Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "81.13" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 121 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Majewski, Walenty (1764-1835). Autor Walentego Skorochoda Majewskiego rozprawa O Słowianach i ich pobratymcach / wstęp i opracowanie: Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś. 2018 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
2

Metodologie językoznawstwa : od diachronii do panchronii / pod redakcją Piotra Stalmaszczyka. 2018 BHU( 1/ 0)

81.13 Metodologia językoznawstwa
3
Bednarczuk, Leszek (1936- ).. Celtic and other indo-european languages / Leszek Bednarczuk ; Akademia Polonijna w Częstochowie. 2016 BHU( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
4
Majtczak, Tomasz (1975- ).. The inflexional system of classical Japanese / Tomasz Majtczak. 2016 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
5

Lingwistyka stosowana : doświadczenia i perspektywy / redakcja naukowa: Magdalena Aleksandrzak, Luiza Ciepielewska-Kaczmarek, Anna Urban ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2016 BHU( 1/ 0)

81.13 Metodologia językoznawstwa
6
Wojan, Katarzyna (1964- ).. Język fiński w teorii i praktyce / Katarzyna Wojan. 2016 BG( 1/ 0)

811.3/.8’374 Pozostałe języki - słowniki
7
Schmalstieg, William R. (1929- ).. Studies in Old Prussian : a critical review of the relevant literature in the field from 1975 until 2005 / William R. Schmalstieg ; edited by Pietro U. Dini. 2015 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
8

Metodologie językoznawstwa : od dialektologii do dialektyki / pod redakcją Piotra Stalmaszczyka. 2015 BHU( 1/ 0)

81.13 Metodologia językoznawstwa
9

Kaligrafia japońska : trzy traktaty o drodze pisma / przekład, opracowanie i komentarz Anna Zalewska. 2015 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
10
Piela, Marek. Hebrajski zaimek osobowy i jego polskie odpowiedniki - analiza kontrastywna / Marek Piela ; Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2014 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
11
Kordzińska-Nawrocka, Iwona. Klasyczny język japoński / Iwona Kordzińska-Nawrocka. 2013 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
12
Krassowska-Mackiewicz, Ewa. Słownik polsko-japoński / Ewa Krassowska-Mackiewicz. 2013 BG( 1/ 0)

811.3/.8’374 Pozostałe języki - słowniki
13

Metodologie językoznawstwa : podstawy teoretyczne : podręcznik akademicki / pod red. Piotra Stalmaszczyka. 2013 BG( 1/ 0)

81.13 Metodologia językoznawstwa
14

Metodologie językoznawstwa : ewolucja języka, ewolucja teorii językoznawczych / pod red. Piotra Stalmaszczyka. 2013 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81.13 Metodologia językoznawstwa
15
Fujita, Naoya (1962- ).. Mówimy po japońsku / Naoya Fujita ; tł. Anna Śledzińska. 2012 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
16
Jabłoński, Arkadiusz (japonistyka). Honoryfikatywność japońska : semiotyka a pragmatyka / Arkadiusz Jabłoński. 2012 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
17

Współczesne językoznawstwo generatywne : podstawy metodologiczne / pod red. Piotra Stalmaszczyka. 2012 BHU( 2/ 0)

81.13 Metodologia językoznawstwa
18
Krassowska-Mackiewicz, Ewa. Słownik japońsko-polski / Ewa Krassowska-Mackiewicz. 2011 BG( 1/ 0)

811.3/.8’374 Pozostałe języki - słowniki
19
Rączaszek-Leonardi, Joanna. Zjednoczeni w mowie : względność językowa w ujęciu dynamicznym / Joanna Rączaszek-Leonardi. 2011 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

81.13 Metodologia językoznawstwa
20

Metodologie językoznawstwa : od genu języka do dyskursu / pod. red. Piotra Stalmaszczyka. 2011 BHU( 1/ 0)

81.13 Metodologia językoznawstwa
21
Abbas, Adnan (1947- ).. Język arabski dla Polaków : podręcznik dla początkujących / Adnan Abbas, George Yacoub. 2010 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
22
Danecki, Janusz (1946- ).. Słownik arabsko-polski / Janusz Danecki, Jolanta Kozłowska. 2010 BG( 1/ 0)

811.3/.8’374 Pozostałe języki - słowniki
23

Metodologie językoznawstwa : filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka / pod red. Piotra Stalmaszczyka. 2010 BHU( 1/ 0)

81.13 Metodologia językoznawstwa
24

Pismo japońskie : praca zbiorowa. T. 3 / pod red. Katarzyny Stareckiej ; aut. Agnieszka Kozyra [et al. ; współpr. red. Krystyna Okazaki et al.]. 2010 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
25
Danecki, Janusz (1946- ).. Współczesny język arabski i jego dialekty / Janusz Danecki. 2009 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
26
Krassowska-Mackiewicz, Ewa. Japoński : mów, pisz i czytaj / Ewa Krassowska-Mackiewicz. 2009 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
27
Król, Iwona (arabista). Pismo i ortografia arabska / Iwona Król. 2009 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
28
Sielicki, Krzysztof (biblistyka). Onomastykon Biblii Hebrajskiej i Nowego Testamentu : systematyzacja zapisu biblijnych nazw własnych / Krzysztof Sielicki. 2009 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
29

Pismo japońskie : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Katarzyny Stareckiej ; aut. Beata Kubiak Ho-Chi [et al. ; współpr. red. Krystyna Okazaki et al.]. 2009 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
30

Metodologie językoznawstwa : współczesne tendencje i kontrowersje / pod red. Piotra Stalmaszczyka. 2008 BHU( 1/ 0)

81.13 Metodologia językoznawstwa
31
Tanimori, Masahiro (1958- ).. Praktyczna gramatyka języka japońskiego / Masahiro Tanimori ; [przekł. Anna Śledzińska-Adamczak]. 2008 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
32
Tomal, Maciej. Język hebrajski biblijny / Maciej Tomal. 2008 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
33
Zajdler, Ewa. Współczesny język chiński : mówić i pisać po chińsku. Cz. 1 / Ewa Zajdler, Marcin Jacoby, Qian Li-Piszczek. 2008 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
34
Zajdler, Ewa. Współczesny język chiński : mówić i pisać po chińsku. Cz. 2 / Ewa Zajdler, Marcin Jacoby, Gao Zhiwu. 2008 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
35
Iwanow, Bratisław. Autor Słownik japońsko-polski : 1006 znaków / Bratisław Iwanow. 2007 BG( 1/ 0)

811.3/.8’374 Pozostałe języki - słowniki
36
Król, Iwona (arabista). Słownik tematyczny języka arabskiego / Iwona Król i Adnan Hasan. 2007 BG( 1/ 0)

811.3/.8’374 Pozostałe języki - słowniki
37
Rogala, Jan Stanisław. Słowotwórstwo czasownika we współczesnym języku mongolskim : derywacja i kompozycja / Jan Rogala. 2007 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
38

Perspektywy współpracy filologii klasycznej z innymi naukami humanistycznymi : współczesne metody badania kultury antycznej. Referaty wygłoszone podczas konferencji naukowej w danich 19-20 ma 2007 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
39

Pismo japońskie : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Katarzyny Stareckiej ; aut. Iwona Kordzińska-Nawrocka [et al. ; współpr. red. Krystyna Okazaki et al.]. 2007 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
40
Huszcza, Romuald. Gramatyka japońska : podręcznik z ćwiczeniami. T. 1 / Romuald Huszcza, Maho Ikushima, Jan Majewski. 2006 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
41

Metodologie językoznawstwa : podstawy teoretyczne : podręcznik akademicki / pod red. Piotra Stalmaszczyka. 2006 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

81.13 Metodologia językoznawstwa
42
Szczerbowski, Tadeusz (1960- ).. Wyspy hawajskie : język i tradycja. T. 1 / Tadeusz Szczerbowski. 2006 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
43
Huszcza, Romuald. Gramatyka japońska : podręcznik z ćwiczeniami. T. 2 / Romuald Huszcza, Jan Majewski, Maho Ikushima, Jarosław Pietrow. 2005 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
44
Król, Iwona (arabista). Nauczanie języka arabskiego / Iwona Król. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
45
Braun, Jan (1926-2015).. Sumerian and Tibeto-Burman : additional studies / Jan Braun. 2004 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
46
Danecki, Janusz (1946- ).. Klasyczny język arabski / Janusz Danecki. 2004 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
47
Habrajska, Grażyna (1953- ).. Komunikacyjna analiza i interpretacja tekstu / Grażyna Habrajska. 2004 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81.13 Metodologia językoznawstwa
48
Ruszkowski, Marek (1960- ).. Statystyka w badaniach stylistyczno-składniowych / Marek Ruszkowski. 2004 BG( 1/ 0)

81.13 Metodologia językoznawstwa
49
Krawczykiewicz, Beata. Słownik minimum fińsko-polski i polsko-fiński / Beata i Antoni Krawczykiewicz. 2003 BG( 1/ 0)

811.3/.8’374 Pozostałe języki - słowniki
50
Tah Ûj Sin. Harakteristika kitajskogo leksičeskogo komponenta v sovremennom anglijskom i russkom âzykah : (v sopostavitel’no-perevodčeskom aspekte) : avtoreferat dissertacii na soiskanie učenoj stepeni ka 2003 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
51

Kaskaskia Illinois-to-French dictionary / Edited by Carl Masthay. 2002 BHU( 1/ 0)

811.3/.8’374 Pozostałe języki - słowniki
52
Szczerbowski, Tadeusz (1960- ).. Kiriwina : język Wysp Trobrianda / Tadeusz Szczerbowski. 2002 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
53
Braun, Jan (1926-2015).. Sumerian and Tibeto-Burman / Jan Braun. 2001 BG( 2/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
54
Deiana, Giovanni (1942- ).. Wprowadzenie do hebrajszczyzny biblijnej / Giovanni Deiana, Ambrogio Spreafico ; oprac. wersji pol. Stanisław Bazyliński. 2001 BHU( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
55
Pisowicz, Andrzej (1940- ).. Gramatyka ormiańska : (grabar - aszcharabar) / Andrzej Pisowicz. 2001 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
56
Avrorin, Valentin Aleksandrovič (1908-1977).. Grammatika man’čžurskogo pis’mennogo âzyka / V. A. Avrorin ; Akademiâ nauk SSSR. Institut lingvističeskih issledovanij. 2000 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
57
Adachi, Kazuko (1945- ).. Słownik minimum japońsko-polski, polsko-japoński / Kazuko Adachi ; red. nauk. Wiesław Kotański. 1999 BG( 1/ 0)

811.3/.8’374 Pozostałe języki - słowniki
58

Dyskurs naukowy - tradycja i zmiana / red. Stanisław Gajda ; Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej. 1999 BG( 1/ 0)

81.13 Metodologia językoznawstwa
59
Kałużyński, Stanisław (1925-2007).. Klasyczny język mongolski / Stanisław Kałużyński. 1999 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
60
Bonfante, Larissa. Język etruski / Larissa Bonfante ; przeł. Witold Dobrowolski. 1998 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
61
Kormušin, Igor Valentinovič. Udyhejskij (udègejskij) âzyk / I. V. Kormušin ; Rossijskaâ akademiâ Nauk. Institut âzykoznaniâ. 1998 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
62

Język i kultura Japonii : materiały I Ogólnopolskiego Seminarium Interdyscyplinarnego (Toruń 23 marca 1994) / wyd. pod red. Krzysztofa Stefańskiego. 1998 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
63
Handke, Kwiryna (1932- ).. Rozważania i analizy językoznawcze : wybór prac wydany z okazji 65. urodzin Autorki / Kwiryna Handke ; życiorys nauk. prof. Kwiryny Handke napisała Hanna Popowska-Taborska ; Polska Akademia N 1997 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

81.13 Metodologia językoznawstwa
64
Składanek, Bogdan (1931- ).. Wprowadzenie do gramatyki języka perskiego / Bogdan Składanek. 1997 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
65
Dembska, Albertyna (1934-2013).. Podręczny słownik koptyjsko-polski / oprac. Albertyna Dembska, Wincenty Myszor. 1996 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

811.3/.8’374 Pozostałe języki - słowniki
66

Literatura piękna w nauczaniu języków obcych / pod red. Romana Hajczuka, Alojzego Mrugalli, Antoniego Potyry. 1995 BG( 7/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
67
Halik, Teresa (1949-2015).. Podręcznik języka wietnamskiego. Cz. 1, (Kurs podstawowy) / Teresa Halik, Hoang Thu Oanh. 1995 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
68
Nowak, Bogusław. Słownik znaków japońskich / Bogusław Nowak. 1995 BG( 2/ 0)

811.3/.8’374 Pozostałe języki - słowniki
69
Tarlanov, Zamir Kurbanovič. Metody i principy lingvističeskogo analiza / Z. K. Tarlanov ; Gosudarstvennyj komitet Rossijskoj Federacii po vysšemu obrazovaniû, Petrozavodskij gosudarstvennyj universitet. 1995 BHU( 1/ 0)

81.13 Metodologia językoznawstwa
70
Danecki, Janusz (1946- ).. Gramatyka języka arabskiego / Janusz Danecki. 1994 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
71

Teoriâ i metodologiâ âzykoznaniâ : metody issledovaniâ âzyka / otv. red. V. N. Ârceva ; Akademiâ Nauk SSSR. Naučnyj Sovet "Teoriâ Sovetskogo Âzykoznaniâ". Institut Âzykoznaniâ. 1989 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81.13 Metodologia językoznawstwa
72
Böhtlingk, Otto (1815-1904).. O âzyke Âkutov / O. N. Bëtlingk ; per. s nem. V. I. Rassadin ; [Akademia nauk SSSR. Sibirskoe otdelenie. Institut istorii, filologii i filosofii, Âkutskij institut âzyka, literatury i istorii 1989 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
73
Kudzinowski, Czesław (1908-1988).. Słownik fińsko-polski. T. 1, A-O / Czesław Kudzinowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1988 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)

811.3/.8’374 Pozostałe języki - słowniki
74
Kudzinowski, Czesław (1908-1988).. Słownik fińsko-polski. T. 2, P-Ö / Czesław Kudzinowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1988 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)

811.3/.8’374 Pozostałe języki - słowniki
75
Kumaniecki, Kazimierz Feliks (1905-1977).. Słownik łacińsko-polski : według słownika Hermana Mengego i Henryka Kopii / oprac. Kazimierz Kumaniecki. 1988 BG( 2/ 0)
BWF( 1/ 0)


76
Stano, Mikuláš (1903-1962).. Słownik polsko-słowacki, słowacko-polski / Mikuláš Stano, Ferdinand Buffa. 1988 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

811.162.1’374 Język polski – słowniki
77
Zaborski, Andrzej (filolog). Rozmówki arabskie : dialekt egipski / Andrzej Zaborski. 1988 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)


78
Meisels, Wojciech (1894-1969).. Podręczny słownik włosko-polski. T. 2, M-Z / Wojciech Meisels. 1986 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)
BII( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

811.1/.2’374 Języki indoeuropejskie - słowniki
79
Meisels, Wojciech (1894-1969).. Podręczny słownik włosko-polski. T. 1, A-L / Wojciech Meisels. 1986 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)
BII( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

811.1/.2’374 Języki indoeuropejskie - słowniki
80
Zograf, Irina Tigranovna. Mongol’sko-kitajskaâ interferenciâ : âzyk mongol’skoj kancelârii v Kitae / I. T. Zograf. 1984 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
81
Antonowicz-Bauer, Lucyna (1927- ).. Słownik turecko-polski, polsko-turecki / Lucyna Antonowicz-Bauer, Aleksander Dubiński. 1983 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

811.3/.8’374 Pozostałe języki - słowniki
82
Adachi, Kazuko (1945- ).. Słownik minimum japońsko-polski, polsko-japoński / Kazuko Adachi ; red. nauk. Wiesław Kotański. 1982 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.3/.8’374 Pozostałe języki - słowniki
83
Hoàng Thi Châu. Grundkurs Vietnamesisch / Hoàng Thi Châu. 1982 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
84

Grammatika sovremennogo âkutskogo literaturnogo âzyka : [fonetika i morfologiâ] / [redkol.: E. I. Korkina et al.] ; Akademiâ Nauk SSSR. Sibirskoe Otdelenie. Âkutskij filial. Institut âzyka, 1982 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
85
Salwa, Piotr (1950- ).. Mini-rozmówki włoskie / Piotr Salwa, Alina Wójcik. 1982 BWF( 1/ 0)


86
Blohm, Dieter (1942- ).. Lehrbuch des modernen Arabisch. T. 2/2 / von Dieter Blohm, Wolfgang Reuschel und Abed Samarraie. 1981 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
87
Blohm, Dieter (1942- ).. Lehrbuch des modernen Arabisch. T. 2/1 / von Dieter Blohm, Wolfgang Reuschel und Abed Samarraie. 1981 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
88
Kästner, Hartmut. Phonetik und Phonologie des modernen Hocharabisch / von Hartmut Kästner. 1981 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
89

Wielki słownik węgiersko-polski / pod red. Jana Reychmana. 1980 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

811.3/.8’374 Pozostałe języki - słowniki
90
Krupa, Viktor (1936- ).. Gavajskij âzyk / V. Krupa. 1979 BG( 2/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
91
Martens, Nico. Mały słownik holendersko-polski i polsko-holenderski / Nico Martens, Elke Morciniec. 1979 BG( 2/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)


92
Aleksidze, Èteri Georgievna. Formoneizmenâemye slova v drevneindijskom / È. G. Aleksidze ; Akademiâ Nauk Gruzinskoj SSR. Institut Vostokovedeniâ im. Akad. G. V. Cereteli. 1978 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
93
Andronov, Mihail Sergeevič (1931- ).. Sravnitel’naâ grammatika dravidijskih âzykov / M. S. Andronov ; Akademiâ nauk SSSR. Institut vostokovedeniâ. 1978 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
94
Darbeeva, Anna Angadykovna (1917-2013).. Vliânie dvuâzyčiâ na razvitie izolirovannogo dialekta na materiale mongol’skih âzykov / A. A. Darbeeva ; Akademiâ nauk SSSR. Institut âzykoznaniâ. 1978 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
95
Gawroński, Andrzej (1885-1927).. Podręcznik sanskrytu : (gramatyka, wypisy, objaśnienia, słownik) / Andrzej Gawroński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. 1978 BG( 2/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
96
Moskalev, Aleksej Alekseevič. Âzyk duan’skich âo : (âzyk nu) / A. A. Moskalev. 1978 BG( 2/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
97
Neroznak, Vladimir Petrovič. Paleobalkanskie âzyki / V. P. Neroznak ; Akademiâ nauk SSSR. Institut âzykoznaniâ. 1978 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
98

Onomastika Srednej Azii / [otv. red. V. A. Nikonov, A. M. Rešetov] ; Akademiâ nauk SSSR. Institut ètnografii im. N. N. Mikluho-Maklaâ. 1978 BG( 2/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki
99
Pokrovskaâ, Lûdmila Aleksandrovna. Sintaksis gagauzkogo âzyka v sravnitel’nom osveŝenii / L. A. Pokrovskaâ ; Akademiâ Nauk SSSR. Institut Âzykoznaniâ. 1978 BG( 1/ 0)

811.3/.8 Pozostałe języki

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego