Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "81-11" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 4810 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bethell, George. Test your business vocabulary in use : [intermediate] / George Bethell, Tricia Aspinall.
BG( 1/ 0)

811.111(07) Podręczniki do nauki języka angielskiego
2
Azuar Bonastre, María del Carmen. Autor Hiszpański w tłumaczeniach : sytuacje / Carmen Azúar. 2019 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
3
Batko-Tokarz, Barbara. Autor Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego : teoria, praktyka, leksykografia / Barbara Batko-Tokarz. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
4

A contrastive perspective on figurative language / edited by Paulina Biały, Marcin Kuczok, Marcin Zabawa. 2019
81-11 Szkoły i kierunki w językoznawstwie. Językoznawstwo diachroniczne (historyczne), język
5

Retoryka i wartości / redakcja naukowa Agnieszka Budzyńska-Daca, Ewa Modrzejewska. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
6

Poprawność językowa w praktyce : zbiór ćwiczeń / pod redakcją Katarzyny Burskiej i Bartłomieja Cieśli. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
7

Kreatywność językowa w komunikacji internetowej / pod redakcją Katarzyny Burskiej i Bartłomieja Cieśli. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
8
Cetnarowska, Bożena. Autor Compound nouns and phrasal nouns in English and Polish / Bożena Cetnarowska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’36’374 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia, gramatyka generatywna, zd
9

Tradycja i współczesność w badaniach nad językami słowiańskimi : księga jubileuszowa dedykowana profesor Annie Zych / pod redakcją Andrzeja Charciarka i Ewy Kapeli. 2019 BG( 2/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
10
Cierpich, Agnieszka. Autor Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie korporacyjnej / Agnieszka Cierpich 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
11
Citko, Lila. Autor Piśmiennictwo i nazewnictwo starobiałoruskie na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego : wybrane problemy / Lilia Citko. 2019 BG( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
12
Cook, Jadwiga. Autor Potoczność w przekładzie dialogu powieściowego : na materiale polskich przekładów współczesnej francuskiej prozy powieściowej / Jadwiga Cook. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
13
Cybulska, Dorota. Autor Językowy obraz wojny i okupacji utrwalony we wspomnieniach mieszkańców wsi w Łomżyńskiem / Dorota Cybulska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
14
Drummer, Agnieszka. Autor Przewodnik berliński : spacerem po języku niemieckim / Agnieszka Drummer, Marzena Guzowska-Ługin ; zdjęcia i grafiki Wiktoria May. 2019 BG( 1/ 0)

811.112.2(07) Podręczniki do nauki języka niemieckiego
15
Dubisz, Stanisław (1949- ). Autor Periodyzacja rozwoju polszczyzny, a w szczególności jej dziejów najnowszych (1939-2019) / Stanisław Dubisz. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
16
Filak, Magdalena. Autor Angielski w tłumaczeniach : słownictwo : praktyczny kurs językowy : poziom B1-B2. Cz. 2 / Magdalena Filak. 2019 BG( 1/ 0)

811.111(07) Podręczniki do nauki języka angielskiego
17
Filak, Magdalena. Autor Angielski w tłumaczeniach : business : poziom podstawowy. 1 / Magdalena Filak, Filip Radej. 2019 BG( 1/ 0)

811.111(072) Język angielski - nauczanie
18
Filak, Magdalena. Autor Hiszpański w tłumaczeniach : słownictwo : praktyczny kurs : poziom A1-B1 / Magdalena Filak. 2019 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
19
Gasz, Agnieszka (1978- ). Autor Polskie i rosyjskie czasowniki jedzenia : studium leksykalno-semantyczne / Agnieszka Gasz. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
20
Gąszczyk , Roman. Autor Angielski w tłumaczeniach dla prawników : niezbędne słownictwo prawnicze, setki zdań z odpowiedziami, praktyczne ćwiczenia / Roman Gąszczyk, Łukasz Augustyniak, Andrzej Dąbrowski. 2019 BG( 1/ 0)

811.111(07) Podręczniki do nauki języka angielskiego
21
Gębka-Wolak, Małgorzata (1968- ). Autor Jednostka tekstu prawnego w ujęciu teoretycznym i praktycznym / Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Moroz. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
22
Grabias, Stanisław (1942- ). Autor Język w zachowaniach społecznych : podstawy socjolingwistyki i logopedii / Stanisław Grabias. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
23
Janda, Katarzyna (filologia angielska). Autor Angielski biznesowy w ćwiczeniach gramatycznych / Katarzyna Janda. 2019 BG( 1/ 0)

811.111(07) Podręczniki do nauki języka angielskiego
24
Janowska, Iwona. Autor Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej na przykładzie języka polskiego jako obcego / Iwona Janowska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
25

Porządek słów : gramatyka, tekst, styl, dyskurs : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Zoi Nowożenowej z okazji 45-lecia pracy naukowej = Porâdok slov : grammatika, tekst, stilʹ, diskurs 2019 BHU( 1/ 0)

811.161.1’36 Język rosyjski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdan
26
Kìklevìč, Alâksandr Kanstancìnavìč (1957- ). Autor Pritâženie âzyka. T. 6, Funkcionalʹnye aspekty sintaksisa i stilistiki / Aleksandr Kiklevič. 2019 BHU( 1/ 0)

811.161.1’38 Język rosyjski - Stylistyka ogólna
27

Język w prasie : antologia / pod redakcją naukową Małgorzaty Kity i Iwony Loewe. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
28
Kojder, Marcin. Autor Antroponimia historyczna wiernych chełmskiej diecezji grecko-unickiej (1662-1810) / Marcin Kojder. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
29
Kolbusz-Buda, Joanna. Autor Złożenia syntetyczne w języku polskim : analiza formalna / Joanna Kolbusz-Buda. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
30

Tradycja i nowoczesność : z zagadnień języka i literatury Słowian Wschodnich / pod redakcją naukową Aurelii Kotkiewicz, Bogumiła Ostrowskiego, Moniki Knurowskiej. 2019 BG( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
31
Kozdra, Michał. Autor Dydaktyczny słownik tematyczny rosyjsko-polskich paraleli leksykalnych : leksyka kulinarna (rzeczowniki) / Michał Kozdra, Volodymyr Dubichynskyi. 2019 BG( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
32
Krajczyk, Aleksandra. Autor Prima via : krótki kurs języka łacińskiego : wprowadzenie 2.0 / Aleksandra Krajczyk, Dorota Kubica. 2019 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
33

Język(i) w prawie : zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej / pod redakcją Emilii Kubickiej, Lecha Zielińskiego, Sebastiana Żurowskiego. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
34
Kurczab, Henryk (1930- ). Autor W trosce o poprawność języka ojczystego : polszczyzna dawna i dzisiejsza / Henryk Kurczab. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
35
Labocha, Janina (1951- ). Autor Składnia żądania we współczesnej polszczyźnie mówionej / Janina Labocha. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
36
Magierowa, Barbara. Autor Z polskiego na nasze czyli Prywatny leksykon współczesnej polszczyzny / Barbara Magierowa, Antoni Kroh. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1(03) Język polski - encyklopedie i słowniki encyklopedyczne. Poradniki
37
Malinowski, Maciej. Autor Język niegiętki : szkice o polszczyźnie (refleksje po dwóch dekadach XXI stulecia). T. 1 / Maciej Malinowski. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
38
Malinowski, Maciej. Autor Język niegiętki : szkice o polszczyźnie (refleksje po dwóch dekadach XXI stulecia). T. 2 / Maciej Malinowski. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
39

Współczesny i dawny obraz rodziny w języku / redakcja naukowa Leonarda Mariak ; Uniwersytet Szczeciński. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
40
Matusiak-Kempa, Iza. Autor Nomen omen : studium antroponimiczno-aksjologiczne / Iza Matusiak-Kempa. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
41

Języki słowiańskie na neofilologiach i innych kierunkach studiów = Slavânskie âzyki na neofilologiâh i drugih universitetskih specialʹnostâh / redakcja Lyubov Frolyak, Swietłana Szaszkow 2019 BG( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
42
Naruszewicz-Duchlińska, Alina. Autor Kultura zachowań językowych w internecie / Alina Naruszewicz-Duchlińska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
43
Okoniowa, Joanna. Autor Zygmunta Glogera "Słownik gwary ludowej w okręgu tykocińskim" : dopełnienia / Joanna Okoniowa, Jan Okoń. 2019
811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
44
Olejnik, Marek (językoznawstwo). Autor Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI-XVIII w.) / Marek Olejnik. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
45
Plizga, Justyna. Autor Niemiecki w tłumaczeniach : gramatyka. 3 / Justyna Plizga. 2019 BG( 1/ 0)

811.112.2(07) Podręczniki do nauki języka niemieckiego
46
Raciburskaâ, Larisa Viktorovna (1958- ). Autor Nowe procesy w słowotwórstwie języka rosyjskiego / Larisa Ratsiburskaia ; tłumaczenie tekstu Anna Romanik. 2019 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
47
Rejter, Artur (1970- ). Autor Nazwy własne w kon/tekstach kultury / Artur Rejter. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
48
Rieger, Janusz (1934- ). Autor Język polski na Kresach / Janusz A. Rieger. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
49
Rozumko, Agata. Autor Modal adverbs in English and Polish : a functional perspective / Agata Rozumko. 2019 BG( 3/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
50

Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Zofii Abramowicz / redakcja naukowa Anna Rygorowicz-Kuźma, Krzysztof Rutkowski. 2019 BG( 3/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
51

Perswazja językowa w różnych dyskursach = Rečevoe vozdejstvie v raznyh diskursah. T. 4 / pod redakcją Żanny Sładkiewicz i Aleksandry Klimkiewicz. 2019 BHU( 1/ 0)

811.161.1’38 Język rosyjski - Stylistyka ogólna
52

Perswazja językowa w różnych dyskursach = Rečevoe vozdejstvie v raznyh diskursah. T. 3 / pod redakcją Żanny Sładkiewicz, Aleksandry Klimkiewicz, Marty Noińskiej. 2019 BHU( 1/ 0)

811.161.1’38 Język rosyjski - Stylistyka ogólna
53
Strmiska-Mietlińska, Anna. Autor Nowoczesna korespondencja biznesowa po rosyjsku = Sovremennaâ delovaâ korrespondenciâ na russkom âzyke / Anna Strmiska-Mietlińska. 2019 BG( 1/ 0)

811.161.1(07) Podręczniki do nauki języka rosyjskiego
54
Święcicka, Małgorzata (1959- ). Autor Miasto i jego mieszkańcy : język - obraz - stereotyp / Małgorzata Święcicka. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
55

Miasto - przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. 7 / pod red. Małgorzaty Święcickiej i Moniki Peplińskiej. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
56
Szalkiewicz, Wojciech Krzysztof (1965- ). Autor Logos, ethos, pathos III i IV RP : dyskurs komunikacyjny polityki / Wojciech Krzysztof Szalkiewicz, Marek Sokołowski. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
57

Âzyk i metod : russkij âzyk v lingvističeskih issledovaniâh XXI veka. 6, Sintaksis teksta tekst v sintaksise. Lingvističeskij analiz v Bermudskom treugolʹnike : kombinatorika-semantika-pragm 2019 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
58
Talbot, Fiona. Autor Global Business English : jak skutecznie komunikować się po angielsku w międzykulturowym środowisku biznesowym / Fiona Talbot, Sudakshina Bhattacharjee ; przekład Marta Fihel. 2019 BG( 1/ 0)

811.111(07) Podręczniki do nauki języka angielskiego
59

Text - sentence - word : studies in English linguistics. Vol. 3 / Agnieszka Uberman, Magdalena Trinder (eds.) ; reviewed by Magdaléna Bilá. 2019 BG( 1/ 0)

811.111(072) Język angielski - nauczanie
60
Waśko, Andrzej (1961- ). Autor O edukacji literackiej : (nie tylko dla polonistów) / Andrzej Waśko. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
61
Wojtyńska-Nowotka, Milena. Autor Słownictwo "Rozpraw literackich" Maurycego Mochnackiego / Milena Wojtyńska-Nowotka ; Pracownia Językoznawstwa Stosowanego. Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
62
Wolańska, Ewa Małgorzata. Autor System grafematyczny współczesnej polszczyzny na tle innych systemów pisma / Ewa Wolańska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W
63
Zeifert, Mateusz. Autor Gramatyka przepisu jako przesłanka decyzji interpretacyjnej / Mateusz Zeifert. 2019
811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
64
Aleksandrzak, Magdalena. Autor Rozwijanie sprawności mówienia w kształceniu neofilologicznym z perspektywy studentów uczących się języka angielskiego jako obcego : badania jakościowe / Magdalena Aleksandrzak ; Uniwersyt 2018 BHU( 1/ 0)

811.111(072) Język angielski - nauczanie
65
Bawej, Izabela. Autor Kolorowy świat w odbiorze Polaków i Niemców w szerszym kontekście językowo-kulturowym / Izabela Bawej. 2018 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
66
Bednarczuk, Leszek (1936- ). Autor Początki i pogranicza polszczyzny / Leszek Bednarczuk ; Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
67
Berezowski, Leszek. Autor Jak czytać, rozumieć i tłumaczyć dokumenty prawnicze i gospodarcze? : podręcznik dla tłumaczy języka angielskiego / Leszek Berezowski. 2018 BG( 1/ 0)

811.111(07) Podręczniki do nauki języka angielskiego
68
Bieszke, Łukasz. Autor "Jesteśmy elitą - nie tłumem, w sercach nosimy dumę..." czyli O środkach perswazyjnych na flagach kibiców klubów piłkarskiej ekstraklasy / Łukasz Bieszke. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
69
Bogdanowicz, Elżbieta. Autor Morfologia rosyjska - ćwiczenia : skrypt dla studentów filologii rosyjskiej / Elżbieta Bogdanowicz, Walentyna Mieszkowska. 2018 BG( 1/ 0)

811.161.1’36 Język rosyjski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdan
70
Bogoczová, Irena. Autor Polszczyzna za Olzą / Irena Bogoczová. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
71
Brzezińska, Monika M. Autor Analiza dyskursu politycznego : teoria, zastosowanie, granice naukowości / Monika Maria Brzezińska, Piotr Burgoński, Michał Gierycz. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
72
Budzik, Justyna (kulturoznawstwo). Autor Polska półka filmowa : krótkometrażowe filmy aktorskie i animowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Justyna Hanna Budzik, Agnieszka Tambor. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
73
Chłopek, Dorota. Autor Angielskie konstrukcje oraz ich polskie wersje przekładu z perspektywy Lingwistyki Kognitywnej i nie tylko / Dorota Chłopek. 2018 BHU( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
74
Chłopek, Zofia. Autor Metodyka nauczania języka niemieckiego : podręcznik dla studentów germanistyki i początkujących nauczycieli / Zofia Chłopek. 2018 BG( 1/ 0)

811.112. 2(072) Język niemiecki - nauczanie
75

Ku rzeczom niebłahym / redakcja naukowa Jolanta Chojak, Zofia Zaron ; Wydział Polonistyki UW. Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1 Język polski
76

O języku dla Anny Wierzbickiej / redakcja naukowa Jolanta Chojak, Zofia Zaron ; Wydział Polonistyki UW, Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
77

Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle XX-wiecznych dyskusji i polemik. T. 2, Język / pod redakcją Marii Cichońskiej i Iliany Genew-Puhalewej. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
78

Tekst - predloženie - slovo : issledovaniâ po russkomu âzyku. T. 3 / redakciâ Artur Czapiga i Zofia Czapiga. 2018 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
79
Dobaczewski, Adam. Autor Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich : od zleksykalizowanych podwojeń do regularnych układów repetycyjnych / Adam Dobaczewski, Piotr Sobotka, Sebastian Żurowski. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’36’374 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia, gramatyka generatywna, zd
80
Dobaczewski, Adam. Autor Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe : repetycje, reduplikacje i quasi-tautologie w języku polskim / Adam Dobaczewski. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
81
Domagalski, Stanisław. Autor Bałak lwowski : mowa przedwojennego Lwowa / Stanisław Domagalski. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
82
Drummer, Agnieszka. Autor Niemiecki od rana do wieczora / Agnieszka Drummer, Agnieszka Sochal, Przemysław Wolski. 2018 BG( 1/ 0)

811.112.2(07) Podręczniki do nauki języka niemieckiego
83
Drużyłowska, Dorota. Autor Frazeologičeskie edinicy russkogo âzyka delovogo obŝeniâ i ih polʹskie èkvivalenty = Związki frazeologiczne rosyjskiego języka biznesu i ich polskie ekwiwalenty / Dorota Drużyłowska. 2018 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
84

Wielki słownik języka polskiego PWN. [T.] 1-5 / redaktor naukowy Stanisław Dubisz. 2018 BG( 5/ 0)

811.162.1’374 Język polski – słowniki
85
Dudek, Agnieszka (germanistyka). Autor Wirtschaftsdeutsch in deinem Unternehmen = Niemiecki język biznesowy w twojej firmie / Agnieszka Dudek. 2018 BG( 1/ 0)

811.112.2(07) Podręczniki do nauki języka niemieckiego
86
Filak, Magdalena. Autor Angielski w tłumaczeniach : słownictwo : praktyczny kurs : poziom A1-A2 / Magdalena Filak. 2018 BG( 1/ 0)

811.111(07) Podręczniki do nauki języka angielskiego
87
Filinowicz, Alina. Autor Mikrotoponimia dawnego powiatu sokólskiego / Alina Filinowicz. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
88
Foremniak, Katarzyna. Autor Włoski w tłumaczeniach : gramatyka. 4 / Katarzyna Foremniak. 2018 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
89
Gębal, Przemysław (1972- ). Autor Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego : podejście integracyjno-inkluzyjne / Przemysław E. Gębal. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
90

Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych / pod redakcją Małgorzaty Gębki-Wolak, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Joanny Kamper-Warejko. 2018 BG( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
91

Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś / pod redakcją Tomasza Gęsiny i Wioletty Wilczek. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
92

Języki i kultura Słowian : pamięci profesora Leszka Moszyńskiego / pod redakcją Anity Gostomskiej i Doroty Żyłko. 2018 BHU( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
93
Graczykowska, Tamara. Autor Słownictwo "Trybuny Radzieckiej" wydawanej w Moskwie w latach 1927-1938 / Tamara Graczykowska. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
94

My z nich. 2, Spuścizna językoznawców drugiej połowy XX wieku / redakcja naukowa Zbigniew Greń, Krystyna Kleszczowa, Zofia Zaron ; Wydział Polonistyki UW. Pracownia Pragmatyki i Semantyki Li 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
95

Specialist communication : student training and market demands / edited by Marcin Grygiel and Agnieszka Uberman. 2018 BG( 1/ 0)

811.111(072) Język angielski - nauczanie
96
Guz, Marzena. Autor Nazwiska niemieckie na Warmii u schyłku XVIII wieku / Marzena Guz. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
97
Hendrykowski, Marek (1948- ). Autor Tutti frutti : z dziejów kulturowych transferów języka włoskiego w polszczyźnie dawnej i współczesnej / Marek Hendrykowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
98
Hołosyniuk, Justyna. Francuski w tłumaczeniach : sytuacje / Justyna Hołosyniuk. 2018 BG( 1/ 0)

811.133.1(07) Podręczniki do nauki języka francuskiego
99

Przeszłość w języku zamknięta : in memoriam Andrae Bańkowski / redakcja Urszula Wójcik, Violetta Jaros przy udziale Izabeli Kuśnierek, Pauliny Piaseckiej. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego