Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "81’34" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 14 z 14 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Kijak, Artur. Autor Labial-dorsal interactions : a phonologically based approach / Artur Kijak. 2017 BG( 2/ 0)

81’34 Fonetyka. Fonologia
2
Heselwood, Barry. Autor Phonetic transcription in theory and practice / Barry Heselwood. 2013 BHU( 1/ 1)

81’34 Fonetyka. Fonologia
3
Bloch-Rozmej, Anna. Melody in government phonology / Anna Bloch-Rozmej ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Katedra Filologii Celtyckiej. 2008 BG( 1/ 0)

81’34 Fonetyka. Fonologia
4
Pawlik, Janusz. Problemy równowagi systemu językowego i możliwości zmian w jego obrębie na poziomie fonicznym / Janusz Pawlik. 2005 BG( 1/ 0)

81’34 Fonetyka. Fonologia
5
Gussmann, Edmund (1945-2010).. Phonology : analysis and theory / Edmund Gussmann. 2002 BG( 1/ 0)
NEO( 1/ 0)

81’34 Fonetyka. Fonologia
6
Szpyra-Kozłowska, Jolanta (1956- ).. Wprowadzenie do współczesnej fonologii / Jolanta Szpyra-Kozłowska. 2002 BHU( 1/ 0)

81’34 Fonetyka. Fonologia
7
Perlin, Jacek (1955- ).. Typologia zmian fonemicznych / Jacek Perlin. 1997 BG( 1/ 0)

81’34 Fonetyka. Fonologia
8
Szpyra-Kozłowska, Jolanta (1956- ).. Three tiers in Polish and English phonology / Jolanta Szpyra. 1995 BHU( 1/ 0)

81’34 Fonetyka. Fonologia
9
Dulewiczowa, Irena. Autor Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska : fonetyka i fonologia, grafia i ortografia / Irena Dulewiczowa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki. 1993 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’34 Fonetyka. Fonologia
10
Essen, Otto von (1898-1983).. Allgemeine und angewandte Phonetik / von Otto von Essen. 1979 BG( 1/ 0)

81’34 Fonetyka. Fonologia
11

Issledovaniâ v oblasti sravnitel’noj akcentologii indoevropejskih âzykov / [otv. red. S. D. Kacnel’son] ; Akademiâ nauk SSSR. Institut âzykoznaniâ. 1979 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’34 Fonetyka. Fonologia
12
Džaparidze, Zurab Nikolaevič. Osnovnye voprosy percentivnoj fonetiki / Z. N. Džaparidze. 1975 BG( 2/ 0)

81’34 Fonetyka. Fonologia
13
Martinet, André (1908-1999).. Synchronische Sprachwissenschaft : Studien und Forschungen / André Martinet ; Ins Deutsche übertr., eingel. und mit Literaturverzeichnis und terminologischem Index vers. von Werner Blochwitz 1968 BG( 1/ 0)

81’34 Fonetyka. Fonologia
14
Trubeckoj, Nikolaj Sergeevič (1890-1938).. Osnovy fonologii / N. S. Trubeckoj ; per. s nem. A. A. Holodoviča ; red. S. D. Kacnel’sona ; poslesl. A. A. Reformatskogo. 1960 BG( 1/ 0)

81’34 Fonetyka. Fonologia

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego