Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "81*03*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 23 z 23 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Leksykografia : słownik specjalistyczny / redakcja Monika Bielińska. 2020 BG( 1/ 0)

81(03) Językoznawstwo, Języki - słowniki i encyklopedie
2
Czaplikowska, Renata. Autor Kleines Fachlexikon der DaF-Didaktik : Theorie und Unterrichtspraxis / Renata Czaplikowska, Artur Dariusz Kubacki. 2019 BG( 2/ 0)

81(03) Językoznawstwo, Języki - słowniki i encyklopedie
3
Evans, Vyvyan. Leksykon językoznawstwa kognitywnego / Vyvyan Evans ; przekł. Magdalena Buchta (et al.). 2009 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

81(03) Językoznawstwo, Języki - słowniki i encyklopedie
4
Alekseenko, Mihail Andreevič (1942- ).. Ukraïns’ko-pol’s’kij slovnik lìngvìstičnih termìnìv = Ukraińsko-polski słownik terminów lingwistycznych / Mihajlo Alêksêênko, Anna Gornâtko-Šumilovič ; Uniwersytet Szczeciński. 2005 BG( 1/ 0)

81(03) Językoznawstwo, Języki - słowniki i encyklopedie
5
Wyrwas, Katarzyna. Mały słownik terminów teorii tekstu / Katarzyna Wyrwas, Katarzyna Sujkowska-Sobisz. 2005 BHU( 1/ 0)

81(03) Językoznawstwo, Języki - słowniki i encyklopedie
6

Słowiańska onomastyka : encyklopedia. T. 2 / pod red. Ewy Rzetelskiej-Feleszko i Aleksandry Cieślikowej przy współudziale Jerzego Dumy. 2003 BHU( 1/ 0)

81(03) Językoznawstwo, Języki - słowniki i encyklopedie
7

Słowiańska onomastyka : encyklopedia. T. 1 / pod red. Ewy Rzetelskiej-Feleszko i Aleksandry Cieślikowej przy współudziale Jerzego Dumy. 2002 BHU( 1/ 0)

81(03) Językoznawstwo, Języki - słowniki i encyklopedie
8

Ludy i języki świata / pod red. Krystyny Damm i Aldony Mikusińskiej. 2000 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

81(03) Językoznawstwo, Języki - słowniki i encyklopedie
9

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego / pod red. Kazimierza Polańskiego ; oprac.: Marian Jurkowski [et al.]. 1999 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

81(03) Językoznawstwo, Języki - słowniki i encyklopedie
10

Lietuvių kalbos enciklopedija / parengė Kazys Markūnas ; red. Vytautas Ambrazas ; Vytautas Ambrazas [et al.]. 1999 BG( 1/ 0)

81(03) Językoznawstwo, Języki - słowniki i encyklopedie
11
Burchanow, Igor. Lexicography : a dictionary of basic terminology / Igor Burkhanov. 1998 BG( 1/ 0)

81(03) Językoznawstwo, Języki - słowniki i encyklopedie
12

Słownik terminologii lingwistycznej (białorusko-rosyjsko-polski i polsko-rosyjsko-białoruski) / [red. nauk. Jan F. Nosowicz] ; Elżbieta Jurowiec et al. 1994 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

81(03) Językoznawstwo, Języki - słowniki i encyklopedie
13
Szulc, Aleksander (1924-2012).. Słownik dydaktyki języków obcych / Aleksander Szulc. 1994 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

81(03) Językoznawstwo, Języki - słowniki i encyklopedie
14

Tezaurus terminologii translatorycznej / [red. Jurij Lukszyn ; oprac. Wojciech Gilewski et al.]. 1993 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

81(03) Językoznawstwo, Języki - słowniki i encyklopedie
15

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego / pod redakcją Kazimierza Polańskiego ; opracowali: Marian Jurkowski, Stanisław Karolak, Roman Laskowski, Andrzej Maria Lewicki, Kazimierz Polański, Zygm 1993 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

81(03) Językoznawstwo, Języki - słowniki i encyklopedie
16

Słownik dydaktyczny terminologii translatorycznej / red. nauk Jurij Lukszyn ; [oprac. Wojciech Gilewski et al.] ; Instytut Lingwistyki Stosowanej UW. 1991 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

81(03) Językoznawstwo, Języki - słowniki i encyklopedie
17
Malczewski, Jan. Szkolny słownik nauki o języku / Jan Malczewski. 1991 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

81(03) Językoznawstwo, Języki - słowniki i encyklopedie
18
Malczewski, Jan. Nauka o języku / Jan Malczewski. 1990 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

81(03) Językoznawstwo, Języki - słowniki i encyklopedie
19
Richards, Jack C. (1943- ).. Longman dictionary of applied linguistics / Jack C. Richards, John Platt, Heidi Weber; consultant C. N. Candlin, John Oller Jr. 1985 BG( 1/ 0)

81(03) Językoznawstwo, Języki - słowniki i encyklopedie
20
Szulc, Aleksander (1924-2012).. Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego : dydaktyka języków obcych / Aleksander Szulc. 1984 BG( 3/ 0)
BHU( 3/ 0)
BPP( 2/ 0)
NEO( 1/ 0)

81(03) Językoznawstwo, Języki - słowniki i encyklopedie
21

Slovník slovanské lingvistické terminologie : abecedni soupisy termínů = Slovar’ slavânskoj lingvističeskoj terminologii : alfavitnye spiski terminov = Dictionary of Slavonic linguistic ter 1979 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

81(03) Językoznawstwo, Języki - słowniki i encyklopedie
22

Slovník slovanské lingvistické terminologie = Slovar’ slavânskoj lingvističeskoj terminologii = Dictionary of Slavonic linguistic terminology. 1 / vĕdec. red. Alois Jedlička. 1977 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

81(03) Językoznawstwo, Języki - słowniki i encyklopedie
23
Gołąb, Zbigniew (1923-1994).. Słownik terminologii językoznawczej / Zbigniew Gołąb, Adam Heinz, Kazimierz Polański. 1968 BG( 2/ 0)
BHU( 4/ 1)

81(03) Językoznawstwo, Języki - słowniki i encyklopedie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego