Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "81’38" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 25 z 25 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Burska, Katarzyna. Kreatywność językowa w reklamie : podręcznik nie tylko dla specjalistów / Katarzyna Burska, Bartłomiej Cieśla, Katarzyna Jachimowska, Barbara Kudra. 2016 BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

81’38 Stylistyka ogólna
2

Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5, Gatunek a granice / pod redakcją Danuty Ostaszewskiej i Joanny Przyklenk. 2015 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’38 Stylistyka ogólna
3

Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4, Gatunek a komunikacja społeczna / pod red. Danuty Ostaszewskiej ; przy współudziale Joanny Przyklenk. 2011 BG( 2/ 0)

81’38 Stylistyka ogólna
4
Górski, Jakub (1525-1585).. De generibus dicendi = O rodzajach wymowy / Jakub Górski ; wyd. i przeł. Robert Sawa ; red. nauk. tomu Anna Axer. 2010 BG( 1/ 0)

81’38 Stylistyka ogólna
5

Przez słowo - w słowach - o słowach / pod red. Tadeusza Borutki i Anny Węgrzyniak ; przy współudz.: Angeliki Matuszek ; Akademia Techniczno-Humanistyczna. 2009 BHU( 1/ 0)

81’38 Stylistyka ogólna
6
Michalewski, Kazimierz (1942- ).. Komunikaty mieszane / Kazimierz Michalewski. 2009 BHU( 1/ 0)

81’38 Stylistyka ogólna
7
Pawliszyn, Aleksandra (1958- ).. Ontologiczne studium metafory / Aleksandra Pawliszyn. 2009 BG( 1/ 0)

81’38 Stylistyka ogólna
8
Witosz, Bożena. Dyskurs i stylistyka / Bożena Witosz. 2009 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’38 Stylistyka ogólna
9

Stylistyka a leksykologia : związki, zależności, metody / red. nauk. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski ; Uniwersytet Zielonogórski. 2008 BG( 2/ 0)

81’38 Stylistyka ogólna
10
Zdunkiewicz-Jedynak, Dorota (1962- ).. Wykłady ze stylistyki / Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. 2008 BG( 6/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’38 Stylistyka ogólna
11

Porwani przez przenośnie : o literaturoznawczych metaforach / pod red. Edwarda Balcerzana, Agnieszki Kwiatkowskiej ; słowo wstępne Edward Balcerzan. 2007 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’38 Stylistyka ogólna
12

Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 2, Tekst a gatunek / pod red. Danuty Ostaszewskiej. 2004 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

81’38 Stylistyka ogólna
13
Skubalanka, Teresa (1928- ).. Podstawy analizy stylistycznej : rozważania o metodzie / Teresa Skubalanka. 2001 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’38 Stylistyka ogólna
14

Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 1, Mowy piękno wielorakie / pod red. Danuty Ostaszewskiej. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

81’38 Stylistyka ogólna
15
Filipiak, Izabela (1961- ).. Twórcze pisanie dla młodych panien / Izabela Filipiak. 1999 BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

81’38 Stylistyka ogólna
16
Świątek, Jerzy (1961- ).. W świecie powszechnej metafory : metafora językowa / Jerzy Świątek ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. 1998 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’38 Stylistyka ogólna
17

Styl a tekst : materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Opole 26-28.09.1995 r. / red. nauk.: Stanisław Gajda, Mieczysław Balowski ; Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej. 1996 BG( 1/ 0)

81’38 Stylistyka ogólna
18
Skubalanka, Teresa (1928-2016).. O stylu poetyckim i innych stylach języka : studia i szkice teoretyczne / Teresa Skubalanka. 1995 BHU( 1/ 0)

81’38 Stylistyka ogólna
19

Synteza w stylistyce słowiańskiej : materiały konferencji z 24-26 IX 1990 r. w Opolu / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich. Instytut Filologii Polskiej ; [aut. Stanisław G 1991 BG( 1/ 0)

81’38 Stylistyka ogólna
20
Gajda, Stanisław (1945- ).. Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym / Stanisław Gajda. 1982 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

81’38 Stylistyka ogólna
21
Vossler, Karl (1872-1949). Autor Studia stylistyczne / Karl Vossler i Leo Spitzer ; wybór tekstów i opracowanie Maria Renata Mayenowa, Ryszard Handke. 1972 BG( 6/ 0)
BHU( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

81’38 Stylistyka ogólna
22

Literary style : a symposium / ed. and (in part) transl. by Seymour Chatman. 1971 BHU( 1/ 0)

81’38 Stylistyka ogólna
23

Praska szkoła strukturalna w latach 1926-1948 : wybór materiałów / [red. t. Maria Renata Mayenowa ; teksty przeł. i koment. opatrzył Wojciech Górny; przekł. przejrzał i oprac. Tadeusz Bra 1966 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

81’38 Stylistyka ogólna
24

Style in language / ed. by Thomas A. Sebeok. 1960 BHU( 1/ 0)

81’38 Stylistyka ogólna
25
Winniczuk, Lidia (1904-1993).. Epistolografia : łacińskie podręczniki epistolograficzne w Polsce w XV-XVI wieku / Lidia Winniczuk. 1952 BG( 5/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

81’38 Stylistyka ogólna

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego