Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "81’36" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 39 z 39 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Dąmbska-Prokop, Urszula (1930- ).. Wokół tekstu : składnia, gramatyka tekstu, stylistyka, przekładoznawstwo / Urszula Dąmbska-Prokop. 2012 BHU( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
2

Directions in English-Polish contrastive research / ed. by Agata Rozumko and Dorota Szymaniuk. 2012 BG( 4/ 0)
BNE( 2/ 0)
NEO( 3/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
3
Bogusławski, Andrzej (1931- ).. Dwa studia z teorii fleksji (i inne przyczynki) / Andrzej Bogusławski ; tł. Melania Żurba ; Uniwersytet Warszawski. Katedra Lingwistyki Formalnej. 2010 BHU( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
4

Słowo i tekst w opisie porównawczym / pod red. Artura Czapigi, Zofii Czapigi. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
5
Kìklevìč, Alâksandr Kanstancìnavìč (1957- ).. Pritâženie âzyka. T. 3, Grammatičeskie kategorii, sintaksis / Aleksandr Kiklevič. 2009 BHU( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
6
Langacker, Ronald W. (1942- ).. Gramatyka kognitywna : wprowadzenie / Ronald W. Langacker ; tł. Elżbieta Tabakowska [et al.]. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
7
Drogosz, Anna. Reflexivization in English and Polish : a cognitive grammar approach / Anna Drogosz. 2008 BHU( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
8
Krauze-Błachowicz, Krystyna. Jan z Głogowa i tradycja gramatyki spekulatywnej / Krystyna Krauze-Błachowicz. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
9
Vojteková, Marta. Predložky v spisovnej slovenšine a poľštine / Marta Vojteková. 2008 BHU( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
10

Słowotwórstwo i tekst / red. nauk. Viara Maldjieva i Zofia Rudnik-Karwatowa ; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Instytut Filologii Słowiańskiej. Uniw 2007 BG( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
11
Taylor, John R. (1944- ).. Gramatyka kognitywna / John R. Taylor ; przekł. Magdalena Buchta, Łukasz Wiraszka ; red. nauk. Elżbieta Tabakowska. 2007 BG( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
12
Mecner, Paweł (1955- ).. Elementy gramatyki umysłu : od struktur składniowych do minimalizmu / Paweł Mecner. 2005 BG( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
13
Kìklevìč, Alâksandr Kanstancìnavìč (1957- ).. Podstawy składni funkcjonalnej / Aleksander Kiklewicz. 2004 BHU( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
14
Casad, Eugene H. (1941- ).. Język w relacji do... a językoznawstwo kognitywne / Eugene H. Casad ; przekł. Magdalena Bartkowiak, Urszula Urbanik. 2003 BG( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
15
Czapiga, Zofia. Polipredykatywność zdania pojedynczego w języku polskim i rosyjskim / Zofia Czapiga. 2003 BG( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
16
Bobran, Marian (1933-2009).. Składnia polska i rosyjska zdania złożonego / Marian Bobran. 2000 BG( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
17

Beiträge zur Nomination im Deutschen und im Polnischen / Angelika Feine, Urszula Żydek-Bednarczuk (Hrsg.). 2000 BG( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
18

Anafora w strukturze tekstu / pod red. Macieja Grochowskiego. 1996 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
19
Langacker, Ronald W. (1942- ).. Wykłady z gramatyki kognitywnej : Kazimierz nad Wisłą, grudzień 1993 / Ronald W. Langacker ; pod red. Henryka Kardeli. 1995 BHU( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
20
Valiulytė, Elena (1933- ).. Vietą nusakome ivairiai : vietininkas ir jo sinonimai / Elena Valiulyte ; Lietuviu kalbos institutas. 1995 BG( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
21
Bobran, Marian (1933-2009).. Składnia polska i rosyjska zdania pojedynczego z orzeczeniem imiennym / Marian Bobran ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. 1994 BG( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
22

Granice i pogranicza - język i historia : materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Warszawa, 27-28 maja 1993 r. / pod red. Stanisława Dubisza i Alicji Nagórko ; Instytut Języka Polski 1994 BG( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
23
Koseska-Toszewa, Violetta (1940-2017). Autor Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska : składnia / Violetta Koseska-Toszewa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki. 1993 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
24
Maryniakowa, Irena (1931- ). Autor Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska : morfologia ze słowotwórstwem / Irena Maryniakowa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki. 1993 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
25
Bogusławski, Andrzej (1931- ).. Two essays on inflection / Andrzej Bogusławski. 1992 BHU( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
26
Cockiewicz, Wacław. Aspekt na tle systemu słowotwórczego polskiego czasownika i jego funkcyjne odpowiedniki w języku niemieckim / Wacław Cockiewicz. 1992 BG( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
27
Konieczna-Twardzikowa, Jadwiga (1932-2009).. Kategoria przypadka rzeczownika hiszpańskiego w polskiej analizie kontrastywnej / Jadwiga Konieczna-Twardzikowa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. 1992 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
28

Noam Chomsky : inspiracje i perspektywy / pod red. Henryka Kardeli i Zbysława Muszyńskiego. 1991 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
29

Âzyki mira : problemy âzykovoj variativnosti / otv. red. V. N. Ârceva ; Akademiâ Nauk SSSR. Naučnyj Sovet "Âzyki mira". Institut âzykoznaniâ. 1990 BHU( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
30
Duma, Jerzy (1946- ).. Rozwój sonantów zgłoskotwórczych w gwarach południowo-wschodniej Słowiańszczyzny / Jerzy Duma ; Polska Akademia Nauk. Instytut Słowianoznawstwa. 1990 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
31
Molčanov, Aleksej. Rola kwantyfikatorów w interpretacji semantycznej zdania / Aleksy Mołczanow ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. 1990 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
32
Stieber, Zdzisław (1903-1980).. Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich / Zdzisław Stieber. 1989 BG( 3/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
33

Zagadnienia składniowo-fleksyjne / [red. nauk. Irena Bogaczowa]. 1980 BG( 3/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
34
Gniadek, Stanisław (1909-1991).. Grammaire contrastive franco-polonaise / Stanisław Gniadek. 1979 BG( 1/ 0)
BII( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)
NEO( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
35
Szymanowska, Irena. Algorytmy analizy morfologicznej / Irena Szymanowska. 1978 BG( 2/ 0)
BII( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
36

Charakterystyka temporalna wypowiedzenia : materiały konferencji naukowej w Jadwisinie, 9-11 IX 1973 / redakcja naukowa Maciej Grochowski i Zuzanna Topolińska ; Polska Akademia Nauk. Instytut J 1975 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
37
Platt, John Talbot. Grammatical form and grammatical meaning : a tagmemic view of Fillmore’s Deep Structure Case concepts / John T. Platt. 1971 BG( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
38
Schmidt, Franz (1895- ).. Symbolische Syntax / Franz Schmidt. 1970 BG( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
39
Kuryłowicz, Jerzy (1895-1978).. O rozwoju kategorii gramatycznych / Jerzy Kuryłowicz ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. 1968 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’36 Gramatyka. Morfologia. Składnia. Gramatyka generatywna. Zdania

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego