Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "81’37" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 185 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. T. 4, Wolność / pod redakcją Jerzego Bartmińskiego ; redakcja Maciej Abramowicz, Jerzy Bartmiński ; Konwersatorium EUROJOS, Instytut Slawisty 2019 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
2
Majkowski, Tomasz. Autor Języki gropowieści : studia o różnojęzyczności gier cyfrowych / Tomasz Z. Majkowski. 2019 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
3

Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. 5, Koncepty i ich profilowanie / redakcja Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Dorota Pazio-Wlazłowska. 2019 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
4

Między teorią a praktyką : metody współczesnej leksykografii / redakcja naukowa tomu Mirosław Bańko i Halina Karaś. 2018 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
5

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. T. 2, Europa / pod redakcją Jerzego Bartmińskiego ; redakcja Wojciech Chlebda ; Konwersatorium EUROJOS, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Na 2018 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
6
Dziadosz, Dorota. Autor Leksykalno-semantyczne i pragmatyczne aspekty interiekcji w języku polskim, rosyjskim i niemieckim / Dorota Dziadosz. 2018 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
7

W poszukiwaniu tożsamości językowej. T. 4 / redakcja naukowa Anna Hau i Olena Yegorowa. 2018 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
8

Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. 4, Słownik językowy, leksykon, encyklopedia w programie badań porównawczych / redakcja Stanisława Niebrzegowska-Bar 2018 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
9

Galicia studies in linguistics, literature and culture : the students’ voices. 6 / edited by Agnieszka Uberman, Magdalena Trinder, Patrycja Austin. 2018 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
10

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. T. 5, Honor / pod redakcją Jerzego Bartmińskiego ; redakcja Petar Sotirov, Dejan Ajdačić ; Konwersatorium EUROJOS, Instytut Slawistyki Polskie 2017 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
11

Języki specjalistyczne : teoria i praktyka glottodydaktyczna / pod redakcją Danuty Gabryś-Barker i Ryszarda Kalamarza. 2017 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
12
Kìklevìč, Alâksandr Kanstancìnavìč (1957- ).. Znaczenie a prawda : fantomy semantyczne / Aleksander Kiklewicz. 2017 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
13

Wokół homonimii międzyjęzykowej / pod redakcją Małgorzaty B. Majewskiej. 2017 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
14

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. T. 3, Praca / pod redakcją Jerzego Bartmińskiego ; redakcja Jerzy Bartmiński, Małgorzata Brzozowska, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska ; K 2016 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
15

Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej = Geographical names in physical space / redakcja Artur Gałkowski, Renata Gliwa. 2016 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
16

Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce / redakcja naukowa Jolanta Łącka-Badura. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
17
Šmid, Wacław. Dyskurs i narracja w kontekście nowych mediów / Wacław Šmid. 2016 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
18
Szerszunowicz, Joanna. Lakunarne jednostki wielowyrazowe w perspektywie międzyjęzykowej / Joanna Szerszunowicz. 2016 BG( 3/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
19
Tomasik, Piotr (filologia). Nazewnictwo kolejowe : (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i czeskiego) / Piotr Tomasik. 2016 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
20

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. T. 1, Dom / pod redakcją Jerzego Bartmińskiego ; redakcja Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel, Beata Żywicka ; Konwersatorium EUROJOS, 2015 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
21

Z zagadnień leksyki i słowotwórstwa / pod redakcją Barbary Falińskiej i Haliny Karaś ; Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
22

Galicia studies in linguistics, literature and culture : the students’ voices. 3 / edited by Grzegorz A. Kleparski, Agnieszka Kallaus, Marta Pikor-Niedziałek, Agnieszka Grząśko. 2015 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
23
Lesicka, Olga. Autor Anglojęzyczne zapożyczenia terminologiczne w rosyjskich czasopismach ekonomicznych przełomu XX i XXI wieku / Olga Lesicka ; pod redakcją naukową Stanisława Siatkowskiego. 2015 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
24
Ratajczyk, Krystyna. Kontaminacje leksykalne : struktura - sens - pragmatyka (na materiale języka rosyjskich i polskich mediów) / Krystyna Ratajczyk. 2015 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
25
Sobotka, Piotr. Etymologizowanie i etymologia : od semantyki ontologicznej do etymologii hermeneutycznej / Piotr Sobotka. 2015 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
26

Linguo-cultural research on phraseology / [editors: Joanna Szerszunowicz, Bogusław Nowowiejski & Priscilla Ishida, Katsumasa Yagi]. 2015 BG( 3/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
27

RSDS top twenty / Bożena Duda, Grzegorz A. Kleparski (eds.). 2014 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
28

Galicia studies in linguistics, literature and culture : the students’ voices 2 / ed. by Grzegorz A. Kleparski [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
29
Konieczna, Ewa. From telegraphic speech to morphological and syntactic iconicity : early child speech development from Polish and English data / Ewa Konieczna. 2014 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
30

Język a muzyka : ujęcie filologiczne i muzykologiczne / redakcja naukowa Joanna Kuć, Krystyna Wojtczuk ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Fil 2014 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
31

Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji : od deminutywów do gestów / pod red. Wiktora Pskita. 2014 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
32

Tekst artystyczny w badaniach lingwistycznych / red. nauk. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Maria Maczel, Jowita Żurawska-Chaszczewska ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża 2014 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
33
Grabowska, Magdalena (językoznawstwo). Metafora pojęciowa i amalgamat w reklamie prasowej / Magdalena Grabowska. 2013 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
34
Grygiel, Marcin (językoznawstwo). The semantics of affirmation : Serbian, other Slavic languages and English in cognitive analysis / Marcin Grygiel. 2013 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
35

Galicia studies in linguistics, literature and culture : the students’ voices / ed. by Grzegorz A. Kleparski, Małgorzata Martynuska, Elżbieta Rokosz-Piejko. 2013 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
36
Odrowąż-Sypniewska, Joanna (1971- ).. Kontekstualizm i wyrażenia nieostre / Joanna Odrowąż-Sypniewska. 2013 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
37
Rutkiewicz-Hanczewska, Małgorzata. Genologia onimiczna : nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikatywnej / Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska. 2013 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
38
Sułkowska, Monika. De la phraséologie à la phraséodidactique : études théoriques et pratiques / Monika Sułkowska. 2013 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
39

Research on phraseology across continents / [ed. Joanna Szerszunowicz et al.]. 2013 BG( 4/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
40
Szymański, Leszek (językoznawstwo). Leksyka czatu internetowego : studium empiryczne / Leszek Szymański. 2013 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
41
Apresân, Ûrij Derenikovič (1930- ).. Z warsztatu leksykografa / Jurij D. Apresjan ; red. Zofia Zaron. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
42

Formal and semantic aspects of linguistic research = Aspects sémantiques et formels dans les recherches linguistiques / ed. by Krzysztof Bogacki, Joanna Cholewa, Agata Rozumko. 2012 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BNE( 3/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
43
Górecka-Smolińska, Małgorzata. Feathered creatures speak : the study of semantic evolution and phraseology of domesticated and semi-domesticated birds / Małgorzata Górecka-Smolińska, Grzegorz A. Kleparski ; pref. by Lívia K 2012 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
44
Linde-Usiekniewicz, Jadwiga. From conflict through compromise to collaboration : semantics, syntax and information structure in natural languages / Jadwiga Linde-Usiekniewicz. 2012 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
45

W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Robertowi Mrózkowi / pod red. Izabeli Łuc i Małgorzaty Pogłódek. 2012 BG( 2/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
46
Rimkutė, Aušra. Die religiösen termini der katechismen der jahre 1883-1916 : zusammenfassung der doktorarbeit geisteswissenschaften, philologie (04H) / Aušra Rimkutė ; Institut für Litauische Sprache. Vytauta 2012 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
47

Teoretičeskie i prikladnye aspekty izučeniâ semantiki i stilistiki teksta = Teoretyczne i praktyczne aspekty badań semantyki i stylistyki tekstu / pod red. Jarosława Wierzbińskiego [et al.]. 2012 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
48

Âzyk i stil’ literaturnyh i neliteraturnyh tekstov = Język i styl tekstów literackich i nieliterackich / pod red. Jarosława Wierzbińskiego [et al.]. 2012 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
49

Chrematonimia jako fenomen współczesności / pod red. Marii Biolik i Jerzego Dumy. 2011 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
50
Bogusławski, Andrzej (1931- ).. Reflections on Wierzbicka’s explications & related essays / Andrzej Bogusławski ; Uniwersytet Warszawski. Katedra Lingwistyki Formalnej. 2011 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
51

Spis imion prawosławnych : w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno-słowiańskim / [red.: Jarosław Charkiewicz]. 2011 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
52
Czerny, Andrzej. Teoria nazw geograficznych / Andrzej Czerny. 2011 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
53

Problemy leksykografii : historia, metodologia, praktyka / pod red. Włodzimierza Gruszczyńskiego i Laury Polkowskiej ; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Wydział Filologiczny. 2011 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
54

Język bez granic / [red. t. Marek Łukasik] ; Koło Naukowe BAJT, Uniwersytet Warszawski. Wydział Lingwistyki Stosowanej. 2011 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
55
Pawłowska, Katarzyna (filologia angielska). Faces of time : the role of metaphor in abstract conceptualization / Katarzyna Pawłowska. 2011 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
56

Wort-Bedeutung, Sinn und Wirkung : Festschrift für Prof. Dr. habil. Oleksij Prokopczuk zum 70. Geburtstag / hrsg. von Mariola Smolińska ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2011 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
57
Szczepankowska, Irena. Semantyka i pragmatyka językowa : słownik podstawowych pojęć z zadaniami i literaturą przedmiotu / Irena Szczepankowska. 2011 BG( 5/ 1)
BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
58

Research on phraseology in Europe and Asia : focal issues of phraseological studies / [ed. Joanna Szerszunowicz et al.]. 2011 BG( 4/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
59
Wołowska, Katarzyna (1976- ).. Opozycje sensu w dyskursie / Katarzyna Wołowska ; [Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II. Instytut Filologii Romańskiej]. 2011 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
60
Zawisławska, Magdalena. Metafora w języku nauki : na przykładzie nauk przyrodniczych / Magdalena Zawisławska. 2011 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
61

Z zagadnień semantyki i stylistyki tekstu / pod red. Anny Ginter. 2010 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
62
Grzegorczykowa, Renata (1931- ).. Wprowadzenie do semantyki językoznawczej / Renata Grzegorczykowa. 2010 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
63
Kozierowski, Stanisław (1874-1949).. Studia onomastyczno-historyczne / Stanisław Kozierowski ; wstęp i dobór tekstów Artur Kijas i Bogdan Walczak ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 2010 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
64

Nazwy własne a społeczeństwo. T. 2 / red. Romana Łobodzińska. 2010 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
65

Nazwy własne a społeczeństwo. T. 1 / red. Romana Łobodzińska. 2010 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
66

Miasto w perspektywie onomastyki i historii / pod red. Ireny Sarnowskiej-Giefing i Magdaleny Graf. 2010 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
67
Siewert, Katarzyna. Semantische Analyse juristischer Fachwörter am Beispiel der Terminologie des Handelsrechts : eine deutsch-polnische kontrastive Studie / Katarzyna Siewert. 2010 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
68
Wadas-Woźny, Hanna Urszula (1957- ).. Semantičeskaâ i pragmatičeskaâ variativnost’ âzyka v russko-pol’skom perevode = Semantyczna i pragmatyczna wariantywność języka a przekład rosyjsko-polski / Hanna Wadas-Woźny. 2010 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
69

Lingwistyka stosowana-języki specjalistyczne-dyskurs zawodowy / [red. tomu Aleksandra Waszczuk-Zin] ; Katedra Języków Specjalistycznych. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet Warszawski. 2010 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
70
Wojan, Katarzyna (1964- ).. Wstęp do badań wieloznaczności leksemów w ujęciu kontrastywnym / Katarzyna Wojan. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
71

Methods of lexical analysis : theoretical assumptions and practical applications / ed. by Krzysztof Bogacki, Joanna Cholewa, Agata Rozumko. 2009 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
NEO( 3/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
72
Cyzman, Marzenna. Osobowe nazwy własne w dziele literackim z perspektywy jego ontologii / Marzenna Cyzman. 2009 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
73

Na drodze wiedzy specjalistycznej / [red. tomu Marek Łukasik] ; Katedra Języków Specjalistycznych. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet Warszawski. 2009 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
74

Z zagadnień leksykalno-semantycznych : materiały trzeciej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei / pod red. Beaty Milewskiej i Sylwii Rzedzickiej. 2009 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
75

Problemy semantyki i stylistyki tekstu / pod red. Jana Sosnowskiego. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
76

W kręgu problematyki technolektalnej / [red. tomu Aleksandra Waszczuk-Zin] ; Katedra Języków Specjalistycznych. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet Warszawski. 2009 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
77

Phraseology, corpus linguistics and lexicography : papers from Phraseology 2009 in Japan / ed. by Katsumasa Yagi and Takaaki Kanzaki. 2009 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
78
Bułat Silva, Zuzanna. Fado - podejście semantyczne : próba interpretacji słów kluczy / Zuzanna Bułat Silva. 2008 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
79
Czapiga, Artur. Antroponimiczne metafory odzwierzęce w języku polskim, rosyjskim i angielskim / Artur Czapiga. 2008 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
80
Fleischer, Michael (1952- ).. Konstrukcja rzeczywistości. 2 / Michael Fleischer. 2008 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
81
Grucza, Sambor. Lingwistyka języków specjalistycznych / Sambor Grucza. 2008 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
82

Kulturowy i leksykograficzny obraz języków specjalistycznych / [red. t. Łukasz Karpiński] ; Katedra Języków Specjalistycznych. Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańs 2008 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
83
Szymula, Robert. Lingvističeskie aspekty sozdaniâ mnogoâzyčnogo terminologičeskogo slovarâ / Robert Szymula. 2008 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
84
Carnap, Rudolf (1891-1970).. Pisma semantyczne / Rudolf Carnap ; przeł. Tadeusz Ciecierski [et al.]. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
85

Nowe nazwy własne - nowe tendencje badawcze / pod red. Aleksandry Cieślikowej, Barbary Czopek-Kopciuch i Katarzyny Skowronek. 2007 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
86

Kategorie semantyczne w tekście / pod red. Piotra Czerwińskiego i Ewy Straś. 2007 BG( 2/ 1)
BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
87

Lingwistyka a polityka : słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej / zespół red.: Stanisław Dubisz, Józef Porayski-Pomsta, Elżbieta Sękowska ; Praco 2007 BG( 2/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
88
Grudzińska-Zawadowska, Justyna. Semantyka nazw jednostkowych / Justyna Grudzińska. 2007 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
89
Grygiel, Marcin (językoznawstwo). Main trends in historical semantics / Marcin Grygiel & Grzegorz A. Kleparski ; pref. by Christian J. Kay. 2007 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
90
Kìklevìč, Alâksandr Kanstancìnavìč (1957- ).. Zrozumieć język : szkice z filozofii języka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej / Aleksander Kiklewicz. 2007 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
91
Kìklevìč, Alâksandr Kanstancìnavìč (1957- ).. Pritâženie âzyka. T. 1, Semantika, lingvistika teksta, kommunikativnaâ lingvistika / Aleksandr Kiklevič. 2007 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
92
Oleśkiewicz, Anastazja (1975- ).. Europa języków : związki frazeologiczne o prowieniencji biblijnej i antycznej w europejskiej wspólnocie słownikowej / Anastazja Oleśkiewicz. 2007 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
93
Rodak, Renata. Różne wcielenia negacji : o typach znaczeń negatywnych w procesie interpretacji wypowiedzeń przedstawiających / Renata Rodak. 2007 BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
94

Proceedings of the International Conference Semantic Relations in Language and Culture, Białystok, 24-26 October 2005 / ed. by Krzysztof Bogacki and Anna Miatluk ; University of Białystok. Depar 2006 BG( 3/ 0)
NEO( 6/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
95
Wierzbicka, Anna (1938- ).. Semantyka : jednostki elementarne i uniwersalne / Anna Wierzbicka ; przekł. z jęz. ang. Adam Głaz, Krzysztof Korżyk - rozdz. 4, Ryszard Tokarski - rozdz. 10. 2006 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
96
Biłas-Pleszak, Ewa. Autor Język a muzyka : lingwistyczne aspekty związków intersemiotycznych / Ewa Biłas-Pleszak. 2005 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
97
Dereń, Bożena. Pochodne nazw własnych w słowniku i w tekście / Bożena Dereń. 2005 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
98
Karolak, Stanisław (1931-2009).. Semantyka i struktura aspektu w językach naturalnych / Stanisław Karolak. 2005 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia
99
Pronińska, Aleksandra. Principi teorici della compilazione del dizionario fraseologico italiano-polacco / Aleksandra Pronińska. 2005 BG( 1/ 0)

81’37 Semantyka. Leksykologia. Słownictwo. Onomastyka. Etymologia. Leksykografia

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->