Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "81" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 6171 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bethell, George. Test your business vocabulary in use : [intermediate] / George Bethell, Tricia Aspinall.
BG( 1/ 0)

811.111(07) Podręczniki do nauki języka angielskiego
2

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. T. 4, Wolność / pod redakcją Jerzego Bartmińskiego ; redakcja Maciej Abramowicz, Jerzy Bartmiński ; Konwersatorium EUROJOS, Instytut Slawisty 2019 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
3
Azuar Bonastre, María del Carmen. Autor Hiszpański w tłumaczeniach : sytuacje / Carmen Azúar. 2019 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
4
Batko-Tokarz, Barbara. Autor Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego : teoria, praktyka, leksykografia / Barbara Batko-Tokarz. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
5
Cetnarowska, Bożena. Autor Compound nouns and phrasal nouns in English and Polish / Bożena Cetnarowska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’36’374 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia, gramatyka generatywna, zd
6

Tradycja i współczesność w badaniach nad językami słowiańskimi : księga jubileuszowa dedykowana profesor Annie Zych / pod redakcją Andrzeja Charciarka i Ewy Kapeli. 2019 BG( 2/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
7
Cierpich, Agnieszka. Autor Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie korporacyjnej / Agnieszka Cierpich 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
8
Citko, Lila. Autor Piśmiennictwo i nazewnictwo starobiałoruskie na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego : wybrane problemy / Lilia Citko. 2019 BG( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
9
Cook, Jadwiga. Autor Potoczność w przekładzie dialogu powieściowego : na materiale polskich przekładów współczesnej francuskiej prozy powieściowej / Jadwiga Cook. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
10
Cybulska, Dorota. Autor Językowy obraz wojny i okupacji utrwalony we wspomnieniach mieszkańców wsi w Łomżyńskiem / Dorota Cybulska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
11
Czaplikowska, Renata. Autor Kleines Fachlexikon der DaF-Didaktik : Theorie und Unterrichtspraxis / Renata Czaplikowska, Artur Dariusz Kubacki. 2019 BG( 2/ 0)

81(03) Językoznawstwo, Języki - słowniki i encyklopedie
12
Filak, Magdalena. Autor Angielski w tłumaczeniach : słownictwo : praktyczny kurs językowy : poziom B1-B2. Część 2 / Magdalena Filak. 2019
811.111(07) Podręczniki do nauki języka angielskiego
13
Filak, Magdalena. Autor Angielski w tłumaczeniach : business : poziom podstawowy. 1 / Magdalena Filak, Filip Radej. 2019 BG( 1/ 0)

811.111(072) Język angielski - nauczanie
14
Filak, Magdalena. Autor Hiszpański w tłumaczeniach : słownictwo : praktyczny kurs : poziom A1-B1 / Magdalena Filak. 2019 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
15
Filip, Grażyna. Autor Napędzane emocjami : językowa kreacja marki / Grażyna Filip. 2019 BG( 1/ 0)

81 JĘZYKOZNAWSTWO. JĘZYKI
16
Gąszczyk , Roman. Autor Angielski w tłumaczeniach dla prawników : niezbędne słownictwo prawnicze, setki zdań z odpowiedziami, praktyczne ćwiczenia / Roman Gąszczyk, Łukasz Augustyniak, Andrzej Dąbrowski. 2019 BG( 1/ 0)

811.111(07) Podręczniki do nauki języka angielskiego
17
Janda, Katarzyna (filologia angielska). Autor Angielski biznesowy w ćwiczeniach gramatycznych / Katarzyna Janda. 2019 BG( 1/ 0)

811.111(07) Podręczniki do nauki języka angielskiego
18
Jopek-Bosiacka, Anna. Autor Teoretycznoprawne i logiczne uwarunkowania przekładu prawnego / Anna Jopek-Bosiacka. 2019 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
19
Kìklevìč, Alâksandr Kanstancìnavìč (1957- ). Autor Pritâženie âzyka. T. 6, Funkcionalʹnye aspekty sintaksisa i stilistiki / Aleksandr Kiklevič. 2019 BHU( 1/ 0)

811.161.1’38 Język rosyjski - Stylistyka ogólna
20
Kojder, Marcin. Autor Antroponimia historyczna wiernych chełmskiej diecezji grecko-unickiej (1662-1810) / Marcin Kojder. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
21

Tradycja i nowoczesność : z zagadnień języka i literatury Słowian Wschodnich / pod redakcją naukową Aurelii Kotkiewicz, Bogumiła Ostrowskiego, Moniki Knurowskiej. 2019 BG( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
22
Krajczyk, Aleksandra. Autor Prima via : krótki kurs języka łacińskiego : wprowadzenie 2.0 / Aleksandra Krajczyk, Dorota Kubica. 2019 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
23

Język(i) w prawie : zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej / pod redakcją Emilii Kubickiej, Lecha Zielińskiego, Sebastiana Żurowskiego. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
24
Kurczab, Henryk (1930- ). Autor W trosce o poprawność języka ojczystego : polszczyzna dawna i dzisiejsza / Henryk Kurczab. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
25
Magierowa, Barbara. Autor Z polskiego na nasze czyli Prywatny leksykon współczesnej polszczyzny / Barbara Magierowa, Antoni Kroh. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1(03) Język polski - encyklopedie i słowniki encyklopedyczne. Poradniki
26
Majkowski, Tomasz. Autor Języki gropowieści : studia o różnojęzyczności gier cyfrowych / Tomasz Z. Majkowski. 2019 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
27
Maldžieva, Vâra. Autor Językowe szaty duchowości / Viara Maldjieva. 2019 BHU( 1/ 0)

81’27 Socjolingwistyka. Stosowanie języka. Poprawność językowa. Język środowiskowy
28
Malinowski, Maciej. Autor Język niegiętki : szkice o polszczyźnie (refleksje po dwóch dekadach XXI stulecia). T. 1 / Maciej Malinowski. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
29
Malinowski, Maciej. Autor Język niegiętki : szkice o polszczyźnie (refleksje po dwóch dekadach XXI stulecia). T. 2 / Maciej Malinowski. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
30

Języki słowiańskie na neofilologiach i innych kierunkach studiów = Slavânskie âzyki na neofilologiâh i drugih universitetskih specialʹnostâh / redakcja Lyubov Frolyak, Swietłana Szaszkow 2019 BG( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
31
Naruszewicz-Duchlińska, Alina. Autor Kultura zachowań językowych w internecie / Alina Naruszewicz-Duchlińska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
32

Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. 5, Koncepty i ich profilowanie / redakcja Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Dorota Pazio-Wlazłowska. 2019 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
33
Olejnik, Marek (językoznawstwo). Autor Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI-XVIII w.) / Marek Olejnik. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
34
Piecychna, Beata. Autor Rozumienie, dzieje, dialog : o kompetencjach tłumacza w hermeneutyce filozoficznej Hansa-Georga Gadamera / Beata Piecychna ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. 2019 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
35
Rejter, Artur (1970- ). Autor Nazwy własne w kon/tekstach kultury / Artur Rejter. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
36
Rieger, Janusz (1934- ). Autor Język polski na Kresach / Janusz A. Rieger. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
37
Rozumko, Agata. Autor Modal adverbs in English and Polish : a functional perspective / Agata Rozumko. 2019 BG( 3/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
38
Stępkowska, Agnieszka (1971- ). Autor Pary dwujęzyczne w Polsce / Agnieszka Stępkowska. 2019 BG( 1/ 0)

81’27 Socjolingwistyka. Stosowanie języka. Poprawność językowa. Język środowiskowy
39
Strmiska-Mietlińska, Anna. Autor Nowoczesna korespondencja biznesowa po rosyjsku = Sovremennaâ delovaâ korrespondenciâ na russkom âzyke / Anna Strmiska-Mietlińska. 2019 BG( 1/ 0)

811.161.1(07) Podręczniki do nauki języka rosyjskiego
40

Miasto - przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. 7 / pod red. Małgorzaty Święcickiej i Moniki Peplińskiej. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
41
Talbot, Fiona. Autor Global Business English : jak skutecznie komunikować się po angielsku w międzykulturowym środowisku biznesowym / Fiona Talbot, Sudakshina Bhattacharjee ; przekład Marta Fihel. 2019 BG( 1/ 0)

811.111(07) Podręczniki do nauki języka angielskiego
42

Text - sentence - word : studies in English linguistics. Vol. 3 / Agnieszka Uberman, Magdalena Trinder (eds.) ; reviewed by Magdaléna Bilá. 2019 BG( 1/ 0)

811.111(072) Język angielski - nauczanie
43
Waśko, Andrzej (1961- ). Autor O edukacji literackiej : (nie tylko dla polonistów) / Andrzej Waśko. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
44
Wojtyńska-Nowotka, Milena. Autor Słownictwo "Rozpraw literackich" Maurycego Mochnackiego / Milena Wojtyńska-Nowotka ; Pracownia Językoznawstwa Stosowanego. Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
45
Wolańska, Ewa Małgorzata. Autor System grafematyczny współczesnej polszczyzny na tle innych systemów pisma / Ewa Wolańska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W
46

Języki specjalistyczne w lingwistyce stosowanej : między teorią i praktyką / redakcja naukowa Magdalena Aleksandrzak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2018 BHU( 1/ 0)

81 JĘZYKOZNAWSTWO. JĘZYKI
47
Aleksandrzak, Magdalena. Autor Rozwijanie sprawności mówienia w kształceniu neofilologicznym z perspektywy studentów uczących się języka angielskiego jako obcego : badania jakościowe / Magdalena Aleksandrzak ; Uniwersyt 2018 BHU( 1/ 0)

811.111(072) Język angielski - nauczanie
48
Arnold, Matthew (1822-1888). Autor O przekładaniu Homera / Matthew Arnold ; przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Krzysztof Filip Rudolf. 2018 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
49

Między teorią a praktyką : metody współczesnej leksykografii / redakcja naukowa tomu Mirosław Bańko i Halina Karaś. 2018 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
50
Barańska-Szmitko, Anna. Autor Wizerunek felietonisty i sposoby jego werbalnego komunikowania / Anna Barańska-Szmitko. 2018 BG( 1/ 0)

81’27 Socjolingwistyka. Stosowanie języka. Poprawność językowa. Język środowiskowy
51
Bartmiński, Jerzy (1939- ). Autor Język w kontekście kultury czyli Co dziś znaczy metafora "europejski dom"? : z prac na XVI Kongres Slawistów Belgrad, sierpień 2018 roku / Jerzy Bartmiński. 2018 BHU( 1/ 0)

81:39 Etnolingwistyka
52

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. T. 2, Europa / pod redakcją Jerzego Bartmińskiego ; redakcja Wojciech Chlebda ; Konwersatorium EUROJOS, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Na 2018 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
53
Bawej, Izabela. Autor Kolorowy świat w odbiorze Polaków i Niemców w szerszym kontekście językowo-kulturowym / Izabela Bawej. 2018 BG( 1/ 0)

811.112.2’34/’38 Język niemiecki – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
54
Bednarczuk, Leszek (1936- ). Autor Początki i pogranicza polszczyzny / Leszek Bednarczuk ; Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
55
Berezowski, Leszek. Autor Jak czytać, rozumieć i tłumaczyć dokumenty prawnicze i gospodarcze? : podręcznik dla tłumaczy języka angielskiego / Leszek Berezowski. 2018 BG( 1/ 0)

811.111(07) Podręczniki do nauki języka angielskiego
56
Bieszke, Łukasz. Autor "Jesteśmy elitą - nie tłumem, w sercach nosimy dumę..." czyli O środkach perswazyjnych na flagach kibiców klubów piłkarskiej ekstraklasy / Łukasz Bieszke. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
57
Bogdanowicz, Elżbieta. Autor Morfologia rosyjska - ćwiczenia : skrypt dla studentów filologii rosyjskiej / Elżbieta Bogdanowicz, Walentyna Mieszkowska. 2018 BG( 1/ 0)

811.161.1’36 Język rosyjski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdan
58
Bogoczová, Irena. Autor Polszczyzna za Olzą / Irena Bogoczová. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
59
Brzezicka, Barbara. Autor Problematyka przekładu filozoficznego : na przykładzie tłumaczeń Jacques’a Derridy w Polsce / Barbara Brzezicka. 2018 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
60
Brzezińska, Monika M. Autor Analiza dyskursu politycznego : teoria, zastosowanie, granice naukowości / Monika Maria Brzezińska, Piotr Burgoński, Michał Gierycz. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
61
Budzik, Justyna (kulturoznawstwo). Autor Polska półka filmowa : krótkometrażowe filmy aktorskie i animowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Justyna Hanna Budzik, Agnieszka Tambor. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
62
Chłopek, Dorota. Autor Angielskie konstrukcje oraz ich polskie wersje przekładu z perspektywy Lingwistyki Kognitywnej i nie tylko / Dorota Chłopek. 2018 BHU( 1/ 0)

811.111’34/’38 Język angielski – fonetyka, ortografia, gramatyka, semantyka, stylistyka
63
Chłopek, Zofia. Autor Metodyka nauczania języka niemieckiego : podręcznik dla studentów germanistyki i początkujących nauczycieli / Zofia Chłopek. 2018 BG( 1/ 0)

811.112. 2(072) Język niemiecki - nauczanie
64

Ku rzeczom niebłahym / redakcja naukowa Jolanta Chojak, Zofia Zaron ; Wydział Polonistyki UW. Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1 Język polski
65

O języku dla Anny Wierzbickiej / redakcja naukowa Jolanta Chojak, Zofia Zaron ; Wydział Polonistyki UW, Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
66

Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle XX-wiecznych dyskusji i polemik. T. 2, Język / pod redakcją Marii Cichońskiej i Iliany Genew-Puhalewej. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
67

Tekst - predloženie - slovo : issledovaniâ po russkomu âzyku. T. 3 / redakciâ Artur Czapiga i Zofia Czapiga. 2018 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
68
Dobaczewski, Adam. Autor Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich : od zleksykalizowanych podwojeń do regularnych układów repetycyjnych / Adam Dobaczewski, Piotr Sobotka, Sebastian Żurowski. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’36’374 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia, gramatyka generatywna, zd
69
Dobaczewski, Adam. Autor Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe : repetycje, reduplikacje i quasi-tautologie w języku polskim / Adam Dobaczewski. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
70
Domagalski, Stanisław. Autor Bałak lwowski : mowa przedwojennego Lwowa / Stanisław Domagalski. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
71
Drummer, Agnieszka. Autor Niemiecki od rana do wieczora / Agnieszka Drummer, Agnieszka Sochal, Przemysław Wolski. 2018 BG( 1/ 0)

811.112.2(07) Podręczniki do nauki języka niemieckiego
72
Drużyłowska, Dorota. Autor Frazeologičeskie edinicy russkogo âzyka delovogo obŝeniâ i ih polʹskie èkvivalenty = Związki frazeologiczne rosyjskiego języka biznesu i ich polskie ekwiwalenty / Dorota Drużyłowska. 2018 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
73

Wielki słownik języka polskiego PWN. [T.] 1-5 / redaktor naukowy Stanisław Dubisz. 2018 BG( 5/ 0)

811.162.1’374 Język polski – słowniki
74
Dudek, Agnieszka (germanistyka). Autor Wirtschaftsdeutsch in deinem Unternehmen = Niemiecki język biznesowy w twojej firmie / Agnieszka Dudek. 2018 BG( 1/ 0)

811.112.2(07) Podręczniki do nauki języka niemieckiego
75
Dziadosz, Dorota. Autor Leksykalno-semantyczne i pragmatyczne aspekty interiekcji w języku polskim, rosyjskim i niemieckim / Dorota Dziadosz. 2018 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
76
Ellis, Melanie. Autor The impact of a national examination in foreign language on teaching, learning and the work of schools / Melanie Ellis. 2018 BG( 1/ 0)

81 JĘZYKOZNAWSTWO. JĘZYKI
77
Everett, Daniel Leonard (1951- ). Autor Język : narzędzie kultury / Daniel L. Everett ; tłumaczenie Zofia Wąchocka, Paweł Paszkowski. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

81’27 Socjolingwistyka. Stosowanie języka. Poprawność językowa. Język środowiskowy
78
Filak, Magdalena. Autor Angielski w tłumaczeniach : słownictwo : praktyczny kurs : poziom A1-A2 / Magdalena Filak. 2018 BG( 1/ 0)

811.111(07) Podręczniki do nauki języka angielskiego
79
Filinowicz, Alina. Autor Mikrotoponimia dawnego powiatu sokólskiego / Alina Filinowicz. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
80
Foremniak, Katarzyna. Autor Włoski w tłumaczeniach : gramatyka. 4 / Katarzyna Foremniak. 2018 BG( 1/ 0)

811.1/.2(07) Języki indoeuropejskie - podręczniki i nauczanie
81

Estetyka Romana Ingardena a praktyka interpretacyjna / redaktorzy: Beata Garlej, Bernadetta Kuczera-Chachulska, Andrzej Tyszczyk. 2018 BG( 1/ 0)

81:1 Filozofia języka
82
Gębal, Przemysław (1972- ). Autor Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego : podejście integracyjno-inkluzyjne / Przemysław E. Gębal. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
83
Gicala, Agnieszka (1972- ). Autor Przekładanie obrazu świata : językowy obraz świata w przekładzie artystycznym / Agnieszka Gicala. 2018 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
84

Języki i kultura Słowian : pamięci profesora Leszka Moszyńskiego / pod redakcją Anity Gostomskiej i Doroty Żyłko. 2018 BHU( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
85
Graczykowska, Tamara. Autor Słownictwo "Trybuny Radzieckiej" wydawanej w Moskwie w latach 1927-1938 / Tamara Graczykowska. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
86

Specialist communication : student training and market demands / edited by Marcin Grygiel and Agnieszka Uberman. 2018 BG( 1/ 0)

811.111(072) Język angielski - nauczanie
87
Guz, Marzena. Autor Nazwiska niemieckie na Warmii u schyłku XVIII wieku / Marzena Guz. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
88
Hendrykowski, Marek (1948- ). Autor Tutti frutti : z dziejów kulturowych transferów języka włoskiego w polszczyźnie dawnej i współczesnej / Marek Hendrykowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
89
Hołosyniuk, Justyna. Francuski w tłumaczeniach : sytuacje / Justyna Hołosyniuk. 2018 BG( 1/ 0)

811.133.1(07) Podręczniki do nauki języka francuskiego
90
Jarniewicz, Jerzy (1958- ). Autor Tłumacz między innymi : szkice o przekładach, językach i literaturze / Jerzy Jarniewicz. 2018 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
91

Przeszłość w języku zamknięta : in memoriam Andrae Bańkowski / redakcja Urszula Wójcik, Violetta Jaros przy udziale Izabeli Kuśnierek, Pauliny Piaseckiej. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
92

Wokół edukacji polonistycznej : diagnozy, dylematy, propozycje / redakcja Beata Jarosz, Izabela Puchala, Judyta Wakulak. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
93
Jędrzejczak, Beata. Autor Słownik sloganów reklamujących polskie marki terytorialne. T. 1, Polska i województwa / Beata Jędrzejczak. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

811.162.1’27’374 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, j
94
Karolczuk, Marzanna. Autor Slušaj, čitaj, ne zabyvaj : prepodavanie i izučenie russkogo âzyka kak inostrannogo s pomoŝʹû sovremennyh tehnologij / Marzanna Karolczuk, Diana Gałkowska, Urszula Lipato. 2018 BHU( 1/ 0)

811.161.1(07) Podręczniki do nauki języka rosyjskiego
95

Język w radiu : antologia / pod redakcją naukową Małgorzaty Kity i Iwony Loewe. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
96
Koc, Krzysztof. Autor Lekcje myślenia (obywatelskiego) : edukacja polonistyczna wobec współczesnego świata / Krzysztof Koc. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
97
Kościńska, Agnieszka. Autor English for religious practice : a vocabulary resource book / Agnieszka Kościńska, Anna Majdanik. 2018 BG( 2/ 0)

811.111(07) Podręczniki do nauki języka angielskiego
98
Kowalcze-Franiuk, Karolina. Autor Bilingwizm polsko-włoski i tożsamość kulturowa emigracji okołosolidarnościowej we Włoszech / Karolina Kowalcze-Franiuk. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
99
Kozera, Izabela (1987- ). Autor Semantika i pragmatika vtoričnoj imperfektivacii v sovremennom russkom âzyke na osnovanii korpusnogo analiza / Izabela Kozera. 2018 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego