Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "81’25" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 253 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bednarczyk, Anna (1962- ). Autor Analiza pretranslatorska tekstu jako pierwszy etap tłumaczenia poetyckiego / Anna Bednarczyk. 2019 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
2
Jopek-Bosiacka, Anna. Autor Teoretycznoprawne i logiczne uwarunkowania przekładu prawnego / Anna Jopek-Bosiacka. 2019 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
3
Piecychna, Beata. Autor Rozumienie, dzieje, dialog : o kompetencjach tłumacza w hermeneutyce filozoficznej Hansa-Georga Gadamera / Beata Piecychna ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. 2019 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BNE( 2/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
4
Arnold, Matthew (1822-1888). Autor O przekładaniu Homera / Matthew Arnold ; przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Krzysztof Filip Rudolf. 2018 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
5
Brzezicka, Barbara. Autor Problematyka przekładu filozoficznego : na przykładzie tłumaczeń Jacques’a Derridy w Polsce / Barbara Brzezicka. 2018 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
6
Gicala, Agnieszka (1972- ). Autor Przekładanie obrazu świata : językowy obraz świata w przekładzie artystycznym / Agnieszka Gicala. 2018 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
7
Jarniewicz, Jerzy (1958- ). Autor Tłumacz między innymi : szkice o przekładach, językach i literaturze / Jerzy Jarniewicz. 2018 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
8
Kozłowska, Zofia. Autor Tłumaczenie pisemne na język polski : kompendium / Zofia Kozłowska, Anna Szczęsny. 2018 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
9

Przekład - język - kultura. 5 / pod redakcją Romana Lewickiego. 2018 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
10

Tekst, słowo, obraz / pod redakcją Ewy Mikuły. 2018 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
11
Paprocka, Natalia. Autor Sto lat przekładów dla dzieci i młodzieży w Polsce : francuska literatura dla młodych czytelników, jej polscy wydawcy i ich strategie (1918-2014) / Natalia Paprocka. 2018 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
12

Tłumaczenie poezji - negocjowanie wyobraźni. 2, Poszukiwania formy / pod redakcją: Anny M. Szczepan-Wojnarskiej i Agaty Mikołajko. 2018 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
13

Tłumaczenia w XXI wieku / pod redakcją Anny M. Szczepan-Wojnarskiej, Agaty Mikołajko i Łukasza Kucharczyka. 2018 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
14

East-Asian and Central-European encounters in discourse analysis and translation / edited by Anna Duszak, Arkadiusz Jabłoński and Agnieszka Leńko-Szymańska. 2017 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
15
Lewicki, Roman (1953- ).. Zagadnienia lingwistyki przekładu / Roman Lewicki. 2017 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
16

Przestrzenie przekładu. T. 2 / pod redakcją Jolanty Lubochy-Kruglik i Oksany Małysy. 2017 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
17
Łukasiewicz, Małgorzata (1948- ).. Pięć razy o przekładzie / Małgorzata Łukasiewicz. 2017 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
18
Puchała-Ladzińska, Karolina. Autor Translating medical texts / Karolina Puchała-Ladzińska. 2017 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
19
Barciński, Łukasz. A study of postmodern literature in translation as illustrated through the selected works of Thomas Pynchon / Łukasz Barciński. 2016 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
20
Barciński, Łukasz. A gateway to translation theory / Łukasz Barciński, Michał Organ, Karolina Puchała-Ladzińska. 2016 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
21
Bednarczyk, Anna (1962- ).. Zmagania z przekładem w przestrzeni rosyjskojęzycznej : teoria i praktyka w ewolucji / Anna Bednarczyk. 2016 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
22
Cronin, Michael (1960- ).. Przekład w epoce cyfrowej / Michael Cronin ; przekład Marta Błaszkowska, Magda Heydel, Elżbieta Koziołkiewicz, Maciej Nawrocki, Aldona Pikul, Zofia Ziemann ; redakcja naukowa przekładu Magda 2016 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
23

Reguły gier : między normatywizmem a dowolnością w przekładzie / redakcja Piotr Fast, Tomasz Markiewka, Justyna Pisarska. 2016 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
24
Gorszczyńska, Paula. Recorded sight translation revisited : the benefits of technology-assisted "dictated" translation / Paula Gorszczyńska. 2016 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
25
Hejwowski, Krzysztof. Iluzja przekładu : przekładoznawstwo w ujęciu konstruktywnym / Krzysztof Hejwowski. 2016 BHU( 1/ 1)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
26
Karwacka, Wioleta. Autor Przekład tekstów medycznych : normy, standardy i problemy / Wioleta Karwacka. 2016 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
27
Konefał, Ewa. PrzekładoZnawstwo rosyjskie. T. 1, Autoreferaty dysertacji 1937-2015 / Ewa Konefał. 2016 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
28
Kubaszczyk, Joanna. Faktura oryginału i przekładu : o przekładzie tekstów literackich / Joanna Kubaszczyk. 2016 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
29

Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym : monografia zbiorowa / pod redakcją Ewy Lipińskiej i Anny Seretny. 2016 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
30

Przestrzenie przekładu / pod redakcją Jolanty Lubochy-Kruglik i Oksany Małysy. 2016 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
31
Nawrocka, Ewa Barbara. Semiotics of the literary work in translation / Ewa B. Nawrocka. 2016 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
32
Osuchowska, Dorota. Autor Interpreting and community interpreting / Dorota Osuchowska. 2016 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
33
Pluszka, Adam (1976- ).. Wte i wewte : z tłumaczami o przekładach / Adam Pluszka. 2016 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
34

Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. T. 5, Polszczyzna w tekstach przekładu / redakcja naukowa Alicja Pstyga, Małgorzata Milewska-Stawiany. 2016 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
35

Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. T. 6, Wokół problemów przekładu literackiego / redakcja naukowa Alicja Pstyga. 2016 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
36

O nich tutaj (książka o języku i przekładzie) / wybrał i opracował Piotr Sommer. 2016 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
37
Tymoszuk, Katarzyna. Przetwarzanie tekstu w tłumaczeniu symultanicznym / Katarzyna Tymoszuk. 2016 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
38
Whyatt, Bogusława. Tłumacz : praktyczne aspekty zawodu / Bogusława Whyatt, Zbigniew Nadstoga, Agnieszka Chmiel, Paweł Korpal, Tomasz Kościuczuk, Iwona Mazur, Magdalena Perdek, Katarzyna Stachowiak, Marcin Turski 2016 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
39

Z zagadnień przekładu specjalistycznego / redakcja naukowa Barbara Walkiewicz, Anna Fimiak-Chwiłkowska, Justyna Woroch ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2016 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
40
Zarzycki, Łukasz Marek. Dylematy tłumacza : zastosowanie pięciu typów ekwiwalencji Kollera oraz modelu bezpośredniego i pośredniego Vinay i Darbelnet w tłumaczeniu terminologii medycznej z języka angielskiego na p 2016 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
41

Ways to translation / editors Łukasz Bogucki, Stanisław Goźdź-Roszkowski, Piotr Stalmaszczyk. 2015 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
42

Dydaktyka tłumaczenia ustnego / pod redakcją Agnieszki Chmiel, Przemysława Janikowskiego. 2015 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
43

Tekst naukowy i jego przekład / redakcja Anna Duszak, Anna Jopek-Bosiacka, Grzegorz Kowalski. 2015 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
44

Tłumacz i zdrada / red. Piotr Fast, Justyna Pisarska. 2015 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
45
Hermans, Theo (1948- ).. Narada języków / Theo Hermans ; przekład Agnieszka Dauksza, Magda Heydel, Katarzyna Michalik, Monika Pitek, Kinga Rozwadowska, Katarzyna Szymańska, Katarzyna Wasilewska, Kamila Wojda ; redakcj 2015 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
46

Tłumaczenia z kaszubskiego : osoby, techniki i perspektywy : praca monograficzna / pod redakcją Daniela Kalinowskiego. 2015 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
47

Przekład - język - kultura. 4 / pod redakcją Romana Lewickiego. 2015 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
48

Studies in translation : history and theory / edited by Wacław M. Osadnik, Alina Świeściak. 2015 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
49
Pisarska, Justyna (1983- ).. Tłumacz i metoda : o angielskich i polskich przekładach "Bohatera naszych czasów" / Justyna Pisarska. 2015 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
50
Tabakowska, Elżbieta (1942- ).. Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie : wybór prac / Elżbieta Tabakowska ; pod redakcją Piotra de Bończa Bukowskiego i Magdy Heydel. 2015 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
51
Wiraszka, Łukasz. Kategoria punktu widzenia w przekładzie ustnym z perspektywy językoznawstwa kognitywnego : w relacji język polski - język angielski / Łukasz Wiraszka. 2015 BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
52
Zaleska, Zofia (1981- ).. Przejęzyczenie : rozmowy o przekładzie / Zofia Zaleska. 2015 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
53

Abychmy w ten przekład pilnie weźrzeli : wobec tłumaczenia tekstów dawnych / pod red. Alicji Bielak. 2014 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
54

Słowo-kontekst-przekład / pod red. Joanny Dybiec-Gajer i Anny Tereszkiewicz. 2014 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
55

Strategie translatorskie : od modernizmu do (post)postmodernizmu / red. Piotr Fast ; przy współpr. Justyny Pisarskiej. 2014 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
56
Filar, Magdalena (filologia germańska). Kategoria nieokreśloności w perspektywizacji tekstu i jego przekładu : studium kognitywne / Magdalena Filar. 2014 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
57
Gwóźdź, Grzegorz. Amerykańska kultura (nie)materialna w polskim przekładzie filmowym : udomowienie inności : opisowa analiza przekładoznawcza / Grzegorz Gwóźdż. 2014 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
58

Specialist languages in use and translation / ed. by Lucyna Wille and Marta Pikor-Niedziałek. 2014 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
59
Krzemińska-Krzywda, Joanna (1977- ).. Terminologia języka prawnego i strategie translatorskie w przekładach kodeksu spółek handlowych na język niemiecki / Joanna Krzywda. 2014 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
60

Cultures and literatures in translation / ed. by Hanna Mijas and Agnieszka Szwach. 2014 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
61
Ó Fionnáin, Mark. Translating in times of turmoil : Liam Ó Rinn’s Irish language translations of Adam Mickiewicz / Mark Ó. Fionnáin. 2014 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
62
Pilarska, Aniela. Egzystencjalizm w przekładzie : czekając na Godota w polskich tłumaczeniach / Aniela Pilarska. 2014 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
63
Puchała-Ladzińska, Karolina. Translating popular science articles : towards a reader-oriented approach / Karolina Puchała-Ladzińska. 2014 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
64

Tłumaczenie poezji - Negocjowanie wyobraźni. 1, Poszukiwania / redakcja Anna Marta Szczepan-Wojnarska. 2014 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
65
Woodhouselee, Alexander Fraser Tytler (1747-1813).. Esej o zasadach sztuki przekładowczej / Alexander Fraser Tytler (lord Woodhouselee) ; przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Krzysztof Filip Rudolf ; przekład nietłumaczonych tekstów gr 2014 BG( 2/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
66
Dybiec-Gajer, Joanna. Zmierzyć przekład? : z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego / Joanna Dybiec-Gajer. 2013 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
67
Dymel-Trzebiatowska, Hanna. Translatoryka literatury dziecięcej : analiza przekładu utworów Astrid Lindgren na język polski / Hanna Dymel-Trzebiatowska. 2013 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
68

Przekład - kolonizacja czy szansa? / red. Piotr Fast, Wacław M. Osadnik. 2013 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
69
Florczak, Jacek ( -2011).. Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne : teoria i praktyka / Jacek Florczak. 2013 BG( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
70

Tłumacz i przekład - wyzwania współczesności / pod red. Macieja Ganczara i Piotra Wilczka. 2013 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
71
Górski, Tomasz P. Polskie przekłady "Hamleta" Williama Shakespeare’a : analiza intertekstualna / Tomasz P. Górski ; Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu. 2013 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
72

Polska myśl przekładoznawcza : antologia / pod. red. Piotra de Bończa Bukowskiego i Magdy Heydel. 2013 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
73
Jabłoński, Arkadiusz (japonistyka). Homeostaza tekstu : tłumaczenie i komunikacja międzykulturowa w perspektywie polsko-japońskiej / Arkadiusz Jabłoński. 2013 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
74

Przekład jako akt komunikacji międzykulturowej : praca zbiorowa / pod red. Iwony Kasperskiej i Alicji Żuchelkowskiej. 2013 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
75
Konieczna, Anna (prawo). Przekład prawniczy : praktyczne ćwiczenia : język angielski / Anna Konieczna-Purchała ; red. nauk. Halina Sierocka. 2013 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
76
Pstyga, Alicja (1960- ).. Przekład w komunikowaniu medialnym : wybrane zagadnienia na podstawie polskich przekładów rosyjskich tekstów prasowych / Alicja Pstyga. 2013 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
77
Solová, Regina. Norma i praktyka w przekładzie tekstów skonwencjonalizowanych : na materiale tłumaczeń poświadczonych z języka polskiego na język francuski i z języka francuskiego na język polski / Regin 2013 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
78
Tryuk, Małgorzata. Przekład ustny konferencyjny / Małgorzata Tryuk. 2013 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
79
Walkiewicz, Barbara. O architekturze tekstów o architekturze w perspektywie przekładu / Barbara Walkiewicz. 2013 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
80

Dominanta a przekład / pod red.: Anny Bednarczyk, Jerzego Brzozowskiego. 2012 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
81
Dąmbska-Prokop, Urszula (1930- ).. O tłumaczeniu źle i dobrze / Urszula Dąmbska-Prokop. 2012 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
82

Przekład - teorie, terminy, terminologia / red. Maria Piotrowska, Joanna Dybiec-Gajer. 2012 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
83

Wielcy tłumacze / red. Piotr Fast, Wacław M. Osadnik. 2012 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
84

Rola tłumacza i przekładu w epoce wielokulturowości i globalizacji / red. Maciej Ganczar, Piotr Wilczek. 2012 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
85
Gasek, Bogumił. Leksiko-semantičeskaâ interferenciâ v processe perevoda : (na materiale russkogo i pol’skogo âzykov) / Bogumił Gasek. 2012 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
86
Grabowski, Łukasz (językoznawstwo). A corpus-driven study of translational and non-translational texts : the case of Nabokov’s Lolita / Łukasz Grabowski. 2012 BG( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
87
Guttfeld, Dorota. Elementy kulturowe w angielsko-polskich przekładach science fiction i fantasy / Dorota Guttfeld. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
88
Jarniewicz, Jerzy (1958- ).. Gościnność słowa : szkice o przekładzie literackim / Jerzy Jarniewicz. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
89

Przekład - język - kultura. [T.] 3 / pod red. Romana Lewickiego. 2012 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
90
Osękowska-Sandecka, Jolanta. The role of the translator in the translation of magazines on the example of Newsweek : theory versus practice / Jolanta Osękowska-Sandecka. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
91

Kompetencje tłumacza : tom dedykowany Profesor dr hab. Elżbiecie Tabakowskiej / pod red. Marii Piotrowskiej, A. Czesaka, A. Gomoli i S. Tyupy. 2012 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
92
Vinogorova, Vera T. Smysl, ponimanie, situativnaâ kommunikaciâ : (zametki perevodčika) / Vera Vinogorova. 2012 BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
93
Brzozowski, Jerzy (filolog). Stanąć po stronie tłumacza : zarys poetyki opisowej przekładu / Jerzy Brzozowski. 2011 BG( 1/ 1)
BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
94
Chomik, Milena. Od nominacji do kreacji : rzecz o przekładzie neologizmów science fiction / Milena Chomik, Monika Krajewska. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
95

Manipulation in translation : theory and applications / [ed.] Joanna Esquibel, Magdalena Kizeweter. 2011 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
96

Historyczne oblicza przekładu / red.: Piotr Fast, Anna Car, Wacław M. Osadnik. 2011 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
97
Giczela-Pastwa, Justyna. Ekwiwalencja tłumaczeniowa na przykładzie wybranych fragmentów polskich przekładów prozy Jamesa Joyce’a / Justyna Giczela-Pastwa. 2011 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
98
Kaczorowska, Monika. Przekład jako kontynuacja twórczości własnej : na przykładzie wybranych translacji Stanisława Barańczaka z języka angielskiego / Monika Kaczorowska. 2011 BG( 2/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn
99
Krysztofiak-Kaszyńska, Maria (1946- ).. Translatologiczna teoria i pragmatyka przekładu artystycznego / Maria Krzysztofiak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2011 BHU( 1/ 0)

81’25 Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemn

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego