández Morante. 2013 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
32
Kurschat, Friedrich (1806-1884).. Lietuviu̧ kalbos gramatika, 1876 / Frydrichas Kuršaitis ; [parengė Birutė Kabašinskaitė ; natas ir lietuvišku̧ dainu̧ žodžius perrašė Eligija Garšvienė ; iš vokiečiu̧ kalbos vert 2013 BG( 1/ 0)

811.1/.2’374 Języki indoeuropejskie - słowniki
33
Pastucha-Blin, Agnieszka. La concettualizzazione del corpo umano nel discorso persuasivo rivolto al pubblico femminile : l’approccio cognitivo / Agnieszka Pastucha-Blin. 2013 BG( 2/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
34
Wawrykowicz, Anna. Hiszpański na wesoło : żarty i gry językowe / Anna Wawrykowicz. 2013 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
35
Grześczak, Inga. Łacina : fons et origo : dla średnio zaawansowanych / [aut. Inga Grześczak]. 2012 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
36
Keinys, Stasys (1936- ).. Lietuvių terminologijos raida / Stasys Keinys. 2012 BG( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
37
Pisowicz, Andrzej (1940- ).. Mały słownik ormiańsko-polski, polsko-ormiański / Andrzej Pisowicz, Szuszanik Sedojan, Norajr Ter-Grigorian. 2012 BG( 1/ 0)

811.1/.2’374 Języki indoeuropejskie - słowniki
38
Wilczyński, Stanisław (1934- ).. Porta Latina Nova : preparacje i komentarze / Stanisław Wilczyński, Ewa Pobiedzińska, Anna Jaworska. 2012 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
39
Wilczyński, Stanisław (1934- ).. Porta Latina Nova : podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej / Stanisław Wilczyński, Ewa Pobiedzińska, Anna Jaworska. 2012 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
40
Wilk-Racięska, Joanna. Entre la visión del mundo temporal y la aspectual : casos del español sudamericano / Joanna Wilk- Racięska. 2012 BG( 2/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
41
Cybulska-Janczewa, Małgorzata. Słownictwo hiszpańskie w ćwiczeniach / Małgorzata Cybulska-Janczew, Izabela Fabjańska-Potapczuk. 2011 BG( 3/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
42

Español en marcha 1 : curso de español como lengua extranjera : cuaderno de ejercicios / Francisca Castro Viúdez [et al.]. 2010 BG( 2/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
43
Krajczyk, Aleksandra. Prima via : wstępna nauka języka łacińskiego : teksty / Aleksandra Krajczyk, Dorota Kubica. 2010 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
44
Krajczyk, Aleksandra. Prima via : wstępna nauka języka łacińskiego : słownik, sentencje / Aleksandra Krajczyk, Dorota Kubica. 2010 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
45
Krajczyk, Aleksandra. Prima via : wstępna nauka języka łacińskiego : gramatyka / Aleksandra Krajczyk, Dorota Kubica. 2010 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
46
Krajczyk, Aleksandra. Prima via : wstępna nauka języka łacińskiego : ćwiczenia / Aleksandra Krajczyk, Dorota Kubica. 2010 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
47
Krajczyk, Aleksandra. Prima via : wstępna nauka języka łacińskiego : wprowadzenie / Aleksandra Krajczyk, Dorota Kubica. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
48

Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego. Cz. 1, Morfologia = Gramática descriptiva del español : temas básicos. Parte 1, Morfología / Jadwiga Linde-Usiekniewicz [et al.]. 2010 BG( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
49
Orłowska, Nora (1950- ).. Korespondencja handlowa i naukowa w języku hiszpańskim : ze słownikiem hiszpańsko-polskim / Nora Orłowska, Andrzej Orłowski. 2010 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
50
Pieńkos, Jerzy (1932-2003).. Praecepta Iuris : paremie, sentencje, wyrażenia łacińskie w układzie systematycznym i alfabetycznym / Jerzy Pieńkos ; [red. Artur Sucki]. 2010 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
51
Pulido Ruiz, Jesús. Hiszpański : konwersacje bez tajemnic / Jesús Pulido Ruiz ; [współpr. Dorota Leniec-Lincow]. 2010 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
52
Węcowski, Jan (1931-2021).. Słownik skrótów łacińskich / Jan Węcowski. 2010 BG( 2/ 0)

811.1/.2’374 Języki indoeuropejskie - słowniki
53

Español en marcha 1 : curso de español como lengua extranjera : libro del alumno / Francisca Castro Viúdez [et al.]. 2009 BG( 2/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
54
Fabjańska-Potapczuk, Beata. Tablice czasowników hiszpańskich / Izabela Fabjańska-Potapczuk. 2009 BG( 2/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
55

Purpura iszganima mukos Jezusa / pagal rankrašti parengė ir teksto mokslini tyrima parašė Aleksas Girdenis. 2009 BG( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
56
Golik-Prus, Aleksandra. Historia magistra vitae est : podręcznik do języka łacińskiego dla studentów historii / Aleksandra Golik-Prus. 2009 BG( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
57
Jaskot, Maciej. Ortografia języka hiszpańskiego z ćwiczeniami / Maciej Jaskot. 2009 BG( 2/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
58
Kaliska, Marta. Tablice czasowników włoskich / Marta Kaliska. 2009 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
59
Mirska-Lasota, Halina (1930-2006).. Wielki słownik rumuńsko-polski / Halina Mirska Lasota, Joanna Porawska. 2009 BG( 1/ 0)

811.1/.2’374 Języki indoeuropejskie - słowniki
60
Szulc, Aleksander (1924-2012).. Historia języka szwedzkiego / Aleksander Szulc ; Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński. Wydział Filologiczny. 2009 BG( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
61
Wilk-Racięska, Joanna. Od wizji świata do opisu językoznawczego w kategoriach lingwistyki kulturowej : uwagi na temat hiszpańskiej syntagmy nominalnej / Joanna Wilk-Racięska. 2009 BG( 2/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
62

Twoje testy : język hiszpański / [konsultacja językowa Małgorzata Cybulska-Janczew]. 2008 BG( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
63
Stasik, Danuta (1956- ).. Język hindi / Danuta Stasik. 2008 BG( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
64
Wojtczak-Szyszkowski, Jerzy Andrzej (1939- ).. Roma clarissima urbium : język łaciński dla studentów kierunków historycznych i filologicznych / Jerzy Wojtczak- Szyszkowski. 2008 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
65
Appel, Hanna. Bis repetita placent : repetytorium z języka łacińskiego dla studentów historii : kompendium gramatyczne, zestaw ćwiczeń, wybór tekstów preparowanych i oryginalnych, klucz / Hanna Appel. 2007 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
66
Arenas Olleta, Julio. Hiszpański : trening błyskawiczny : gramatyka / [tekst Julio Arenas Oletta ; tł. Marta Wereszczyńska]. 2007 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
67
Gołębiowska, Leonarda. Quid scientia sine usu? : ćwiczenia z języka łacińskiego dla studentów prawa i innych kierunków humanistycznych / Leonarda Gołębiowska, Alina Pawłowska, Urszula Tylicka. 2007 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWP( 5/ 0)
WHS( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
68
Kalėdienė, Barbara. Lietuvių-lenkų, lenkų lietuvių kalbų žodynas : apie 35000 žodžių = Słownik litewsko-polski, polsko-litewski : około 35000 haseł / Barbara Kalėda, Algis Kalėda. 2007 BG( 1/ 0)

811.1/.2’374 Języki indoeuropejskie - słowniki
69
Melchior, Luca. Włoski : trening błyskawiczny : gramatyka / [tekst Luca Melchior ; tł. Zofia Koprowska]. 2007 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
70

Mały słownik włosko-polski polsko-włoski / [red. Małgorzata Pachulska, Agnieszka Płudowska]. 2007 BG( 1/ 0)

811.1/.2’374 Języki indoeuropejskie - słowniki
71
Quiles, Carlos. A grammar of modern Indo-European : language and culture, writing system and phonology, morphology, syntax / Kárlos Kūriákī. 2007 BG( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
72
Smoczyński, Wojciech (1945- ).. Słownik etymologiczny języka litewskiego : indeks wyrazów litewskich / Wojciech Smoczyński ; Uniwersytet Wileński. Wydział Filologiczny. 2007 BG( 1/ 0)

811.1/.2’374 Języki indoeuropejskie - słowniki
73
Smoczyński, Wojciech (1945- ).. Słownik etymologiczny języka litewskiego / Wojciech Smoczyński ; Uniwersytet Wileński. Wydział Filologiczny. 2007 BG( 1/ 0)

811.1/.2’374 Języki indoeuropejskie - słowniki
74
Wilczyński, Stanisław (1934- ).. Porta Latina : preparacje i komentarze / Stanisław Wilczyński, Ewa Pobiedzińska, Anna Jaworska. 2007 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
75
Wilczyński, Stanisław (1934- ).. Porta Latina : podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej / Stanisław Wilczyński, Ewa Pobiedzińska, Anna Jaworska. 2007 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
76
Zinkevičius, Zigmas (1925- ).. Senosios Lietuvos valstybės vardynas / Zigmas Zinkevičius. 2007 BG( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
77

Lithuanian grammar / Vytautas Ambrazas [et al.] ; ed. by Vytautas Ambrazas ; [transl. Emma Geniušienė, Dalija Tekorienė, Lionginas Pažūsis]. 2006 BG( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
78
Cybulska-Janczewa, Małgorzata. Mały słownik hiszpańsko-polski, polsko-hiszpański / Małgorzata Cybulska-Janczew, Jesús Pulido Ruiz. 2006 BG( 1/ 0)

811.1/.2’374 Języki indoeuropejskie - słowniki
79
Jamrozik, Elżbieta. Autor Słownik włosko-polski, polsko-włoski / Elżbieta Jamrozik. 2006 BG( 1/ 0)

811.1/.2’374 Języki indoeuropejskie - słowniki
80

Mielagėnų aptylinkų tekstai / sudarė Vytautas Kardelis. 2006 BG( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
81
Paulauskienė, Aldona (1935- ).. Pirmosios lietuvių kalbos gramatikos : monografija / Aldona Paulauskienė. 2006 BG( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
82
Rezler, Jan. Język łaciński dla prawników / Jan Rezler. 2006 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
83
Salamonowicz-Górska, Iwonna. Język łaciński dla teologów / Iwonna Salamonowicz-Górska. 2006 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
84
Samolewicz, Zygmunt (1842-1898).. Składnia łacińska / Zygmunt Samolewicz, Tadeusz [i.e. Tomasz] Sołtysik ; oprac.: Krzysztof Bielawski, Albert Gorzkowski. 2006 BG( 3/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
85
Senkus, Juozas (1907-1970).. Kalbotyros darbai / Juozas Senkus. 2006 BG( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
86
Vaičiulytė-Romančuk, Ona. Gramatyka języka litewskiego : wybrane zagadnienia morfologii i fleksji z ćwiczeniami / Ona Vaičiulytė-Romančuk. 2006 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
87
Zinkevičius, Zigmas (1925- ).. Po aštuonerių metų : knygos "Prie lituanistikos židinio" tęsinys / Zigmas Zinkevičius. 2006 BG( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
88
Dositheus (3..-3..).. Grammaire latine / Dosithée ; texte établi, traduit et commenté par Guillaume Bonnet. 2005 BG( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
89
Frank-Oborzyńska, Elżbieta. Słownik minimum norwesko-polski, polsko-norweski / Elżbieta Frank-Oborzyńska. 2005 BG( 2/ 0)

811.1/.2’374 Języki indoeuropejskie - słowniki
90
Rosso, Danilo. L’italiano per tutti / Danilo Rosso, Barbara Sosnowska, Roman Sosnowski. 2005 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
91
Sucharski, Robert A. Aegaeo-graeca : ku problemowi greckiej ciągłości kulturowej / Robert A. Sucharski ; Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowowschodniej. Uniwersytet Warszawski. 2005 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
92
Jakielaszek, Jarosław (filolog). Studia nad składnią i semantyką języków klasycznych / Jarosław Jakielaszek. 2004 BG( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
93
Koszla-Szymańska, Małgorzata. Idiomy hiszpańskie / Małgorzata Koszla-Szymańska, Jesús Pulido Ruiz. 2004 BG( 1/ 0)

811.1/.2’374 Języki indoeuropejskie - słowniki
94
Palionis, Jonas (1924- ).. XVI - XVII a. lietuviškų raštų atrankinis žodynas : (apie 10.000 žodžių) / Jonas Palionis. 2004 BG( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
95

Twoje testy : język włoski. 2004 BG( 2/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
96
Wcisło, Gabriela. Lingua Latina utilis est : podręcznik do języka łacińskiego dla studentów I roku / Gabriela Wcisło ; Uniwersytet Opolski. 2003 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
97
Dante Alighieri (1265-1321).. O języku pospolitym / Dante Alighieri ; przeł., wstępem i komentarzami opatrzył Włodzimierz Olszaniec. 2002 BG( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
98
Jurewicz, Oktawiusz (1926-2016).. Język łaciński : podręcznik dla lektoratów szkół wyższych / Oktawiusz Jurewicz, Lidia Winniczuk, Janina Żuławska. 2002 BG( 2/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
99
Lavrinenko, Alevtina. Semantičeskaâ makrosistema i osnovnye mehanizmy eë genetičeskoj organizacii : opyt rekonstrukcii (na baze indoevropejskoj formy *dn(e)gnom - ’zemlâ’) / Alevtina Lavrinenko. 2002 BG( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego