Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "81-11" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 4778 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bethell, George. Test your business vocabulary in use : [intermediate] / George Bethell, Tricia Aspinall.
BG( 1/ 0)

811.111(07) Podręczniki do nauki języka angielskiego
2
Azuar Bonastre, María del Carmen. Autor Hiszpański w tłumaczeniach : sytuacje / Carmen Azúar. 2019 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
3
Batko-Tokarz, Barbara. Autor Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego : teoria, praktyka, leksykografia / Barbara Batko-Tokarz. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
4
Cetnarowska, Bożena. Autor Compound nouns and phrasal nouns in English and Polish / Bożena Cetnarowska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’36’374 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia, gramatyka generatywna, zd
5

Tradycja i współczesność w badaniach nad językami słowiańskimi : księga jubileuszowa dedykowana profesor Annie Zych / pod redakcją Andrzeja Charciarka i Ewy Kapeli. 2019 BG( 2/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
6
Cierpich, Agnieszka. Autor Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie korporacyjnej / Agnieszka Cierpich 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
7
Citko, Lila. Autor Piśmiennictwo i nazewnictwo starobiałoruskie na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego : wybrane problemy / Lilia Citko. 2019 BG( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
8
Cook, Jadwiga. Autor Potoczność w przekładzie dialogu powieściowego : na materiale polskich przekładów współczesnej francuskiej prozy powieściowej / Jadwiga Cook. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
9
Cybulska, Dorota. Autor Językowy obraz wojny i okupacji utrwalony we wspomnieniach mieszkańców wsi w Łomżyńskiem / Dorota Cybulska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
10
Filak, Magdalena. Autor Angielski w tłumaczeniach : słownictwo : praktyczny kurs językowy : poziom B1-B2. Cz. 2 / Magdalena Filak. 2019 BG( 1/ 0)

811.111(07) Podręczniki do nauki języka angielskiego
11
Filak, Magdalena. Autor Angielski w tłumaczeniach : business : poziom podstawowy. 1 / Magdalena Filak, Filip Radej. 2019 BG( 1/ 0)

811.111(072) Język angielski - nauczanie
12
Filak, Magdalena. Autor Hiszpański w tłumaczeniach : słownictwo : praktyczny kurs : poziom A1-B1 / Magdalena Filak. 2019 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
13
Gąszczyk , Roman. Autor Angielski w tłumaczeniach dla prawników : niezbędne słownictwo prawnicze, setki zdań z odpowiedziami, praktyczne ćwiczenia / Roman Gąszczyk, Łukasz Augustyniak, Andrzej Dąbrowski. 2019 BG( 1/ 0)

811.111(07) Podręczniki do nauki języka angielskiego
14
Janda, Katarzyna (filologia angielska). Autor Angielski biznesowy w ćwiczeniach gramatycznych / Katarzyna Janda. 2019 BG( 1/ 0)

811.111(07) Podręczniki do nauki języka angielskiego
15
Kìklevìč, Alâksandr Kanstancìnavìč (1957- ). Autor Pritâženie âzyka. T. 6, Funkcionalʹnye aspekty sintaksisa i stilistiki / Aleksandr Kiklevič. 2019 BHU( 1/ 0)

811.161.1’38 Język rosyjski - Stylistyka ogólna
16
Kojder, Marcin. Autor Antroponimia historyczna wiernych chełmskiej diecezji grecko-unickiej (1662-1810) / Marcin Kojder. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
17

Tradycja i nowoczesność : z zagadnień języka i literatury Słowian Wschodnich / pod redakcją naukową Aurelii Kotkiewicz, Bogumiła Ostrowskiego, Moniki Knurowskiej. 2019 BG( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
18
Krajczyk, Aleksandra. Autor Prima via : krótki kurs języka łacińskiego : wprowadzenie 2.0 / Aleksandra Krajczyk, Dorota Kubica. 2019 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
19

Język(i) w prawie : zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej / pod redakcją Emilii Kubickiej, Lecha Zielińskiego, Sebastiana Żurowskiego. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
20
Kurczab, Henryk (1930- ). Autor W trosce o poprawność języka ojczystego : polszczyzna dawna i dzisiejsza / Henryk Kurczab. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
21
Magierowa, Barbara. Autor Z polskiego na nasze czyli Prywatny leksykon współczesnej polszczyzny / Barbara Magierowa, Antoni Kroh. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1(03) Język polski - encyklopedie i słowniki encyklopedyczne. Poradniki
22
Malinowski, Maciej. Autor Język niegiętki : szkice o polszczyźnie (refleksje po dwóch dekadach XXI stulecia). T. 1 / Maciej Malinowski. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
23
Malinowski, Maciej. Autor Język niegiętki : szkice o polszczyźnie (refleksje po dwóch dekadach XXI stulecia). T. 2 / Maciej Malinowski. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
24

Języki słowiańskie na neofilologiach i innych kierunkach studiów = Slavânskie âzyki na neofilologiâh i drugih universitetskih specialʹnostâh / redakcja Lyubov Frolyak, Swietłana Szaszkow 2019 BG( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
25
Muszyńska, Barbara (pedagogika). Autor Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe : content and language integrated learning (CLIL) : wprowadzenie / Barbara Muszyńska, Katarzyna Papaja. 2019
811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
26
Naruszewicz-Duchlińska, Alina. Autor Kultura zachowań językowych w internecie / Alina Naruszewicz-Duchlińska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
27
Olejnik, Marek (językoznawstwo). Autor Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI-XVIII w.) / Marek Olejnik. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
28
Rejter, Artur (1970- ). Autor Nazwy własne w kon/tekstach kultury / Artur Rejter. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
29
Rieger, Janusz (1934- ). Autor Język polski na Kresach / Janusz A. Rieger. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
30
Rozumko, Agata. Autor Modal adverbs in English and Polish : a functional perspective / Agata Rozumko. 2019 BG( 3/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
31
Strmiska-Mietlińska, Anna. Autor Nowoczesna korespondencja biznesowa po rosyjsku = Sovremennaâ delovaâ korrespondenciâ na russkom âzyke / Anna Strmiska-Mietlińska. 2019 BG( 1/ 0)

811.161.1(07) Podręczniki do nauki języka rosyjskiego
32

Miasto - przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. 7 / pod red. Małgorzaty Święcickiej i Moniki Peplińskiej. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
33
Talbot, Fiona. Autor Global Business English : jak skutecznie komunikować się po angielsku w międzykulturowym środowisku biznesowym / Fiona Talbot, Sudakshina Bhattacharjee ; przekład Marta Fihel. 2019 BG( 1/ 0)

811.111(07) Podręczniki do nauki języka angielskiego
34

Text - sentence - word : studies in English linguistics. Vol. 3 / Agnieszka Uberman, Magdalena Trinder (eds.) ; reviewed by Magdaléna Bilá. 2019 BG( 1/ 0)

811.111(072) Język angielski - nauczanie
35
Waśko, Andrzej (1961- ). Autor O edukacji literackiej : (nie tylko dla polonistów) / Andrzej Waśko. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
36
Wojtyńska-Nowotka, Milena. Autor Słownictwo "Rozpraw literackich" Maurycego Mochnackiego / Milena Wojtyńska-Nowotka ; Pracownia Językoznawstwa Stosowanego. Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
37
Wolańska, Ewa Małgorzata. Autor System grafematyczny współczesnej polszczyzny na tle innych systemów pisma / Ewa Wolańska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W
38
Aleksandrzak, Magdalena. Autor Rozwijanie sprawności mówienia w kształceniu neofilologicznym z perspektywy studentów uczących się języka angielskiego jako obcego : badania jakościowe / Magdalena Aleksandrzak ; Uniwersyt 2018 BHU( 1/ 0)

811.111(072) Język angielski - nauczanie
39
Bawej, Izabela. Autor Kolorowy świat w odbiorze Polaków i Niemców w szerszym kontekście językowo-kulturowym / Izabela Bawej. 2018 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
40
Bednarczuk, Leszek (1936- ). Autor Początki i pogranicza polszczyzny / Leszek Bednarczuk ; Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
41
Berezowski, Leszek. Autor Jak czytać, rozumieć i tłumaczyć dokumenty prawnicze i gospodarcze? : podręcznik dla tłumaczy języka angielskiego / Leszek Berezowski. 2018 BG( 1/ 0)

811.111(07) Podręczniki do nauki języka angielskiego
42
Bieszke, Łukasz. Autor "Jesteśmy elitą - nie tłumem, w sercach nosimy dumę..." czyli O środkach perswazyjnych na flagach kibiców klubów piłkarskiej ekstraklasy / Łukasz Bieszke. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
43
Bogdanowicz, Elżbieta. Autor Morfologia rosyjska - ćwiczenia : skrypt dla studentów filologii rosyjskiej / Elżbieta Bogdanowicz, Walentyna Mieszkowska. 2018 BG( 1/ 0)

811.161.1’36 Język rosyjski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdan
44
Bogoczová, Irena. Autor Polszczyzna za Olzą / Irena Bogoczová. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
45
Brzezińska, Monika M. Autor Analiza dyskursu politycznego : teoria, zastosowanie, granice naukowości / Monika Maria Brzezińska, Piotr Burgoński, Michał Gierycz. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
46
Budzik, Justyna (kulturoznawstwo). Autor Polska półka filmowa : krótkometrażowe filmy aktorskie i animowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Justyna Hanna Budzik, Agnieszka Tambor. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
47
Chłopek, Dorota. Autor Angielskie konstrukcje oraz ich polskie wersje przekładu z perspektywy Lingwistyki Kognitywnej i nie tylko / Dorota Chłopek. 2018 BHU( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
48
Chłopek, Zofia. Autor Metodyka nauczania języka niemieckiego : podręcznik dla studentów germanistyki i początkujących nauczycieli / Zofia Chłopek. 2018 BG( 1/ 0)

811.112. 2(072) Język niemiecki - nauczanie
49

Ku rzeczom niebłahym / redakcja naukowa Jolanta Chojak, Zofia Zaron ; Wydział Polonistyki UW. Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1 Język polski
50

O języku dla Anny Wierzbickiej / redakcja naukowa Jolanta Chojak, Zofia Zaron ; Wydział Polonistyki UW, Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
51

Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle XX-wiecznych dyskusji i polemik. T. 2, Język / pod redakcją Marii Cichońskiej i Iliany Genew-Puhalewej. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
52

Tekst - predloženie - slovo : issledovaniâ po russkomu âzyku. T. 3 / redakciâ Artur Czapiga i Zofia Czapiga. 2018 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
53
Dobaczewski, Adam. Autor Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich : od zleksykalizowanych podwojeń do regularnych układów repetycyjnych / Adam Dobaczewski, Piotr Sobotka, Sebastian Żurowski. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’36’374 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia, gramatyka generatywna, zd
54
Dobaczewski, Adam. Autor Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe : repetycje, reduplikacje i quasi-tautologie w języku polskim / Adam Dobaczewski. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
55
Domagalski, Stanisław. Autor Bałak lwowski : mowa przedwojennego Lwowa / Stanisław Domagalski. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
56
Drummer, Agnieszka. Autor Niemiecki od rana do wieczora / Agnieszka Drummer, Agnieszka Sochal, Przemysław Wolski. 2018 BG( 1/ 0)

811.112.2(07) Podręczniki do nauki języka niemieckiego
57
Drużyłowska, Dorota. Autor Frazeologičeskie edinicy russkogo âzyka delovogo obŝeniâ i ih polʹskie èkvivalenty = Związki frazeologiczne rosyjskiego języka biznesu i ich polskie ekwiwalenty / Dorota Drużyłowska. 2018 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
58

Wielki słownik języka polskiego PWN. [T.] 1-5 / redaktor naukowy Stanisław Dubisz. 2018 BG( 5/ 0)

811.162.1’374 Język polski – słowniki
59
Dudek, Agnieszka (germanistyka). Autor Wirtschaftsdeutsch in deinem Unternehmen = Niemiecki język biznesowy w twojej firmie / Agnieszka Dudek. 2018 BG( 1/ 0)

811.112.2(07) Podręczniki do nauki języka niemieckiego
60
Filak, Magdalena. Autor Angielski w tłumaczeniach : słownictwo : praktyczny kurs : poziom A1-A2 / Magdalena Filak. 2018 BG( 1/ 0)

811.111(07) Podręczniki do nauki języka angielskiego
61
Filinowicz, Alina. Autor Mikrotoponimia dawnego powiatu sokólskiego / Alina Filinowicz. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
62
Foremniak, Katarzyna. Autor Włoski w tłumaczeniach : gramatyka. 4 / Katarzyna Foremniak. 2018 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
63
Gębal, Przemysław (1972- ). Autor Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego : podejście integracyjno-inkluzyjne / Przemysław E. Gębal. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
64

Języki i kultura Słowian : pamięci profesora Leszka Moszyńskiego / pod redakcją Anity Gostomskiej i Doroty Żyłko. 2018 BHU( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
65
Graczykowska, Tamara. Autor Słownictwo "Trybuny Radzieckiej" wydawanej w Moskwie w latach 1927-1938 / Tamara Graczykowska. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
66

Specialist communication : student training and market demands / edited by Marcin Grygiel and Agnieszka Uberman. 2018 BG( 1/ 0)

811.111(072) Język angielski - nauczanie
67
Guz, Marzena. Autor Nazwiska niemieckie na Warmii u schyłku XVIII wieku / Marzena Guz. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
68
Hendrykowski, Marek (1948- ). Autor Tutti frutti : z dziejów kulturowych transferów języka włoskiego w polszczyźnie dawnej i współczesnej / Marek Hendrykowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
69
Hołosyniuk, Justyna. Francuski w tłumaczeniach : sytuacje / Justyna Hołosyniuk. 2018 BG( 1/ 0)

811.133.1(07) Podręczniki do nauki języka francuskiego
70

Przeszłość w języku zamknięta : in memoriam Andrae Bańkowski / redakcja Urszula Wójcik, Violetta Jaros przy udziale Izabeli Kuśnierek, Pauliny Piaseckiej. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
71

Wokół edukacji polonistycznej : diagnozy, dylematy, propozycje / redakcja Beata Jarosz, Izabela Puchala, Judyta Wakulak. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
72
Jędrzejczak, Beata. Autor Słownik sloganów reklamujących polskie marki terytorialne. T. 1, Polska i województwa / Beata Jędrzejczak. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

811.162.1’27’374 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, j
73
Karolczuk, Marzanna. Autor Slušaj, čitaj, ne zabyvaj : prepodavanie i izučenie russkogo âzyka kak inostrannogo s pomoŝʹû sovremennyh tehnologij / Marzanna Karolczuk, Diana Gałkowska, Urszula Lipato. 2018 BHU( 1/ 0)

811.161.1(07) Podręczniki do nauki języka rosyjskiego
74

Język w radiu : antologia / pod redakcją naukową Małgorzaty Kity i Iwony Loewe. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
75
Koc, Krzysztof. Autor Lekcje myślenia (obywatelskiego) : edukacja polonistyczna wobec współczesnego świata / Krzysztof Koc. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
76
Kościńska, Agnieszka. Autor English for religious practice : a vocabulary resource book / Agnieszka Kościńska, Anna Majdanik. 2018 BG( 2/ 0)

811.111(07) Podręczniki do nauki języka angielskiego
77
Kowalcze-Franiuk, Karolina. Autor Bilingwizm polsko-włoski i tożsamość kulturowa emigracji okołosolidarnościowej we Włoszech / Karolina Kowalcze-Franiuk. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
78
Kozera, Izabela (1987- ). Autor Semantika i pragmatika vtoričnoj imperfektivacii v sovremennom russkom âzyke na osnovanii korpusnogo analiza / Izabela Kozera. 2018 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
79
Krajczyk, Aleksandra. Autor Prima via : krótki kurs języka łacińskiego : teksty 2.0 / Aleksandra Krajczyk, Dorota Kubica. 2018 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
80
Kwapisz-Osadnik, Katarzyna. Autor Jest, był, będzie czy byłby? : zagadki czasów i trybów w języku francuskim / Katarzyna Kwapisz-Osadnik. 2018 BG( 1/ 0)

811.133.1(07) Podręczniki do nauki języka francuskiego
81

Dociekania kognitywne / redakcja Agnieszka Libura, Daria Bębeniec, Hubert Kowalewski. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

81-11 Szkoły i kierunki w językoznawstwie. Językoznawstwo diachroniczne (historyczne), język
82

Współczesne aspekty badań nad językiem polskim : teoria i praktyka / redakcja naukowa Marcin Maciołek ; autorzy tomu Natalia Ananiewa [i 27 pozostałych]. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1 Język polski
83

Języki i kultury w kontakcie / redakcja naukowa Jagna Malejka ; autorzy tomu Marina Belokoneva-Shiukashvili [i 28 pozostałych]. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
84
Markowski, Andrzej (1948- ). Autor Kultura języka polskiego : teoria, zagadnienia leksykalne / Andrzej Markowski. 2018 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
85
Mędak, Stanisław. Autor Monografia czasowników dla lektorów języka polskiego i obcokrajowców z megatestem à la carte : 835 ćwiczeń i zadań testowych / Stanisław Mędak. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1(07) Podręczniki do nauki języka polskiego
86
Międzynarodowy Kongres Slawistów (16 ; 2018 ; Belgrad). Językoznawstwo : prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie 2018 / pod redakcją Zbigniewa Grenia ; Polska Akademia Nauk - Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych. Komite 2018 BHU( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
87
Miławska-Ratajczak, Małgorzata. Autor Dialog w roli głównej : polszczyzna we współczesnym kinie na przykładzie wybranych autorów / Małgorzata Miławska-Ratajczak. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
88
Niksa, Władysław. Autor Słownik polszczyzny kurpiowskiej. T. 2, P-Ź / Władysław Niksa. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’374 Język polski – słowniki
89
Niksa, Władysław. Autor Słownik polszczyzny kurpiowskiej. T. 1, A-0 / Władysław Niksa. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’374 Język polski – słowniki
90
Pachowicz, Małgorzata. Autor Leksyka młodzieży : tradycja, rozwój, kreatywność / Małgorzata Pachowicz. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
91
Piela, Agnieszka. Autor Słownik frazeologizmów z archaizmami : pamiątki przeszłości / Agnieszka Piela. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’37’374 Język polski – Semantyka, leksykologia, leksykografia, denotacja, konotacj
92
Piotrowicz, Anna. Autor Słownictwo gwary miejskiej Poznania w ujęciu tematycznym / Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska. 2018 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
93
Podhajecka, Mirosława. Autor A history of Polish-English / English-Polish bilingual lexicography (1788-1947) / Mirosława Podhajecka. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
94
Połowniak-Wawrzonek, Dorota. Autor Stałe związki frazeologiczne i przysłowia w dziełach Aleksandra Fredry / Dorota Połowniak-Wawrzonek. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
95
Popowicz, Joanna. Autor Radość we współczesnym języku hiszpańskim i polskim : kognitywna analiza semantyczna wybranych leksemów / Joanna Popowicz. 2018 BG( 1/ 0)

811.1/.2 Języki indoeuropejskie
96

Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej : "Życie zaczyna się po sześćdziesiątce..." / redakcja naukowa Paulina Potasińska, Magdalena Stasieczek-Górna. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
97

Historia języka, dialektologia i onomastyka w nowych kontekstach interpretacyjnych / pod redakcją Renaty Przybylskiej, Macieja Raka, Agaty Kwaśnickiej-Janowicz. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
98
Rembiszewska, Dorota Krystyna (1967- ). Autor Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie : studia wyrazowe / Dorota Krystyna Rembiszewska, Janusz Siatkowski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Instytut Slawistyki Zachodniej i Połud 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
99
Ruszkowski, Marek (1960- ). Autor Wariantywność współczesnej polszczyzny : wybrane zagadnienia / Marek Ruszkowski. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego