Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "81-115" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 98 z 98 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Polskojęzyczne korpusy równoległe / redakcja Ewa Gruszczyńska, Agnieszka Leńko-Szymańska ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Instytut Lingwistyki Stosowanej. 2016 BHU( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
2

Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik = In the field of contrastive and applied linguistics. Bd. 7 / herausgegeben von Mariola Wierzbicka, Lucyna Wille. 2016 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
3

Jednostki języka w systemie i w mowie / pod redakcją Andrzeja Charciarka, Henryka Fontańskiego, Jolanty Lubochy-Kruglik. 2015 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
4
Smykała, Marta. Wenn jemand eine Reise tut … : die kontrastive Textologie am Beispiel der österreichischen und polnischen Tourismuswerbung / Marta Smykała. 2015 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
5
Bawej, Izabela. Muttersprachliche Interferenz im Lichte der kontrastiven Fehleranalyse am Beispiel Polnisch-Deutsch / Izabela Bawej. 2014 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
6
Dąbrowska-Kamińska, Anna. Kategoria rodzaju gramatycznego rzeczowników w języku polskim i ukraińskim / Anna Dąbrowska-Kamińska. 2014 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
7

Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik = In the field of contrastive and applied linguistics. Bd. 4 / hrsg. von Mariola Wierzbicka, Lucyna Wille. 2014 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
8

Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik = In the field of contrastive and applied linguistics. Bd. 3 / hrsg. von Mariola Wierzbicka, Lucyna Wille. 2014 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
9
Czapiga, Artur. Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska : morfologia : składnia zdania pojedynczego / Artur Czapiga. 2013 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
10

Rusistika i Sovremennost’ / pod red. Zofii Czapigi [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
11
Gasz, Agnieszka (1978- ).. Zarys gramatyki uogólnień na materiale aforyzmów (ujęcie polsko-rosyjskie) / Agnieszka Gasz. 2013 BG( 2/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
12
Rudyk, Anna (filologia rosyjska). Subiekt semantyczny w zdaniach z predykatywami modalnymi i wartościującymi : konfrontacja rosyjsko-polska / Anna Rudyk. 2013 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
13

Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik = In the field of contrastive and applied linguistics. Bd. 2 / hrsg. von Mariola Wierzbicka, Lucyna Wille. 2013 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
14

Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik = In the field of contrastive and applied linguistics. Bd. 1 / hrsg. von Mariola Wierzbicka, Lucyna Wille. 2013 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
15
Bednarczuk, Leszek (1936- ).. Esquisses de linguistique comparative / Leszek Bednarczuk. 2012 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
16
Golonka, Joanna. Kontrastive Grammatik Deutsch-Polnisch für polnische Studenten: ausgewählte Probleme / Joanna Golonka. 2012 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
17
Hnatik, Katarzyna. Exklamativsätze im Deutschen und Polnischen / Katarzyna Hnatik. 2012 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
18
Kaczmarek, Hanna (filologia niemiecka). Verbvalenz zwischen Theorie und Anwendungspraxis im DaF-Unterricht : eine Darstellung mit kontrastivem Ansatz Deutsch-Polnisch / Hanna Kaczmarek ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2010 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
19
Rojczyk, Arkadiusz. Temporal and spectral parameters in perception of the voicing contrast in English and Polish / Arkadiusz Rojczyk. 2010 BG( 2/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
20
Stawnicka, Jadwiga. Studium porównawcze nad kategorią semantyczno-słowotwórczą "Aktionsarten" w języku rosyjskim i polskim. T. 2, Czasowniki z formantami modyfikacyjnymi w konfrontacji przekładowej (na materia 2010 BG( 2/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
21
Tęcza, Zygmunt. Gramatyka angielska i niemiecka w opisie równoległym / Zygmutn Tęcza. 2010 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
22

Polszczyzna i inne języki : materiały z seminarium naukowego poświęconego pamięci doc. dr hab. Józefa Reczka / red. Anna Bochnakowa, Leszek Bednarczuk, Jadwiga Waniakowa. 2009 BHU( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
23

Kategorie w języku, język w kategoriach / pod red. Marii Cichońskiej. 2009 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
24
Kočergan, Mihajlo Petrovič. Podstawy językoznawstwa konfrontatywnego : podręcznik / Michajło Pietrowicz Koczerhan ; przekł. Przemysław Jóźwikiewicz, Czesław Lachur, Albert Nowacki. 2009 BHU( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
25
Stawnicka, Jadwiga. Studium porównawcze nad kategorią semantyczno-słowotwórczą "Aktionsarten" w języku rosyjskim i polskim. T. 1, Czasowniki z formantami modyfikacyjnymi / Jadwiga Stawnicka. 2009 BG( 2/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
26
Tošović, Branko (1949- ).. Transakcional russkogo i serbskogo / horvatskogo / bošnâckogo âzykov / Branko Tošovič. 2009 BG( 2/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
27
Tošović, Branko (1949- ).. Sposoby glagol’nogo dejstviâ v serbskom, horvatskom i bošnâckom âzykah / Branko Tošović. 2009 BG( 2/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
28
Bennett, Patrick R. (1943- ).. Gramatyka porównawcza języków semickich : podręcznik / Patrick R. Bennett. 2008 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
29
Gałkowski, Artur. Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej : onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim / Artur Gałkowski. 2008 BHU( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
30

Language encounters / ed. by Magdalena Charzyńska-Wójcik, Anna Malicka-Kleparska, Jerzy Wójcik. 2008 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
31
Miatliuk, Hanna (1936-2015).. Contrastive phonetics of English and Polish : phonetic interference / Anna Miatluk, Dorota Szymaniuk, Olga Turłaj ; ed. by Anna Miatluk. 2008 BG( 4/ 0)
BNE( 2/ 0)
NEO( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
32
Paprocka-Piotrowska, Urszula. Conter au risque de tout changer : complexité conceptuelle et référence aux procès dans l’acquisition du français L2 et du polonais L2 / Urszula Paprocka-Piotrowska. 2008 BG( 1/ 0)
NEO( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
33

Polsko-szwedzkie zbliżenia w literaturze, kulturze i języku / pod red. Grażyny Barbary Szewczyk i Małgorzaty Płomińskiej. 2008 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
34
Kwapisz-Osadnik, Katarzyna. Autor Podstawowe wiadomości z gramatyki polskiej i francuskiej : szkic porównawczy / Katarzyna Kwapisz-Osadnik. 2007 BG( 2/ 0)
NEO( 2/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
35

Amalgamaty kognitywne w sztuce / red. Agnieszka Libura. 2007 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
36

Korpusy w angielsko-polskim językoznawstwie kontrastywnym : teoria i praktyka / red. Anna Duszak, Elżbieta Gajek, Urszula Okulska. 2006 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
37

Od fonemu do tekstu : prace dedykowane profesorowi Romanowi Laskowskiemu / pod red. Ireneusza Bobrowskiego i Krystyny Kowalik ; Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. 2006 BHU( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
38

Sravnitel’naâ tipologiâ anglijskogo i russkogo, nemeckogo i russkogo, francuzskogo i russkogo âzykov : učebnik / pod obŝ. red L. L. Nelŭbina ; aut. L. L. Nelŭbin [et al.] ; Ministerstvo obr 2006 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
39
Ponidelko, Artëm Viktorovič. Osobennosti formirovaniâ metričeskoj leksiki v anglijskom i russkom âzykah : special’nost’: 10.02.20 - sravnitel’no-istoričeskoe, tipologičeskoe i sopostavitel’noe âzykoznanie / Artëm Vikto 2006 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
40
Radkevič, Ol’ga Sergeevna. Sopostavitel’nyj analiz terminologii "kurortologiâ" v anglijskom i russkom âzykah : special’nost’: 10.02.20 - sravnitel’no-istoričeskoe, tipologičeskoe i sopostavitel’noe âzykoznanie / Ol’ga 2006 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
41
Ŝekoldina. Lûdmila Viktorovna. Kompleksnyj sopostavitel’nyj analiz anglijskoj i russkoj oftal’mologičeskoj leksiki : special’nost’ 10.02.20. -sravnitel’no-istoričeskoe, tipologičeskoe i sopostavitel’noe âzykoznanie / Ŝekol 2006 BHU( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
42
Steponavičius, Albertas (1934- ).. Diachronic linguistics and etymology / Albertas Steponavičius. 2006 BG( 3/ 1)
NEO( 4/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
43
Berežanskaâ, Irina Ûr’evna. Konsubstančional’nye terminy v linvističeskoj terminologii anglijskogo i russkogo âzykov : (sravnitel’nyj analiz) : special’nost’: 10.02.20 - sravnitel’no-istoričeskoe, tipologičeskoe i sopos 2005 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
44
Bondarenko, Irina Viktorovna. Leksiko-sintagmatičeskie svâzi cvetooboznačenij v anglijskoj i russkoj poèzii 19 veka : (na materiale "blue" i "red" i ih russkih èkvivalentov) : avtoreferat dissertacii na soiskanie učenoj 2005 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
45
Cetnarowska, Bożena. Passive nominals in English and Polish: an optimality-theoretic analysis / Bożena Cetnarowska. 2005 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
46
Kazačkova, Ol’ga Aleksandrovna. Sopostavitel’nyj analiz terminologii "hudožestvennaâ obrabotka metallov" v anglijskom i russkom âzykah : special’nost’: 10.02.20 - sravnitel’no-istoričeskoe, tipologičeskoe i sopostavitel’noe 2005 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
47
Kryzia, Władysław (1942- ).. Polskie i słoweńskie predykaty modalne o znaczeniu ’chcieć’, ’móc’, ’musieć, ’powinien’ na poszerzonym tle słowiańskim / Władysław Kryzia. 2005 BG( 2/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
48
Leonova, Natal’â Mihajlovna. Pragmatika obraŝennosti vnutrennoj reč v nemeckih i russkih hudožestvennyh tekstah : avtoreferat dissertacii na soiskanie učenoj stepeni kandidata filologičeskih nauk / Leonova Natal’â Mihaj 2005 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
49
Letunovskaâ, Natal’â Vladimirovna. Leksiko-semantičeskaâ reprezentaciâ koncepta "krasota" v nemeckom i russkom âzykah : avtoreferat dissertacii na soiskanie učenoj stepeni kandidata filologičeskih nauk / Letunovskaâ Natal’â 2005 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
50
Luschützky, Hans Christian (1959- ).. Zarys typologii języków / Hans Christian Luschützky ; [tł. z niem. Danuta Piotrowska]. 2005 BHU( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
51
Čurûkanova, Elena Olegovna. Amerikanizmy v britanskom i russkom gazetnom stile : sopostavitel’myj analiz : avtoreferat na soiskanie učenoj stepeni kandidata filologičeskih nauk / Čurûkanova Elena Olegovna. 2004 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
52
Grinev-Grinevič, Sergej Viktorovič. Sopostavitel’nyj analiz anglijskoj i russkoj arhitekturnoj terminologii : (na materiale tematičeskogo polâ "Teoriâ i istoriâ arhitektury") : avtoreferat na soiskanie učenoj stepeni kandidata 2004 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
53
Nevzorova, Svetlana Valentinovna. Strukturno-semantičeskaâ i sravnitel’no-tipologičeskaâ harakteristika složnosočinennogo voprositel’nogo predloženiâ: (na materiale francuzskogo i ispanskogo âzykov) : avtoreferat na soisk 2004 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
54
Saleeva, Dinara Amirovna. Ètničeskie, vozrastnye i gendernye koncepty v russkih, anglijskih i tatarskih paremiâh : avtoreferat na soiskanie učenoj stepeni kandidata filologičeskih nauk / Saleeva Dinara Amirovna. 2004 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
55
Ŝerbakova, Ol’ga Ûrevna. Strukturno-kompozicionnye i lingvističeskie èkspressivnye osobennosti ustnoj delovoj kommunikacii : (v anglijskom i russkom âzykah) : avtoreferat na soiskanie učenoj stepeni kandidata filologi 2004 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
56
Sergeev, Andrej Ivanovič. Kontrastivno-semantičeskij analiz koncepta "udivlenie" v russkom i nemeckih âzykah : (na materiale proizvedenij N. V. Gogolâ i È. T. A. Gofmana) : avtoreferat na soiskanie učenoj stepeni kand 2004 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
57
Berdychowska, Zofia. Personaldeixis : Typologie, Interpretation und Exponenten im Deutschen und im Polnischen / Zofia Berdychowska. 2003 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
58
Miturska-Bojanowska, Jolanta. Rosyjskie i polskie rzeczowniki polisemiczne w aspekcie kategorii liczby / Jolanta Miturska-Bojanowska. 2003 BG( 2/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
59
Sułkowska, Monika. Séquences figées : étude lexicographique et contrastive : question d’équivalence / Monika Sułkowska. 2003 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
60
Ivšin, Vasilij Dmitrievič. Sintaksis reči sovremennogo anglijskogo âzyka ( smyslovoe členenie predloženiâ) : učebnoe posobie po kursu teorii grammatiki anglijskogo i russkogo âzykov v sopostavitel’no - perevodčeskom 2002 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
61
Kucała, Danuta. Análisis comparativo del orden de los constituyentes proposicionales en español y en polaco / Danuta Kucała. 2002 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
62
Szulc-Brzozowska, Magdalena. Deutsche und polnische Modalpartikeln und ihre Äquivalenzbeziehungen / Magdalena Szulc-Brzozowska. 2002 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
63
Lebedeva, Anna Aleksandrovna. Osobennosti frazovoj akcentuacii anglijskogo âzyka v sopostavlenii c russkom âzykom : (v sinhronii i diahronii) : avtoreferat dissertacii na soiskanie učenoj stepeni doktora filologičeskih nau 2001 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
64
Varfolomeeva, Natal’â Sergeevna. Sravnitel’no-sopostavitel’nyj analiz frazeologičeskoj antonimii : (na materiale anglijskogo, kitajskogo i russkogo âzykov) : special’nost’: 10.02.20 - sravnitel’no-istoričeskoe, sopostavitel’no 2001 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
65
Brzozowska, Dorota. O dowcipach polskich i angielskich : aspekty językowo-kulturowe / Dorota Brzozowska. 2000 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
66
Engel, Ulrich (1928-2020).. Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Bd. 2 / von. Ulrich Engel und Danuta Rytel-Kuc [et al.] und unter beratender Mitw. von Jan Czochralski, Krystyna Pisarkowa, Andrzej de Vincenz. 2000 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
67
Engel, Ulrich (1928-2020).. Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Bd. 1 / von Ulrich Engel und Danuta Rytel-Kuc [et al.] und unter beratender Mitw. von Jan Czochralski, Krystyna Pisarkowa, Andrzej de Vincenz. 2000 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
68
Lejčik, Vladimir Moiseevič (1928- ).. Osnovy konfrontativnoj leksikologii pol’skogo i russkogo jazykov / Vladimir Lejčik, Edvard Sekežicki. 2000 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
69

Rusistika i Sovremennost’. Âzykoznanie / pod red. Mariana Bobrana. 1999 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
70
Mańczak, Witold (1924-2016).. Wieża Babel / Witold Mańczak. 1999 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
71
Sarnowski, Michał (1952- ).. Przestrzeń komunikacji negatywnej w języku polskim i rosyjskim : kłótnia jako specyficzna sytuacja komunikacji werbalnej / Michał Sarnowski. 1999 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
72
Stopyra, Janusz. Die Verstärkungen im Bereich der nominalen Wortbildungskonstruktionen im Deutschen und Dänischen / Janusz Stopyra. 1998 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
73
Łuczków, Iwona. Wyrażanie imperatywności w języku rosyjskim i polskim / Iwona Łuczków. 1997 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
74
Siekierzycki, Edward. Paradigmatičeskie suŝestvitel’nye v russkom i pol’skom âzykah / Edvard Sekežicki. 1996 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
75

Die deutsche Sprache und Literatur als Brücke in Europa. Bd. 1, Beiträge zur Sprachwissenschaft / hrsg. von Zygmunt Tęcza, Zdzisław Wawrzyniak. 1996 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
76

Voprosy lingvistiki i lingvodidaktiki : materialy konferencii MAPRÂL, Krakov 23-24 IV 1996 / pod red. Teresy Žeberek ; Instytut Filologii Rosyjskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Po 1996 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
77
Karolak, Stanisław (1931-2009).. Etudes sur l’article et la determination / Stanisław Karolak. 1995 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
78
Prokop, Izabela (1951- ).. Erotetische Sprechakte im Deutschen und im Polnischen anhand natürlicher Gespräche / Izabela Prokop. 1995 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
79
Mieczkowska, Halina (1950- ).. Kategoria gramatyczna liczebników w ujęciu konfrontatywnym polsko-słowackim / Halina Mieczkowska. 1994 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
80
Kaczmarski, Stanisław Piotr. Polskie i angielskie czasy gramatyczne : przegląd porównawczy = Polish and English grammatical tenses : a comparative survey / Stanisław P. Kaczmarski. 1993 BG( 5/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
81
Grabarek, Józef (1948-2021).. Indikatoren des Grundes im deutschen und polnischen einfachen Satz : eine konfrontative Studie / Józef Grabarek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. 1992 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
82
Zmarzer, Wanda (1941-2020).. Podstawy analizy konfrontatywnej języków pokrewnych (rosyjskiego i polskiego) / Wanda Zmarzer. 1992 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
83

Problemy teoretyczno-metodologiczne badań konfrontatywnych języków słowiańskich / pod red. Heleny Bĕličovej, Galiny Nieszczimienko i Zofii Rudnik-Karwatowej ; Polska Akademia Nauk. Instytut 1991 BG( 1/ 0)
BHU( 3/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
84
Korytkowska, Małgorzata (1942- ).. Z problematyki składni konfrontatywnej : na przykładzie bułgarskich i polskich zdań bezpodmiotowych / Małgorzata Korytkowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Słowianoznawstwa. 1990 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
85
Rytel-Kuc, Danuta (1953- ).. Niemieckie passivum i man-Sätze a ich przekład w języku czeskim i polskim / Danuta Rytel-Kuc ; Polska Akademia Nauk. Instytut Słowianoznawstwa. 1990 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
86
Zaręba, Leon (1924- ).. Polskie i francuskie frazeologizmy w ujęciu leksykograficznym / Leon Zaręba. 1988 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
87

Deutsch-polnische Sprachkontakte : Beiträge zur gleichnamigen Tagung, 10.-13. April 1984 in Götingen / hrsh. von Alek Pohl und A. de Vincenz. 1987 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
88
Kreisberg, Alina (1946- ).. Kategorie czasu i aspektu w języku polskim i włoskim / Alina Kreisberg ; Polska Akademia Nauk. Komitet Neofilologiczny. 1980 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
89
Ûsupov, Utkur Kubranovič. Problemy sopostavitel’noj lingvistiki / U. K. Ûsupov ; Ministerstvo Vysšego i Srednego Special’nogo Obrazovaniâ Uzbekskoj SSR. Taškentskij gosudarstvennyj pedagogičeskij institut inostrannyh 1980 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
90
Gussmann, Edmund (1945-2010).. Contrastive Polish-English consonantal phonology / Edmund Gussmann. 1978 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
NEO( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
91
Kwapisz, Zofia. Die Kontraste im Bereich der reflexiven Konstruktionen im Polnischen und im Deutschen / Zofia Kwapisz ; Polska Akademia Nauk, Komitet Neofilologiczny. 1978 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
92
Manaenkova, Aleksandra Fedotovna. Russko-belorusskie âzykovye otnošeniâ : na materiale russkih govorov Vetki / A. F. Manaenkova. 1978 BG( 2/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
93
Damborský, Jiří (1927-2013). Autor Studia porównawcze nad słownictwem i frazeologią polską i czeską / Jiří Damborský. 1977 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
94

Problemy językoznawstwa porównawczego / zred. i wstępem opatrzył Marian Bobran ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. 1976 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
95
Kaniuka, Władysław ( -2003).. Socjolingwistyczna analiza wybranych struktur idiomatycznych języka niemieckiego i polskiego w aspekcie teorii przekładu i dydaktyki języków obcych : studium konfrontatywne / Władysław Kaniu 1975 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
96
Klyčkov, Georgij Sergeevič. Teoria rozwoju języka i językoznawstwo historyczno-porównawcze / Georgij S. Kłyczkow ; przeł. Marian Jurkowski. 1975 BG( 5/ 0)
BHU( 7/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
97

Štúdie z porovnávacej gramatiky a lexikológie / ved. red. Štefan Peciar ; Slovenska Akadémia Vied. 1974 BG( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze
98
Stieber, Zdzisław (1903-1980).. Stosunki pokrewieństwa języków łużyckich / Zdzisław Stieber. 1934 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81-115 Językoznawstwo porównawcze

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego